Aktuality

ŠALDOVY VOOČI

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Eurorebus v cíli

Celostátní kolo vědomostní soutěže Eurorebus se již tradičně konalo začátkem června v Top Hotelu Praha. Letos se do něj probojovalo pět tříd: prima, sekunda, tercie, kvinta a 1. B. V soutěži jednotlivců reprezentoval GFXŠ v kategorii středních škol Jakub Strašlipka z kvinty. I když jsme letos ve třídách ani jednotlivcích na přední příčky nedosáhli, byla už samotná účast všech výše uvedených v celostátním finále velkým úspěchem, neboť v soutěži bylo zapojeno na 25 tisíc soutěžících.

Všem reprezentantům blahopřeji a děkuji i všem 150 soutěžícím z naší školy, díky kterým jsme si v soutěži škol o putovní pohár Eurorebus oproti loňsku polepšili o dvě příčky a obsadili skvělé 5 místo! Pořadí tříd GFXŠ. Výsledkové listiny a fotogalerie.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROTIME 2017

Od března do května probíhal 10. ročník znalostní soutěže s evropskou tematikou, kterou vyhlašují jednotlivá informační centra Evropské unie v ČR. Soutěžilo se ve 2 kategoriích (do 15 let a nad 16 let) a mohli se zapojit i rodinní příslušníci. Co bylo úkolem? Najít odpovědi na 11 otázek týkajících se EU, které byly místy velmi těžké.

Ze správně odeslaných odpovědí byli 14. 6. 2017 vylosováni vítězové. V nižší kategorii obsadila krásné 2. místo Natálie Adamcová z tercie a 3. místo Ema Tomanová z 3. N. Obě obdržely věcné ceny místního informačního centra EU a postupují do celostátního kola. Studentkám blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v národním kole!

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zmrzlinová sekunda na exkurzi v Babiččině údolí

V pátek 9. 6. 2017 jsme se s paní profesorkou Havrdovou a Podzimkovou vydali na slíbenou exkurzi do Babiččina údolí. Po dvouhodinové cestě autobusem jsme jako první navštívili Barunčinu školu v České Skalici. Po prohlídce následovala pauza na svačinu, protože mnozí už umírali hlady, a skoro všichni jsme si dali výbornou točenou zmrzlinu. Na zámku v Ratibořicích nás přivítalo mnoho postav z Babičky, například Leopold či okouzlující Hortenzie. Náš další cíl byl mlýn, ve kterém jsme se seznámili s mlynářkou, mlynářem a jejich dvěma syny. Vyprávěli nám, jak to u nich chodí, a zazpívali nám a zahráli lidové písně. Nejvíce nás asi zaujal Viktorčin splav, ve kterém jsme si smočili nohy a vybili přebytečnou energii. Slunečný výlet se náramně vydařil, všichni jsme se ve zdraví vrátili a děkujeme paní profesorce Havrdové a Podzimkové, že se odhodlaly s námi vyrazit!

Barbora Plecháčová (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na FX s Petrem Machem

Ve středu 8. 6. 2017 naši školu navštívil další významný host – europoslanec, ekonom a předseda Strany svobodných občanů – pan Petr Mach.

V odpoledních hodinách debatoval se studenty a veřejností o Evropské unii, ekonomických problémech ČR a aktuálních tématech, jako například o částečném zákazu kouření, unijní směrnici o omezení legálně držených  zbraní nebo národně separatistických hnutích v Evropě.

Všichni jsme získali mnoho informací a podmětů, díky kterým se můžeme zase o něco lépe orientovat v evropském politickém dění. Děkujeme panu Machovi za návštěvu a vedení školy za poskytnutí prostor a podpory.

Martin Benek (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI OBCHODNĚ?

Rozhodně! Naše již zavedená letní slavnost nabízí podnikavým studentům prodejní stánky v zahradě PKO. Máme ještě nějaká volná místa pro občerstvovny rozmanitého druhu, ale i pro jiné ručně vyrobené zboží či zajímavé kuriozity. Zájemci, neváhejte, dejte vědět v žákovské knihovně (Karolína Lysičanová) nebo prostřednictvím svých třídních učitelů.

Mgr. Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a kvinta v Terezíně

V úterý 30. 5. se třídy kvarta a kvinta s paní profesorkou Vaňkovou a panem profesorem Jirovským vypravily na celodenní výlet do Terezína. Během dne jsme šli na dvě různé prohlídky – malé a hlavní bastionové pevnosti. V té hlavní jsme si hráli na špiony a dozvídali se zajímavosti o stavbě, účelu a historii pevnosti. Celá prohlídka probíhala formou hry, při které jsme běhali sem a tam po hradbách, vážili a měřili cihly, plížili jsme se temnými chodbami a utíkali jsme před rakouskými vojáky. Mezi prohlídkami jsme se schladili v parku (některým z nás zřejmě nebylo dostatečně vedro, a tak šli do pizzerie). Prohlídka v malé pevnosti už byla s průvodcem a byla celá o historii Terezína za dob protektorátu, kdy sloužil jako věznice a židovské ghetto. Prohlídka byla velice poutavá a procházeli jsme většinu místností a nádvoří v celé malé pevnosti. Na závěr jsme ještě zhlédli dokument o dětech v Terezíně. Celý výlet ukončil déšť, před kterým jsme se běželi schovat do autobusu a jeli jsme zpět do Liberce.

Kryštof Havlík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

V květnu proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat čtyři první místa, dvě druhá a jedno třetí. Vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do celostátního kola. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sekunda v České Lípě

Ve dnech 23. – 24. května se 2V vydala vlakem na výlet do České Lípy. Den volna navíc jsme dostali za odměnu od pana ředitele za skvěle odvedenou práci našich kluků při odklízení sněhu před školou. Cestou do hotelu jsme hráli hry, které pro nás připravily naše spolužačky. Po ubytování v Domově mládeže jsme vyrazili na přednášku do vlastivědného muzea a po jeho prohlídce jsme dostali rozchod, abychom si mohli prohlédnout město. Vrátili jsme se na večeři a po večeři jsme opět hráli hry. Druhý den ráno jsme se vypravili na vodní hrad Lipý a následovala exkurze v Centru textilního tisku, kterou někteří z nás využili a vyrobili si vlastní originální tričko nebo tašku. Odpoledne jsme se spokojení a odpočinutí vrátili vlakem zpět do Liberce. Příští rok určitě opět pomůžeme se sněhem, že jo kluci... :-))

Alena Švitorková (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výprava 1. B za orchidejemi a masožravkami

V pátek 19. 5. jsme se spolu s paní profesorkou Janou Hrnčířovou a Ivanou Buchalovou vydali do Jizerských hor navštívit přírodní památku Rádlo. Stezka vedla skrz nádhernou přírodu s mnoha chráněnými druhy rostlin. Po projití naučné stezky a vyřešení spousty úkolů jsme se společně vydrápali na rozhlednu Císařský kámen a odtud spokojeně došli pěšky do Liberce. Celý den nám přálo počasí a panovala dobrá nálada.

Julie Johannová (studentka 1. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit