Aktuality

Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávacích institucích


Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Zeměpisci z FX ovládli okresní kolo

Polovina postupujících z okresního kola zeměpisné olympiády je z naší školy! Vítězem se stal Jakub Strašlipka ze sexty, a to ve středoškolské  kategorii D. Druhá místa patřila Lukáši Maierovi z primy, Viktoru Stahlovi ze sekundy a Marianovi Jerinićovi z 2.A. Neztratili se ani zbývající: Markéta Pavlíková, Filip Kmínek a Patrik Pažout, kteří byli jako úspěšní řešitelé v první desítce. Gratulujeme! Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Druhá místa v okresním kole OČJ jsou naše!

Dne 30. ledna 2018 se v budově Krajského úřadu v Liberci konalo okresní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Studentkám naší školy se podařilo v obou kategoriích postoupit do krajského kola. V I. kategorii obsadila druhé místo Natálie Adamcová (4V), ve II. kategorii získala druhé místo Anna Stezková (2. A). Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměna v Aachen

V termínu od 20. 1. do 27. 1. 2018 se uskutečnila 2. část studentské výměny třídy 3N s německým Pius-Gymnáziem v Cáchách.

Po náročné cestě z Liberce do Cách si české studenty vyzvedli jejich výměnní partneři s rodinami a společně strávili večer a následující nedělní den programem, který sami naplánovali.

V pondělí začali čeští studenti společně s německými z Cách i z Lipska pracovat ve vybraných workshopech. Odpoledne jsme šli na prohlídku místního chrámu. Náš úterní den započal brzkým odjezdem z Cách do Bruselu. Nejdříve jsme měli přednášku a diskusi se Sabine Verheyen, německou euro-poslankyní, která je absolventkou Pius-Gymnázia.  Poté jsme navštívili plenární sál a interaktivní výstavu v parlamentáriu.

Náplní středy bylo pokračovat v projektové práci. Odpoledne jsme měli možnost prohlédnout si místní radnici. Ve čtvrtek jsme jeli do bývalého hlavního města Bonn. Tam jsme si mohli prohlédnout vilu Hammerschmidt, v současné době 2. oficiální sídlo spolkového prezidenta pana Franka Waltera Steinmeiera, poté jsme si prošli vládní a parlamentní čtvrť. Následoval polední rozchod v centru města. Nakonec jsme se dozvěděli zajímavosti o minulosti východního a západního Německa ve známém muzeu „Haus der Geschichte“. Den jsme si moc užili, i když se nám zpáteční cesta trochu prodloužila. V pátek jsme dokončili naše projekty a poté jsme naše nápady prezentovali.

V sobotu ráno jsme se všichni sešli na nádraží, rozloučili se a večer v pořádku dojeli zpět do Liberce.

Kateřina Holubová (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematici opět na špici

Ve středu 24. ledna 2018 se sešli na Krajském úřadě Libereckého kraje úspěšní řešitelé školních kol matematické olympiády v kategorii Z9, aby změřili své síly v kole okresním. Naši školu reprezentovali žáci kvarty a 2N a v silné konkurenci svých vrstevníků si vedli skvěle. Vždyť mezi deseti úspěšnými řešiteli okresního kola byla celá polovina z F.X.!

Nejlepšího výsledku dosáhl Vojta Vávra z kvarty, který se umístil na děleném prvním místě. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Štěpán Vodseďálek (2N), Matěj Ptáček, Jan Matějčík a Martin Vrba (kvarta). Kompletní výsledková listina.

Všem moc blahopřejeme a postupujícím držíme palce v krajském kole!

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

F. X. Šaldy zcela ovládlo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A

Ve středu 24. 1. 2018 se konalo krajské kolo fyzikální olympiády nejvyšší kategorie A. Naši studenti nedali nikomu šanci. První místo suverénně získal Jaroslav Hořák, student teprve 2. ročníku. Krásné druhé místo obsadil Ondřej Bieaman ze 4. B a třetí místo Daniel Kounek z oktávy. Všem úspěšným fyzikům gratulujeme a  děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2018

Ve čtvrtek 18. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Té se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla jednotlivými výkony mile potěšena. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalový turnaj

V průběhu měsíce listopadu a prosince proběhl ve velké tělocvičně gymnázia florbalový turnaj třídních kolektivů o putovní pohár ředitele školy. Z vítězství se radují obhájci prvenství z předchozího roku – 6N. Na druhém místě skončila třída 2. B a na třetím místě 3. B. Vítězům gratulujeme.

Všem účastníkům děkujeme za účast a věříme, že za rok opět setkáme při této sportovní události. Více fotografií naleznete zde.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Početná delegace

Školním kolem MO kategorie A prošlo úspěšně osm studentů. Nejvíce se dařilo Zuzaně Urbanové ze 6N. Přejeme našim matematikům hodně úspěchů v krajském kole, které se koná 16. ledna 2018.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit