Aktuality

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Údaj ve sloupci "kritérium" znamená, zda žák/žákyně splnil/a, či nesplnil/a podmínku stanovenou pro přijetí, viz http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 24. 4. 2014 se rozhodnutí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 12. 5. 2014.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pátek 25. dubna 2014 od 10 do 16 hodin a 28. dubna 2014 od 10 do 16 hodin v kanceláři školy, a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří se umístili jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Informace k odvolání budeme poskytovat při předávání rozhodnutí. Odvolání bude možné podat na místě.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

 

Mgr. Václav Ulvr, ředitel gymnázia


typ studia
čtyřleté studium přijatí nepřijatí vzor odvolání
šestileté studium přijatí nepřijatí vzor odvolání
osmileté studium přijatí nepřijatí vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přijímací řízení pro školní rok 2014–2015

14.00 Záznamové archy s odpověďmi žáků byly předány firmě SCIO. Ihned poté, jak od této firmy obdržíme výsledky, je v souladu se stanovenými kritérii vyhodnotíme a výsledky podle anonymního ID zveřejníme na webu.

Dodatek ve 20.30: Firma Scio stále nedodala výsledky testů; podle jejího posledního vyjádření se tak stane ve 22.00. Pak je třeba počítat s dalším časem na zpracování výsledkových listin. Milé uchazečky a milí uchazeči, doufáme, že výsledky budeme moci zveřejnit ještě dnes! (-jvk-)

Vyjádření společnosti Scio ze 22.36: "Podle momentální situace nedokážeme říci, zda výsledky budou zveřejněny dnes do půlnoci. Důvodem je nepředvídatelná technická komplikace, kterou se nám již z větší části podařilo vyřešit. Na zveřejnění výsledků stále intenzivně pracujeme."

22.47: Vzhledem k tomu, že na zpracování výsledkových listin, započítání olympiád, vysvědčení atd. je potřeba ještě další doba, a vzhledem k tomu, že hodláme detailněji prozkoumat (a ověřit) data, která od společnosti Scio dostaneme, budeme ve vyhodnocování pokračovat v brzkých ranních hodinách. Všem unaveným uchazečkám a uchazečům přejeme dobrou noc!

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Žákům základních škol se na našem gymnáziu líbí

 


Od září letošního školního roku je naše škola partnerem projektu TechUp Libereckého kraje. Projekt je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání. V rámci jeho realizace připravujeme mimo jiné pro žáky partnerských základních škol projektové dny – dopolední aktivity formou přírodovědných cvičení z biologie, fyziky a zeměpisu. Všech pět projektových dnů, které jsme v letošním školním roce připravili, mělo velmi pozitivní ohlas u žáků i jejich vyučujících. Žáci odjížděli spokojeni, moc se jim u nás líbilo. Chtěla bych poděkovat skupině vyučujících přírodovědných předmětů a jejich pomocníkům z řad studentů, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektových dnů a popřát jim stejný úspěch i v příštím školním roce.

Mgr. Jana Vaňková (koordinátorka projektu)


Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dunkerque – Liberec 2014

Partnerství měst Liberec a Dunkerque si naši studenti vyzkoušeli na vlastní kůži a první dubnový víkend byli přijatí ve francouzských rodinách. Své krásy jim odhalilo nejen přístavní město, ale i fascinující mořská fauna v akváriu Nausicaa v Boulogne-sur-Mer, lahodná belgická čokoláda v Bruggách a v neposlední řadě byli obohaceni francouzskou kulturou a poznáním, že francouzština se vyplatí! Zároveň se na týden vžili do role hostitelů a dokázali francouzským studentům, že Česko není druhá polovina Slovenska, že se tu nemluví rusky, že [vaklav avel] není turecká pochoutka a že Liberec i Praha jsou města, která mají turistům co nabídnout. Zkrátka výměna byla z obou stran obohacující na duši, po výstupu na Ještěd i na těle, a Francie nám přirostla k srdci (a my jsme přirostli k srdci Francouzům).

 

Anna Rousková (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Gymnázium F. X. Šaldy v Lidových novinách

Studenti a absolventi naší školy představili jedinečný projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci široké veřejnosti v celostátním tisku. Redaktorka Lidových novin Judita Matyášová společně s účastníky projektu Neviditelné oběti komunismu rekapitulovali jedenáct let jeho existence.
Mgr. Jan Goll (vedoucí projektu Neviditelné oběti komunismu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Otevřený dopis paní radní A. Losové

Otevřený dopis paní radní A. Losové - Domov mládeže Zeyerova.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Grafing 2014

V neděli 6. dubna 2014 jsme započali naši cestu do Grafingu na výměnný pobyt s profesorkami Šípovou a Ouhelovou. Program byl velmi bohatý. Zprvu jsme se účastnili vyučování našich německých spolužáků a poté společně jezdili na výlety. Například do Salzburgu, kde jsme si mohli všichni zakoupit nejznámější rakouskou cukrovinku „Mozartovy koule“. Další dny jsme cestovali do Mnichova. K vidění byla řada zajímavých míst včetně olympijského centra. Ve čtvrtek jsme vyjeli do malebného městečka Wasserburg, které je obehnáno řekou Inn. Myslím, že všichni jsme si ten týden v Německu užili. A nyní se budeme těšit na červen, kdy proběhne výměnný pobyt i u nás.

 

Pavlína Adámková (studentka 2.A)


Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s MDDr. Janem Folkem

Ve středu 16. dubna 2014 proběhlo další „Setkání na F.X.“. Pozvání přijal absolvent Gymnázia F. X. Šaldy, MDDr. Jan Folke. Kdo čekal, že přijde přísný, hrůzu nahánějící zubař, byl příjemně překvapen. Sympatický pan Folke své povídání rozdělil do tří částí, ve kterých poutavě představil stomatologii jako studijní i vědní obor. Celé setkání bylo velmi zábavné a pro budoucí studenty stomatologie inspirující a poučné. Tato beseda tak byla příjemným zakončením školy před velikonočními prázdninami.

Ondřej Kohout (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pozor na naše @MATÉRY!

Středeční dopoledne se na Gymnáziu F. X. Šaldy neslo v soutěžním duchu. Sešly se tu čtyři nejlepší týmy z širokého okolí, aby změřily své síly v krajském kole Prezentiády – středoškolské soutěži v prezentačních dovednostech. A bylo se na co dívat. Po krátkém informativním úvodu si tříčlenné týmy vylosovaly pořadí a místo před prezentačním plátnem zaujal první tým – SPOŠÁCI. Jako jediní si vybrali téma „Tabule vs. Technologie“ a odvážně obhajovali názor, že tablety do každodenní školní výuky nepatří. Druzí na řadu přišli FIDESA Predators s oblíbeným tématem „Co bych udělal s 1 000 000 $?“ a porotě představili možnosti, jak svůj milión rozmnožit. Po krátké přestávce se představil i třetí tým – SPOSŠ Speakers. Speakeři zvolili stejné téma, avšak chopili se ho jako velké příležitosti splnit si dětské sny. A sny to byly opravdu pěkné, kdo by nechtěl luxusního „sporťáka“, honosnou moderní vilu nebo třeba den plný radosti v Disneylandu. Jako poslední se představil domácí tým @MATÉŘI s konzervativní prezentací a kvalitním projevem opět na téma jednoho milionu dolarů. Koupě ostrůvku v Karibiku za pouhého půl milionu dolarů se divákům i porotě vyjevila v živých barvách a přinesla do prochladlých končin nehostinného Liberce alespoň závan léta. Kvalita prezentací předčila všechna očekávání, nebylo tedy lehké určit pořadí. Při objektivním posouzení však porota nemohla jinak než přisoudit vítězství @MATÉRŮM (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci). Všem zúčastněným děkujeme za poctivou přípravu a příjemnou podívanou!
Jiří Erhart (absolvent Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore v Brně

Jako každý rok i letos na jaře vyrazil náš školní sbor Cum amore do Brna, kde se 10. -  12. dubna 2014 konal jubilejní 20. ročník pěvecké přehlídky Gymnasia Cantant. Pořadatelé pro nás připravili i velmi nabitý doprovodný program -  kromě společného zpívání jsme vyrazili i na prohlídku hradu Špilberk a užili si večerní párty všech zúčastněných sborů. Naše soutěžní vystoupení se vydařilo, umístili jsme se ve stříbrném pásmu jako šestý nejlepší sbor. Potěšilo nás i zvláštní ocenění porotců za interpretaci písně Zahučaly chladné vetry. Děkujeme naší sbormistryni Zuzce Kubelkové a doufáme, že i příští rok se s naší bandou do Brna vydá zabodovat.
Magdalena Kvasničková (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit