Aktuality

Přijímací zkoušky

Náhradní termín přijímacích zkoušek na osmileté studium je stanoven na 4. 5. 2016 od 8.45 hodin. Výsledky budou zveřejněny 5. 5. 2016.

Mgr. Jana Suchomelová (zástupkyně ředitele)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Údaj ve sloupci "kritérium" znamená, zda žák/žákyně splnil/a, či nesplnil/a podmínku stanovenou pro přijetí, viz http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 22. 4. 2016 se rozhodnutí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 6. 5. 2016. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pondělí 25. dubna 2016  a v úterý 26. dubna 2016 od 10 do 16 hodin a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávánav pondělí 25. dubna 2016  a v úterý 26. dubna 2016 od 10 do 16 hodin a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří se umístili jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Informace k odvolání budeme poskytovat při předávání rozhodnutí. Odvolání bude možné podat na místě.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Ceny GYTA 2016

Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje 14. ročník udílení cen GYTA.

Období nominací probíhá od 1. května do 1. června 2016.

Ceny GYTA  se udělují jednotlivým studentům nebo skupinám ve čtyřech kategoriích: vědec, umělec, sportovec a osobnost. Cena má symbolizovat jejich výjimečné schopnosti, dovednosti, nadání i odvahu. Ceny se udělují zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia, cena osobnost gymnázia se udílí jen jedna za celou školu.

Nižší stupeň: prima až kvarta, 1N a 2N,vyšší stupeň: kvinta až oktáva, 3N až 6N, 1. až 4. roč.

Na webu školy pod: „O nás“ dále: „Ceny GYTA“ naleznete vše potřebné o cenách GYTA, pravidla nominací a způsob vyhlašování vítězů.

NOMINUJTE pod: www.gfxs.cz/ceny-gyta/

Nominovat mohou studenti, rodiče, učitelé i zástupci široké veřejnosti, kteří naše skvělé studenty znají a chtějí ocenit!

Vyhlášení cen GYTA proběhne ve středu dne 29. 6. 2016 v rámci studentské akce „Šaldovy vooči“ v Lidových Sadech.

Mgr. Renata Šípová (organizátorka udílení cen GYTA)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Koňským trhem počínaje a kostelem svatého Václava konče

Tak objevovala 2. A, posílená o dva studenty z 2. B, středověkou Prahu 19. dubna  při své dějepisné exkurzi. Na cestě po stopách nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV. nás doprovázeli pan profesor Jirovský a paní profesorka Procházková. Až na několik komentovaných prohlídek jsme informace o navštívených památkách zpracovávali sami. Jednotlivci nebo dvojice studentů měli za úkol připravit pro zbytek skupiny výklad a také ji k danému místu beze ztrát zavést.

Několik hodin strávených v hlavním městě, přestože počasí příliš nepřálo, nám přineslo mnoho úchvatných zážitků. Nahlédli jsme do chrámu Panny Marie Sněžné, nejvyššího pražského kostela, a absolvovali prohlídku v katedrále svatého Víta a ve Starém královském paláci. Čekal na nás také nádherný výhled z Pražského hradu. (Více fotografií si můžete prohlédnout zde.)

A nově nabytá zkušenost? Pražské metro je mnohem hrozivější než Smrtka na Staroměstském orloji!

Bára Činčurová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatní finále

O víkendu se náš debatní tým (Anna Rousková, Karolína Labská, Lenka Niesigová, Štěpán Matuský) zúčastnil finálového turnaje Debatní ligy, toho nejvyššího, kterého se lze zúčastnit.

Zamýšleli jsme se tentokrát především nad ekonomickými tématy, například jaká je funkce Mezinárodního měnového fondu, jak fungují fixní kurzy měn nebo zda je společná zemědělská politika EU dobrá, či nikoli.

Na turnaji jsme zažili nejkvalitnější debaty celé sezóny. V základním kole jsme sice nezískali dostatek bodů pro postup do debaty o první místo, celkově jsme ale s turnajem velmi spokojení a neztrácíme chuť do dalšího debatování v příštím roce.

Lenka Niesigová (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vlakem do Drážďan

Bylo úterý 19. dubna a my jsme vyrazili vlakem do Drážďan. I přes nepřízeň počasí jsme se vydali na prohlídku historického centra. Dozvěděli jsme se o něm spoustu zajímavých věcí. Následně jsme se rozdělili do skupinek a šli si prohlédnout Zwinger nebo Muzeum hygieny. Nakonec se vyjasnilo i počasí a my si mohli užít nabídku kaváren v centru Drážďan.

Samuel Nagy (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výhra z Prahy

19. 4. bylo završeno dvoudenní klání finalistů celostátního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii C jasně zvítězil (o 4,5 bodu) Kuba Strašlipka z kvarty. Po loňském bronzu se tak stal nejúspěšnějším řešitelem zeměpisné olympiády v historii FXka. Jakubovi děkujeme za vynikající reprezentaci našeho ústavu a přejeme mu hodně úspěchů nejen v zeměpisných olympiádách.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematický náboj

Mezinárodní matematická soutěž družstev si u nás ve škole získává stále větší popularitu. Letos se jí účastnila dvě družstva – seniorský tým tvořili Lukáš Klein, Ondřej Kohout, Jiří Maškarinec, Daniel Procházka a Lukáš Vik z maturitního ročníku. Jejich výsledek těsně za první třetinou startovacícho pole (45. místo ze 128 účastníků) je zlepšením oproti loňskému roku a nesporným úspěchem.

Za juniory soutěžilo téměř dívčí družstvo ve složení Anežka Gruberová, Lucie Kubíčková, Karolína Labská, Daniela Opočenská a František Jurák. Za jejich skvělé umístění na 11. místě ze 133 účastníků jim moc děkujeme, blahopřejeme jim a doufáme, že příští rok prolomí i první desítku.

RNDr. Věra Voršilková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Eurorebus opět v akci!

V sobotu 16. dubna se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo soutěže Eurorebus. Za naše gymnázium se v několika kategoriích kvalifikovalo 14 tříd a 21 jednotlivců. Samotné testy byly zpestřeny mnoha doprovodnými hrami spojenými s různými tématy. Během vyhlašování výsledků pak nastal důvod k radosti. Za třídy postoupily z prvních míst ve svých kategoriích kvarta ve složení Jakub Strašlipka, Markéta Pavlíková a Viktorie Vondráčková a 4. B, kterou reprezentovali Lukáš Klein, Jakub Jokl a Klára Putzová. Naději na celostátní kolo, které proběhne 6. června v Praze, mají však ještě prima a 2. N.

Kategorie jednotlivců přinesla několik umístění na stupních vítězů. Hned při své první účasti obsadil skvělé 2. místo v kategorii ZŠ01 Vojtěch Vávra ze sekundy a v kategorii ZŠ02 nám pak patřily celé stupně vítězů: 1. místo Jakub Strašlipka (kvarta), 2. místo Ema Tomanová (2. N) a 3. místo Markéta Pavlíková (kvarta). Společně s nimi postoupili do celostátního kola ze 4. míst ještě Natálie Adamcová (sekunda) a Lukáš Klein (4. B). Kompletní výsledkové listiny.

Za věnovaný víkendový čas patří dík nejen reprezentantům, ale i paní profesorce Hrnčířové za organizaci i doprovod. Soutěžte s námi až do 25. května, ve hře je pohár pro nejlepší školu!

Dominik Patzner (student 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Republikové kolo soutěže v ruském jazyce

Velmi gratulujeme k velkému úspěchu Dominiku Patznerovi ze 4. A, který v pondělí 11. dubna 2016 reprezentoval v Praze Liberecký kraj v ústředním kole soutěže v ruském jazyce. Dominik se své role zhostil se ctí a v soutěži obsadil krásné 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit