Aktuality

Proč je bublina kulatá?

To se dozvíte na přednášce, která se koná ve středu 11. února 2015 od 14:15 hod. v německé žákovské knihovně.

Přednášející:  Mgr. Pavla Hofmanová, Katedra fyziky PF, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2015

V úterý 27. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Recitace má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a také letošní ročník toho byl důkazem. Soutěže se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla mile překvapena úrovní  všech výkonů. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. První dva z každé kategorie nás budou reprezentovat v okresním či krajském kole. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše plavkyně úspěšné v celorepublikovém finále

V pondělí dne 26. 1. 2015 se žákyně naší školy zúčastnily celorepublikového finále středních škol v plavání, kterému předcházela náročná kvalifikace v okresním a krajském kole. Konkurence byla vysoká, účastnili se i juniorští reprezentanti ČR, i přesto se tým ve složení Tereza Oplištilová, Karolína Pechová, Anna Urbanová, Gabriela Perglová, Lenka Niesigová a Tereza Bartošová umístil na krásném 8. místě. Gratulace patří hlavně Tereze Oplištilové, která se v disciplíně 50m volný způsob umístila na 2. místě. Největší úspěch zaznamenala naše štafeta v polohovém závodě na  4x50m, kde vybojovala 4. místo. Jako doprovod, psychická podpora a řidič s námi jel pan profesor Martin Luštický, který si také zkusil štafetu složenou z učitelů ostatních škol. Republikové finále považujeme za úspěšné.

Tereza Bartošová (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Petrem Kučerou

Dne 28. ledna se bude na naší škole konat další z populární série akcí s názvem „Setkání na F.X.“. Besedovat budeme od 14:15 v německé žákovské knihovně se slacklinerem Petrem „Peeto“ Kučerou. Přijďte se dozvědět něco o tomto relativně novém sportu i o samotném Petru Kučerovi, který patří mezi slacklinerskou elitu jak v Čechách, tak ve světě.

Tomáš Špelina (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři ve Vysokém Mýtě

Přes víkend se konal ve Vysokém Mýtě už třetí turnaj letošní sezóny v debatování. My, jako stále se rozrůstající debatní klub GFXŠ, jsme samozřejmě nemohli chybět. Ani nováčky nezastrašilo, že se jednalo o turnaj v angličtině.

Debatovali jsme na různá témata. Od nejnovějších událostí, například Charlie Hebdo, přes poplatky na vysokých školách, až po marketing zacílený na malé děti. S radostí jsme zjistili, že nám změna jazyka nedělá problém. Získali jsme mnoho cenných jazykových zkušeností a naučili se spoustu nových slovíček.

Náš nejmladší tým si přivezl ze všech libereckých nejlepší umístění - 3 výhry. Kromě toho jsme si odvezli z Mýta krásné vzpomínky, opožděné vánoční dárky a také vědomí, že angličtina už pro nás nadále není žádná překážka.

Karolína Labská (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výzva SRSPŠ k předkládání projektů

Valná hromada SRSPŠ souhlasila s uvolněním 100 000 Kč na financování studentských projektů, které budou využívat studenti Gymnázia F. X. Šaldy, např. při přípravě na výuku a při výuce, ale i pro další aktivity jako jsou semináře, soutěže, zájmová činnost apod.

Financování těchto projektů bude probíhat ve dvou etapách. V 1. etapě do dubna 2015 může být na tyto projekty poskytnuto 50 000 Kč. Ve 2. etapě od května 2015 do konce roku může být uvolněno dalších 50 000 Kč.

Valná hromada zmocnila výbor Sdružení vybrat z předložených projektů ty projekty, které se budou realizovat v 1. etapě. O projektech zařazených do druhé etapy bude rozhodovat valná hromada v dubnu 2015.

Výbor Sdružení vyzývá studenty a učitele Gymnázia F. X. Šaldy k předkládání projektů, a to v 1. etapě do 16. ledna 2015 a ve 2. etapě do 13. března 2015.

Žádost o finanční podporu projektu musí obsahovat popis projektu, jeho využití a jméno žadatele (popř. jména žadatelů). Žádosti předávejte písemně a zároveň elektronicky Mgr. Janě Suchomelové.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Den otevřených dveří na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium a jejich rodiče se koná 14. ledna 2015.

Úvodní beseda pro žáky z 5. třídy ZŠ o osmiletém studiu začíná v 14.30 hodin, úvodní beseda pro žáky ze 7. třídy ZŠ o šestiletém studiu a pro žáky z 9. třídy ZŠ o čtyřletém studiu začíná v 15.30 hodin.

Rubrika »Aktuality«

Mgr. Vladimír Šída

PF 2015

Přeji všem zaměstnancům, studentům, absolventům a příznivcům našeho gymnázia pohodové svátky vánoční a příjemný rok 2015. Budu rád, když naši společnou práci na rozvoji školy budete do budoucna pokládat za osobně užitečnou a smysluplnou. Mějte se krásně.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše plavkyně nejlepší v Kraji

V úterý 16. 12. 2014 proběhlo v Jilemnici krajské finále středních škol v plavání, kam se probojovala jednotlivá družstva z okresních soutěží. Mezi nimi i naše děvčata ve složení: Karolína Pechová, Anna Urbanová, Tereza Bartošová, Gabriela Perglová, Lenka Niesigová a Tereza Oplištilová. Po skvělých individuálních výkonech na různých tratích a vítězstvích v polohové štafetě a štafetě volným způsobem jsme mohli slavit celkové první místo a také se radovat z postupu do republikového finále. Blahopřejeme k předvedeným výkonům.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vernisáž výstavy na Magistrátu města Liberec

„Těší mne, že projekt Neviditelné oběti komunismu byl a bude navždy spjat s Gymnáziem F. X. Šaldy," řekl v úvodním projevu Mgr. Václav Ulvr, ředitel gymnázia, při příležitost otevření výstavy Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů ve čtvrtek 11. 12. 2014 na Magistrátu města Liberec. Celou akcí prováděla Ing. Miluše Charyparová, zástupkyně Statutárního města Liberec. V průběhu večera vyzvala ke slovu také Alenu Čechovou, absolventku gymnázia a členku projektu, a Pavla Dostalíka, který zastoupil tým tvůrců výstavy. O činnosti libereckého Sokola a jeho spolupráci se zahraničními spolky v Austrálii a Kanadě promluvila paní Jarina Žitná, náčelnice Sokolské župy Ještědské. Večer příjemně doplnil studentský sbor Cum Amore pod vedením sbormistryně Mgr. Zuzany Kubelkové.

Po slavnostním přípitku si hosté, mezi kterými byli například exprimátorka Martina Rosenbergová, náměstek primátora PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Jan Goll nebo kantoři gymnázia, prohlíželi výstavu. Tu si ostatně můžete prohlédnout i vy, a to v prvním patře nového magistrátu do konce ledna příštího roku.

Pavel Dostalík a Kristýna Zámečníková (členové týmu NOK)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit