Aktuality

Lukáš Vik úspěšně na KONFERENČNÍ NOCI 2014

Ve dnech 21. – 22. 11. se konala vědecká KONFERENČNÍ NOC, s podtitulem: „akce, kde může prezentovat kdokoli o čemkoli“. Pořadatelem bylo Gymnázium Botičská v Praze. Účastníky byli především studenti středních a vysokých škol. Bylo zde možno přihlásit přednášku do jedné ze tří soutěžních kategorií, kterými byly přírodní vědy, humanitní vědy a umění, zájmové přednášky + ostatní.

Student septimy našeho gymnázia, Lukáš Vik, se zde aktivně účastnil, když přednesl dvě přednášky zaměřené na vybrané otázky matematiky.

První z nich se týkala vztahu Mayské kultury a matematiky, kdy byla diskutována kalendářní notace a operace s čísly. Je obecně známo, že Mayský kalendář údajně předpověděl konec civilizace na 20. prosince 2012. No jak vidno, nestalo se tak. Naštěstí.

S druhou přednáškou se Lukáš dostal do oblasti teorie grafů, resp. kombinatoriky a možnosti jejich uplatnění při hraní jednoduchých her. Přednáška nazvaná SPROUTS ukázala, že jednoduchá hra postavená na pravidlech, kdy každý bod má maximálně tři spojnice, spojnice se nesmí křížit a vyhrává ten, kdo udělal poslední tah. V takové hře pak platí pro počet tahů, bodů atd. určité matematické vztahy, které může dobrý hráč využít v rámci své taktiky pro dosažení výhry.  „Větší zajímavostí jsou ovšem struktury, které pomocí těchto pravidel vznikají,“ říká Lukáš, kterého pro matematiku nadchla paní prof. Věra Jandíková.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šalda navštívil Cheb

Ve středu 19. listopadu se Michal Nguyen (4A), Helena Wieserová (6V) a Tereza Dokulilová (6V) za doprovodu pana profesora Jirovského vypravili do Chebu na mezinárodní kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií. V letošním roce museli soutěžící projít i krajskými koly, což náš tým výborně zvládnul, a tak započala velká příprava na finále, kde náš tým vybojoval krásné 15. místo v mezinárodní konkurenci.

Našim pokračovatelům přejeme hodně štěstí do dalšího, již 24. ročníku soutěže!

Michal Nguyen (student 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Stolní tenisté z F. X. reprezentovali Liberecký kraj

Ve dnech 18. – 19. listopadu se uskutečnilo republikové finále stolního tenisu středních škol v Holicích u Hradce Králové. Naši školu reprezentoval tým ve složení: Martin Do Minh, Marek Fabíni, Daniel Brumlich a Honza Fabíni. Z šestnácti týmů obsadilo naše družstvo krásné 5. místo, kdy ve čtvrtfinále podlehli soupeřům z Havlíčkova Brodu. Marek Fabíni skončil ve vložené soutěži „O pohár starosty města Holic“ v soutěži jednotlivců na 2. místě.

Jan Fabíni (student 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dny GIS 2014

Tak jako každoročně se naše škola podílí na organizaci Dnů GIS v Liberci. Akce se koná 19. až 21. listopadu 2014 v liberecké knihovně. Hlavními pořadateli jsou Katedra geografie FPHP TUL, Oddělení GIS Krajského úřadu a Hasičský záchranný sbor v Liberci. Na dvanácti stanovištích jsou názorně představeny aplikace geografických informačních systémů. Naši žáci ze semináře geografie tradičně "obsadili" stanoviště "Dotkni se mapy", kde předvádějí své dovednosti s mapovými servery.

Více se o celé akci můžete dozvědět na webu www.dnygis.cz.

Pavel Taibr (předseda PKZG)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědný klokan nám přinesl první místa

15. října 2014 se naši žáci zúčastnili dalšího ročníku přírodovědného klání a vedli si velice dobře.  V kategorii Kadet se mezi třemi nejlepšími řešiteli Libereckého kraje umístili dva žáci kvarty – Vojtěch Waldhauser a Ondřej Vopat, v kategorii Junior byl vítězem v kraji Lukáš Smrkovský z kvinty, těsně následován svým spolužákem Danielem Kounkem.

Moc blahopřejeme a děkujeme za další vítěznou hvězdičku na adresu školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajský koordinátor soutěže)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2014

Ve dnech 21. a 22. listopadu se uskuteční dvanáctý ročník malého festivalu autorských čtení - Literární pozdravy, jehož spolupořadatelem je SRSPŠ našeho gymnázia. Program letošního ročníku a další informace o festivalu naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster (organizátor festivalu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Veronikou Mezerovou

Ve středu 5. listopadu se na naší škole opět pořádalo Setkání na F. X., tentokrát s Mgr. Veronikou Mezerovou, doktorandkou Historického ústavu v Českých Budějovicích, která k nám přijela přednášet na téma „Gender a jeho dějiny“. Studenti se dozvěděli mnohé o historii tohoto oboru, který nezasahuje jen do historiografie, ale rovněž do sociologie a dalších vědních oborů. Součástí přednášky bylo rovněž povídání o práci historika. Děkujeme všem, kteří přišli! Více fotografií naleznete zde.

Michal Nguyen (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

3N zavítala do Průmyslové zóny Jih – do firmy Fehrer

Při příležitosti návštěvy dvou studentů z našeho partnerského gymnázia v německém Wiesentheidu jsme navštívili firmu Fehrer, nacházející se v průmyslové zóně Jih. Příjemná paní vedoucí personálního oddělení nás uvítala krátkou prezentací se základními informacemi o firmě. Fehrer je německá firma se sídlem v německém městě Kitzingen, vyrábějící a dodávající loketní opěrky do automobilů (Audi, Škoda, Volkswagen, BMW). Druhou částí programu byla prohlídka výrobní haly. Chlapeckou část naší třídy zaujaly tří a půl tunové ještěrky, které se zde ale velmi hbitě pohybovaly. Vedoucí výroby nás provedl po celé hale a popsal postup výroby. Fascinoval nás stroj, který s přesností nanášel lepidlo na jednotlivé díly a poté je vkládal do pece. Myslím, že exkurze byla velice zajímavá. Určitě je to motivace, abychom se dále věnovali německému jazyku, jelikož ten je jedním z hlavních kritérií při přijímání do zaměstnání nejen v této firmě.

Domenica Krejčí (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch našich běžců na MČR v Hradci Králové

Ve středu 22. 10. se konalo u Stříbrného rybníka v Hradci Králové republikové finále AŠSK ČR v přespolním běhu základních a středních škol. Do tohoto finále se nominovala všechna družstva, která zvítězila v jednotlivých krajských kolech.

Účast si vybojovalo také družstvo naší školy ve složení: Martin Semerád, Vojta Málek, Jakub Marek a Jan Landfeld – všichni z kvarty a Martin Havle z 2N, které dokázalo v konkurenci dalších 14družstev z ostatních krajů s převahou zvítězit a stalo se tak přeborníkem ČR v přespolním běhu školních družstev pro rok 2014 – 2015. Martin Semerád navíc tvrdě bojoval až do cíle o celkové prvenství mezi jednotlivci, teprve v cílové rovince se rozhodlo o tom, že nakonec skončil na krásném druhém místě.

Všem našim reprezentantům blahopřejeme a přejeme jim ještě hodně sportovních úspěchů.

Mgr. Leoš Pelc

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta hledala souvislosti aneb HIV kurz

Hodněvyčerpávajícíaleúžasný Intelektuálněuměleckynabitý VýletdoKrakonoše. To jest stručný výcuc ze tří dnů, které sexta strávila na HIV kurzu. Ve středu po úderu jedenácté na kostele v Bílém Potoce jsme dorazili na místo určení a v následujících čtyřiceti osmi hodinách jsme zvěčnili krajinu jizerskou pomocí temper, vyfotili portréty, podzimní atmosféru, nainstalovali land art do tamních lesů, nahráli rozhlasovou hru, vytvořili krátký film pomocí stoptriku, tančili a navštívili kabaret. A zdálo se to rychlejší než přečtení tohoto článku. Užili jsme si to maximálně! (Jestli někoho po kabaretu nebolí břišní svalstvo, musel mít zavřené oči.) Bohužel život umělců je  i přes svou krásu a bujarost pomíjivý (ale i tak stojí za to!). Madame Vinšová, Monsieur Šorsák a Monsieur Myšák, sexta děkuje!

Anna Rousková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit