Aktuality

Exkurze do Berlína

Ve dnech 19. – 21. září se 18 žáků ze 4. A, 4. B a oktávy vydalo na poznávací exkurzi do Berlína. Jako dozor s námi jely paní profesorky Hlaváčková a Dehmelt. Cesta vlakem rychle uběhla, jelikož většina z nás využila drahocenného času a přelouskávala povinnou četbu či literaturu na svou seminární práci. Po výstupu z vlaku si však už nikdo na školu ani nevzpomněl a nastala mírná euforie. Konečně jsme byli ve městě, o kterém jsme se, někteří tři, někteří sedm let, učili.

Program byl opravdu vyčerpávající, a to doslova. Prošli jsme si centrum Berlína se všemi památkami, jako byla Braniborská brána, televizní věž, ulice „Unter den Linden“ či Památník obětem holocaustu, a naše aplikace v chytrých telefonech hlásily každý večer nachozených cca 20 km. Část dalšího dne jsme strávili na Museums Insel v Neues Museum, kde jsme si prohlédli starověké sbírky umění, což se neobešlo bez věčného dohadování, zda se jedná o repliky, či nikoliv.

Fanoušci Hunger Games si přišli na své na monumentálním Olympia Stadionu, fanoušci graffiti zase na East Side Galerie, kde se táhly zbytky posprejované Berlínské zdi, kam až oko dohlédlo. Po setmění jsme se vydali po skupinkách nasávat noční atmosféru Berlína a další den, jak už to tak bývá, nezapomněla většina z nás vzít útokem Primark a jiné obchody. Díky množství asijských, arabských, indických a jiných restaurací byla pro mnohé exkurze i multikulturně-kulinářským zážitkem.

Myslím, že mohu za všechny napsat, že se pobyt v Berlíně vydařil a exkurzi bychom do příštích let doporučili všem mladším ročníkům.

Anna Absolonová (studentka 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dny poznávání ve znamení her a zábavy

Ve dnech 14.-16. 9. 2016 se žáci primy účastnili harmonizačních dnů. Poznávat jsme se formou hry začali již cestou do Bílého Potoka. Zábavných her jsme si pak užívali po celou dobu pobytu. Konala se i netradiční stezka odvahy se svíčkami v rukou a plněním našich přání. Řada přišla také na hry, při kterých jsme museli důvěřovat svým spolužákům. Osobně mám dobrý pocit z toho, že jsem všechny poznal.

Štěpán Waldhauser (student primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Odstartoval nový ročník soutěže Eurorebus!

V pondělí 19. září byl spuštěn již 22. ročník vědomostní soutěže Eurorebus! Loni jsme jako škola byli sedmí v republice. Budeme lepší? Záleží jen na vás! Noví studenti se mohou přidat na www.eurorebus.cz, bližší informace u vyučujících zeměpisu.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Světluška 2016

15. 9. v ulicích Liberce proběhla sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu pro projekt Světluška, v jehož rámci jsme se s tykadly ve vlasech vydali do víru velkoměsta. Tajně jsme sbírku překřtili na „kurz odmítnutí“. Občas srážka s realitou nebyla příjemná či jednoduchá, přesto jsme vytrvali a do brzkého slunečného odpoledne jsme horlivě nabízeli náramky, píšťalky, propisky a podobně. Výtěžek sbírky pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým.

Děkujeme Světlušce za možnost učinit dobrý skutek.

Anna Michlová (studenkta 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvinta vyplula do druhé půle

Ve dnech 7.-9. 9. se kvinta účastnila „Pirátských“ dnů poznávání v Bílém Potoce.  Cestou jsme ztroskotali a směnou s domorodci jsme se pokusili zachránit naše holé životy. Podařilo se a my se mohli dál harmonizovat. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých věcí, např. jsme strávili dopoledne poslepu, „lovili“ draky, hledali latrínu a pašovali cukr. I přes újmy na zdraví všichni přežili a vrátili se zharmonizováni domů.

Dominik Čáp (student kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Registrace soutěžících na Logickou olympiádu už běží!

Už tradičně vybízím majitele hbitých mozků k účasti. Registrujte se do 30. září 2016 na adrese www.logickaolympiada.cz Podrobnější informace.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikálně-technický kroužek při GFXŠ

Nabízíme pro žáky ZŠ se zájmem o fyziku a techniku schůzky každou druhou středu odpoledne od 14:30 do 16:00. Náplní těchto setkání bude:

  • Pokusy (elektřina, magnetismus, kmitání, vlnění, …)
  • Měření s čidly Vernier
  • Práce se stavebnicí Merkur
  • Zajímavé pořady (Technické divy světa, …)
  • Exkurze (vysílač, lanovka, teplárna, …)

Přihlášku stáhněte zde a zasílejte do 27. 9. 2016 na adresu ja@gfxs.cz.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Maturitní zkoušky - podzimní termín

Písemné zkoušky společné části MZ se konají od 1. 9. do 7. 9. 2016 ve spádové škole, kterou je Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Zkoušky se konají v budově této školy na adrese Letná 90/30, 460 01 Liberec (upřesněno v pozvánce zaslané 17. 8. 2016 emailem).

Ostatní zkoušky se konají v budově Gymnázia F. X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec dle následujícího přehledu.

 

Zkouška

třída

termín

Místo konání

Písemná zkouška profilové části MZ – Aj

4. A

4. B

oktáva

30. 8. 2016

8.00–12.00

B 36

Písemná zkouška profilové části MZ – Nj

4. A

4. B

oktáva

31. 8. 2016

8.00–12.00

B 28

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ

4. A

4. B

oktáva

12. 9. 2019

Rozpis bude zveřejněn.

A 6

Ústní zkoušky profilové části MZ

6. N

8. 9. 2016

8.00–10.00

A 6

 

Mgr. Jana Suchomelová (zástupkyně ředitele)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozvrh hodin pro školní rok 2016–2017

Zveřejňujeme pracovní verzi rozvrhu pro nový školní rok. Změna rozvrhu vyhrazena; zařazení nepovinných předmětů (např. Nn v primě a sekundě) a kroužků je možno po dohodě změnit.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Dny poznávání

Letošní Dny poznávání (tzv. harmonizáky)  pro studenty prvních ročníků a kvinty se uskuteční v těchto termínech:

kvinta od 7. do 9. září

1. A a 1. B od 12. do 14. září

prima od 14. do 16. září

1N od 21. do 23. září

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit