Aktuality

F. X. v novém triku

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Klub Gymnázia F. X. Šaldy

Slyšte, slyšte!  V lednu tohoto roku byl založen Klub Gymnázia F. X. Šaldy, z. s., jehož členem se můžete stát i vy. Účelem spolku je sdružování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, kteří v duchu demokratických principů chtějí rozvíjet gymnázium a podporovat realizaci studentských a absolventských aktivit a projektů rozvíjejících občanskou společnost v České republice i ve světě. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Romanem Uhlířem

Základní rozpočet potřebný pro studium vysoké školy v zahraničí i holandské vafle – to všechno provázelo středeční přednášku Romana Uhlíře. Ačkoliv studoval i v Kanadě, Dánsku a tři roky v Německu, dozvěděli jsme se tentokrát něco více o jeho studiích v Nizozemsku.

Během hodinové přednášky a následující diskuse se podařilo zbořit většinu studentských tabu, které od studia v zahraničí odrazují. Z těch hlavních to bylo financování studia bez větší finanční podpory rodiny, složitý systém přihlášek nebo jazykové bariéry. Studenti se dále pak zajímali o nejvhodnější jazykové zkoušky, univerzity, které nevyžadují školné či výhody a nevýhody bydlení v zahraničí na studentských kolejích.

Ať už to bylo velkým množstvím informací nebo plnou (ke konci přednášky již téměř prázdnou) miskou skvělých holandských vaflí, pro některé potenciální studenty zahraniční univerzity to byl možná onen potřebný krůček pro získání odhodlání a možná, že za pár let  budou studenti naší školy besedovat s někým z řad středečních posluchačů.

Anna Bílková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Valentýnské klání pro naše debatéry

Ve dnech 13. – 15. 2. se zúčastnili debatéři z našeho gymnázia valentýnského turnaje v Přerově. Po prvních úspěších našich týmů se už zdálo, že se od nich každou chvíli štěstí odvrátí. To se ale nestalo a oba týmy tak prošly s čistým štítem a s přehledem vyhrály všech pět debat. Kromě toho byli ještě oceněni Honza Labský a Anna Rousková jako nejlepší a druhý nejlepší řečník turnaje. V Přerově tak budou na Liberecké ještě chvíli vzpomínat. Další informace a fotografie naleznete zde.

Daniel Procházka (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Školní kolo biologické olympiády

V pondělí 16. února proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie B, která je určena pro studenty prvních a druhých ročníků čtyřletého gymnázia a jim odpovídajících ročníků gymnázia víceletého. V náročných úkolech z biologické tematiky se utkalo sedm studentů. Na prvním místě skončila se spolehlivým náskokem Tereza Mazurová ze sexty, druhé místo obsadila Jana Mrázová z 2. B a za ní v závěsu skončil Ondřej Biemann z 1. B. Všichni výše zmínění se zároveň nominovali do krajského kola, které proběhne 10. dubna 2015 v DDM Větrník v Liberci. Všem soutěžícím děkujeme za účast, postupujícím do krajského kola blahopřejeme.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo je naše

Ve dnech 18. a 19. února se uskutečnila okresní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ve středu ovládla kategorii IB děvčata ze sekundy Barbora Balatková (1. místo) a Jasmína Švarcrová (2. místo). Ve čtvrtek v kategorii IIIA vítězili pánové ze septimy Jan Labský (1. místo) a Jan Bayram (2. místo). V kategorii IIB se hezkým 5. místem připojil Daniel Mazánek z kvarty. Porota zvláště nejvyšší kategorie ocenila, že naši studenti neopakují nějaké naučené fráze, ale že o věcech uvažují a jsou schopni svůj názor prezentovat a obhájit. Všem vítězům blahopřejeme a studentům ze septimy přejeme hodně štěstí v krajském kole.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Dvě první místa obsadili naši žáci v okresním kole zeměpisné olympiády v úterý 17. 2. 2015 v Centru Babylon. Kategorii C (8. a 9. třídy) vyhrál Jakub Strašlipka z tercie a jasným vítězstvím se stal i Lukáš Klein z 3. B v kategorii D (střední školy). Oba postupují do krajského kola, které se koná dne 17. 3. 2015. Umístění dalších studentů našeho gymnázia naleznete zde. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Studentky sekundy na exkurzi po laboratořích TUL

Ve středu 11. 2. se čtveřice spolužaček sekundy zúčastnila exkurze po laboratořích na Technické univerzitě v Liberci. Skupina tuto exkurzi získala jako cenu v doprovodné výtvarné soutěži ke Dnům GIS za jejich projekt "Stačí zaostřit".

Na univerzitě navštívily fyzikální, chemické, biologické i textilní laboratoře, viděly mnoho nových zajímavých pokusů a experimentů a také si samy vyzkoušely některé z oborů v praxi. Vyrobily si velmi originální předměty za pomoci nejmodernější techniky a též pronikly do jim neznámého světa nanovláken. Na této zajímavé exkurzi na TUL, která je jistě měla motivovat k dalšímu studiu, si rozšířily své vědomosti o nových technologiích a také oborech, které jim nejsou až tak blízké. Více o akci zde.

Jasmína Švarcrová (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Školní kolo matematické olympiády

V lednu 2015 proběhlo u nás školní kolo matematické olympiády v kategoriích B a C, kterého se zúčastnilo 13 žáků prvních a 9 žáků druhých ročníků. Do krajského kola postupují celkem 4 úspěšní řešitelé: Karolína Labská a Mai Van Duy ze třídy 5V, František Jurák z 1B a Bára Činčurová z 1A. Krajské kolo se bude konat v úterý 31. března 2015. Postupujícím studentům blahopřejeme.

RNDr. Věra Voršilková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Olympiáda v českém jazyce

Dne 12. 2. 2015 se konalo v Centru Babylon v Liberci Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích nás reprezentovalo pět studentů. Tereza Součková ze 3. A zvítězila ve 2. kategorii a Marek Nováček ze 3. A obsadil ve 2. kategorii 3. místo. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit