Aktuality

Oznámení výsledků voleb do školské rady

Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

Ing. Martin Pěnčík,
Ing. Ludmila Hlavešová
žádní náhradníci

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Adam Lysičan,
Mgr. Tomáš Minster
náhradník: Mgr. Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Jakub Strašlipka podruhé vybojoval účast na iGeu

V dvoudenním klání celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo 23.—24. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obsadil Jakub Strašlipka ze sexty ve středoškolské kategorii 4. místo a vybojoval si tak účast na mezinárodní geografické soutěži iGeo, která se uskuteční v srpnu v Quebecu.

Jakubovi gratulujeme k výbornému výsledku a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy i České republiky v Kanadě.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore ve stříbře

Ve dnech 19 -21. 4. se konalo finále celostátní přehlídky pěveckých gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant v Brně, kterého se již tradičně účastnil náš školní sbor Cum amore. Třídenní program plný zpěvu, slunce a smíchu jsme si užili naplno. Letos s námi jel poprvé i nejmladší člen, syn naší sbormistryně Zuzany Kubelkové, které patří všechen náš dík a obdiv. Do Liberce si vezeme cenu za umístění ve stříbrném pásmu! Už teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.

PS: Přidejte se k nám a zažijte to příští rok s námi!  (Zkoušíme každý pátek od 14.15  v hudebně.)

Anežka, Majda, Majda a Terka (sboristky ze sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dresden

Byl šestnáctý duben, deštivé pondělí. Stateční studenti ze třetích ročníků se vydali na exkurzi do Drážďan. Po dvou příjemně suchých hodinách ve vlaku následoval přesun do středu města. Přestože nám počasí nepřálo, déšť nás (jako pravé seveřany) neskolil. Na místě setkání se nás ujaly sympatické průvodkyně a rozdělily si mezi sebe naši početnou skupinu němčinářů. Společně jsme si prohlédli například Semperoper, navštívili Zwinger a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o historické i nynější podobě tohoto města. Po skončení prohlídky jsme v rámci volného programu vyrazili provětrat peněženky a pak jsme se navečer opět vrátili do Liberce, kde nás přátelsky přivítal déšť.

Hana Hromadová (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jak to letos dopadlo v soutěži klokanů?

V letošním ročníku soutěže Matematický klokan se v Libereckém kraji nejlépe vedlo studentům našeho gymnázia v kategorii Junior a Student. V konkurenci 870 řešitelů kategorie Junior na třetí příčku doskočil Jarda Hořák z 2. B. Ještě o chlup lépe skákali zástupci kategorie Student. Mezi 307 řešiteli vybojoval 2. místo František Jurák ze 4. B., třetí příčka patří Lucce Kubíčkové také ze 4. B. Výsledkové listiny.

Moc blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kandidáti do školské rady

Jako kandidáti do Školské rady Gymnázia F. X. Šaldy byli za zákonné zástupce a zletilé žáky navrženi Ing. Ludmila Hlavešová a Ing. Martin Pěnčík.

 

Mgr. Václav Ulvr, ředitel

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Volitelné předměty pro maturitní a předmaturitní ročník (II. kolo přihlašování)

Od 16. dubna 2018 probíhá přihlašování volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v II. kole. Přihlašují se žáci, jejichž zvolený předmět nebyl otevřen, a dále žáci, kteří se přihlásit zapomněli či nestihli. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).
Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2018.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Debatní klub a Demagog.cz

Povelikonoční středa se v Liberci nesla ve znamení pravdy, respektive snahy pravdu poznat. Debatní klub při Gymnáziu F. X. Šaldy pozval do města pod Ještědem experty z projektu Demagog.cz a společně s diváky se bavili o problematice nepravdivých zpráv a zkreslování informací.

Dopolední program na Gymnáziu F. X. Šaldy byl zaměřený na kritické myšlení – kde se může doplatit na jeho postrádání. Studenti se tak měli šanci zamyslet nad tím, jak snadno informace skrze sociální sítě přijímají a jak se této snadné konzumaci bránit.

Večerní přednáška pro širokou veřejnost v Knihkupectví a antikvariátu Fryč byla pak více zaměřena na orientaci v mediálním a politickém prostředí, včetně tzv. fake news. Díky věcným dotazům posluchačů bylo možné proniknout i do detailů ověřování informací a několika historek ze zákulisí factcheckingu. Více fotografií naleznete zde.

Debatní klub při GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Čtyři zlata z Eurorebusu pro FX!

V zaplněné aule Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v sobotu 7. dubna v tradičně výborné atmosféře konalo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Účast si z FX vybojovalo 13 tříd a 14 jednotlivců. Soutěžící museli zvládnout náročné testy včetně doprovodné soutěže, ve které prokázali své znalosti nejen z historického vývoje České republiky, ochrany přírody u nás, ale třeba i těžby ropy a ropných havárií.

V kategorii ZŠ01 zvítězilo družstvo sekundy, kterou reprezentovali Štěpán Líbal, Štěpán Waldhauser a Petr Vajc. V kategorii SŠ patří prvenství sextě, kterou reprezentovali Matyáš Jandík, Jakub Pícha a Jakub Strašlipka. Ten se stal v této kategorii i vítězem soutěže jednotlivců. Čtvrté zlato vybojoval v soutěži jednotlivců kategorie ZŠ01 primán Lukáš Maier. Do celostátního kola ještě postoupili přímo ze 4. místa prima (ZŠ01) a z 5. místa 2.N (ZŠ02) a 2.B (SŠ).

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole. Výsledkové listiny.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Martin Tecl obhájil prvenství

Vítězem krajského kola geologické olympiády, které se konalo 9. dubna na TUL v Liberci, se stal Martin Tecl ze 4.B. Obhájil tak loňské vítězství v kategorii B – středoškoláků a čeká ho celostátní kolo, které se uskuteční ve středu 9. května 2018. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit