Aktuality

Výběrové řízení

Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje vnitřní výběrové řízení na pracovní pozici učitel/ka Tv – Ze. Podrobnosti naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI VŠEMI SMYSLY

ANEB i letos se těšíme nejenom na pódiová vystoupení pro zrak a sluch, ale rádi podráždíme své chuťové pohárky dobrůtkami ze stánků. Možná se najde i podnikavá skupina prodejců originálních šperků, módních kousků z druhé ruky či již přečtených knih, čekajících na nové čtenáře. Zkrátka podnikatelskému duchu se meze téměř nekladou. Pro „živnostenský list“ se hlaste v žákovské knihovně u Karolíny Lysičanové. A neváhejte – počet prodejních míst je omezen.

PS: A nezapomeňte nominovat na GYTU.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědci z druhého ročníku na návštěvě Univerzity Karlovy

Dne 16. 5. využila třída 2. B možnost exkurze na Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy a pod vedením absolventského dozoru, pánů Luštického a Kociána, se vydala ku Praze.

Od stanice metra na Karlově náměstí jsme se uličkami Prahy 2 propletli na Albertov, kde nás v budově s rektorátem uvítaly dvě zdejší studentky. Proběhla zde první část programu, jež měla za téma využití poznatků z biologie a chemie v kriminalistice. Řekli jsme si něco málo o pracovním údělu policejních vyšetřovatelů a ukázali způsob, jakým získat koncentrát genetické informace ze slin.

Pro dvě další besedy jsme se přesunuli směrem k Vinohradům, konkrétně do Viničné ulice, a na krátké cestě mohli přes nepřízeň počasí obdivovat výhledy na Vyšehrad nebo porodnici U Apolináře. Na samotné Katedře učitelství a didaktiky biologie nás čekalo nejprve velmi osobní setkání se zástupci kmene členovců. Dostali jsme možnost si na rukou nechat pochodovat mnohonožky, sklípkana, brouky nosorožíky, velké syčící šváby madagaskarské či tajemného pavoukovce krabovce, přičemž někteří se s živočichy kamarádili velmi a jiní je spíše pozorovali s odstupem. Následovalo osvěžení ve velmi pěkné fakultní botanické zahradě a program zakončil vskutku výživný výklad o technologiích elektronové mikroskopie. Osobně mi bylo tak nějak jasné, že kvalitnější elektronový mikroskop není levnou záležitostí, ale že svou pořizovací cenou, náklady na údržbu, technologickou složitostí nebo hmotností odpovídá přinejmenším průměrnému motorovému vlaku, to opravdu zaujalo. A snad ještě více složitá příprava preparátu, třebaže nám bylo potvrzeno, že existují živočichové, které nezlikviduje ani ono pokovení, vysušení a vakuum…

Po takto nabité exkurzi mohlo následovat už jen občerstvení a návrat domů. Dle ohlasů spolužáků se akce velmi vyvedla a krom vítaného odpočinku od běžné pondělní výuky nabídla i nové poznatky a podněty k zamyšlení.

Martin Jadrný (student 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výlety primánů

Naše dvoudenní výletní putování začalo srazem na libereckém autobusovém nádraží, odkud jsme se vydali na naši první zastávku v Českém Dubu. Jako první jsme se vydali do Johanitské komendy. Prohlídku jsme si užili, provázeli nás dva milí průvodci, kteří nám pokládali různé otázky, které jsme po týmech řešili. S průvodci jsme šli ještě do Podještědského muzea, ve kterém byly zajímavé exponáty z historie města, ale i ze života Karolíny Světlé. Po muzeu už nastal slíbený dvouhodinový rozchod. Někdo si prošel město, většina prošla místní potraviny nebo šla do cukrárny, ve které měli výbornou zmrzlinu. Potom už jsme museli domů, ale na zastávce jsme si ještě stačili zahrát pár her.

Druhý den nás čekal výlet, tentokrát do Poniklé. Jeli jsme také autobusem, ale „luxusním“. Cesta trvala asi hodinu a půl, ale hráli jsme spoustu her a cesta rychle uběhla. V Poniklé jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla nejdříve do muzea krkonošských řemesel a druhá na exkurzi ve firmě Rautis. Na obou místech se nám líbilo, ale většina se těšila na pauzu, o které jsme přeskakovali místní malý potůček, což většinu náramně bavilo.

Výlety se nám moc líbily. Děkujeme paní profesorce Lankové a Podzimkové za sílu a trpělivost a doufáme, že se vydáme i na další výlety!

Barbora Plecháčová (studentka primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden u přátel v Grafingu

V půlce března za námi, některými studenty z 1. A, 2. A, 2. B a 6V, na týden přijeli němečtí studenti z německého Grafingu. Na začátku května, když třeťáci jeli na své výjezdové semináře, jsme se na týden vydali za našimi bavorskými přáteli naopak my.

I když jsme kvůli dopravní situaci dorazili uprostřed noci, naše německé rodiny nás s radostí přivítaly. Právě s nimi jsme po zbytek týdne trávili svůj volný čas. První den jsme okusili život na tamním gymnáziu a účastnili se celé jejich běžné výuky a seznámili se i s jejich spolužáky. Po pravých špeclích k obědu a přivítání v češtině panem ředitelem jsme  podnikli  výlet do blízkého městečka Ebersberg.

V dalších dnech jsme objevili krásy blízkých velkoměst. Jelikož rakouský Salzburg je, obrazně řečeno, od Grafingu „co by kamenem dohodil“, nemohli jsme ho z našeho výletu vynechat. Mnichov jsme navštívili hned dvakrát. Jednou jsme si prošli město křížem krážem, včetně Marienplatz a ikonické obdoby našeho orloje doprovázeného zvonkohrou. Podruhé jsme strávili celé dopoledne v interaktivním Německém muzeu a poté jsme se podívali i do Olympijského parku, který byl vybudován pro LOH roku 1972.

U příležitosti vysvěcení nového školního dvora uspořádalo grafingské gymnázium Schulfest/školní oslavu, které jsme měli i my tu čest se zúčastnit. Viděli jsme naše německé partnery a spoustu jejich spolužáků v tradičních bavorských krojích, poslechli jsme si jejich jazzovou kapelu i pěvecký sbor a pozorovali jsme, jak doprostřed školního dvora staví májku v modro-bílých barvách Bavorska. My jsme jim na oplátku předvedli jeden z tradičních slovanských tanců, mazurku, za doprovodu ještě tradičnější české písně, „Měla babka čtyři jabka.“ Kvůli velkému zájmu jsme mnohé z Němců tento jednoduchý taneček naučili.

I když tento týden byl oficiálně poslední částí našeho společného výměnného programu, přátelství s Austauschpartery nekončí. Já sama doufám, že se v blízké době znovu setkáme.

Karolína Labská (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

v obřadní síni liberecké radnice

Oktáva - čtvrtek 26. 5. 2016 ve 14.30 hodin

6. N - čtvrtek 26. 5. 2016 v 15.15 hodin

4. A - čtvrtek 2. 6. 2016 ve 14.30 hodin

4. B - čtvrtek 2. 6. 2016 v 15.15 hodin

Rubrika »Aktuality«

Mgr. Marcela Danajovičová

Ceny GYTA 2016

Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje 14. ročník udílení cen GYTA.

Období nominací probíhá od 1. května do 1. června 2016.

Ceny GYTA  se udělují jednotlivým studentům nebo skupinám ve čtyřech kategoriích: vědec, umělec, sportovec a osobnost. Cena má symbolizovat jejich výjimečné schopnosti, dovednosti, nadání i odvahu. Ceny se udělují zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia, cena osobnost gymnázia se udílí jen jedna za celou školu.

Nižší stupeň: prima až kvarta, 1N a 2N,vyšší stupeň: kvinta až oktáva, 3N až 6N, 1. až 4. roč.

Na webu školy pod: „O nás“ dále: „Ceny GYTA“ naleznete vše potřebné o cenách GYTA, pravidla nominací a způsob vyhlašování vítězů.

NOMINUJTE pod: www.gfxs.cz/ceny-gyta/

Nominovat mohou studenti, rodiče, učitelé i zástupci široké veřejnosti, kteří naše skvělé studenty znají a chtějí ocenit!

Vyhlášení cen GYTA proběhne ve středu dne 29. 6. 2016 v rámci studentské akce „Šaldovy vooči“ v Lidových Sadech.

Mgr. Renata Šípová (organizátorka udílení cen GYTA)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

Ve středu 11. května proběhlo v prostorách Technické univerzity v Liberci krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, kterého se zúčastnilo také 18 studentů našeho gymnázia.  Ti byli mimořádně úspěšní a vybojovali 14 pomyslných medailí.  Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme oceněným a držíme palce postoupivším do celostátního kola. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Mgr. Tereza Hriníková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta v Podještědí

Dne 16. května se naše třída, sexta, vydala po stopách Karoliny Světlé.

Než jsme však vyrazili, byli jsme donuceni se upsat paní Šulcové a paní Kubištové, že budeme dodržovat jejich desatero. Obzvláště jeden paragraf této smlouvy, o dráždění zvířat, nás provázel během celé exkurze.

Cestou jsme byli hned několikrát zkoušeni před tabulí ze čtení. K tomu byly využity údaje o životě a dílech této spisovatelky, které se nám postupně zjevovaly při naší vskutku vyčerpávající výpravě.

Podobně jako Karolina Světlá jsme i my rozšiřovali své jazykové znalosti, a to s pomocí naší výměnné studentky z Thajska.

Plni zážitků a nově nabytých vědomostí jsme věnovali z okének autobusu své poslední pohledy malebné krajině Podještědí, jež tuto autorku tolik inspirovalo.

Snad zde svou múzu naleznou i někteří z nás.

Elišky Manligová a Procházková (studentky sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo nás pět

Měly jsme tužky, papíry a před námi se rýsoval široširý svět plný barev a tvarů. Náš úkol zněl jasně: načrtni („Mám hlad.“), namaluj („Něco bych si dala.“), vybarvi („Už objednal někdo tu pizzu?“).

V rámci výjezdových seminářů třetích ročníků se naše pětičlenná parta zúčastnila malířského kurzu, kterého jsme se zhostily s notnou dávkou odhodlání a nadšení. Nutno podotknout, že nám nadšení vydrželo do posledního dne na rozdíl od temper, čtvrtek a také našich svačin.

Během týdne jsme v Liberci a Praze navštívily řadu zajímavých míst, o kterých jsme mnohdy neměly ani zdání. Naskytla se nám mimořádná možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky, z nichž některé byly velmi úspěšné, některé méně. Přes naše úspěchy a neúspěchy jsme si týden moc užily a vychutnávaly si čas strávený mimo školní lavice.

Z našeho týdenního výtvarného soustředění vyplývá jedno důrazné doporučení pro další ročníky: Berte si velké svačiny!

výtvarnice Anička, Eva, Sabrin, Šárka a Terka (studentky 3. A a . B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit