Aktuality

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů pro čtyřleté a šestileté studium jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 21. května 2018.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 21. května 2018 od 10 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

 

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Kvarta v Praze

Dne 3. 5. se studenti kvarty pod vedením paní profesorky Kostincové a Fantové vydali prozkoumat krásy Prahy. Navštívili jsme Pražský hrad, Katedrálu sv. Víta, Královskou zahradu, kostel sv. Mikuláše. Prošli jsme také Zlatou uličkou, viděli Lennonovu zeď a Most zamilovaných. Studenti měli za úkol si připravit referát na určitou památku v Praze, kolem které jsme prošli, takže tento výlet měl také edukativní cíl.

Počasí nám přálo, a tak den utekl jako voda. Navštívili jsme mnoho zajímavých památek, kam bych se já sám jinak nikdy nepodíval.

Jan Matějčík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo to MaSo!

Ve středu 16. 5. 2018 se na MFF UK v Praze (a v Brně) konala jarní MAtematická SOutěž, která v sobě kombinuje příklady a logické úlohy se strategickým uvažováním. Z letošního ročníku však přivezla naše družstva neočekávaně dobré výsledky, vždyť tým FXko 2 ve složení Petr Vajc (sekunda), Matyáš Novotný, Dominik Švestka (oba tercie) a Matěj Ptáček (kvarta) vybojoval úžasné čtvrté místo. Špatně si nevedli ani Merlin Pěnčík (sekunda), Filip Kmínek, Vojtěch Šír (oba tercie) a Vojtěch Vávra (kvarta) z týmu FXko 1, kteří obsadili dvacáté deváté místo. Zbývá už jen dodat, že soutěže se zúčastnilo celkem 111 družstev.

Filip Kmínek (student tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Martin Tecl šestý

Na celostátním kole geologické olympiády, které se konalo na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se umístil na výborném šestém místě Martin Tecl ze 4.B.

Martinovi blahopřejeme a doufáme, že mu výsledek otevře cestu ke studiu geologie.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ceny GYTA 2018

Období pro nominace na ceny GYTA za školní rok 2017/2018 právě začíná!

Nominujeme v období od 1. května do 1. června 2018.

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 27. 6. 2018 v PKO v Lidových sadech. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a finanční gramotnost

Ve dnech 24. až 26. dubna se kvarta zúčastnila vzdělávacího projektu finanční gramotnosti. První den jsme většinu času věnovali přednáškám odborníků z oboru, pan PaedDr. Porkert nás seznámil se základy a paní Ing. Křížová nám přiblížila jednotlivé finanční produkty a problematiku dnešního finančního světa. Neméně důležité byly také 3 bloky finanční matematiky s paní profesorkou Jandíkovou. Pomyslným vrcholem třídenního projektu byly studentské prezentace. Čtyřčlenné skupiny si připravily prezentace na jednotlivé finanční produkty a seznámili ostatní s obsahem, nabídkou a riziky.

Matyáš Kubíček a Richard Hons (studenti kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikové na stupních vítězů

Ve středu 25. dubna 2018 proběhlo v Liberci krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C, D. Naši mladí fyzikové úspěšně vyřešili zadané fyzikální problémy a obohatili naši školní sbírku medailí o dvě zlaté, dvě stříbrné a jenu bronzovou medaili. Za tento nádherný výsledek vděčíme Daniele Opočenské z 3. B (1. místo v kategorii B), Jaroslavu Hořákovi z 2. B (1. místo v kategorii C), Jakubu Strašlipkovi z 6. V (2. místo v kategorii C), Ondřeji Chwiedziukovi z 5. V (2. místo v kategorii D) a Adamu Švestkovi z 1. B (3. místo v kategorii D). Všem medailistům gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta na vlnách pozitivna

23. 4. 2018 nás na nádraží uvítalo hezké slunečné počasí a stejně výborně naladěná paní profesorka Vinšová. Po náročné cestě jsme konečně  uzřeli nám už důvěrně známý penzion Krakonoš. Všechny dny se nesly v duchu intenzivní práce. Některé aktivity byly emočně vypjaté, naštěstí po předání pozitivní energie byla únava zažehnána. Večer se zjevil i pan profesor Knobloch, konalo se promítání výtvorů, jež jsme zhotovili, a předvedení více či méně improvizovaných scének. Pan profesor Ouhrabka sledoval vše z povzdálí a obohatil účastníky dlouhými komentáři. Noci byly krátké, vyčerpání znatelné, ale díky hudebnímu umu pana profesora Ouhrabky se nám usínalo vážně skvěle. Poslední den se probudilo naše nadání na konstruování objektů. A pak už jen směr nádraží. Juch!

Anna Seifertová a Barbora Ťoková (studentky sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 30. dubna 2018 v 17.00 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 30. 4. 2018 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 16. 5. 2018. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve středu 2. května 2018 od 8 do 16 hodin  a ve čtvrtek 3. května 2018 od 8 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Se zápisovým lístkem přineste také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve středu 2. května 2018 od 8 do 16 hodin  a ve čtvrtek 3. května 2018 od 8 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou. Odvolání lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Jakub Strašlipka podruhé vybojoval účast na iGeu

V dvoudenním klání celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo 23.—24. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obsadil Jakub Strašlipka ze sexty ve středoškolské kategorii 4. místo a vybojoval si tak účast na mezinárodní geografické soutěži iGeo, která se uskuteční v srpnu v Quebecu.

Jakubovi gratulujeme k výbornému výsledku a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy i České republiky v Kanadě.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit