Aktuality

Okresní kolo olympiády v německém jazyce opět velmi úspěšné!

V úterý 2. 2. 2016 se v DDM Větrník v Liberci konalo okresní kolo soutěže v německém jazyce, kde mělo naše gymnázium již tradičně silné zastoupení v kategoriích II. b (pro nižší gymnázium) i III. a (pro vyšší gymnázium).

Obě kategorie vyhrály naše studentky, kat. II. b Markéta Pavlíková z kvarty a kat. III. a Nikol Benešová z kvinty - oběma srdečně gratulujeme!

Vítězky postupují do krajského kola a s nimi i Magdalena Plšková z tercie, která se umístila na druhém místě.

Blahopřání patří i všem ostatním soutěžícím.

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Veletrh vysokých škol Gaudeamus 2016

Ve středu 27. ledna jsme se my, třída 3. A, vydali do Prahy na veletrh vysokých škol Gaudeamus. I když to chvílemi vypadalo, že tam ani nedojedeme, nakonec jsme šťastně dorazili na výstaviště v Letňanech, kde se veletrh konal. Potom, co jsme u vstupu zaplatili 80 Kč, nás hned u vchodu obklopily skupinky organizátorů, kteří nám nabízeli spoustu letáčků a propagačních materiálů. Jak už to tak bývá, všude byla hlava na hlavě. To nám ale nebránilo v tom, abychom si každý vyhlédl nějakou univerzitu a dozvěděl se spoustu informací ohledně toho, jak to na té či oné škole chodí, jak probíhá přijímací řízení, jaké má potom absolvent uplatnění atd. Zastoupených vysokých škol bylo opravdu hodně, nechyběly přednášky od jednotlivých univerzit či vysokých škol ze zahraničí, na jejichž stanovištích si mohl člověk popovídat s absolventy.

Po návštěvě veletrhu jsme se po skupinkách rozprchli po centru Prahy a navštívili různá obchodní centra či restaurace. Při zpáteční cestě do Liberce již někdo odjížděl s pocitem, že už lépe ví, kam dále budou po gymnáziu jeho kroky směřovat.

Anna Absolonová a Barbora Buriánková (studentky 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ples je mrtev - ať žije ples!

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napříč zeměmi světa

Dne 27. ledna nás navštívil vášnivý cestovatel, fotograf a geograf v jedné sobě – Pavel Svoboda. O své zážitky z cest se podělil s několika třídami, a tak jsme se mohli dozvědět zajímavé informace o jeho cestách po Jižní Americe a Ománu. Svým energickým přístupem nám přiblížil kulturu a způsob života v těchto pro nás exotických koutech světa. Díky tomu jsme se v „popololetním shonu“ na chvíli odreagovali a zapomněli na každodenní povinnosti. Celý pořad byl velice poučný a zábavný. Za možnost zúčastnit se bychom rádi poděkovali paní profesorce Hrnčířové za uspořádání akce a také přímo panu Svobodovi. Všichni doufáme, že nás znovu navštíví a takové návštěvy se stanou novou školní tradicí.

Pavlína Adámková a Dominik Patzner, 4. A

Zuzana Topinková a Eva Svobodová, tercie

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2016

Ve středu 20. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Té se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla jednotlivými výkony mile potěšena. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Stoprocentní úspěch u cambridgeských zkoušek

Během prosince skládalo celkem 30 studentů mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1), které naše škola každoročně organizuje ve spolupráci s Britskou radou a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 16 studentů uspělo u zkoušek FCE, 14 studentů u zkoušek CAE, jeden student svým výkonem dosáhl dokonce úrovně C2. Od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19). Ředitelství gymnázia stanovilo úroveň B2 jako nejnižší pro nahrazení profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka (s výjimkou tříd německého gymnázia, které maturují dle odlišných pravidel).  Úspěšní studenti se tedy mohou v poslední fázi přípravy na maturitu lépe soustředit na ostatní předměty. Přihlášky na další ročník cambridgeských zkoušek bude komise anglického jazyka přijímat v září 2016.

Všem úspěšným studentům k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši mladí matematici opět bodovali

V úterý 19. ledna se na Krajském úřadě Libereckého kraje konalo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z9. Barvy naší školy hájili 3 žáci kvarty – Dominik Čáp, Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka a 2 žákyně třídy 2N – Ema Tomanová a Laura-Joana Stoll. V konkurenci 22 řešitelů okresního kola se rozhodně neztratili, naopak. Všichni se s přehledem stali úspěšnými řešiteli (Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka a Ema Tomanová s maximálním bodovým ziskem) a postupují do krajského kola, které se uskuteční dne 22. 3. 2016. Kompletní výsledková listina.

Moc blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v krajském kole!

 

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou

V pondělí 18. 1. 2016 se uskutečnilo na Krajském úřadě v Liberci okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku jsou Lucemburkové, jelikož 14. 5. 2016 uplyne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Ze 38 účastníků prokázala nejlepší znalosti Viktorie Vondráčková (4V)! Naše gymnázium ještě reprezentovali další dva studenti - Jakub Strašlipka (4V) skončil v okresním kole na 3. místě a Tomáš David (4V) na 10. místě. Viktorii a Jakubovi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři v Pardubicích

Na turnaji v Pardubicích (15. až 17. ledna) se debatní tým Squirrel Submarine, ve složení Karolína Labská, Anna Rousková, Daniel Procházka, po pěti kolech neumístil na pomyslném stupínku vítězů. Se třemi výhrami skončili pátí z devatenácti týmů. Co se však individuálních úspěchů týče, byli debatéři velmi úspěšní. Všichni se umístili mezi 10 nejlepšími řečníky turnaje a jeden z debatérů si domů odvezl diplom. Bližší informace naleznete zde.

Daniel Procházka (student oktávy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS pokračuje!

Dne 5. ledna bylo spuštěno třetí (a poslední) korespondenční kolo letošní soutěže. Ziskem 1 300 bodů může každý z vás přispět nejen na konto své třídy a nominovat se do krajského kola, ale hlavně na konto GFXŠ v soutěži škol a vylepšit 7. místo z loňska. Do 16. února za plný počet bodů, pak už se body denně odečítají.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit