Aktuality

Krajské kolo SOČ

V květnu proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat čtyři první místa, čtyři druhá a dvě třetí. Vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do celostátního kola. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Narace a interpretace za šumění potůčku

Pondělí 14. května, 9:15 středoevropského času, 50° 76‘ s.š. a 15° 05‘ v.d. Atmosféra houstne již na nádraží, kde chybí minimálně jeden ze studentů, kteří se mají vypravit do naším gymnáziem oblíbeného, deštěm promáčeného místa jménem Bílý Potok pod Smrkem. Už při náročné cestě k našemu hotelu jsme podlehli dezorientaci a táhli naše rance a kufříky dvakrát delší cestou, než bylo nutné.

Hned po rychlém vybalení jsme se zanořili do hlubinné psychologie, objevili mrazivá tajemství pohádky Červená Karkulka a seznámili se s tématem celého výjezdového semináře společenských věd a literatury – narace a interpretace. V dalších dnech jsme objevovali například tajemství všeovlivňujících reklam nebo Kunderova díla o manipulaci.

Celý týden nás (do)provázela zpěvníková hudba (s využitím pestrého spektra nástrojů), rytmus dopadů pingpongového míčku i romantický šum potůčku. A i přes nelehké luštění textů miniaturních rozměrů jsme naše mysli obohatili o kvanta kvalitních a fascinujících znalostí.

Eva Bartáková (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Leonardo

Nový program pro rozvoj nejen myšlení, ale i komunikace ve třídě. Ve dnech 11. až 12. 5. se jej zúčastnila jako třetí třída v pořadí i naše tercie. Program se konal v okolí krásných Jizerských hor, kde jsme plnili mnoho úkolů, které byly zaměřené především na techniku. Nouze však nebyla ani o pohybové aktivity, ze kterých stojí za zmínku soutěž Ekosystémy, kde jsme dohromady naběhali přes 150 km, což je vzdálenost jako z Liberce do Litomyšle. Během těchto dvou dní však výborní vedoucí i profesoři spolu s námi stihli mnoho jiných soutěží, jako například závěrečnou cestu za pokladem, která procházela stanovišti s matematicko-fyzikálními úkoly. Všechny týmy poklad nakonec našly a spokojeně se s cenami vrátily zpět na vlakové nádraží v Bílém Potoce, odkud nás už jen čekala cesta zpět do Liberce.

Simona Konvalinková, Eliška Roubalová (studentky tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Za krásami Ústeckého kraje

Minulý týden se jako každý rok biologicky a chemicky nadaní studenti a studentky třetích ročníků našeho gymnázia rozjeli rozvíjet svoje schopnosti mimo školní lavice. S rozpoznáváním všemožné i nemožné přírody nám tentokrát pomáhal pan profesor Lysičan, kterého doplňovala po chemické stránce paní profesorka Šulcová. Při našem pobytu jsme se tak vůbec nenudili. Každý den jsme z kolejí vyráželi brzy ráno a zážitky jsme vstřebávali až do pozdních nočních hodin.

Za pozornost stojí exkurze papíren ve Štětí, pryskyřicový gigant Spolchemie v Ústí nebo Výzkumný ústav anorganické chemie. Srdce zúčastněných si ale s přehledem získala prohlídka pivovaru Velké Březno. Za zmíněnými krásami Ústeckého kraje jsme se ale obvykle museli vydávat mimo dohled továrních komínů, a proto se naše botanicko-zoologicko-geologické procházky konaly ve stínech kopců Českého středohoří a na dohled labského údolí.

Ústí nad Labem možná není nejlepší místo pro život, ale rozhodně to nebylo špatné místo pro výjezdový seminář.

Martin Kozák (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů pro čtyřleté a šestileté studium jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 21. května 2018.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 21. května 2018 od 10 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

 

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Kvarta v Praze

Dne 3. 5. se studenti kvarty pod vedením paní profesorky Kostincové a Fantové vydali prozkoumat krásy Prahy. Navštívili jsme Pražský hrad, Katedrálu sv. Víta, Královskou zahradu, kostel sv. Mikuláše. Prošli jsme také Zlatou uličkou, viděli Lennonovu zeď a Most zamilovaných. Studenti měli za úkol si připravit referát na určitou památku v Praze, kolem které jsme prošli, takže tento výlet měl také edukativní cíl.

Počasí nám přálo, a tak den utekl jako voda. Navštívili jsme mnoho zajímavých památek, kam bych se já sám jinak nikdy nepodíval.

Jan Matějčík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo to MaSo!

Ve středu 16. 5. 2018 se na MFF UK v Praze (a v Brně) konala jarní MAtematická SOutěž, která v sobě kombinuje příklady a logické úlohy se strategickým uvažováním. Z letošního ročníku však přivezla naše družstva neočekávaně dobré výsledky, vždyť tým FXko 2 ve složení Petr Vajc (sekunda), Matyáš Novotný, Dominik Švestka (oba tercie) a Matěj Ptáček (kvarta) vybojoval úžasné čtvrté místo. Špatně si nevedli ani Merlin Pěnčík (sekunda), Filip Kmínek, Vojtěch Šír (oba tercie) a Vojtěch Vávra (kvarta) z týmu FXko 1, kteří obsadili dvacáté deváté místo. Zbývá už jen dodat, že soutěže se zúčastnilo celkem 111 družstev.

Filip Kmínek (student tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Martin Tecl šestý

Na celostátním kole geologické olympiády, které se konalo na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se umístil na výborném šestém místě Martin Tecl ze 4.B.

Martinovi blahopřejeme a doufáme, že mu výsledek otevře cestu ke studiu geologie.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ceny GYTA 2018

Období pro nominace na ceny GYTA za školní rok 2017/2018 právě začíná!

Nominujeme v období od 1. května do 1. června 2018.

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 27. 6. 2018 v PKO v Lidových sadech. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a finanční gramotnost

Ve dnech 24. až 26. dubna se kvarta zúčastnila vzdělávacího projektu finanční gramotnosti. První den jsme většinu času věnovali přednáškám odborníků z oboru, pan PaedDr. Porkert nás seznámil se základy a paní Ing. Křížová nám přiblížila jednotlivé finanční produkty a problematiku dnešního finančního světa. Neméně důležité byly také 3 bloky finanční matematiky s paní profesorkou Jandíkovou. Pomyslným vrcholem třídenního projektu byly studentské prezentace. Čtyřčlenné skupiny si připravily prezentace na jednotlivé finanční produkty a seznámili ostatní s obsahem, nabídkou a riziky.

Matyáš Kubíček a Richard Hons (studenti kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit