Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017–2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosi o organizaci přijímacího řízení, vypisuje ředitel školy Mgr. Václav Ulvr kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé vzdělávávací obory takto:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)