Uchazeči

Studijní obory

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté studium
Přihlášky do 1.3.2017
Obor 79–41-K/81 Gymnázium, osmileté studium
Přihlášky do 1.3.2017
Obor 79–41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium
Přihlášky do 1.3.2017

Důležité

 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studium se konají 12. a 19. dubna 2017.
 • Jednotné řijímací zkoušky na šestileté a osmileté studium se konají 18. a 20. dubna 2017.
 • Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu na všechny vzdělávací obory se konají 11. a 12. května 2017
 • Výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2017
 • Přihlášky ke studiu pro všechny typy studia přijímáme do 1. 3. 2017.

 • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro všechny obory
  Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT (k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT).
 • Formulář přihlášky ke stažení zde.
 • Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola.
 • Do oddílu "Schopnosti,..." v části B přihlášky se zapíše úspěšné umístění v soutěžích, popř. postup do vyššího kola, pokud se soutěž bude konat až po odeslání přihlášky. Úspěchy v soutěžích uchazeč doloží diplomem nebo výsledkovou listinou nejpozději v den konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Uchazeči se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště.
 • Seznamte se s Kritérii pro přijímací řízení na rok 2017-2018 (v pravém sloupci odkaz Přijímací řízení).
 • Informace týkající se obsahu, formy a organizace jednotných přijímacích zkoušek naleznete na www.cermat.cz

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 11. ledna 2017
Program:
osmileté studium – úvodní beseda 14:30-15:15, prohlídka školy 15:15-16:30;
čtyřleté a šestileté studium – úvodní beseda 15:45-16:30, prohlídka školy 16:30-18:00.