Uchazeči

Studijní obory

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté studium
Přihlášky do 1.3.2017
Obor 79–41-K/81 Gymnázium, osmileté studium
Přihlášky do 1.3.2017
Obor 79–41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium
Přihlášky do 1.3.2017

Důležité

  • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studium se konají 12. a 16. dubna 2018.
  • Jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté studium se konají 13. a 17. dubna 2018.
  • Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu na všechny vzdělávací obory se konají 10. a 11. května 2018
  • Přihlášky ke studiu pro všechny typy studia přijímáme do 1. 3. 2018.

  • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro všechny obory
    Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT (k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT).

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 10. ledna 2018