Aktuality

Geologická olympiáda – tři medaile pro FX!

Dne 8. 4. 2019 se našich šest studentů zúčastnilo krajského kola geologické olympiády, které se konalo na TUL v budově G. Soutěžící si nejdříve lámali hlavu nad testem a potom poznávali nerosty, horniny a zkameněliny. Odpoledne následovala exkurze do vodovodní štoly v Bedřichově, kde účastníci olympiády pozorovali žulu. Po exkurzi pořadatelé vyhlásili výsledky. Od nás se  v kategorii ZŠ umístil na úžasném 2. místě Lukáš Maier ze sekundy. V kategorii SŠ skončil na 3. místě Vojtěch Vávra z kvinty a na 1. místě Jakub Strašlipka ze septimy, který si tak vybojoval postup do celostátního kola.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Tomáš Hokr, sekunda

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore ve zlatém pásmu

9. 4. 2019 se sbor Cum amore zúčastnil Krajské přehlídky středoškolských sborů v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Sraz byl naplanován na 13. hodinu. Když byli všichni na místě, začali jsme se rozezpívávat a zkoušet. V 15.10 hodin jsme už stáli na pódiu a zpívali náš soutěžní program. V kategorii byly pouze dva sbory. Kromě nás také Altitudo z Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova. Julie Stupková zazpívala krásně své sólo a dostala kytici od klavíristy „konkurenčního“ sboru. Nakonec jsme se umístili ve zlatém pásmu a získali zvláštní cenu za provedení celého programu a capella (bez doprovodu). Zda postoupíme do celostátního kola do Hradce Králové, které se koná na podzim, se dozvíme, až proběhnou všechna krajská kola v celé republice. Držte nám palce!

Jana Rissová & Zuzana Kubelková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vyučující matematiky Jana Vaňková oceněna Libereckým krajem

Ve středu 27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění pedagogických pracovníků. Za dlouhodobou pedagogickou činnost byla oceněna vyučující našeho gymnázia Mgr. Jana Vaňková. Při předání ceny zaznělo:

„Mgr. Jana Vaňková je absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1993 vyučuje na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Specializovala se na výuku matematiky. Podílela se na vzniku iniciativy MAKOS, která sdružuje všechny učitele pracující s matematickými talenty ve věku 11 až 16 let. Aktivně se účastní konferencí učitelů matematiky a práce metodického centra, školila učitele matematiky. Je koordinátorkou soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan pro Liberecký kraj. Je členkou kabinetu matematiky při Národním ústavu pro vzdělávání. Recenzovala mnohé texty a učebnice. V současnosti je Jana Vaňková zapojena do projektu Technické univerzity v Liberci Učitelem matematiky odborně a moderně.“

Ocenění předávali Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví. Slavnosti byl přítomen hejtman Libereckého kraje Mgr. Martin Půta.

Vedení Gymnázia F. X. Šaldy děkuje Janě Vaňkové za její vynikající práci.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vzhůru do Chebu

Ve středu 27. března 2019 se studenti našeho gymnázia zúčastnili dalšího ročníku prestižní Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky, konkrétně krajského kola na půdě Gymnázia Jeronýmova. Otázky se tentokrát týkaly Československa v letech 1978–1992. Tým ve složení Matyáše Moce (3. A), Lucie Stárkové (2. B) a Radovana Šnýdla (3. N) skončil na prvním místě a postupuje tak na listopadové finále, které se již tradičně koná v Chebu.

Matyáš Moc (student 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a finanční gramotnost

Ve dnech  26. až 28. března se třída 4V zúčastnila semináře o finanční gramotnosti, jehož hlavním cílem bylo seznámit se jak s historií peněz, tak i jejich současným využitím. V průběhu několika dní jsme se díky odborným přednáškám a interaktivnímu programu dozvěděli mnoho užitečných informací o způsobech ukládání a investování peněz. Formou prezentací jsme si vyzkoušeli, jaké by to bylo zakládat si například spořicí účet, a po absolvování matematických bloků, vedených paní profesorkou Jandíkovou, můžeme hrdě prohlásit, že ovládáme výpočet jednoduchých, ba dokonce složených úroků.

Karolína Hansalová & Eliška Roubalová (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro maturitní a předmaturitní ročník

Od 1. dubna 2019 probíhá přihlašování do volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v I. kole. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).

Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Pouze žákům, kteří si zvolí volitelný předmět, jenž pro nedostatek zájemců nebude otevřen, bude otevřeno II. kolo volby.

Před přihlášením je vhodné nejprve prostudovat dokument Nabídka volitelných předmětů, kde jsou uvedeni i předpokládaní vyučující jednotlivých předmětů. Uzávěrka přihlášek je 22. dubna 2019. Žákům, kteří ve stanoveném termínu volitelné předměty nezvolí, je v souladu se zákonem stanoví ředitel školy. Případné dotazy zodpoví zástupce ředitele Jan Voženílek.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

FX opět úspěšné na krajském kole Eurorebusu!

Poslední březnový den se zástupci šesti tříd našeho gymnázia vypravili do Prahy, kde se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konalo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Ve dvou kategoriích zastupovala jednotlivé třídy i naše tříčlenná družstva, která si vedla více než dobře.

V kategorii ZŠ01 získala prima 4. místo a jejich o rok starší kolegové ze sekundy, Tomáš Hokr, Kristýna Kohoutová a Lukáš Maier, se stali vítězi celé kategorie. V kategorii SŠ se na 7. místě umístila sexta, 3. B obsadila třetí příčku a 1. místo vybojovali zástupci septimy Matyáš Jandík, Jakub Pícha a Jakub Strašlipka. Třídy prima, sekunda, septima a 3. B  postupují do celostátního kola, naději na postup má ale i sexta a to díky tzv. divoké kartě.

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy a paní profesorce Hrnčířové za organizaci. Postupujícím třídám přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

Martina Shonová a Jiří Ihnaťo, 3. B

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěšná hudební mise

Další postupové kolo prestižní německé hudební soutěže Jugend musiziert odeslalo našeho Daniela Matejču z 1N do finálového klání!

Mezi soutěžícími z regionu Nordost, kteří do Prahy dorazili například z Londýna, Paříže, Stockholmu, nebo třeba Varšavy či Moskvy, se Danielovi podařilo ve své kategorii opět zazářit a získat plný počet bodů a tedy i postup do německého Halle, kde soutěž letos v červnu vyvrcholí.

Ani naše druhé želízko v ohni si nevedlo špatně. Vokální kvintet statečně zabojoval i v oslabení, které způsobila zákeřná chřipka, a vyzpíval si ve své kategorii druhé místo.

Děkujeme za reprezentaci školy a Danielovi držíme palce!

Mgr. Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematické náboje střílely opět do černého

V pátek odpoledne se dva týmy nadšených matematiků vrátily z mezinárodní matematické soutěže Náboj, která se letos konala v Top Hotelu Chodov v Praze.  A vedly si skutečně skvěle! Mladší tým Juniorů ve složení Ondřej Čejka (1. A), Matěj Ptáček (kvinta), Štěpán Vodseďálek (3N), Ondřej Chwiedziuk a Kryštof Havlík (oba ze sexty) v národní konkurenci 139 týmů z celé republiky obsadil 12. místo a starší tým Seniorů ve složení Jakub Strašlipka, Dominik Čáp (oba septima), Jaroslav Hořák, Petr Sokol (oba 3. B) a Daniela Opočenská (4. B) se probojoval v konkurenci 137 týmů na vynikající desátou příčku.

Všem členům našich týmů velice blahopřejeme a moc děkujeme za reprezentaci a potvrzení dobrého jména matematiky na našem gymnáziu.

Nábojáři, díky!!!

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěšný zeměpis v kraji

Ve středu 20. března 2019 se v budově Krajského úřadu v Liberci uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši účastníci opět nezklamali a přivezli dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Prvenství vybojoval v kategorii B Lukáš Maier ze sekundy s nejlepším bodovým výsledkem celé olympiády. Prvenství obhájil i Kuba Strašlipka ze septimy v kategorii D a postupuje do celostátního kola, které se koná 25. a 26. dubna v Praze. Ve stejné kategorii brala ještě druhé místo Jana Dandová ze 2B. Na čtvrtém místě skončil Ondra Menzel z primy v kat. A a na šestém Marian Jerinić ze 3A v kat. D.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit