Aktuality

Jeden ze 100

Komise českého jazyka a literatury Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci vyhlašuje literární soutěž Jeden ze 100 pro studenty, absolventy, pedagogy a přátele Gymnázia F. X. Šaldy ke 100. výročí školy. Podmínky soutěže naleznete zde.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Praha byla krásnější než Řím

Dne 16. dubna 2019 se třída septima za doprovodu pana profesora Minstera a pana profesora Ouhrabky vydala do pražského Musea Kampa na výstavu Angela Maria Ripellina Praha byla krásnější než Řím. Celá výstava je věnována příběhu české avantgardy a také odkazuje ke knize „Magická Praha“, kterou Ripellino napsal. V rámci výstavy jsme si mohli prohlédnout díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Kamila Lhotáka a mnoha dalších. Výstava byla velmi zajímavá a inspirativní.  Všem nadšencům do umění mohu vřele doporučit.

Karolína Kvízová (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Drážďany nás oslnily

Každým rokem se vydávají naši studenti třetích ročníků na exkurzi do Drážďan.  A tak ve středu 17. 4. vyrazila  vlakem celá septima  za doprovodu svých vyučujících němčiny do tohoto překrásného města na Labi.

Hlavním cílem je vždy absolvování prohlídky města s německou průvodkyní, které po letech učení se němčiny všichni rozumějí nebo se snaží rozumět. Tentokrát nám přálo i počasí, takže všechny skvělé drážďanské pamětihodnosti byly ve sluneční záři ještě mnohem atraktivnější!

Po prohlídce se skupina rozdělila podle přání a zájmů – někdo do Zwingru, někdo do Dopravního muzea, někdo k Labi…, aby se pak opět celá sešla na nádraží a mohla pozitivně zrekapitulovat celý den v tomto krásném saském městě a spokojeně usednout do vlaku směr Liberec a jet vstříc velikonočním prázdninám…

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Španělštináři si užili předvelikonoční kino

Ve středu 17. 4. se španělštináři ze tříd 2. A a 3. A vydali se svou vyučující do kina na nové španělské drama „Todos lo saben“ (Všichni to vědí), dílo oskarového režiséra Asghara Farhadiho. Film byl promítán v původním znění s titulky. V hlavních rolích si zahrála známá španělská herecká dvojice Penélope Cruz a Javier Bardem. Děj se odehrával v současné Kastílii, v krajině vinic. V úvodu mohli diváci sledovat nevázané  veselí tradiční španělské svatby. Brzy se však ukázalo, že pod povrchem dřímají staré křivdy a rodinná tajemství, která měla zůstat zapomenuta. Psychologický thriller udržel diváky v napětí a zvědavosti až do konce. Věřím, že si předprázdninové promítání studenti užili a mohli  i posoudit svou znalost španělštiny.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dějepisná exkurze na Kuks

V pátek 12. dubna jsem se se svojí třídou zúčastnila dějepisné exkurze do hospitalu Kuks. Nejdříve jsme navštívili lázeňské městečko s původními roubenými domky. Poté následovala prohlídka s výkladem o jedné z nejstarších českých lékáren a celkově historii českého lékárnictví. Ani zábava nechyběla. Pan profesor Hloušek, vedoucí celého zájezdu, měl připravenou aktivitu, při které jsme si vylosovali jednu z 23 soch ctností a neřestí od známého sochaře Brauna. Na každého připadla právě jedna socha a naším úkolem bylo vypozorovat z ní její hlavní znaky, a proč zrovna ona znázorňuje to, co znázorňuje. Exkurze se podle mě vydařila a odnesli jsme si z ní spoustu nových informací.

Lucie Šrajerová (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Druhá část výměny s Wiesentheidem

Ve dnech 3. - 10. 4. 2019 se naše třída 2N zúčastnila druhé části českoněmecké výměny se studenty z Wiesentheidu.

První den se nás hned po příjezdu ujali němečtí studenti společně rodiči. Již druhý den nás čekalo přivítání zástupcem ředitele gymnázia, návštěva vyučování a procházka stezkou korunami stromů v Ebrachu, která odstartovala pestrou sérii exkurzí. Mezi nejvýznamnější patřily návštěvy měst Nürnberg/Norimberk, Würzburg a přijetí na wiesentheidské radnici, kde jsme měli možnost se osobně setkat se starostou města.

V průběhu výměny jsme pracovali s německými partnery na společných projektech, které jsme následně prezentovali na rozlučkovém setkání. Po skončení každodenního povinného programu jsme se měli možnost, při neformálních setkáních, lépe poznat, jak s výměnnými partnery, tak s naší hostitelskou rodinou. Cílem výměny bylo upevnění jazykových dovedností a seznámení se s kulturou našich německých sousedů.

Chtěla bych za celou třídu poděkovat paní profesorce Šípové a německým vyučujícím z Wiesentheidu, kteří pomohli zajistit ubytování a tím účast všech studentů třídy 2N na této 2. etapě výměny, a také paní profesorce Leierové, která nás po celý týden doprovázela. Děkujeme.

Alžběta Prchlíková (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Biologická olympiáda a zlato pro FX

Dne 10. 4. se v Domě dětí a mládeže Větrník uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, kde nás vzorně reprezentovali tři vybraní uchazeči - Lukáš Maier (2V), Jakub Karásek (2V) a Adéla Šeflová (1V). Přivezli krásné výsledky: Lukáš Maier postupuje z prvního místa do krajského kola a Jakub s Adélou obsadili 12. a 13. místo. Děkujeme za reprezentaci.

Mgr. Eva Eisenhammerová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Geologická olympiáda – tři medaile pro FX!

Dne 8. 4. 2019 se našich šest studentů zúčastnilo krajského kola geologické olympiády, které se konalo na TUL v budově G. Soutěžící si nejdříve lámali hlavu nad testem a potom poznávali nerosty, horniny a zkameněliny. Odpoledne následovala exkurze do vodovodní štoly v Bedřichově, kde účastníci olympiády pozorovali žulu. Po exkurzi pořadatelé vyhlásili výsledky. Od nás se  v kategorii ZŠ umístil na úžasném 2. místě Lukáš Maier ze sekundy. V kategorii SŠ skončil na 3. místě Vojtěch Vávra z kvinty a na 1. místě Jakub Strašlipka ze septimy, který si tak vybojoval postup do celostátního kola.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Tomáš Hokr, sekunda

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore ve zlatém pásmu

9. 4. 2019 se sbor Cum amore zúčastnil Krajské přehlídky středoškolských sborů v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Sraz byl naplanován na 13. hodinu. Když byli všichni na místě, začali jsme se rozezpívávat a zkoušet. V 15.10 hodin jsme už stáli na pódiu a zpívali náš soutěžní program. V kategorii byly pouze dva sbory. Kromě nás také Altitudo z Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova. Julie Stupková zazpívala krásně své sólo a dostala kytici od klavíristy „konkurenčního“ sboru. Nakonec jsme se umístili ve zlatém pásmu a získali zvláštní cenu za provedení celého programu a capella (bez doprovodu). Zda postoupíme do celostátního kola do Hradce Králové, které se koná na podzim, se dozvíme, až proběhnou všechna krajská kola v celé republice. Držte nám palce!

Jana Rissová & Zuzana Kubelková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vyučující matematiky Jana Vaňková oceněna Libereckým krajem

Ve středu 27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění pedagogických pracovníků. Za dlouhodobou pedagogickou činnost byla oceněna vyučující našeho gymnázia Mgr. Jana Vaňková. Při předání ceny zaznělo:

„Mgr. Jana Vaňková je absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1993 vyučuje na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Specializovala se na výuku matematiky. Podílela se na vzniku iniciativy MAKOS, která sdružuje všechny učitele pracující s matematickými talenty ve věku 11 až 16 let. Aktivně se účastní konferencí učitelů matematiky a práce metodického centra, školila učitele matematiky. Je koordinátorkou soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan pro Liberecký kraj. Je členkou kabinetu matematiky při Národním ústavu pro vzdělávání. Recenzovala mnohé texty a učebnice. V současnosti je Jana Vaňková zapojena do projektu Technické univerzity v Liberci Učitelem matematiky odborně a moderně.“

Ocenění předávali Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví. Slavnosti byl přítomen hejtman Libereckého kraje Mgr. Martin Půta.

Vedení Gymnázia F. X. Šaldy děkuje Janě Vaňkové za její vynikající práci.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit