Seznam všech aktualit

Kvarta získala poznatky o publicistickém stylu přímo od novinářky

Dne 23. února jsme měli možnost se při besedě v rámci hodiny češtiny blíže seznámit s prací novinářky a redaktorky MF Dnes, paní Jany Pavlíčkové. Díky různorodým otázkám rozhodně řeč nestála. Jelikož paní Pavlíčková nějakou dobu pracovala i ve veřejnoprávní České televizi, dozvěděli jsme se i o jejích horkých chvilkách v živých vstupech ve zprávách. Paní redaktorka nám také osvětlila, že pro práci novináře je důležité mít široký rozhled.

Tímto bychom chtěly za celou třídu poděkovat paní profesorce Fantové za organizaci celé akce, která pro nás byla zajímavá a přínosná. Děkujeme také paní redaktorce za přijetí našeho pozvání a příjemné strávení hodiny.

Klára Kopytková, Šárka Líbalová a Marie Malinovská (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy