Seznam všech aktualit

Oznámení o konání voleb členů školské rady, kteří jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců

Datum voleb: 18. 4. 2018

Místo konání: Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530, 460 01 Liberec 11

Čas: 10.00—12.00 a 15.45—18.00

Čas pro uplatnění kandidatury: Kandidaturu lze uplatnit do 4. 4. 2018.

Způsob uplatnění kandidatury: Kandidaturu lze uplatnit na nominačním listu. List je k dispozici na webu GFXŠ (O nás → Školská rada) a u sekretářky školy. Návrhy se podávají poštou na adresu gymnázia nebo osobně v sekretariátu. Návrh musí být podepsán navrhovatelem i kandidátem.

Mgr. Václav Ulvr, ředitel školy

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek