Seznam všech aktualit

Vytvoř si svůj paměťový palác

Zapamatovat si dlouhou řadu čísel, obsáhlý seznam věcí nebo jmen, obličeje zločinců pro následnou identifikaci a mnoho dalších činností, při nichž každý člověk namáhá svou paměť, si vyzkoušeli žáci primy jako první skupina pilotního projektu Leonardo, konaného ve dnech 6. a 7. dubna v Janově nad Nisou.

Za pomoci různých metod, jež si osvojili, dokázali, že žádný, byť na první pohled obtížný, úkol pro ně nepředstavuje závažnější překážku. Se vším se dovedli hravě a především s humorem vypořádat a nově získané zkušenosti, jak efektivně pracovat s pamětí, mohou využít v průběhu studia i v každodenním životě.

V rámci projektu Leonardo vycestují v dalších týdnech na dva dny mimo Liberec i sekunda a tercie. Jejich program však bude v mnohém odlišný. Nechme se překvapit. Další foto.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy