Seznam všech aktualit

Kandidáti do školské rady

Jako kandidáti do Školské rady Gymnázia F. X. Šaldy byli za zákonné zástupce a zletilé žáky navrženi Ing. Ludmila Hlavešová a Ing. Martin Pěnčík.

 

Mgr. Václav Ulvr, ředitel

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek