Seznam všech aktualit

Volitelné předměty pro maturitní a předmaturitní ročník (II. kolo přihlašování)

Od 16. dubna 2018 probíhá přihlašování volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v II. kole. Přihlašují se žáci, jejichž zvolený předmět nebyl otevřen, a dále žáci, kteří se přihlásit zapomněli či nestihli. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).
Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2018.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek