Seznam všech aktualit

Oznámení výsledků voleb do školské rady

 

Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

Ing. Martin Pěnčík,
Ing. Ludmila Hlavešová
žádní náhradníci

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Adam Lysičan,
Mgr. Tomáš Minster
náhradník: Mgr. Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec