Seznam všech aktualit

Exkurze do Památníku Terezín

V pondělí 16. dubna byla uskutečněna exkurze do Terezína. Zúčastnili se jí žáci tercie a kvarty. V plánu jsme měli nejprve návštěvu Malé pevnosti, později naše kroky vedly do města, kde jsme se díky skvělému výkladu průvodce seznámili s každodenní realitou terezínského ghetta.

Během dne se žáci dozvěděli podrobné informace o historii města a pevnosti a též o problematice holocaustu. Pro některé to byly informace nové, ostatní už ovšem vzhledem k uspořádání učiva v dějepisu o tématu slyšeli. Na tvářích řady z nich bylo viditelné šokování při konfrontaci s prostředím pevnosti – věznice gestapa i se zrůdnostmi, jež se v těchto prostorách za války děly.

Počasí nám přálo pouze část dne. Při přesunech po bývalém ghettu jsme trochu promokli. Doufáme, že si žáci z exkurze odnesli silný zážitek.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy