Seznam všech aktualit

Kvarta a finanční gramotnost

Ve dnech 24. až 26. dubna se kvarta zúčastnila vzdělávacího projektu finanční gramotnosti. První den jsme většinu času věnovali přednáškám odborníků z oboru, pan PaedDr. Porkert nás seznámil se základy a paní Ing. Křížová nám přiblížila jednotlivé finanční produkty a problematiku dnešního finančního světa. Neméně důležité byly také 3 bloky finanční matematiky s paní profesorkou Jandíkovou. Pomyslným vrcholem třídenního projektu byly studentské prezentace. Čtyřčlenné skupiny si připravily prezentace na jednotlivé finanční produkty a seznámili ostatní s obsahem, nabídkou a riziky.

Matyáš Kubíček a Richard Hons (studenti kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy