Seznam všech aktualit

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů pro čtyřleté a šestileté studium jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 21. května 2018.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 21. května 2018 od 10 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

 

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek