Seznam všech aktualit

Svítím, svítíš, svítíme!

Ve čtvrtek 13. 9. se třída sexta a tři studenti ze třetích ročníků zúčastnili dobrovolnické akce v rámci projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, jenž se zabývá finanční podporou těžce zrakově postižených lidí v České republice. Dvojice studentů vyrazily dopoledne do ulic města Liberce, aby vybíraly příspěvky pro zrakově postižené. Všichni studenti se zapojili nadmíru aktivně a úspěšně prodali nabízené upomínkové předměty.

Rád bych poděkoval za všechny zúčastněné studenty škole i Světlušce za možnost pomoci dobré věci. Naše díky patří též všem dárcům za jejich štědrost a velkorysost.

Stanislav Žák (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy