Seznam všech aktualit

FXko na Dnech GIS

Jako každoročně, tak i letos zanecháváme aktivní stopu na Dnech GIS, které se poprvé konají v moderních prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci.

Slavnostního zahájení se ve středu 18. listopadu zúčastnili žáci prvních ročníků a poté je vystřídala prima a kvinta. Na mnoha stanovištích bylo k vidění hodně zajímavého z aplikací GIS. Nechybělo i naše tradiční stanoviště "Dotkněte se mapy", kde naši experti zasvěcují návštěvníky akce do gymnaziálního desatera na mapových serverech. Více informací.

Pavel Taibr (komise ZG GFXŠ)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy