Seznam všech aktualit

Matematický NÁBOJ

V pátek 20. 11. 2015 se dva týmy (Jakub Strašlipka, Markéta Pavlíková, Dominik Čáp a Vítězslav Macháček z kvarty, Joana-Laura Stoll a Ema Tomanová z 2N, Ondřej Chwiedziuk a Stanislav Žák z tercie) zúčastnily na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze matematické soutěže NÁBOJ JUNIOR. V této soutěži nejde o pouhou aplikaci již nabytých vědomostí, řešení úloh vyžaduje nemalou dávku invence a důvtipu.  V konkurenci 25 týmů naši žáci obsadili hezké 7. a 9. místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně elánu do dalších ročníků.

Mgr. Jana Suchomelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy