Seznam všech aktualit

LINGUAFEST a ARS POETICA 2016 aneb Kouzlo uměleckého přednesu

Ve středu 9. 3. 2016 se konal na našem gymnáziu 2. ročník festivalu uměleckého přednesu textů v jazyce anglickém, německém, francouzském a španělském – LINGUAFEST 2016. V rámci tohoto festivalu se také uskutečnilo regionální kolo 50. ročníku přehlídky interpretací děl v ruském jazyce ARS POETICA - Puškinův památník.

Letos se obou přehlídek zúčastnili žáci se svými vyučujícími ze čtyř gymnázií Libereckého kraje - z Gymnázia Mimoň, Gymnázia U Balvanu v Jablonci n. N., Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova Liberec a samozřejmě žáci naší školy. Festival probíhal ve velmi příjemné atmosféře, za zájmů žáků a vyučujících našeho gymnázia. Bylo úžasné a inspirativní pozorovat vystoupení účinkujících, jak jednotlivců, tak i kolektivů, jejich kreativitu a snahu o co nejlepší ztvárnění vybraného díla. Příjemným zpestřením přehlídky bylo vystoupení školního sboru Cum amore pod vedením Mgr. Zuzany Kubelkové.

S potěšením musíme konstatovat, že si reprezentanti naší školy vedli velmi dobře, např. Marek Nováček ze 4. B obhájil titul laureáta LINGUAFESTU z loňského roku. Vladimír Kornijenko z kvarty a kolektiv žáků z 2. A (Bára Činčurová, Monika Navrátilová, Šárka Petrovičová, Vít Randula, Helena Rulcová, Marek Sojka, Petra Stupková a Markéta Zahradníková) budou naši školu reprezentovat 6. června 2016 na celostátní přehlídce ARS POETICA v Praze. Všem moc blahopřejeme.

Více fotografií z letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy