Seznam všech aktualit

Ani mladší studenti se v kraji na anglické konverzační soutěži neztratili

Ve čtvrtek 17. března proběhlo krajské kolo soutěže v angličtině v kategoriích IIB (žáci víceletých gymnázií ročníků odpovídajících 8. a 9. roč. ZŠ) a IIC (žáci 8. a 9. roč. ZŠ a odpovídajících roč. víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku). V kategorii IIB nás úspěšně reprezentovala Barbora Balatková z tercie ziskem 4. místa a v kategorii IIC se umístil na stejné příčce i Joel Karásek z 1N. Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy