Seznam všech aktualit

Zeměpisná exkurze 1. N

V době výjezdových seminářů si třída 1. N v pondělí 9. května mohla dovolit pohodový pěší výlet na Rádlo. Kolem celé naučné stezky byly umístěny informační tabule, jejichž náplň jsme ve skupinách zpracovávali. Orchideje na louce vzhledem k brzkému datu sice ještě nekvetly, zato jsme si na rašeliništi osahali masožravou rosnatku, což se obešlo bez trvalých následků. Z Rádla pak vedla naše cesta na Milíře a rozhlednu Císařský kámen, odkud byl krásný výhled na hřeben Ještědu, Jizerky i Český ráj. Celých 10 km naší cesty jsme ušli s chutí a úsměvem na tváři a zakončili vyhodnocením naší práce u Veseckého rybníka. Děkujeme paním profesorkám Hrnčířové a Podzimkové, které nám umožnily užít si tento den.

Diana Duschková (studentka 1. N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy