Seznam všech aktualit

Dodatečné poděkování

V  červnu se uskutečnila v Ruském středisku vědy a kultury v Praze jubilejní celostátní přehlídka 50. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Účastníci, žáci ZŠ, SŠ a studenti VŠ z celé republiky, zde představili svá nejlepší vystoupení v ruském jazyce v kategoriích mluveného slova a hudebního projevu.

Naše gymnázium reprezentovala v Praze skupina žáků ze třídy 2. A, která si svoji účast na festivalu zajistila 1. místem v krajském soutěžním kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy Báře Činčurové, Silvě Jínové, Monice Navrátilové, Šárce Petrovičové, Vítu Randulovi, Heleně Rulcové, Marku Sojkovi, Petře Stupkové a Markétě Zahradníkové.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy