Seznam všech aktualit

Maturitní zkoušky - podzimní termín

Písemné zkoušky společné části MZ se konají od 1. 9. do 7. 9. 2016 ve spádové škole, kterou je Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Zkoušky se konají v budově této školy na adrese Letná 90/30, 460 01 Liberec (upřesněno v pozvánce zaslané 17. 8. 2016 emailem).

Ostatní zkoušky se konají v budově Gymnázia F. X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec dle následujícího přehledu.

 

Zkouška

třída

termín

Místo konání

Písemná zkouška profilové části MZ – Aj

4. A

4. B

oktáva

30. 8. 2016

8.00–12.00

B 36

Písemná zkouška profilové části MZ – Nj

4. A

4. B

oktáva

31. 8. 2016

8.00–12.00

B 28

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ

4. A

4. B

oktáva

12. 9. 2019

Rozpis bude zveřejněn.

A 6

Ústní zkoušky profilové části MZ

6. N

8. 9. 2016

8.00–10.00

A 6

 

Mgr. Jana Suchomelová (zástupkyně ředitele)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy