Seznam všech aktualit

Týden s Wiesentheidem

Ve středu 5. 10. 2016 ve večerních hodinách jsme se na nádraží v Liberci setkali s německými partnery z Wiesentheidu a po krátkém přivítání jsme si je odvezli domů.

Druhý den dopoledne jsme nejprve německým studentům ukázali naši školu. Poté jsme se rozdělili do česko-německých skupin a pracovali na vybraných projektech. Odpoledne nás na liberecké radnici přivítali zástupci města. Poté nás dvě dívky ze 4N provedly po Liberci a ukázaly nám některé liberecké pamětihodnosti.

V pátek jsme odjeli na celodenní výlet do Prahy. Prohlédli jsme si např. Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlův most a Staroměstské náměstí spolu s orlojem.

O víkendu zajišťoval program německým partnerům každý samostatně. Někteří hráli společně fotbal, vystoupali na Ještěd nebo navštívili Babylon, iQlandii či bazén.

V pondělí dopoledne jsme ve škole opět pracovali na projektech z minulého týdne a odpoledne jsme odjeli vlakem do Oldřichova. Odtud jsme šli pěšky Viničnou cestou do Hejnic.

V úterý jsme jeli opět na celodenní výlet, tentokrát do Harrachova. Zde jsme navštívili pravděpodobně nejstarší sklárnu na světě. Během prohlídky jsme mohli pozorovat, jak se ručně vyrábí sklo. Odpoledne jsme šli všichni společně k Mumlavským vodopádům. Večer jsme uspořádali pro německé partnery rozlučku v restauraci Milénium, při které jsme zároveň oslavili narozeniny jedné německé studentky.

Ve středu ráno jsme se na nádraží všichni rozloučili a slíbili si, že se určitě zase potkáme v dubnu v Německu. Byl to moc zajímavý a poučný týden, který bohužel utekl až příliš rychle.

Anežka Hofmannová (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy