Seznam všech aktualit

Neviditelné oběti komunismu ve filmovém klubu

V pondělí 7. 11. se v Krajské vědecké knihovně Liberec konala prezentace projektu Neviditelné oběti komunismu v rámci Filmového klubu ZOOM. Tento projekt se zabývá československou emigrací po roce 1948 zejména do Kanady a Austrálie. Věnují se mu studenti Gymnázia F. X. Šaldy od roku 2003. Široká veřejnost mohla v pondělí zhlédnout dokument z roku 2009, jež je dílem právě studentů gymnázia a mapuje osudy emigrantů do Kanady.

Následovala diskuse s bývalými i současnými členy projektu. Bývalí členové projektu poskytli zejména informace o přípravě a tvorbě dokumentu. Současní členové sdělili divákům aktuální stav projektu a vize do následujících měsíců. Diskuse se zaměřila i na vztah krajanů k členům projektu, aktuální politickou situaci v zemi či propagační aktivity projektu.

Čtyřicet pět minut dlouhá a pestrá diskuse nás ujistila o zájmu veřejnosti o problematiku exilu z komunistického režimu. Děkujeme všem příchozím.

Pokud jste nestihli prezentaci navštívit, podívejte se na web projektu, kde se dozvíte víc.

Pavel Dostalík a Anna Urbanová (členové projektu NOK)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy