Seznam všech aktualit

Beseda o holokaustu s Michalem Arendem

Studenti 4. A a 8. V měli v pondělí 21. 11. 2016 možnost vyslechnout si osobní příběh člověka, jehož rodiče prošli hrůzami druhé světové války jako židovští Čechoslováci. Pan Michal Arend nám v dvouhodinové přednášce popsal životní cestu svých rodičů, přeživší Osvětimi, a připojil neobvyklé postřehy z pohledu potomka rodičů postižených válkou. Nejenže popsal události druhé světové války týkající se Židů a jiných likvidovaných skupin obyvatel Evropy, ale snažil se nás také obeznámit s počátky těchto nesnášenlivých tendencí na našem kontinentu.

Celá beseda byla zakončena diskuzí s příbuznou pana Arenda, paní Hanou Dobešovou, která jako Židovka prožila druhou světovou válku v koncentračním táboře v Terezíně a díky souhře různých náhod se jí podařilo po válce dostat zpět domů. Silné příběhy a osudy příbuzných pana Arenda nastínily dosud málo diskutované téma o životě Židů po návratu z koncentračních táborů. Ceníme si této příležitosti a děkujeme za neobvyklou možnost setkat se s tak silnými osobnostmi.

Pavel Dostalík a Tereza Stejskalová (studenti 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy