Seznam všech aktualit

O EU na FXku

Seminář Geopolitiky a mezinárodních vztahů si pozval na FXko Ing. Pavla Brandu, Ph.D., zástupce Libereckého kraje pro EU a učitele regionální politiky EU na katedře geografie TUL. Na pořadu byla témata Evropské fondy a dotace, euroregion, euro a budoucnost EU. Neformální beseda pomohla seminaristům chápat problémy obcí, kraje i ČR v dotační politice. Studenti se vyjadřovali k otázce (ne)přijetí eura, k současnému odchodu Británie a celkové budoucnosti EU.

Pavel Taibr, seminář GMV

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy