Seznam všech aktualit

Návštěva pana Andrše

V úterý 21. března navštívil naši školu pan Bohumil Andrš, válečný veterán a autor knihy Česká Alexandrovka: Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi, aby povyprávěl studentům 3. A, 3. B a 6N o svých životních zážitcích a zkušenostech.

Nejprve nám přiblížil rozdíly, jimiž se vyznačovali potomci jednotlivých migračních vln z Česka na území Sovětského svazu. Coby rodák od Oděsy zmínil svoje neveselé vzpomínky na bolševické udavačství v rodné vesnici i na úprk před německou armádou. V návaznosti na dějinnou chronologii a výklad o menšinách se pochlubil svou příslušností k 1. československému armádnímu sboru. Zasvětil nás do okolností osvobození své pravlasti, zavzpomínal na vlastní reemigraci i pohnuté válečné osudy svých příbuzných a známých.

Na závěr vzdal pan Andrš hold svým kamarádům z ostatních válečných front, z nichž někteří tvrdě doplatili na své poválečné politické postoje. Jako upomínku nám rozdal letáky Československé obce legionářské, k níž se stále hrdě hlásí.

Martin Jadrný a Ondřej Biemann (studenti 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy