Seznam všech aktualit

HIV kurz 2. A

Ve dnech 20. – 22. března 2017 jsme se zúčastnili výletu do Bílého Potoka, kde jsme podstoupili takzvaný HIV kurz, jehož program však musí být nadále utajen, aby si činnosti náležitě užila i naše paralelní třída (2. B). Nicméně nutno podotknout, že kurz byl pro nás velice silným (a pozitivním) zážitkem.

Přesto, že nám bylo zakázáno ventilování aktivit, kterými jsme prošli, můžeme podotknout, že byl kurz pro naši třídu výrazně přínosný, a to z hlediska tmelení kolektivu. Takové vnitrotřídní tmelení je totiž velmi důležité.

Mnozí by mohli být toho názoru, že třída postpubertálních adolescentů nebude schopna sdělit světu své pocity na příklad prostřednictvím tance. U nás tomu tak ale nebylo. Díky uměleckým činnostem, jež jsme na kurzu podnikali, jsme měli možnost si své spolužáky prohlédnout i z jiného pohledu než jen ze školních lavic, za což vděčíme paní profesorce Dagmar Vinšové  a pánům profesorům Vladimíru Šorsákovi a Pavlu Knoblochovi.

Z kurzu jsme se vrátili absolutně vyčerpaní, avšak pozitivně naladěni.

Anna Michlová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy