Seznam všech aktualit

Wasser und seine Eigenschaften

Třída 1N se 6. – 7. 4. zúčastnila vícejazyčného projektu s tématem „Voda a její vlastnosti“. Našimi partnery v tomto projektu byli žáci z Vitzthum-Gymnasium v Drážďanech. Pomocí jazykové animace se obě skupiny dětí seznámily, pobavily a především spřátelily. Program v Německu byl zaměřen na znečištění vody běžnou domácností – žáci chemickým bádáním ověřovali, co např. způsobují tuky v odpadních vodách. V jabloneckém Eurocentru se spolupráce rozvíjela na bázi výtvarné. Více naleznete zde.

PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy