Seznam všech aktualit

Tour de Liberec

Dne 20. 4. 2017 jsme se jako třída 1. A vydali s profesory Adamem Lysičanem a Jakubem Ouhrabkou na exkurzi po Liberci. Před samotnou exkurzí jsme dostali úkol připravit v pětičlenných skupinách návrh trasy s dvanácti zastaveními. Pan profesor Lysičan pak vybral nejlepší trasu. Naše cesta započala v posledním patře budovy Krajského úřadu, odkud jsme dále putovali přes centrum do Lidových sadů, nevynechali jsme ani Libereckou výšinu, Harcovskou přehradu a areál bývalé Textilany. Během zastávek na důležitých místech jsme ve dvojicích přednesli referát, zodpověděli dotazy, doplnili informace a vydali se na další místo. Exkurze trvala asi pět hodin, byla dlouhá něco málo přes 10 km a až na chladné počasí jsme si vše užili a mnohé se dozvěděli.

Jakub Vojta (student 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy