Seznam všech aktualit

Kvarta a kvinta v Terezíně

V úterý 30. 5. se třídy kvarta a kvinta s paní profesorkou Vaňkovou a panem profesorem Jirovským vypravily na celodenní výlet do Terezína. Během dne jsme šli na dvě různé prohlídky – malé a hlavní bastionové pevnosti. V té hlavní jsme si hráli na špiony a dozvídali se zajímavosti o stavbě, účelu a historii pevnosti. Celá prohlídka probíhala formou hry, při které jsme běhali sem a tam po hradbách, vážili a měřili cihly, plížili jsme se temnými chodbami a utíkali jsme před rakouskými vojáky. Mezi prohlídkami jsme se schladili v parku (některým z nás zřejmě nebylo dostatečně vedro, a tak šli do pizzerie). Prohlídka v malé pevnosti už byla s průvodcem a byla celá o historii Terezína za dob protektorátu, kdy sloužil jako věznice a židovské ghetto. Prohlídka byla velice poutavá a procházeli jsme většinu místností a nádvoří v celé malé pevnosti. Na závěr jsme ještě zhlédli dokument o dětech v Terezíně. Celý výlet ukončil déšť, před kterým jsme se běželi schovat do autobusu a jeli jsme zpět do Liberce.

Kryštof Havlík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy