Seznam všech aktualit

EUROTIME 2017

Od března do května probíhal 10. ročník znalostní soutěže s evropskou tematikou, kterou vyhlašují jednotlivá informační centra Evropské unie v ČR. Soutěžilo se ve 2 kategoriích (do 15 let a nad 16 let) a mohli se zapojit i rodinní příslušníci. Co bylo úkolem? Najít odpovědi na 11 otázek týkajících se EU, které byly místy velmi těžké.

Ze správně odeslaných odpovědí byli 14. 6. 2017 vylosováni vítězové. V nižší kategorii obsadila krásné 2. místo Natálie Adamcová z tercie a 3. místo Ema Tomanová z 3. N. Obě obdržely věcné ceny místního informačního centra EU a postupují do celostátního kola. Studentkám blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v národním kole!

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy