Seznam všech aktualit

FX na Dnu GIS

Dne 14. listopadu byly zahájeny již 17. Dny GIS v prostorách bloku G Technické univerzity v Liberci. Prezentace  geografických informačních systému se tradičně aktivně účastní i skupinka našich studentů z geografického semináře. Na stanovišti "Dotkněte se mapy" mohli návštěvníci nahlédnout do tajů veřejných mapových serverů. Slavnostního zahájení, kterého se mimo jiné účastnil i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, byly přítomny třídy 1.A a 1.B. Další foto.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy