Seznam všech aktualit

Martin Luther na FX!

Aneb připomínka toho, abyste, podobně jako autorka článku, nezapomněli, co se na naší škole dělo!

Čtvrtek 9. 11. 2017. Zcela normální vyučovací den, pokud jste však nevkročili do učebny dějepisu společně s třídou 1N, 2N, tercií nebo kvartou. Ta se totiž díky žákům z 5N posunula v čase o celých 500 let zpátky, kdy Martin Luther vydává svých 95 tezí. Úvodem zaznělo několik expresivních Lutherových citátů z úst moderátora, program pokračoval v duchu krátké informativní prezentace a byl mezitím prostřídán i divadelním představením, kde vystoupil například samotný Martin Luther nebo jeho úhlavní odpůrce Karel V. Ke konci se učebna proměnila v bojiště šmalkaldské války, kde proti sobě povstali vojáci z armád Karla V. a protestanti.

Jak válka dopadla, určitě z hodin dějepisu víte, historii už jsme ovlivnit nemohli. Přesto však doufáme, že zúčastnění studenti odcházeli s potěšením (které nebylo jenom díky výbornému občerstvení) a třeba se i něco naučili :-).

Veronika Pavlíková (studentka 5N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy