Seznam všech aktualit

Výměna s Aachen

Naše výměna začala v sobotu 25. 11. na libereckém nádraží… Přestože měli všichni žáci strach ze svých výměnných partnerů, proběhlo uvítání v rodinách i seznamování v naprostém pořádku. V neděli jsme si každý připravili pro svého výměnného partnera individuální program, ale nakonec se stejně všichni sešli při hře bowlingu.

Dalšího dne začínal náš program ve škole, kde jsme pracovali na tématu „Politika a hospodářství“. Odpoledne jsme byli přijati na liberecké radnici, kde jsme mj. měli výjimečnou možnost prohlédnout si Liberec z věže radnice.

Od úterý do čtvrtku jsme absolvovali exkurze do firem Knorr-Bremse a Škoda-auto a výlety na Ještěd a do Prahy.

V pátek jsme se opět sešli ve škole, kde všechny skupiny odprezentovaly svoje projekty. Po společném programu jsme navštívili jako vždy naše oblíbené kavárny, veřejné bruslení, laser game, liberecký bazén nebo vánoční trhy.

V sobotu jsme řekli svým partnerům se slzami v očích brzy na shledanou v Aachen. Výměnu jsme si opravdu skvěle užili a většina z nás si se svými partnery dokonale sedla. Již teď se těšíme na 20. ledna, kdy vyrazíme my k nim do Aachen.

Diana Duschková, Sofie Susová a Jaroslav Prais (studenti 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy