Seznam všech aktualit

Návštěva liberecké synagogy

Dne 14. 12. 2017 navštívila kvarta libereckou synagogu. Provázela nás studentka našeho gymnázia Ester Adamová. Dozvěděli jsme se něco více o židovských svátcích, tradicích a celkově o judaismu. Ester nám také vyprávěla o průběhu jednotlivých obřadů. Myslím si, že jsme se dozvěděli hodně nových věcí o tomto náboženství. Tímto bych chtěla poděkovat panu profesoru Minsterovi za zařízení celé akce a Ester za příjemně strávené odpoledne.

Šárka Líbalová (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy