Seznam všech aktualit

Den otevřených dveří.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny v období letních prázdnin

od 1. 7. do 24. 8. každou středu 9-12 hodin

od 25. 8. 2021 středa, čtvrtek 8-15 hodin, pátek 8-14 hodin, pondělí, úterý 8-15 hodin

 

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

DofE expedice aneb Krkonoše s příchutí jaho

Psala se středa 16. června a sedm statečných studentů z našeho gymnázia se vypravilo na dobrodružnou expedici po Krkonoších v rámci programu DofE. Ten je založen na plnění cílů ve třech oblastech, kterými jsou pohyb, sport a dobrovolnictví, a má taktéž tři úrovně. Bronzovou, stříbrnou a zlatou. Přičemž na závěr se ještě absolvuje týmová expedice v přírodě s cílem seberozvoje. Sešli jsme se po výuce na vlakovém nádraži a naše parta ve složení Tereza Macháčková (3. B), Ema Landová (1. B), Julie Říhová(1. B), Kristýna Kohoutová (4V), Klára Hájková (4V), Marek Niederle (1. B) a Jakub Sechovský (1.B) vyrazila na cestu směr Harrachov a poté do kopců Krkonoš. Jako hlavní náplň celé expedice jsme si vybrali vděčnost, a abychom tohoto docílili, tak jsme mimo jiné spolu po nějakou dobu nemluvili, šli poslepu, dokonce i bez bot a psali si deník na vděčnost, který popisuje věci naplňující nás vděčností.

Tyto dva dny v Krkonoších nám daly do života nesčetně zkušeností, historek a i to, že koupit si košík jahod a táhnout jej z Tanvaldu až na Dvoračky doopravdy stojí za to, i když kvůli tomu dobíháte autobus. Jelikož jsme expedici úspěšně zvládli, tak  většinu z nás už čeká jen dokončení aktivit a pak bronzová ceremonie. Všem lidem, kteří by taky chtěli zažít něco podobného, doporučujeme, jděte do toho a zapojte se příští rok také do DofE.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní Eurorebus netradičně online

Ve středu 16. června 2021 se konalo Celostátní finále 26. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus. Poprvé v historii proběhlo distanční formou, kdy účastníci vyplňovali test online, podobně jako v případě Elektronických kol. Do finále se probojovalo 270 nejúspěšnějších školních tříd z internetové fáze soutěže.

I přes letošní skromnější účast studentů a tříd našeho gymnázia si postup do něj vybojovaly čtyři třídy: tercie, kvarta, oktáva a 1. A. Místo obvyklé cesty do Prahy se jejich zástupci sešli v učebně P3, aby se s vervou pustili do řešení záludného testu.

Nejlepších výsledků jsme dosáhli v kategorii ZŠ02, kde reprezentanti tercie Filip Černý, Vojtěch Janáček a Ondřej Menzel v tvrdé konkurenci 85 tříd obsadili 9. místo. Jen o 2 stupínky za nimi na 11. místě skončilo družstvo kvarty.

Všichni účastníci se také zasloužili o sedmé místo naší školy v boji o putovní Pohár soutěže Eurorebus. Bližší informace a výsledkové listiny najdete na www.eurorebus.cz.

Gratuluji finalistům a všem účastníkům letošního nelehkého ročníku děkuji za účast!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Skvělé úspěchy našich mladých chemiků

V dubnu proběhla krajská kola chemické olympiády a my můžeme s potěšením konstatovat, že naši mladí chemici doma nezaháleli a na soutěžním poli se rozhodně neztratili. Na pomyslné stupně vítězů v kategorii C se dostal Filip Kmínek (sexta), který obsadil 2. místo,  dalšími účastníky v této kategorii byli Vojtěch Šír (sexta), který skončil na 4. místě a Matěj Vogel (sexta) na 6. místě v Libereckém kraji. Výborně pánové, jen tak dál!

Naší nejmladší účastnicí byla Adéla Šeflová z tercie, která s chemií teprve začíná, a o to cennější je její umístění, kdy ve své kategorii D vybojovala příčku nejvyšší – 1. místo. Blahopřejeme!

Všem účastníkům chemické olympiády gratulujeme, děkujeme za perfektní reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších podobných úspěchů i v nadcházejících ročnících.

Tým chemiků GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úřední hodiny pro podání zápisového lístku nebo odvolání proti rozhodnutí

Po, Út, Čt     8 - 16 hodin

St                8 - 15:30 hodin

Pá                8 - 14 hodin

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 21. května 2021 v 14.00 hodin. Po uplynutí 15 dnů bude seznam odstraněn.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 21. 5. 2021 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 4. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pátek 21. května 2021 od 14.30 do 16 hodin  a v pondělí 24. května 2021 od 9 do 12 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pátek 21. května 2021 od 14.30 do 16 hodin  a v pondělí 24. května 2021 od 9 do 12 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Vyhlášení voleb členů školské rady.

1) Vyhlášení voleb členů školské rady z řad pedagogů

Oznámení o konání voleb členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

2) Vyhlášení voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých studentů.

Oznámení o konání voleb členů školské rady, kteří jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

MaSo (vhodné i pro pro vegetariány)

Dne 12. 5. 2021 proběhla už podruhé on-line týmová matematická soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ, kterou pořádá MFF UK Praha. A protože jsme její fakultní škola, zájem a úspěchy našich žáků nás velice těší.

Soutěže se zúčastnilo téměř 400 týmů. V celkovém pořadí se nejlépe umístili naši nejstarší zástupci. Na 26. místě tým Ti chytří ve složení Ondřej Aleš Augusta, Matěj Dvořák a Tomáš Vitvar (všichni 2N) a na 29. místě tým Kvarta GFXŠ ve složení Klára Hájková, Lukáš Maier a Tomáš Hokr.

Uvedeme ještě nejlepší týmy z mladších ročníků a to v pořadí přepočítaném podle věku. Tým z tercie Masíčko (Filip Černý, Jan Křelina a Šimon Pražák) dosáhl na pěkné 16. místo v kategorii 6. až 8. tříd. Ze sekundy tým Top trio (Marek Horejš, Ondřej Mizera a Tomáš Halama) se usadil na 34. místě v kategorii šestých a sedmých tříd. A naši nejmladší BruhBoys Remastered z primy (Jirka Salač, Matěj Hokr a Štěpán Pražák) skončili na 12. místě v kategorii 6. tříd.

Pokud chcete najít další naše týmy, zkoukněte výsledkovku a hledejte týmy Děleno nulou, Mozečky, 1D, MAS, Grupa GFXŠ, Ajnštajni, Geniální z FXka, Elanes či Němčináři.

Účast byla hojná, soutěžící si to užili a nám matikářům to dává naději, že matika na FX nezahyne.

Blahopřejeme a jen tak dál!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Prezenční výuka od 3. května 2021

V pondělí 3. května 2021 začne prezenční výuka pro žáky tříd 1V, 2V, 4V.

Bližší informace podáme v odpoledních hodinách prostřednictvím systému Bakaláři.

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Skvělí mladí fyzici

Naši terciáni zabodovali v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F. Z dvanácti úspěšných řešitelů je sedm našich. Zvítězil Adam Pustka, o čtvrtou příčku se podělili Jan Přibyl a Adéla Šeflová. Dále následuje Vojtěch Janáček, Ondřej Menzel, Tomáš Kmoch a Filip Černý.

Také v postupové kategorii E se čtvrtým a pátým místem blýskli kvartáni Lukáš Maier a Klára Hájková.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Lukášovi a Kláře držíme palce v krajském kole.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemici nezahálejí

I letos využili někteří studenti možnosti zúčastnit se chemické olympiády, i když jen v online podobě. Tým organizátorů z VŠCHT vymyslel takové pokusy, které bylo možno realizovat v domácích podmínkách. Těší nás, že i v této náročné době si studenti najdou čas na prohlubování svých znalostí v tomto náročném oboru. Děkujeme všem účastníkům školního kola a gratulujeme k postupu do krajského kola – v kategorii D – Adéle Šeflové z tercie, v kategorii C postoupili do krajského kola – Filip Kmínek, Matěj Vogel a Vojtěch Šír (všichni sexta) a v kategorii B máme také svého zástupce v krajském kole, kterým je Šárka Líbalová ze septimy.

Přejeme všem soutěžícím hodně úspěchů v krajském kole!

Tým chemiků GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Skvělá zpráva z matematického klokaního centra v Olomouci

Výborných výsledků v podzimním náhradním termínu soutěže Matematický klokan dosáhli žáci našeho gymnázia v kategoriích Benjamín a Kadet. V celostátních tabulkách se v první stovce mezi       9 327 řešiteli kategorie Benjamín umístili žáci tercie: Adéla Šeflová na 54. místě, Ondřej Menzel na 64. místě a Matěj Šimon Hauptig na 71. místě. Lukáš Meier z kvarty v kategorii Kadet v konkurenci 6678 soutěžících dokonce vybojoval vynikající 10. místo!

Výsledky jsou o to cennější, že soutěž probíhala poprvé online formou a žáci se jí zúčastnili ve svém volném čase.

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajský koordinátor soutěže)

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldoviny bodovaly v novinářské soutěži

11. dubna 2021 vyhlásil Odborový svaz novinářů a pracovníků médií České republiky výsledky  12. ročníku soutěže o nejinspirativnější středoškolský časopis roku. V kategorii Tištěný časopis se mezi deseti finalisty z celé České republiky umístily i naše Šaldoviny. Pět členů redakce jako ocenění svého novinářského zápalu a poctivé žurnalistické práce obdrží dvouroční legitimaci OS NPM, která opravňuje nositele k akreditacím a návštěvám některých kulturních památek, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě.

Srdečně gratulujeme celé redakci Šaldovin s Klárou Kopytkovou ze septimy v čele a děkujeme jim i za vzornou reprezentaci naší školy. Úspěchu si ceníme o to více, že přišel v období koronavirové pandemie a s ní spojené distanční výuky, tedy v době naprosto nepříznivé běžnému fungování školního časopisu.

Přejeme Šaldovinám i do budoucna hodně úspěchů, nadšenou a pracovitou redakci, přicházející se stále novými nápady a náměty na zajímavé články, a hlavně spoustu spokojených čtenářů!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zprávy z MO

Matematická olympiáda pro nižší gymnázium je již minulostí a je potřeba se pochlubit výsledky našich žáků.

Po postupu do krajského kola v kategorii Z9 se úspěšnými řešiteli stali žáci kvarty Tomáš Hokr (4. místo) a Lukáš Maier (7. místo) i žákyně 2N Amálie Hradilová (11. místo).

Posledního března proběhla i okresní kola kategorií Z6 – 8.

V Z8 nás reprezentovali žáci tercie. Zvítězil Adam Pustka, na 4. až 6. místě byl Tomáš Kmoch, na 7. až 10. místě Anna Klimešová, na 11. až 13. místě Adéla Šeflová a na 14. až 16. místě Filip Černý. Všichni naši zástupci byli úspěšnými řešiteli.   V Z7 byla úspěšná řešitelka Michaela Urbanová ze sekundy na 4. až 5. místě.

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za on-line reprezentaci školy.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zprávy ze školních kol biologické olympiády

V pátek 26. března proběhlo elektronickou formou školní kolo biologické olympiády kategorie A. Hlavní téma – „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ – zřejmě vyděsilo většinu studentů, takže se školního kola zúčastnilo pouhých pět soutěžících. Přišel, viděl a zvítězil Filip Cesar ze 4. B, následován Janem Vojtíškem z  téže třídy. Třetí místo uhájila Andrea Jeřábková z 5. N. Všem soutěžícím děkujeme za účast, Filipovi a Honzovi blahopřejeme k postupu do krajského kola.

Školního kola biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 10 soutěžících z primy a sekundy. Čekal na ně test, tentokrát s podtitulem „těžký život ve vodě“, poznávačka organismů i domácí laboratorní úkol. Po všech třech částech byly výsledky velmi těsné. Na prvním místě se umístila Tereza Kadlecová (2. V), o bod méně získal Jirka Jakub Salač (1. V) a ještě o bod méně Elenka Chudobová (1. V). Všem gratulujeme!

Na konci března se v nelehkém a netradičním on-line prostředí uskutečnilo školní kolo BIO kat. B. Díky snížené atraktivitě soutěže (chyběla tradiční práce v laboratoři) byl i počet účastníků nižší. První místo si vybojovala Aneta Vojtíšková z 1. A, těsně ji následovala Michaela Kovářová ze 2. A a na pomyslném bronzovém stupínku skončila Kateřina Karnová ze 2. B. Gratulujeme a děkujeme za účast.

Mgr. Adam Lysičan & Mgr. Martin Luštický & Mgr. Jitka Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozhovory na Šaldovinách

I v této nelehké době Šaldoviny pokračují ve své činnosti a stále vám dodávají nové články, které si můžete přečíst na našem webu. Nyní jsme pro vás připravili sérii rozhovorů, kde se můžete dočíst, jak vidí distanční výuku studenti z různých škol. A aby vám nic neuniklo, sledujte nás také na instagramu a facebooku.

Veronika Šípková (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ohne Deutsch kann ich nicht leben, ohne Deutsch…

Vážení a milí přátelé německého jazyka!  Parafrází názvu písně skupiny Rammstein nám dovolte seznámit vás s výsledky soutěžního klání v němčině, které se odehrálo poprvé za jeho existenci v online  prostředí.  Před měsícem proběhla školní kola v obou námi obsazených kategoriích, II.b a III.a, celkem za účasti 14 studentů našeho gymnázia. V úterý 23. 3. se soutěžilo v kole krajském, opět v obou kategoriích, za účasti trojice našich studentek, Adély Šeflové z tercie, Kristýny Kohoutové z kvarty a Jany Sokolové ze 3. B. Děvčata zabojovala a opět ukázala, že  němčina na našem gymnáziu má svou skvělou základnu. V kategorii III.a se Jana Sokolová umístila velmi těsně na krásném 4.místě, v kategorii II.b je se druhou příčkou náhradnicí pro celostátní kolo Adéla Šeflová a maximum odvedla i Kristýna Kohoutová. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a věříme, že je tyto úspěchy budou motivovat k dalšímu studiu němčiny.

Tímto děkujeme i všem vyučujícím německého jazyka i našim německým kolegyním, paní Pelz a paní Ruckdäschel za jejich čas, práci se studenty i za pomoc při přípravě a konání obou kol této soutěže.

Mgr. Renata Šípová & Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematická olympiáda kategorie Z9

Do okresního kola, které se konalo v lednu, postoupilo pět žáků ze 2N a dva žáci z kvarty. Tomáš Hokr a Lukáš Maier z kvarty ho vyhráli, Tomáš Vitvar, Amálie Hradilová a Ondřej Aleš Augusta skončili do desátého místa jako úspěšní řešitelé.

Minulý týden proběhlo krajské kolo, úspěšnými řešiteli (zatím bez stanoveného pořadí) jsou Tomáš Hokr, Lukáš Maier a Amálie Hradilová.

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za čas a energii, kterou olympiádě věnovali.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Španělštináři se nevzdali ani letos

V úterý 9. 3. se konalo krajské kolo olympiády ve španělském jazyce, tentokrát v režimu on-line. Studenti se účastnili soutěže prostřednictvím Google Meet, a to ve dvou kategoriích – v kategorii SŠ1 a SŠ2. V obou skupinách měla naše škola své zástupce. Letos se soutěžilo v konverzaci, soutěžící si pomocí rulety losovali z 10 nebo 12 témat (podle kategorie), pak volně hovořili a odpovídali na otázky členů poroty. Naši studenti  měli opět velmi dobré výsledky. V kategorii SŠ1 získala 2. místo Nina Netolická ze 4. A, na 3. místě skončila Eliška Poláková také ze 4. A. Velmi úspěšná byla i Tereza Macháčková ze 3. A, která obsadila 2. místo v kategorii SŠ 2. I když soutěž tentokrát postrádala osobní kontakt mezi účastníky a porotou, atmosféra byla uvolněná  a všichni ocenili novou zajímavou zkušenost. Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme!

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třetí turnaj – třetí místo

Od pátku 12. až do neděle 14. února se náš debatní klub – zastoupen dvěma týmy: „Vlhká trojka“ (Kristýna Kohoutová, Stanislav Žák, Jan Šilar) a „Skalára“ (Klára Francová, Klára Hájková, Jiří Viták) – zúčastnil 3. turnaje Online debatní Ligy. Oba naše týmy si vedly opravdu dobře, Vlhká trojka se dokonce umístila na třetím místě celkového pořadí.

V rámci pěti kol nejprve proběhly dvě debaty na téma „Západní velmoci by měly zlepšit situaci obyvatel KLDR“. Dále se uskutečnila jedna debata na nepřipravenou tezi, což znamená, že debatéři si nemohli vyhledat informace k tématu dopředu. Šlo však o aktuální otázku, zda by všichni studenti letos měli obdržet maturitu. Poslední dvě debaty se odehrály na tezi „Veškerá reklama by měla být zakázána“. Příprava na tyto teze byla mnohdy náročná, avšak brali jsme to s humorem a užili jsme si přípravu vesměs stejně jako následné debaty.

Týna Kohoutová & Klára Hájková (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro školní rok 2021–2022

V období od 8. března 2021 do 19. března 2021 proběhne I. kolo volby volitelných předmětů na vyšším stupni gymnázia (pro 2. a 3. ročník; volba pro ročník maturitní bude otevřena později), a to elektronicky v systému Bakaláři.  Ačkoliv se použitý modul systému Bakaláři jmenuje Ankety, nejde o nezávazný průzkum, nýbrž o závazné přihlášení na volitelný předmět. Předměty, o něž bude malý zájem, budou po skončení I. kola z nabídky vyřazeny. Ve II. kole (v dubnu) si žáci, pokud se jich to týká, zvolí jiné předměty místo předmětů vyřazených.

Volba do 2.A, 2.B a sexty: Zvolte si základní zaměření svého studia. V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených zaměření (od s. 13) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v SIS Bakaláři zvolte právě jedno zaměření (seminář).

Volba do 3.A, 3.B, septimy: V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených předmětů a FAQ (od s. 17) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v systému Bakaláři zvolte právě dva volitelné předměty.

Volba do 4.A, 4.B, oktávy: bude otevřena později.

Volba do 5.N: Zvolte si jeden dvouletý seminář. Musí to být buď seminář z fyziky, nebo seminář z biologie. Oba semináře budou určeny výhradně pro žáky 5.N. Zvolte si libovolně z nabídky druhý seminář; volba je závazná na rok. Jako druhý lze volit i zbývající ze dvou seminářů určených pro 5.N (seminář z biologie, seminář z fyziky). Volbu proveďte v systému Bakaláři.

Problémy a otázky: Při nejasnostech ohledně obsahu předmětu se obraťte na uvedeného vyučujícího nebo garanta předmětu. Pokud budete mít podezření, že v nabídce chybí předmět, který by tam dle katalogu měl být, kontaktujte zástupce ředitele (technickou chybu nelze vyloučit).

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Úspěšné okresní kolo zeměpisné olympiády

Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo vzhledem ke „kovidové“ situaci celostátně online na „půdě“ informačního systému Masarykovy univerzity Brno.

Tři ze čtyř kategorií opanovali studenti našeho gymnázia. V kategorii B (7. třídy) zvítězil Štěpán Roubíček ze sekundy a třetí byl Jáchym Strašlipka ze stejné třídy. V kategorii C (8. a 9. třída) zvítězil Šimon Hampl ze 2N a na třetím místě Lukáš Maier z kvarty. V kategorii D (střední školy) byla první Jana Dandová ze 4B a třetí místo patří Petře Filousové z 1A. Kategorie nejmladších – skupina A nám tentokrát nevyšla. Naše nejlepší Anna Vodhánělová z primy byla pátá.

Jinak výborné výsledky, jen tak dál a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přihlášky ke studiu

Úřední hodiny pro příjem přihlášek ke studiu

pondělí - čtvrtek 8 - 16 hodin

pátek    8 - 14 hodin

Do 1. března 2021 včetně

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Finále logické olympiády

V kategorii C vybojoval výborné 5. místo Ondřej Čejka (3. A). Andrea Jeřábková (5N) skončila 25. A dobře si vedli také naši terciáni v kategorii B. Ondřej Menzel byl 29. a Tereza Jeřábková 36. Gratulujeme.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo logické olympiády

Abychom ani v náročné době neopomněli zviditelnit naše úspěchy, gratulujeme žákům tercie Tereze Jeřábkové ke čtvrtému a Ondrovi Menzelovi k pátému místu v kategorii B. V první desítce se dále umístil i Štěpán Roubíček ze sekundy.

Velkou radost máme v kategorii C z vítězství Ondřeje Čejky (3. A). Ze třetího místa Andrey Jeřábkové (5N) a pátého Zuzany Menzelové (6N). Jedenáctý byl Matěj Ptáček ze septimy.

Děkujeme všem za reprezentaci gymnázia.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematická olympiáda

Do krajského kola kategorie A postupují tito úspěšní řešitelé kola školního:
Štěpán Vodseďálek (5N),  Vendula Růžičková (4. B), Ondřej Chwiedziuk (8V) a  Andrea Jeřábková (5N).

Přejeme hodně úspěchů.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Klokani na GFXŠ

Měsíc listopad byl na klokany opravdu štědrý. Ve středu 6. 11. 2020 se konal další ročník přírodovědného klokana a týden po něm pak v náhradním termínu za loňský školní rok proběhlo klání matematického klokana. Obě soutěže se vzhledem k momentální situaci uskutečnily online a jen pro zájemce. Naši studenti si vedli velmi dobře. První místo v kraji si v kategorii Kadet vybojovala v přírodovědném klokanovi Adéla Šeflová z tercie a na třetí příčku doskočil Lukáš Maier z kvarty.

Matematický klokan přinesl první místa v kraji Lukáši Maierovi (kvarta) v kategorii Kadet, v kategorii Benjamín pak Adéle Šeflové, Matěji Hauptigovi a Ondřeji Menzelovi (tercie). Pomyslnou druhou příčku obsadil v kategorii Junior Matěj Ptáček ze septimy a Michal Nosek z primy v kategorii Klokánek.

Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme a úspěšným řešitelům moc blahopřejeme.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematické náboje GFXŠ střílely do černého

Znáte matematický Náboj? Je to mezinárodní soutěž pětičlenných týmů, které mají v daném časovém limitu spočítat co nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

Naše gymnázium se Náboje zúčastňuje úspěšně již 5 let. Letos se soutěžilo online a školu reprezentovaly tři týmy – dva v kategorii Senior a jeden tým v kategorii Junior. Všechny týmy si vedly moc dobře a v silné konkurenci se neztratily, naopak. Tým Junior ve složení Andrea Jeřábková, Štěpán Vodseďálek (5N), Matěj Ptáček (septima), Ondřej Čejka (3. A) a Vojtěch Krejzar (2. B) obsadil úžasné 11. místo ze 135 přihlášených týmů! V kategorii Senior soutěžily v barvách GFXŠ dva týmy. První z nich ve složení Ondřej Chwiedziuk, Kryštof Havlík (oktáva) a loňští maturanti Markéta Pavlíková, Jaroslav Hořák a Petr Sokol skončil na krásném 14. místě z 90 zúčastněných týmů a druhý tým ve složení Adam Chovaneček (4. A), Martin Pacák, Dalibor Heblák, Vendula Růžičková a Adam Švestka (4. B) se dostal do první poloviny soutěžících.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a moc a moc blahopřejeme!

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

COVID Šaldoviny nezastavil

Rádi bychom vás informovali o projektu Šaldoviny, který je i v této nepříznivé době v provozu! Redakce pro vás vymýšlí stále nové články, které jsou k nalezení na našem webu,  chystá spolupráci mezi časopisy, rozhovory na Spotify a další číslo, které vyjde online na našem webu již tento týden (2. – 6. 11.).  Sledujte nás také na instagramu nebo facebooku, aby vám nic neuniklo a byli jste v obraze :-).

Klára Kopytková (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše naděje se utkají v krajském kole

Proběhla nominační kola Logické olympiády. V kategorii B máme 7 zástupců, nejlépe si vedla Tereza Jeřábková z tercie.

V kategorii C jsou mezi prvními deseti krajskými semifinalisty hned tři naši zástupci, první v kraji Ondřej Čejka ze 3. A. Celkem máme osm postupujících.

Krajské kolo proběhne on-line dne 6. 11. 2020. Přejeme hodně úspěchů.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Distanční výuka pro vyšší gymnázium

Z rozhodnutí KHS bude výuka na vyšším stupni gymnázia probíhat od 7.10.2020 distančně.
Žáci nižšího stupně (1.V, 2.V, 3.V, 4.V, 1.N, 2.N) budou mít prezenční výuku dle rozvrhu.
Václav Ulvr, ředitel školy

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Poslední možnost registrace na Logickou olympiádu - přihlaste se do 30. září 2020 na stránkách www.logickaolympiada.cz.

Kategorie B pro NG soutěží od 8. do 14. října 2020, kategorie C pro VG soutěží od 15. do 21. října 2020.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS UŽ BĚŽÍ!

Chcete se dozvědět spoustu zajímavých věcí, vyhrát některou z cen a ještě umožnit spolužákům utkat se v krajském kole o postup do kola celostátního? Tak neváhejte a zapojte se do vědomostní soutěže Eurorebus. Bližší informace na www.eurorebus.cz a u vyučujících geografie.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Vážení rodiče,

na základě doporučení ministra zdravotnictví

vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Václav Ulvr, ředitel gymnázia

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Ve zpěvu nás nezastaví

Po zrušené soutěži Gymnasia Cantant se všichni členové sboru Cum amore těšili alespoň na čas, který spolu stráví na naplánovaném několikadenním soustředění. Avšak kvůli opatřením, jež se v posledních dnech stále zpřísňují, byla nakonec odvolána i tato akce. Hlavním heslem dnešního dne bylo, že nenecháme současnou situaci, aby nás srazila na kolena, ale naopak zpěvem a dobrou náladou porazíme my ji. Využili jsme sobotního volna a sešli se alespoň na pár hodin, abychom si ztracené akce vynahradili.

Abychom nebyli v uzavřené místnosti, ale na čerstvém vzduchu, zvolili jsme si za útočiště park nedaleko libereckého bazénu. Rozložili jsme si do kruhu karimatky a provizorní zkušebna byla hotová. Došlo samozřejmě nejen na zpěv, ale všichni se zapojili i do několika her, které si pro nás starší členové sboru připravili. Počasí nám přálo a my jsme si tak mohli ještě užít jedny z posledních hřejivých paprsků. Kromě sluníčka nás hřála i láska k tomu, co děláme, protože jak už vypovídá název sboru v překladu, my zpíváme „s láskou“.

Eva Brestovanská (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dva dny nabité hrami

Jako každá třída na Gymnáziu F. X. Šaldy jsme se i my, děti z 1N, vydaly na harmonizační dny do Bílého Potoka. Ubytovaní jsme byli v příjemném penzionu Krakonoš, kde o nás bylo po celý pobyt postaráno. Hned od samého začátku pro nás byl připraven bohatý program v podobě her, který připravovali samotní bývalí účastníci těchto dnů. Více se dočtete zde.

Veronika Stránská (studentka 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Concertino Praga

V sobotu 12. 9. 2020 proběhlo v pražském Rudolfinu závěrečné kolo Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Ve finále se představili čtyři mladí umělci a mezi nimi i houslista Daniel Matejča ze 3N. Za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu podal Dan fascinující výkon. Získal cenu publika a celkově druhé místo. Dane, srdečně gratulujeme!
Celý koncert můžete zhlédnout zde.
PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozsvítilo se nám

Jako každý rok naše gymnázium pomáhalo Nadačnímu fondu Českého rozhlasu s projektem Světluška, který poskytuje finanční i psychickou podporu nevidomým.

Vzhledem k tomu, že Světluška kvůli pandemii přišla o značnou část svých příjmů, letošní sbírka byla velmi důležitá. I přes nepříznivé ranní počasí do libereckých ulic ve čtvrtek 10.9. jako pomocníci vyrazili studenti 2.A a prodávali papírová tykadýlka, hrací karty, peněženky a svítící kartáčky na zuby.

Kromě toho, že jsme vybrali nemalé částky pro  dobrou věc, odnesli jsme si i cenné zkušenosti a krásný pocit.

Anežka Rajtarová & Viktorie Kašubiaková (studentky 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Pro milovníky logických problémů opět běží letos online. Přihlaste se do 30. září 2020 na stránkách www.logickaolympiada.cz.

Kategorie B pro NG soutěží od 8. do 14. října 2020, kategorie C pro VG soutěží od 15. do 21. října 2020.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zahájení nového školního roku 2020/2021

Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.20 pro všechny ročníky gymnázia . K dispozici je pracovní verze nového rozvrhu.

Těšíme se na vás!

 

Upozorňujeme rodiče, kteří povezou své děti 1. 9. 2020 na gymnázium, na velmi komplikovanou dopravní situaci v úseku Londýnská - penzion Letka.

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Schůzky s rodiči prvních ročníků

Schůzky s rodiči žáků prvních ročníků se uskuteční 1. září 2020

Pro třídu 1. A od 15.00 místnost B27

Pro třídu 1. B od 15.10 místnost B36

Pro třídu 1. V od 15.20 místnost B32

Pro třídu 1. N od 15.30 místnost A3

Pozvánky byly odeslány na e-mailové adresy zákonných zástupců 25. 8. 2020.

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Úřední hodiny v době prázdnin

1.7.2020 - 21.8.2020 úřední den každou středu 9 - 12 hodin

od 24.8.2020 každý den od 8-14 hodin

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 26. června 2020 v 16.00 hodin. Pořadí šestiletého studia zůstává beze změny.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 26. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 3. 7. 2020.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 29. června 2020 od 8 do 9 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

osmileté studium pořadí uchazečů vzor žádosti
čtyřleté studium
pořadí uchazečů vzor žádosti

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého a šestiletého studia

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 17. června 2020 v 8.30 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 17. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 24. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve čtvrtek 18. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve čtvrtek 18. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

osmileté studium pořadí uchazečů vzor žádosti
šestileté studium
pořadí uchazečů vzor žádosti

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 16. června 2020 v 9.30 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 16. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 23. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve středu 17. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve středu 17. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor žádosti


Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Výuka na dálku

Od 16. března probíhá v Gymnáziu F. X. Šaldy výuka na dálku. Pokyny a návody najdete na samostatné stránce. Pro toto období jsou stanovena Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019–2020.

Od 8. června 2020 bude za stanovených pravidel umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, vedle maturitních zkoušek také k dokončování klasifikace zejména za 1. pololetí, ke konzultacím či k případným třídnickým hodinám. Vzhledem k časové i prostorové náročnosti konání ústních maturitních zkoušek v mimořádných podmínkách (nutnost většího počtu učeben i pracovníků školy), bude výuka v ostatních třídách nadále probíhat především distančním způsobem.

Z důvodu velkého počtu maturantů skončí ústní maturitní zkoušky až v pátek 26. června 2020. Pedagogická rada bude v pondělí 29. června a vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. června 2020. Organizační pravidla budou upravena dle aktuální situace. Žáci, kteří si vysvědčení ze zdravotních nebo rodinných důvodů nebudou moci převzít v uvedeném termínu, si je vyzvednou v dalších dnech v úředních hodinách v sekretariátu. Vysvědčení bude vydáno jen žákovi či zákonnému zástupci; ostatním osobám pouze na základě předložené plné moci.

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Biologická olympiáda kategorie A

Sedmého června proběhlo online formou ústřední kolo biologické olympiády kategorie A. Zúčastnilo se ho 260 nejlepších studentů ze školních kol z celé České republiky. Liberecký kraj reprezentovalo 13 soutěžících. Za naši školu soutěžili Benjamin Rom (4. B) a Filip Cesar (3. B). Oba naši bioborci se v početné konkurenci a zákoutích digitálního světa neztratili. Ben vybojoval 27. místo (v rámci kraje druhé) a Filip získal 43. místo (v rámci kraje třetí). Z mého pohledu se tak jedná o úspěch. Za celou komisi chci Benovi a Filipovi poblahopřát a poděkovat za účast. Doufám, že jim pozitivní vztah k biologii i soutěžím vydrží i nadále. Biologii zdar!

Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro školní rok 2020–2021 (II. kolo volby)

Od 26. května 2020 probíhá přihlašování volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v II. kole. Přihlašují se žáci, jejichž zvolený předmět nebyl otevřen, a dále žáci, kteří se přihlásit zapomněli či nestihli. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).
Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Uzávěrka přihlášek je 10. června 2020.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

FX geografie boduje

Naši studenti se opět neztratili v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se konalo poprvé v historii online.
Kategorii D (středoškoláci) ovládli Jakub Strašlipka a Ondra Čejka na prvních dvou místech. Kuba se tak dostal již pošesté do celostátního kola této soutěže. Vítězství vybojoval i Vojta Janáček ze sekundy v kategorii B a úspěšný byl i Lukáš Maier z tercie, který byl v kategorii C druhý. Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

Ve dnech 5. – 7. května 2020 proběhlo online krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Děkujeme našim studentům, kteří se i přes ztížené podmínky do SOČ přihlásili, za reprezentaci školy a blahopřejeme k umístění. Výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jakub Strašlipka nejlepší v Libereckém kraji v geologické olympiádě

Ve středu 15. dubna proběhla krajská kola geologické olympiády. Vzhledem k situaci soutěž probíhala online v jednom čase ve všech krajích na El-portálu Masarykovy univerzity Brno. Kuba zvítězil s 95 body před J. Mertlíkem z Gymnázia J. Palacha v Turnově a A. Molčanem z Jergymu Liberec. Postoupil tak do celostátního kola.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Psychologická konzultantka

Konzultace žáků i rodičů s Mgr. Annou Jirsákovou jsou možné i nadále každé úterý (od 21. 4.) od 9.00 do 15.00 prostřednictvím e-mailu (anna.jirsakova@gfxs.cz), skypu (anna jirsak), instagramu (jirsakanna).

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Kulturní počin 2019 pro studenta z FX

V čase nelehkém chodí i dobré zprávy. Dan Matejča ze 2N byl vyhlášen Libercem nejlepším reprezentantem města v soutěži Kulturní počin za rok 2019. Gratulujeme i my a držíme palce v další hudební činnosti. Více informací naleznete zde.

PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Organizace vyučování od 16. března 2020

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

opatřením ministerstva zdravotnictví a následným usnesením vlády byla s účinností od 11. března 2020, kdy byly v našem kraji jarní prázdniny, zakázána osobní přítomnost žáků při středním vzdělávání. Po skončení jarních prázdnin (od 16. března) nezačne běžné vyučování v budově školy, ale žáci se budou vzdělávat doma.

Škola stanoví jasný řád tohoto „domácího vzdělávání“; žáci obdrží studijní materiály, úlohy či úkoly k procvičení a v další fázi bude rovněž stanoven způsob, jímž budou výsledky „domácího vzdělávání“ ověřovány.

V pondělí a v úterý budou žáci pracovat na úkolech zadaných před prázdninami, popř. zaslaných vyučujícími. Nejpozději od středy 18. března začne domácí výuka ve všech předmětech dle připraveného harmonogramu. V době účinnosti mimořádného opatření se také ruší všechny naplánované školní akce včetně praktika 4. N v SRN.

Sledujte školní web, kde se objeví další informace, sledujte zprávy („komens“) systému Bakaláři, jímž budou zasílány informace konkrétním třídám či žákům, sledujte své e-mailové schránky, jejichž adresy jste nahlásili třídním učitelům. Doufejme, že problémy se školním serverem, k nimž došlo v důsledku přerušení dodávky elektrické energie, se podaří co nejdříve vyřešit.

Pokud si nejste jisti, zda váš třídní učitel má správný a aktuální e-mail, během pondělí mu napište. Rovněž si zajistěte platné heslo do systému Bakaláři (v případě, že jste heslo zapomněli, klikněte na příslušný odkaz na přihlašovací stránce) – bez přístupu do Bakalářů se v dalších dnech neobejdete.

Kromě výuky proběhnou elektronicky i další důležité úkony, např. volba volitelných předmětů pro příští školní rok, proto je tak důležité být se školou v elektronickém kontaktu.

Neberte, prosím, další týdny jako prázdniny prodloužené do neurčita, nýbrž jako příležitost vzdělávat se jinde a jinak; říkáme-li, že gymnázium připravuje ke studiu na vysoké škole, pak nácvik dovednosti samostudia, schopnosti rozdělit si studijní úkoly a ve stanoveném čase je zvládnout, je pro budoucí vysokoškolské studium nesmírně užitečný.

Rodiče, zejména rodiče žáků nižšího stupně gymnázia, prosíme o pomoc s kontrolou domácího vzdělávání: rozmlouvejte se svými dětmi o tom, které studijní úkoly byly pro daný den či týden zadány a zda je váš syn/dcera již splnil/a.

Aby opatření přijatá vládou České republiky měla smysl, není vhodné scházet se ve skupinkách spolužáků ke studiu mimo školu, vytvářet „domovní semináře“ či společně pracující skupinky maturantů. Podpořte se však vzájemně ve svém studijním úsilí aspoň „na dálku“. V případě jakýchkoliv problémů, nikoliv nutně jen studijních, se obraťte na své třídní učitele, výchovné poradkyně, školní psychologickou konzultantku či přímo na vedení školy.

Vyřizuji rovněž pozdrav a povzbuzení od ředitele školy Václava Ulvra, který se po plánovaném lékařském zákroku zotavuje v domácím ošetření.

 

Buďte zdrávi!

Jan Voženílek

zástupce ředitele

Aktualizováno 15. 3. 2020 (vypuštěna neaktuální zmínka o maturitních pracích).

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

COVID-19

Dne 10. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky mimořádné opatření, jímž se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání. K tomuto rozhodnutí vydá metodický pokyn ministerstvo školství a Liberecký kraj, teprve poté budeme moci stanovit konkrétní pokyny pro žáky a zákonné zástupce žáků naší školy.

Předpokládáme, že tyto pokyny zveřejníme v pátek 13. 3. po 13. hodině. (Vzhledem k tomu, že na týž den je ohlášena plánovaná výluka dodávky elektrické energie do budovy gymnázia, může být web školy dočasně nedostupný.)

Upozorňujeme, že dokud MŠMT nerozhodne jinak, zůstávají v platnosti maturitní termíny, tedy i termín odevzdání maturitní práce. Práci je možno odevzdat v sekretariátu v obvyklých úředních hodinách, rovněž ji lze zaslat doporučeně poštou (uschovejte si podací lístek jako doklad o datu odeslání).

Doporučujeme sledovat webové stránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, kde jsou uvedena základní opatření k prevenci šíření onemocnění. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se právě na krajskou hygienickou stanici, která pro tyto účely vyhradila infolinku 485 253 111.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Naši španělštináři se seznamují s osobnostmi španělské kinematografií

Poslední den před jarními prázdninami si španělštináři ze tříd 2. A, 2. B, 6V, 3. A a 4. A zpestřili kulturním zážitkem v podobě návštěvy kina. Zhlédli drama Bolest a sláva, španělský hraný film z roku 2019 režiséra Pedra Almodóvara, vytvořený podle jeho vlastního scénáře. Do hlavní role Almodóvar obsadil Antonia Banderase, který za ni na filmovém festivalu v Cannes získal cenu za nejlepší herecký výkon. Jednu z vedlejších rolí ztvárnila stále krásná Penélope Cruz. Při sledování filmu v původním znění s českými titulky mohli studenti posoudit svou úroveň znalostí španělštiny, také mohli ocenit výkony herců a umělecké pojetí příběhu.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LinguaFest již pošesté

Březnová středa znamená pro milovníky umění a cizích jazyků na naší škole jediné: LinguaFest, festival uměleckého přednesu v cizích jazycích. A letos 4. března tomu nebylo jinak.

Přišlo celkem 32 přihlášek z pěti gymnázií Libereckého kraje (což překonalo loňský rekord) a bylo opravdu co vidět a slyšet: básničky, pohádky, příběhy, písničky, monology i dialogy, tanec i stand-up vystoupení. Vystoupili jednotlivci, dua, tria i kolektivy.

Porota tvořená vyučujícími cizích jazyků a hudební výchovy z přihlášených škol měla vybrat laureáty v jednotlivých kategoriích, což byl velmi obtížný úkol, neboť úroveň všech vystoupení byla vysoká. Nakonec se ale porotci dohodli a letošními laureáty a držiteli finanční odměny se stali studenti naší 1N za ztvárnění scénky v angličtině August v továrně na čokoládu z knihy Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu, studenti tercie z Gymnázia Jeronýmova za francouzskou písničku Avenir, duo Eliška Burešová a Hanka Šteklová ze 4N za scénku v angličtině s názvem Mrtvá dívka a jejich spolužák Vojta Černý za senzační vlastní stand-up vystoupení v angličtině, ve kterém se s námi podělil o své zážitky z cest do Indie a Mexika. S prázdnou se ale z festivalu domů nevracel nikdo. Pamětní listy, sladkost a příjemné zážitky si z letošní přehlídky odnesli všichni.

Chceme poděkovat všem účastníkům za výborná vystoupení, panu Jindřichu Vrabcovi z firmy Rosimpex a SRSPŠ za jejich finanční podporu a také všem organizátorům a pomocníkům za jejich práci, ochotu a samostatnost.

Pokud jste si letošní LinguaFest nechali ujít a jste z toho smutní, nezoufejte. Už teď vás srdečně zveme na příští ročník této oblíbené akce!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jak dopadli naši angličtináři v krajském kole konverzační soutěže?

Nejprve 20. února poměřil s ostatními studenty kategorie III. A své jazykové dovednosti Alex Chudoba (3. B) a následně 3. března Lucie Faitová z kvarty soutěžila v kategorii II. B.

Alexovi se velmi dařilo a chyběly mu jen čtyři desetiny bodu na vítěze. Patří mu tedy zasloužená stříbrná příčka a je náhradníkem do celostátního kola. Srdečně gratulujeme! Lucka se umístila ve své kategorii na 5. místě. Oběma studentům velmi děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FX chodí do divadla

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalistky postoupily do krajského finále, chlapcům se to bohužel nepodařilo

V úterý 25. 2. se vybraní studenti účastnili florbalového turnaje středních škol. První utkání chlapci zvládli velmi dobře, když porazili soupeře ze Střední odborné školy obchodní poměrem 9:5. To byla bohužel jejich poslední výhra v turnaji. I když předvedli velmi dobrý výkon, nestačili na Střední školu stavební (0:3) ani na soupeře ze Střední školy gastronomie a služeb (3:6) a skončili na nepostupovém 3. místě.

Dívkám se dařilo o mnoho lépe. V okresním finále opět nepoznaly chuť porážky. Prvním a nejtěžším soupeřem byly dívky ze Střední průmyslové školy. Naše hráčky se dostaly rychle do vedení a v polovině zápasu vyhrávaly již 3:0. Soupeřky se ale nevzdávaly a ještě dokázaly zápas velmi zdramatizovat. Díky opět výbornému výkonu naší brankářky a další vstřelené brance jsme uhájily vedení a nakonec vyhrály 4:3. Další dva zápasy byly již převážně v naší režii. Dívky nejprve porazily Obchodní akademii, se kterou se střetly již v základní skupině, a následně ještě porazily soupeřky ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Naše florbalistky tak postupují do krajského kola, které se uskuteční 25. 3. v Liberci.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a holkám přejeme hodně štěstí v dalších bojích!

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zlato a dvě stříbra z okresního kola Zeměpisné olympiády

Tradičním úspěchem pro FX skončilo okresní klání Zeměpisné olympiády na Krajském úřadě ve středu 26. února 2020.

Prvenství patří Vojtovi Janáčkovi ze sekundy, druhá místa získali Lukáš Maier z tercie a Jáchym Strašlipka z primy. Viktor Stahl z kvarty dosáhl na páté místo.

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ještě v krajském kole.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo soutěže v německém jazyce

V pondělí   24. 2. proběhlo v DDM Větrník v Liberci krajské kolo soutěže v německém jazyce. Jako každým rokem se i letos  do klání probojovali žáci našeho gymnázia, tentokrát to byli Lucie Velová z kvarty a Alex Chudoba z 3. B. Prapor úspěchu pozvedl  Alex Chudoba, který vybojoval ve své kategorii III.A   krásné 3. místo. Srdečně gratulujeme! Lucie  Velová ve své kategorii  II.B  na stupně vítězů nevystoupala, i tak jí za předvedený výkon děkujeme.

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldovy vooči se pootevřely

Ano, koncem února už se začíná naše předprázdninová slavnost pomalu rozkoukávat a mžourat po dalším ročníku. Nezaspěte ani vy!

Máte kapelu a chcete prostor ve volné části akce?

Zpíváte, hrajete, tančíte, přednášíte či jinak vyvádíte a chtěli byste zpestřit hlavní program?

Máte obchodního ducha nebo vynikáte v pečení a vaření a láká vás možnost prodávat vlastní produkty?

DEJTE NÁM VĚDĚT.

Kontakt: Karolína Lysičanová, žákovská knihovna; karolina.lysicanova@gfxs.cz

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Basketbalisty FX mezi šesti nejlepšími družstvy v ČR

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se reprezentantky našeho gymnázia – M. Šoltysová (3B), M. Hájková (8V), B. Andrlová (2A), V. Novotná (2B), T. Nidrlová (5V), A. Rajtarová (1A), L. Cvrčková (6N) – zúčastnily kvalifikace o republikové finále v basketbalu dívek středních škol v Nymburce. Děvčata reprezentovala nejen naše gymnázium, ale také celý Liberecký kraj. V cestě za vysněným republikovým finále nám stálo vítězné družstvo Středočeského kraje Gymnázium Kolín.

Na začátku utkání jsme si vytvořili náskok několika bodů, který se nám podařilo téměř celé utkání udržovat. Soupeř se nám v průběhu 3. čtvrtiny přiblížil na 4 body. Zlepšenou obranou a rychlejším přechodem do útoku ve zbývající části utkání jsme si vytvořili dostatečný dvouciferný náskok, který jsme udrželi až do konce utkání.

Postup mezi 6 nejlepších družstev v republice je historickým úspěchem! Všem děvčatům patří velké díky za předvedené výkony, úsilí a reprezentaci gymnázia. Přejeme mnoho štěstí a přesnou ruku v březnovém republikovém finále ve Strakonicích.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

GFXŠ opět slaví úspěch v krajském kole soutěže ve španělštině

V úterý 18. 2. se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo soutěže ve španělském jazyce. Studenti se utkali celkem ve třech disciplínách: v poslechu, porozumění textu a ústním projevu na vylosované téma. Celkem se zúčastnilo 20 soutěžících z 5 středních škol Libereckého kraje. Nejlepšího výsledku dosáhla naše Tereza Macháčková ze 2. A, která obsadila 2. místo v kategorii SŠ 2. V kategorii SŠ 1 získali naši studenti následující umístění: 5. místo - Kateřina Hamplová ze 4. A, 8. místo - Marek Trojan ze 4. A a 10. místo Alexander Sabáček také ze 4. A. Všem soutěžícím gratulujeme!

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Schödingerova koťátka na Fyziklání 2020

V pátek 14. 2. 2020 v Praze proběhla mezinárodní soutěž Fyziklání 2020, kde mělo GFXŠ také své zastoupení. Družstvo „Schödingerova koťátka“ ve složení Jaroslav Hořák (4. B), Ondřej Chwiedziuk (septima), Vítězslav Macháček (oktáva) a Vendula Růžičková (3. B) v silné konkurenci obsadilo 15. místo ve své kategorii, což představuje 25. místo z celkového počtu všech 201 soutěžících družstev z České republiky, Slovenska a Španělska. Jsme rádi, že i přes oslabení o nemocného Jakuba Strašlipku (oktáva), se naše družstvo v silné konkurenci neztratilo. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši mladší angličtináři jsou nejlepší v okrese

Pátek 14. února se v DDM Větrník nesl v duchu angličtiny. Probíhalo zde totiž okresní kolo konverzační soutěže v angličtině v kategoriích IB (prima a sekunda) a IIB (tercie a kvarta). Porota složená ze zkušených vyučujících tří libereckých gymnázií neměla snadnou práci, protože zvláště výkony v ústní části byly všechny na velmi vysoké úrovni a rozhodovaly většinou jen maličkosti.

I přes velkou konkurenci ale můžeme poblahopřát k nejlepším výsledkům právě studentům naší školy. V obou kategoriích totiž uspěli: Lucie Faitová z kvarty a Adina Bursová ze sekundy své kategorie vyhrály, Šimon Frontz ze sekundy se k děvčatům přidal s pomyslnou stříbrnou medailí v kategorii IB a Eliška Šoljaková obsadila neoblíbenou bramborovou 4. příčku v kategorii IIB.

Všem čtyřem reprezentantům naší školy patří naše velká gratulace a obdiv za jejich výkony a Lucce Faitové přejeme úspěch i v březnovém krajském kole!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalistky postupují do okresního finále

V úterý 11. 2. 2020 začaly florbalové turnaje středních škol. Jako první naše gymnázium reprezentovaly dívky. Jejich soupeřkami se postupně staly hráčky ze Střední zdravotnické školy, Střední školy gastronomie a služeb a Obchodní akademie. Naše holky soupeřkám nedaly šanci! Postupně vyhrály 4:0, 6:0 a 5:0! Holky podaly v každém zápase perfektní výkon a za zmínku stojí rozhodně 3 čistá konta Anežky Rajtarové. Všem dívkám děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v okresním finále, které se uskuteční 27. 2. 2020.

Tým GFXŠ: Veronika Koňasová, Hana Marková, Anežka Rajterová (všechny 1. A), Markéta Lenfeldová, Barbora Andrlová (obě 2. A), Denisa Ulrychová, Natálie Lipnická, Kristýna Toušková (všechny 3. A) a Pavlína Perglová (4. B)

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přednáška o médiích

Ve středu 29. 1. 2020 naši školu navštívil šéfredaktor českého nezávislého zpravodajského média HlídacíPes.org pan Robert Břešťan. Jeho přednášky se ve dvou blocích zúčastnily všechny třídy třetího ročníku.

Hlavními tématy byli vlastníci médií a jejich důvěryhodnost. Dozvěděli jsme se nejen, která média „patří státu“, a měla by tedy zastávat politicky nestranné názory, ale zároveň která náleží soukromým vlastníkům. Často patří významným českým osobnostem, které si vlivem na ně zajišťují nejen stabilitu svého postavení ve společnosti, ale také určitý vliv na veřejnost. Nelze však říci, že by soukromá média byla proto nutně zaujatá, i v nich často pracují zkušení a objektivní reportéři. Šance pro zkreslená fakta je zde i přesto vyšší než u zpravodajů médií veřejné služby.

V návaznosti na objektivnost médií se přednáška přesunula k jednoduchosti zfalšování jejich obsahu. To, že není těžké změnit fotografie ve photoshopu, všichni víme, úprava znění nejen politických proslovů na videu pro většinu z nás byla překvapující novinkou. Došlo nám, že je důležité prověřovat zdroj zpráv. Také je nutné zůstat kritický vůči údajným „faktům“ a posuzovat je zdravým rozumem na základě vlastních zkušeností.

Celá prezentace byla zakončena diskusí, ve které nám byly zodpovězeny naše případné dotazy. Všichni jsme odcházeli s novými poznatky.  Chtěli bychom poděkovat panu Roberu Břešťanovi za pomoc při orientaci v mediálním světě.

Klára Strejčková & Pavla Volfová (studentky 5N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda kategorie A se letos nese v duchu „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte“. Školního kola se nezaleklo šest odvážných studentů z 3. a 4. B. Hrdinně a jednoznačně zvítězil Filip Cesar (3. B). Druhé místo získala stálice biologických olympiád Benjamin Rom (4. B), těsně následován Terezou Kvapilovou z téže třídy. Všem výše uvedeným blahopřejeme. Biologii zdar!

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kole Soutěže v německém jazyce

V úterý  4. 2. 2020 se v DDM Větrník konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii IIB, do které patří žáci nižšího gymnázia, a v kategorii IIIA, do které patří žáci vyššího gymnázia. V obou kategoriích jsme měli četné zastoupení. Sice naši borci nezískali zlato, ale v každé kategorii vychytali další tři místa. Kategorie IIB: 2. místo Lucie Velová (kvarta), 3. místo Kristýna Kohoutová (tercie) a 4. místo Ondřej Pacák (tercie). V kategorii IIIA si 2. místo vybojoval Alex Chudoba (3. B), 3. místo David Ficek (3. A) a 4. místo Felix Schön (1. A). Lucka a Alex nás budou reprezentovat v krajském kole.

Wir drücken euch Beiden die Daumen!

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FX chodí do divadla

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Medaile z fyzikální olympiády

V měsíci lednu proběhla některá kola fyzikální olympiády. V krajském kole kategorie A s vysokým počtem bodů zvítězil Jaroslav Hořák ze 4. B a postupuje do celostátního kola, Ondřej Chwiedziuk ze septimy se umístil na krásném 3. místě. V okresním kole kategorie F nás reprezentovali žáci tercie, kteří neponechali nic náhodě. Lukáš Maier s plným počtem bodů vyhrál zlato a Klára Hájková získala nádherné stříbro. Všem úspěšným fyzikům gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Republikové finále v plavání

Po vítězství v krajském kole vyjeli naši plavci na republikové finále, které se konalo v Jindřichově Hradci v pondělí 27. 1. 2020. Dvě šestičlenná družstva - dívky, chlapce zastupovali tito studenti: Krejzarová, Trávníčková, Topinková, Barthová, Pavlasová, Fraňková, Krejza, Černý, Šedivý, Kubíček, Pavlů, Gajdoš.

I když z fotografie to nevypadá na závody v plavání, opravdu jsme reprezentovali v plaveckých disciplínách - kraul, znak, motýlek, prsa. Děvčata vybojovala 9. místo, chlapci 11. místo.

Díky všem zúčastněným, kteří umí nejen plavat, ale také moc hezky zpívají. Dlouhá cesta tím příjemně a velmi rychle utekla.

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Návštěva u soudu

28. ledna 2020 se žáci 4N zúčastnili dvou soudních jednání u libereckého soudu. Díky laskavosti paní soudkyně se tak mohli na vlastní oči přesvědčit, jak takové soudní líčení vypadá. Oběma obžalovaným (a následně odsouzeným) jistě přejí šťastný návrat do běžného života.

Mgr. Jiří Jirovský

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Veleúspěch v oblasti IT

V úterý 28. 1. zvítězil Ondřej Chwiedziuk  (7V) v krajském kole Bobříka informatiky v kategorii Senior a současně získal bronz v celé republice. Blahopřejeme!

Výsledkové listiny naleznete zde.

Mgr. Vítězslav Pěnička

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

První místo v okresním kole OČJ je naše

Dne 22. ledna 2020 se v budově Krajského úřadu v Liberci konalo okresní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Studentka naší školy Natálie Adamcová (6V) zvítězila ve II. kategorii a postoupila do krajského kola, které se koná 1. dubna 2020. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2020

Ve čtvrtek 23. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Té se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Letos byli rozděleni do dvou kategorií, a to na nižší a vyšší gymnázium. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která to neměla vůbec jednoduché, neboť (zejména u VG) jednotlivé výkony byly na velmi vysoké úrovni a rozhodovaly detaily. Děkujeme všem účastníkům – milé bylo rozloučení se s recitací na FX od Vaška Pavlů ze 6N – a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bronz ze švýcarského Lausanne

Gratulujeme Štěpánce Ptáčkové (5N) k bronzové medaili ze zimních Olympijských her mládeže. Přejeme hodně dalších vydařených skoků. Více si přečtete zde.

Mgr. Václav Ulvr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Nadace SYNER

Děkujeme Nadaci SYNER za podporu našich studentů.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Společně, ale každý jinak

Díky velmi úspěšnému partnerství našeho gymnázia s Bischöfliches Pius-Gymnasium z německých Cách, které trvá již 22 let, se nám podařilo spolu s našimi německými přáteli vypracovat koncept nového projektu, na jehož realizaci jsme získali grant v rámci programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport  Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství škol. Na tomto projektu budeme pracovat 2 roky ještě společně s gymnáziem

Colegio de Bachillerato ze španělské Barcelony. Projekt nese název: „Zusammen, aber anders: kulturelle Identitäten – europäische Werte – gemeinsame Herausforderungen“. V českém překladu „Společně, ale jinak: evropské identity - evropské hodnoty - společné výzvy“. Tohoto projektu se jak ve školním roce 2019/2020, tak i 2020/2021 zúčastní žáci aktuální třídy 3N německého oddělení. Hlavním cílem projektu je během zmíněných dvou let vytvořit putovní interaktivní výstavu, která bude i v digitální formě, k jejíž realizaci nás povede mnoho jednotlivých dílčích kroků, které žáci musí učinit jak ve svých domovských gymnáziích, tak i v rámci žákovských výměn společně se svými zahraničními partnery.

Děkujeme EU za finanční podporu našeho projektu.

Mgr. Renata Šípová (koordinátorka projektu za GFXŠ)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Duch Vánoc v domově seniorů

V úterý 10. prosince se třída 4N vydala do domova seniorů. Nebyl to jen obyčejný výlet, měli jsme svůj cíl, chtěli jsme vytvořit úsměv na tváři těch, kteří k tomu občas už nemají důvod. Nejprve jsme se rozdělili a každý jsme si našli vlastního nového kamaráda z řady starších. Chtěli jsme jim pomoci najít ducha Vánoc pomocí typických českých tradic. Většina lidí má na dveřích pověšenou ozdobenou větvičku nebo věnec, a tak tito přátelští lidé nemohou být výjimkou. Milá paní profesorka Blažková nám poskytla prostředky na zdobení. Společnými silami se nám podařilo zvládnout jak větvičku, tak i zápich do kytičky, aby se měli i čím na pokojích kochat. Většině však nejvíce udělalo radost vánoční přání, které není vůbec náročné na finance a stejně to vytvoří na tváři upřímný úsměv. Celé jsme to zakončili zpěvem vánočních koled a věřím, že všem přítomným se tento silný zážitek vryje do paměti.

Alice Vacková (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz 3N a kvinty v rakouských Alpách

V téměř nočních hodinách druhé adventní neděle se třídy 3N a kvinta vydaly na pětidenní dobrodružství v podobě lyžařského kurzu v rakouských Alpách. Při ranním a nezdravě brzkém příjezdu se nám poštěstilo a mohli jsme se ihned ubytovat do našich pokojů v hotelu Margarethenbad. Po chvíli odpočinku a převlékání jsme se vydali do prvního lyžařského střediska, kterým se pro nás stal Zettersfeld. Byli jsme rozřazeni do úrovnostních skupin, ve kterých jsme si užili lyžování i ve středisku Sillian a St. Jacob.

Byť jsme si užili nebezpečných skoků a pádů, obešli jsme se po celou dobu bez vážnějších úrazů.  Lyžák se nám stává jistě nezapomenutelným zážitkem, a to nejen díky kráse rakouských Alp, ale i perfektnímu výběru vedoucích učitelů. Tímto bychom rádi poděkovali paní Reinišové, Leierové, Cinkánové a panu Šatavovi za nesmírně užitý týden nejen na sjezdovce!

Lucie Loumová (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři v Ostravě

O víkendu 7. – 8. prosince se náš debatní klub vypravil na dálný východ naší vlasti, do města, které i pod vlivem narůstající globalizace zůstává své. V Ostravě se totiž konal další z letošních debatních turnajů. Školní klub vyslal dva týmy, z nichž jeden dosáhl úžasného výsledku: čtyř výher z pěti debat. Témata byla skutečně poutavá - např. legalizace polygamie či přínosy Prague Pride. Debatéři si také prohlédli různé části města, hlavně pak hutnické Vítkovice, kde jim byla poskytnuta i komentovaná prohlídka o historii průmyslového areálu. Letošní sezóna vypadá pro náš klub slibně a doufáme v další úspěchy. Kdybyste se chtěli dozvědět o debatování více, můžete se zapojit a na další turnaj vyrazit s námi – scházíme se vždy ve středu ve 14.15 v A4.

Kryštof Havlík (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldův badmintonový turnaj

V sobotu 7. 12. proběhl ve velké tělocvičně již 5. ročník Šaldova badmintonového turnaje dvojic. Osm dvojic bylo rozlosováno do 2 základních skupin, ve kterých každá dvojice odehrála utkání systémem každý s každým. Následně první dvě dvojice postoupily do skupiny o konečné 1. až 4. místo. Dvojice z třetího a čtvrtého místa se přesunuly do skupiny o 5. až 8. místo. Každý z týmů tedy odehrál šest utkání. V utkáních byly k vidění parádní výměny a výkony všech účastníku zaslouží uznání.

Na prvním místě se umístil Michal Nišev (4V) a Alexandr Nišev, na druhém místě Pavlína Perglová (4. B) a Stanislav Pergl, na třetím místě Jonáš Macháček (1V) a Pavel Parobek.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník!

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Byli jsme na Zahradě Jiřího Trnky

V pátek 6. 12. 2019 jsme se my, studenti 4V a 2N, vypravili do Národního divadla v Praze. Původně jsme měli jet na představení Malý princ, kvůli zdravotní indispozici hereckého souboru jsme však nakonec zhlédli Zahradu. Nelitovali jsme – inscenace byla vizuálně velmi krásná a do detailů propracovaná. Všem se nám moc líbil např. závěrečný scénický tanec. Po skončení divadelního představení jsme se ještě prošli po Střeleckém ostrově a pak už jsme nasedli do autobusu a vydali se zpět do Liberce.

Natálie Knězů (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Beseda o studiu španělštiny na Katedře romanistiky TUL

Ve čtvrtek 6. 12. navštívili naše gymnázium hosté z Katedry romanistiky TUL a proběhla beseda o studiu španělštiny na této vysoké škole. Besedu vedla Mgr. Zuzana Vykoukalová, naše někdejší studentka, nyní vyučující španělštiny na TUL, která představila studijní obor španělský jazyk a pohovořila o obsahu studia. Dalšími hosty byl student Lukáš  z TUL, který informoval naše žáky o svém stipendijním pobytu v Granadě v rámci projektu Erasmus. Také poskytl zajímavé tipy ohledně studijního pobytu ve Španělsku. Třetím hostem byl student Fernando z Peru, jenž si připravil poutavou prezentaci o své zemi. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, například že v Peru mají více než 100 druhů brambor různých barev, tvarů a velikostí, z nichž se připravují rozmanité pokrmy a nápoje, dále například skutečnost, že v jeho zemi lidé běžně žvýkají koku, aby měli dostatek sil.

Akce se vydařila a studenti získali přehled nejen o studiu španělštiny na TUL, ale i o životě jiných kultur.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Obhájení nejlepšího výsledku

Tříčlenný tým ve složení Matyáš Moc (4. A), Lucie Stárková (3. B) a Radovan Šnýdl (2. B) si ve čtvrtek 21. 11. odvezl z letošního ročníku dějepisné soutěže v Chebu čtvrté místo. Prestižní soutěž se letos konala už po osmadvacáté a pro naše gymnázium jde o obhájení dosud nejlepšího výsledku. Letošního ročníku, zaměřeného na události let 1978–1992 pod názvem Od společného probuzení k přerodu a rozdělení, se účastnilo 237 gymnázií z Česka a Slovenska a ve finále se o přední příčky utkalo 75 týmů.

Matyáš Moc (student 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalisté jsou druhým nejlepším týmem v okrese!

Po hladkém postupu ze základní skupiny okresu následovalo díky velkému počtu přihlášených týmů semifinále. To proběhlo ve středu 27. listopadu na Hale míčových sportů. Soupeři nám byli ZŠ Dobiášova, ZŠ Barvířská a ZŠ Lesní. Tento turnaj nám vyšel výsledkově velmi dobře. Vyhráli jsme všechny své zápasy a společně se ZŠ Lesní postoupili do okresního finále. Jak to dopladlo tam, se můžete dočíst zde.

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Umíme v tom plavat

Svědčí o tom první místa plavkyň a plavců v krajském finále SŠ, které se konalo 2. 12. 2019 v  Jilemnici. Zajistili jsme si tím postup do republikového kola v Jindřichově Hradci. Vítězné byly všechny štafety a jednotlivci si odvezli medaile i v individuálních disciplínách.

Školu reprezentovali:  Barthová Sára (4N), Pavlasová Eliška (5V), Konvalinková Simona (5V), Krejzarová Bára (4. B), Topinková Zuzana (7V), Trávníčková Sára (3. A), Vacková Alice (4N), Krejza Vojtěch (1. B), Kubíček Matyáš (6V), Štencl Ondřej (1N), Pavlů Václa v(6N), Gajdoš Ondřej (3N), a Černý Vojta (3. B).

Všem patří dík a držíme palce na republice.

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 14. listopadu na našem gymnáziu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu, kterého se už tradičně mohli zúčastnit žáci 8. a 9. ročníků. V letošním roce soutěž, obsahově čerpající z období přelomu 19. a 20. století, opanoval Václav Žák z kvarty, jenž jako vítěz postupuje do kola okresního. V těsném závěsu se za ním skončili na 2. místě Šimon Hampl a na 3. místě Václav Marek, oba z třídy 1N. Ti teoreticky ještě mohou vítěze doprovodit do lednového klání, záleží však na výsledcích ostatních škol z libereckého okresu. Všem studentů, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za účast. Postupujícím gratulujeme, přejeme mnoho sil a štěstí a věříme v důstojnou reprezentaci gymnázia v další části soutěže.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj junior v Liberci

skončil vítězstvím našich týmů!  Své nejen matematické schopnosti prokázali první Lukáš Maier (tercie), Sofie Munzarová, Michaela Netušilová a Petr Vajc (všichni kvarta). Druzí byli kvartáni Barbora Kracíková, Eliška Šoljaková, Václav Trojan a Štěpán Waldhauser. Do první desítky se vešly i naše dva zbývající týmy z tercie a 1 N. Blahopřejeme.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FX KONEČNĚ ZASE CHODÍ DO DIVADLA

Už tradiční  a oblíbená akce „Za pajdu na druhý balkón“ se vrací. Zrekonstruovaná budova Divadla F. X. Šaldy nás tentokrát pozve na Vánoční koledu.

Už několik let se tak dvakrát třikrát do měsíce sejde skupina až šestnácti mladých lidí před Divadlem F. X. Šaldy, aby záhy vystoupala do své oblíbené druhé řady na druhém balkoně a zhlédla odtud tu činohru, tu muzikál, či dokonce operu anebo balet. Letos začínáme trochu zvolna až v prosinci, ale o to více se těšíme, že se v úterý 17. prosince s dojemným příběhem Charlese Dickense vánočně naladíme.

Zájemci o  zlevněnou vstupenku nechť zamíří do žákovské knihovny. Choďte s námi do divadla!

Mgr. Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědnému klokanovi se na FX zase líbilo

Letošní ročník soutěže Přírodovědný klokan byl pro barvy našeho gymnázia opět velmi úspěšný.  V Libereckém kraji řešilo úlohy  v kategorii Kadet celkem 1 235 žáků, v kategorii Junior 490 žáků. Naši účastníci vybojovali v obou kategoriích stupně vítězů. V kategorii Kadet zvítězil Lukáš Maier z tercie, na třetím místě bodoval Petr Vajc z kvarty. V kategorii Junior všechny konkurenty porazil Ondřej Čejka z 2. A, na třetím místě skončil Martin Pícha z kvinty.  Úplná výsledková listina.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajská koordinátorka soutěže)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Stříbro pro FX

V pondělí 25. 11. 2019 se konalo okresní finále SŠ v odbíjené dívek. Naše dívky obsadily krásné 2. místo, když ve vyrovnaném utkání prohrály pouze s Gymnáziem Jeronýmova. Je nutné podotknout, že za druhý gympl hrály 3 extraligové hráčky!

Naše družstvo hrálo v tomto složení : Přibylová Zuzana(3N), Lipnická Natálie(3.A), Poláková Eliška(4.A), Hamplová Kateřina(4.A), Rychterová Adéla(2.A), Rajtrová Anežka(1.A), Kašubiaková Viktorie(1.A), Petráková Julie(4.A), Čapková Adéla(4.A), Fraňková Veronika(3N).

Děkuji všem za výbornou reprezentaci školy a doufám, že příští rok už Jergym porazíme.

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalistky na turnaji obsadily druhé místo

Ve čtvrtek 21. 11. své florbalové umění šly ukázat také dívky 8. a 9. tříd. V okresním kole, které se konalo na ZŠ Barvířská, se studentky z nižšího gymnázia postupně utkaly se ZŠ Kobyly, ZŠ Jabloňová a s pořádajícím týmem. První utkání dopadlo ze všech nejlépe. Reprezentantky naší školy dokázaly jednoznačně porazit ZŠ Kobyly 6:0. O něco náročnější utkání bylo proti ZŠ Jabloňová. I přes mnoho šancí utkání nakonec skončilo smírně 2:2. Poslední utkání pro nás bylo rozhodující. Pokud bychom vyhrály, umístily bychom se na prvním místě a díky tomu postoupily do semifinálového turnaje. To se dívkám i přes veškeré úsilí nepodařilo a v zápase s velmi bouřlivou atmosférou prohrály 2:3. Z turnaje si nakonec odnesly diplom za druhé místo a jistě i mnoho zkušeností. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Tým GFXŠ: Julie Chroustová (1N), Eliška Burešová (2N), Kristýna Kohoutová, Lada Šemberová (obě 3V), Aneta Adamová, Linda Halalová, Natálie Knězů, Bára Kracíková, Marie Šestáková, Veronika Šmídková, Eliška Šoljaková (všechny 4V)

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Basketbalistky FX nejlepší v kraji!

Ve středu 20. 11. 2019 se naše basketbalistky zúčastnily krajského kola v Jablonci nad Nisou. Bylo velkým překvapením, že nás na palubovce městské haly čekaly pouze jedny soupeřky, a to  z Jilemnice. Tento zápas se tak stal rovnou finálovým. Tým z FX ve složení Rajtarová A. (1.A), Andrlová B. (2.A), Novotná V. (2.A), Šoltysová M. (3.B), Nidrlová T.(5.V), Hájaková M. (8V), Cvrčková L. (6.N) neponechal nic náhodě a vysokým rozdílem zvítězil a postoupil tak do dalšího kola. Děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně štěstí v dalších zápasech.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2019

Ve dnech 22. a 23. listopadu se uskuteční šestnáctý ročník malého festivalu autorských čtení – Literární pozdravy, jehož spolupořadatelem je SRSPŠ našeho gymnázia. Program letošního ročníku a další informace o festivalu naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster (organizátor festivalu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Blahopřání úspěšným

patří Štěpánu Roubíčkovi z primy za výborné osmé místo v krajském kole Logické olympiády v kategorii B.

V kategorii C si postup do ústředního kola vybojovali na 1. místě Ondřej Čejka (2. A), na 3. místě Andrea Jeřábková (4N ). V první desítce jistili náš úspěch ještě Jakub Strašlipka (oktáva) a Ondřej Chwiedziuk (septima). Přejeme hodně dalších úspěchů.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze do Kutné Hory

Všechno začalo, když nám jednoho dne pan třídní oznámil, že se místo do Prahy pojede na exkurzi do Kutné Hory. Upřímně jsem byl moc rád.  Ne, že by Praha nebyla krásná, ale přeci jen na přeplněném Staroměstském náměstí jsme podle mě stáli už všichni. Troufám si říct, že jsme se bez výjimky těšili, a co je víc, jsem přesvědčen, že to nebylo jen kvůli zameškání jednoho vyučovacího dne.

Více se můžete dočíst zde. foto 02, foto 03

Jiří Bergmann (student 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěchy FX v basketbalu

V úterý 12. 11. se v hale Kort konalo okresní kolo v basketbalu středních škol v kategorii chlapců. Tohoto kola se zúčastnily čtyři školy. První dvě utkání jsme vyhráli. V závěrečném utkání jsme nestačili na pořádající Gymnázium Jeronýmova. Z druhého místa postupujeme do okresního finále, které se koná v pondělí 18. 11. 2019. Chlapcům je potřeba poděkovat za předvedené výkony a popřát mnoho zdaru v dalším kole.

Naše gymnázium reprezentovali: Chovaneček Š. (3A), Hofman T. (5V), Hanuštiak R. (5N), Jurák M. (3B), Jerinić M. (4A), Souček R. (5N), Mach M. (5N), Smutný F. (2N)

Ve čtvrtek 14. 11. se v tělocvičně Gymnázia Jeronýmova odehrály boje v rámci okresního finále v basketbalu středních škol v kategorii dívek. Naše děvčata nenašla přemožitele a s přehledem postoupila do krajského kola, které se odehraje ve středu 20. 11. v Jablonci nad Nisou. Děvčata po celou dobu turnaje předváděla pohledný basketbal s řadou kvalitních individuálních činností a také krásné herní kombinace. Také děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho zdaru v krajském kole.

Naše gymnázium reprezentovali: Šoltysová M. (3A), Novotná V. (2B), Andrlová B. (2A), Hájková M. (8V), Nidrlová T. (5V)

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematická soutěž (MaSo)

Dne 12. 11. 2019 se dva čtyřčlenné týmy z FX, nakombinované z žáků sekundy, tercie a kvarty, zúčastnily na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze Matematické Soutěže (MaSo), která se konala současně i v dalších šesti městech ČR. Letos se jí zúčastnilo celkem 235 týmů.  Náš tým FXko 2, složený převážně z nováčků, skončil na celkovém 78. místě. Nejlépe dopadl tým FXko 1 ve složení Petr Vajc z kvarty, Lukáš Maier a Tomáš Hokr z tercie a Tomáš Kmoch ze sekundy, který obsadil velmi pěknou 15. příčku. Gratulujeme!

Všichni účastníci byli soutěží nadšeni a už se těší na jarní MaSo.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třídní schůzky 14. 11. 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 zveme rodiče na třídní schůzky, které se konají od 16:00 hodin.

Od 17:30 hodin proběhne valná hromada SRSPŠ.

Prosíme ty, kteří přijedou autem, aby parkovali ohleduplně vůči místním obyvatelům.

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Florbalisté postupují do okresního semifinále

V pondělí 11. 11. 2019 se uskutečnilo okresní kolo ve florbale chlapců v kategorii 8. a 9. tříd. Náš tým se ve 4členné skupině utkal postupně s hráči Gymnázia Jeronýmova, Hrádku nad Nisou a Hodkovic nad Mohelkou. První utkání na turnaji bylo hned derby proti Gymnáziu Jeronýmova. Náš tým, ve kterém nechyběli ani zástupci florbalového týmu FBC Liberec, vyhrál v poměru 6:3. Nejvyšší výhru si z turnaje chlapci připsali proti Hrádku nad Nisou, a to 10:1. Ani v posledním utkání naši hráči nenašli přemožitele a proti Hodkovicím nad Mohelkou vyhráli 5:1. Ze základní skupiny tak celkem přesvědčivě postupují do okresního semifinále, kde se utkají s vítězi ostatních základních skupin. Chlapcům (a na výjimku hrající Veronice Šmídkové) děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v semifinále!

Tým GFXŠ: Richard Mizera, Tomáš Vitvar (oba 1N), Lukáš Cerman, Eduard Fojtíček, Ondřej Šenk, Petr Šmíd, Filip Smutný (všichni 2N), Ondřej Čumpelík (3V), Dominik Hejzlar, Václav Trojan, Štěpán Waldhauser, Veronika Šmídková (4V)

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše první výměna

V týdnu od 2. do 9. října proběhla výměna mezi třídou 2N a studenty z německého Wiesentheidu. Ve středu kolem půl osmé večer jsme si je vyzvedli na vlakovém nádraží. A pak to všechno začalo... Více se můžete dočíst zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Koncert vážné hudby

Absolventka Gymnázia F. X. Šaldy Daniela Radosa připravila listopadový koncert vážné hudby jako vzpomínku na zesnulé pedagogy a absolventy gymnázia. Koncert bude v sobotu 9. listopadu 2019 od 16.30 hodin v kostele sv. Bonifáce v Dolním Hanychově; tento kostel podobně jako naše gymnázium slaví letos také 100 let své existence. Přehled interpretů a autorů prováděných děl je v pozvánce.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Za španělskou kulturou do Prahy!

Nedílnou a známou součástí španělské kultury je flamenco, které bylo zařazeno na seznam kulturního dědictví UNESCO, a 16. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem Flamenca. V rámci toho svátku se po celém světě konají kulturní akce pro příznivce této nevšední podívané.

Také španělštináři ze 4. A se dne 6. 11. zúčastnili kulturního programu „Španělská kultura kžízem krážem“, který se konal  na pražských Vinohradech v kulturním centru Itaka. Účastníci nejprve zhlédli koncert flamenca (ukázka hudby i tance), pak se konaly workshopy, kde si všichni mohli vyzkoušet hru na typické hudební nástroje (cajones, kastaněty), také taneční variace flamenca, další aktivity zahrnovaly geografii, literaturu a gastronomii Španělska. Vyvrcholením akce byla ochutnávka typických španělských pokrmů – „tapas“.

Aby kultury nebylo dost, navštívili jsme také kostel Panny Marie Vítězné a prohlédli Hispánci tolik uctívanou sošku Pražského Jezulátka, opředenou různými legendami. Účastníci si odnesli nejen spoustu nových poznatků, ale i další motivaci k poznávání této sympatické a „temperamentní“ kultury.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vyučování ve středu 6. 11. 2019

Vyučování ve středu 6. 11. 2019 proběhne ve všech třídách podle rozvrhu.

Mgr. Václav Ulvr, ředitel gymnázia

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Sběr starého papíru a PET lahví

Ve čtvrtek 24. 10. proběhne už poněkolikáté sběr starého papíru a PET lahví. Před školou bude od 7.00 do 12.00 hodin přistaven kontejner, kde je možné službě obojí předávat. Službě také nahlaste třídu a jméno žáka. Pokud přivezete PET lahve, prosíme, aby byly zavázané v igelitových pytlích.

Finanční prostředky za sběr budou poukázány na účet SRSPŠ a využity budou podle návrhů Studentské rady GFXŠ.

Pokud byste se chtěli sběru zúčastnit, ale ve čtvrtek 24. 10. se vám to nehodí, můžete i později sběr odvážet do Kovošrotu ve Vilové ulici na Františkově. Sběru zdar!

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Republikové finále v přespolním běhu

Družstvo dívek kategorie V (vyšší gymnázium) se probojovalo přes okresní a krajská kola až do republikového finále v Hradci Králové. Reprezentovaly tu nejen naši školu, ale i celý Liberecký kraj.

Akce se konala ve čtvrtek 17. 10. v okolí Stříbrného rybníka za velmi pěkného, slunečného počasí. Družstvo ve složení Podrábská Marie (7V), Růžičková Vendula (3B), Andrlová Bára (2A), Lajžnerová Ivana (2B), Smetanová Markéta (5V) a Dušková Anna (3N) vybojovalo ve velké konkurenci konečné jedenácté místo ze čtrnácti krajů a vylepšilo tak o tři místa loňský výsledek. Holky DĚKUJEM!

Mgr. Vladimír Šatava

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Day with English

V rámci stoletého výročí našeho gymnázia si paní profesorky Vaníčková, Mooney a Svrčková společně se třídou 4. N  připravily akci s názvem „Day with English“. Jednalo se o soutěž, která se konala 3. 10. 2019 v liberecké Krajské vědecké knihovně a zúčastnilo se jí celkem patnáct týmů z pěti základních škol (ZŠ Lesní, Ještědská, Broumovská, Vrchlického a Český Dub). Všechny týmy si postupně prošly všechna stanoviště, na kterých musely plnit různé úkoly - od poznávaček známých míst a jazykolamů, přes doplňování textů písniček a kreslení sloves až po psaní dopisů z pohledu stromu nebo správné seřazování pohádky O Popelce. Vše samozřejmě probíhalo pouze v angličtině. Po skončení této části soutěže následovalo finále, do kterého postoupil vždy nejlepší tým z každé školy. Ty se pak utkaly v anglické obdobě hry „Riskuj!“. Na vítěze čekal výborný dort a ostatní si domů, kromě odměny v podobě Fidorky, odnesli také dobrý pocit, že si procvičili konverzaci v anglickém jazyce.

Zlatka Mlčochová (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRO SŠ UŽ BĚŽÍ!

Pro přihlášené je test základního kola Logické olympiády pro kategorii C: SŠ možné řešit od 15. do 21. 10. 2019 včetně. Další pokyny naleznete na svém profilu.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

HANNOVER FÜR ALLE

A tak jsme mávali a mávali našim německým kamarádům venku, za okny vlaku, který se pomalu rozjížděl směrem zpět k Liberci. Poslední zářijový týden jsme se totiž (ve složení několik studentů sexty a tercie spolu s paní profesorkou Hlaváčkovou a Eisenhammerovou) zúčastnili druhé poloviny studentské výměny s Hannoverskými ,,Austauschfreundy‘‘, která byla velmi cennou a milou zkušeností.

Hannoverská metropole, rozléhající se v severozápadní části Německa, nás překvapila nejen svou architektonickou rozmanitostí, ale i svými možnostmi, z nichž jsme některé v rámci našeho pobytu vyzkoušeli. S radostí jsme navštívili například Hannoverskou radnici, Zoo či školu našich hannoverských spolužáků, pádlovali na kánoích, udělali si výlet do přírody či piknik v parku a jakožto cizinci obdivovali propojení německého ,,Straßenbahn s Unterbahn‘‘.

Děkujeme všem! Odnesli jsme si opět spoustu zážitků, jež zpestřily náš studentský čas a díky kterým se naše komunikační schopnosti a dovednosti v němčině možná i o trochu zlepšily.

Klára Kopytková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LOGICKÁ OLYMPIÁDA UŽ BĚŽÍ!

Pro přihlášené je test základního kola Logické olympiády pro kategorii B: 6. - 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií možné řešit od 8. do 14. 10. 2019 včetně. Další pokyny naleznete na svém profilu.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Berlin, Berlin

V pondělí 30. 9. 2019 se skupinka němčinářů z maturitních tříd, za doprovodu paní profesorky Šípové a Suchomelové, vydala do německé metropole, Berlína. Cestu nám zkomplikovalo větrné počasí, takže do cílové stanice jsme dojeli s menším, pouze pětihodinovým zpožděním. První den jsme se po náročném sezení ve vlaku s radostí ubytovali v hostelu nedaleko berlínského hlavního nádraží, kde nás uchvátil střešní bar a někomu stačil ke štěstí jen dětský koutek. Večer jsme se vydali do Bundestagu – sídla německého parlamentu. Podívali jsme se do tzv. Plenárního sálu a do skleněné kopule nacházející přímo nad ním, odkud jsme mohli vidět noční Berlín.

To byl náš první den v Berlíně. O těch dalších se můžete dočíst zde.

Anna Hau & Marek Trojan & Marcel Kotek (studenti maturitního ročníku)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizace kvinty

Dnes (4. 10.) uplynul přesně týden ode dne, kdy se naše třída rozloučila na vlakovém nádraží a každý se vydal s batohem plným zážitků na cestu domů. Na zádech jsme si všichni nesli kromě pohorek a pláštěnek též mnohé hry, volnočasové aktivity a především večerní programy, jež byly vždy nejzábavnější částí dne, na kterou budeme určitě ještě dlouho vzpomínat. To nejcennější, co nám však pobyt dal, bylo obnovení starých a navázání nových přátelství v příjemné atmosféře Bílého Potoka, kterou pro nás připravili lektoři společně s paní profesorkou Podzimkovou a panem profesorem Minsterem. Děkujeme tedy všem zúčastněným za prima začátek našeho pátého roku na gymnáziu, nechť je stejně krásný jako ty již minulé!

Eliška Roubalová (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Běžci FX do krajského kola!

Dne 2. 10. jsme se v areálu střelnice v Ruprechticích zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Všichni běžci se museli vypořádat se sychravým počasím a těžkým terénem. Ti z FX byli velmi úspěšní a čtyři z pěti kategorií, ve kterých jsme měli zastoupení, vyhráli a postoupili do krajského finále (8. 10. v Jablonci nad Nisou).

kategorii IV - dívky (8. a 9. třída ZŠ) reprezentovali Šestáková M. (5V), Burešová E. (2N), Šípková V. (3V), Vilémová E. (1N).

kategorii IV - chlapci (8. a 9. třída ZŠ) reprezentovali Štencl O. (1N), Knap D. (1N), Mizera R. (1N), Fráňa V. (1N), Hrdý J. (1N), Habán O. (1N), Fojtíček E. (2N), Šenk O. (2N), Cerman L. (2N).

kategorii V – dívky (SŠ) reprezentovali Podrábská M. (7V), Růžičková V. (3B), Lemfeldová M. (2A), Andrlová B. (2A), Lajžnerová I. (2B), Vacková A. (4N), Barthová S. (4N), Smetanová M. (5V).

kategorii V – chlapci (SŠ) reprezentovali Novotný M. (5V), Švestka D. (5V), Ptáček M. (6V), Pusch F. (6V), Schejbal P. (4N), Holík T. (4N), Souček R. (5N), Janoušek M. (3B), Peiger M. (4A), Strašlipka J. (8V), David T. (8V).

Všem reprezentantům děkujeme a přejeme mnoho štěstí v krajské kole. Sportu zdar!

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tercie na expedici Eurorebus

V pondělí 23. září se 9 členů tercie ocitlo spolu s paní profesorkou Hrnčířovou a dalšími účastníky z České Lípy a Frýdku-Místku v autobuse Expedice Eurorebus 2019. Dojeli jsme do Železné Rudy a následně jsme vystoupali k Čertovu jezeru. Bohužel byla taková mlha, že jsme z něj moc neviděli, ale na druhou stranu, kdo z vás viděl toto jezero v mlze, no uznejte.

Druhý den jsme přejeli do Regensburgu. Prohlédli jsme si krásné historické centrum zapsané v UNESCO. Tohle město krásně kloubí historii s modernou. Určitě doporučuji návštěvu. Následovala prohlídka památníku Walhalla, kterému se přezdívá "síň slávy" německého jazyka. Budova se velmi podobá aténskému Pantheonu a je stejně tak majestátní, navíc je od ní krásný výhled na Dunaj. Večer jsme se ještě zastavili na železnorudském nádraží, kterým přímo prochází státní hranice.

Třetí den jsme vyjeli lanovkou na nejvyšší vrchol Šumavy Gross Arber. Byla zde opět mlha a k tomu velmi silný vítr. Následně jsme se zahřáli pěší túrou dolů a autobusem jsme popojeli k ledovcovému jezeru Grosser Arbersee, které jsme celé obešli. Poté jsme absolvovali cestu do Pasova. Prohlédli jsme si nádherné město, kostel s největšími varhanami v Evropě i soutok tří řek. Večer jsme přijeli do Černé v Pošumaví. Z hotelu jsme měli pěkný výhled na Lipenskou přehradu.

Poslední den jsme navštívili historické centrum Českého Krumlova, prošli jsme se krásnými zámeckými zahradami, s napětím sledovali místní medvědy a poseděli v Otáčivém hledišti. Pak jsme nasedli na autobus a po 3 hodinách jízdy oficiálně ukončili Expedici Eurorebus 2019 na Hlavním nádraží v Praze.

Kristýna Kohoutová (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ZMĚNA TERMÍNU

Kroužek pro matematické talenty s p. Voršilkovou začíná až 9. 10. 2019.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jak jsme se poznávali

Na naše Dny poznání do Bílého Potoka pod Smrkem se ve středu 11. září vydalo na 60 studentů z 1. A a 1. B, dvě třídní profesorky, šest instruktorů z řad současných i bývalých studentů a pan profesor Jirovský, který byl hlavním organizátorem akce.

Sraz jsme měli na hlavním nádraží a k našemu překvapení jsme s hraním a poznáváním začali už tam. Vlak po pár minutách přijel, my se do něj nějakým zázrakem vlezli a cesta v něm nám kupodivu rychle utekla. Když jsme vystoupili, čekala nás ještě dlouhá štreka pěšky.

Poté, co jsme konečně dorazili k penzionu Krakonoš, jsme se najedli, ubytovali a už nás čekaly tři dny plné her a aktivit, při kterých jsme se sblížili nejen se svými spolužáky, ale i s druhou třídou a našimi třídními profesorkami. Mimo to jsme také zažili dva táboráky, dlooouhý výlet na Frýdlantské cimbuří nebo východ slunce na Paličníku, kvůli kterému jsme museli vstávat (až na lenochy) velmi brzo.

V pátek dopoledne jsme si ještě stihli vybudovat vzájemnou důvěru pády do rukou a sbalit si, pak už jsme se jen naobědvali a zamířili zpět směr Liberec.

S čistým svědomím můžeme říct, že jsme si harmonizák užili, a za to bychom chtěly jménem všech moc poděkovat instruktorům a těm, co se na našem harmonizáku podíleli, jelikož nám připravili opravdu skvělé tři dny plné překvapení, radosti a smíchu.

Anežka Rajtarová & Viktorie Kašubiaková (studentky 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizáky 1N

Ve dnech 9. až 11. 9. se konaly Dny poznávání 1N. Děkujeme instruktorům, paní profesorce Šípové a panu profesoru Jirovskému za „opravdu boží“ harmonizační dny. Více se o nich můžete dočíst zde.

Julie Chroustová & Tomáš Vitvar (studenti 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi – Jižní Korea 2019

Od 25. srpna do 5. září jsem díky vítězství v celostátním kole Zeměpisné olympiády měl tu čest reprezentovat Česko na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi (IESO) v jihokorejském Tegu. Soutěž je zaměřená na testování znalostí a dovedností z několika vědních oborů – meteorologie, klimatologie, hydrologie, geologie a částečně též astronomie. Jejím hlavním cílem je však sbližování účastníků a vytváření mezinárodních konexí. Proto také organizátoři každoročně vyhlašují kromě individuální soutěže i dvě soutěže v mezinárodních týmech, které umožňují přiblížit současný svět vědy, v němž není mezinárodní kooperace ničím výjimečným.

Díky tomu jsem měl příležitost pracovat na projektech – vědeckém posteru a výzkumu v terénu s následnou obhajobou výsledků – spolu s Francouzkou, Filipíncem, Brazilcem a sedmi dalšími talentovanými studenty z celého světa. Nutno říct, že většina této práce probíhala po večerech a následně v noci, kdy byly jediné volné chvíle v jinak nabitém programu. Ten obsahoval, mimo testů, exkurze po Tegu a do chrámového komplexu v Gyeongju, geologickou výpravu do národního parku Cheongsong a kulturní večer plný vystoupení jednotlivých států (naše česká čtveřice se sice spoléhala na improvizaci během závěrečných deseti minut před vystoupením, ale konečný výtvor byl velmi chválen).

Co však všechny zajímalo nejvíce, byly soutěže, potažmo jejich výsledky. Z výše zmiňovaných týmových soutěží se tým, jehož jsem byl součástí, umístil na 3. místě mezi 18 týmy ve výzkumu v terénu. Mezi jednotlivci jsem pak dosáhl na stříbrnou medaili, která se letos udělovala 18.–50. nejlepšímu řešiteli ze zhruba 180. Jelikož se přesné umístění nezveřejňuje, nelze říct, zda jsem byl místo od zlata či od bronzu.

Tak či onak, celé IESO byl neskutečný zážitek plný poznaných lidí, navštívených míst a zodpovězených otázek – testových i osobních.

Jakub Strašlipka (student oktávy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Oslavy 100. výročí založení školy

Gymnázium F. X. Šaldy srdečně zve absolventy, pedagogy, rodiče žáků a všechny příznivce na akce konané v rámci oslav 100. výročí založení školy:

 • pondělí 16. září 2019 — od 17 h vernisáž výstavy žákovských prací s názvem „Again“ ve velkém sále KVK Liberec (výstava potrvá do 11. října);
 • sobota 21. září 2019 — od 10 do 15 h Den otevřených dveří GFXŠ — v budově Partyzánská 530, připraven je obsáhlý program; od 11 h do 14 h bude možné navštívit i bývalou budovu školy v ulici Jeronýmova;
 • sobota 5. října 2019 — od 17 h koncert sborů Cum decore a Cum amore — čítárna KVK Liberec.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Svítíš?

Ve čtvrtek 12. září se studenti sexty zúčastnili sbírky, která pomáhá zrakově postiženým lidem. Žáci prodávali drobné předměty, např. propisky, náramky či zubní kartáčky. O vybrané peníze se potom postaral projekt Světluška, který organizuje Nadační fond Českého rozhlasu. V ulicích Liberce jsme strávili celé dopoledne. Kromě různě plných kasiček, které jsme zpátky ve škole předali, jsme si také odnesli cenné zkušenosti a setkali jsme se s rozdílnými názory dárců. Doufáme, že naše snaha pomůže těm, kteří to potřebují.

Jan Macháček (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výstava AGAIN k 100. výročí Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci

Ve dnech 16. 9. – 11. 10. 2019 se uskuteční výstava výtvarných prací žáků našeho gymnázia v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Výstava AGAIN představí návštěvníkům průřez žákovskou tvorbou z let 1993 – 2019. Součástí výstavy je i instalace z oborů přírodních věd. Výstava AGAIN bude zahájena slavnostní vernisáží 16. 9. 2019 od 17. 00. Těšíme se na vás.

Mgr. Zuzana Kostincová & Mgr. Vladimír Šorsák

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore v Augsburgu

Náš sbor Cum amore byl pozván do Augsburgu, aby zde  vystoupil v rámci akce Dialog, která už léta sbližuje město Augsburg a město Liberec. Dva dny před koncem školního roku jsme se spolu s Big Bandem ZUŠ Liberec vydali na osmihodinovou cestu autobusem. Ještě ten den jsme měli malý koncert na zahradě místního Jakob-Fugger-Gymnazia. Poté se každý vydal do své hostitelské rodiny. Všichni byli moc milí a srdečně nás mezi sebou přivítali. V pátek jsme šli na krátkou prohlídku města a zhlédli jsme vystoupení Naivního divadla Liberec. Večer jsme pak zazpívali na zahájení festivalu Dialog 2019, kam se dostavila delegace zástupců z města Liberec v čele s naším primátorem a promluvil zde i starosta Augsburgu. V sobotu jsme zazpívali ve foyer augsburské radnice a odpoledne jsme si ve volném čase užívali horkých letních dnů – někteří v kanálu řeky Lech, někteří nákupem suvenýrů a někteří pádem z kola... Večer jsme všichni strávili na festivalu Sommernächten, kde jsme si nejprve poslechli liberecký Big Band a potom jsme se vydali do víru letních slavností. V neděli jsme pak s lítostí odjížděli domů. Všichni jsme si to náramně užili, procvičili si cizí jazyky a poznali nové přátele. Doufáme, že se tam ještě znovu podíváme.

Cum amore v akci uslyšíte a uvidíte zde.

Štěpánka Lisá & Veronika Fraňková (studentky 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dan to všem natřel i v Halle!

I finálové kolo soutěže Jugend musiziert, které se konalo v červnu v německém Halle, přineslo našemu Danielu Matejčovi vavříny. V houslové sekci, zastoupené v tomto finálovém klání více než 400 mladými talenty z německých škol celého světa, Daniel opět s přehledem obhájil prvenství před 123 soutěžícími své věkové kategorie. Blahopřejeme!

Děkujeme také libereckým firmám PYTLOUN HOTELS a LB bau za výraznou finanční podporu Danova pobytu v Halle.

Mgr.Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sekunda jede na expedici!

V úterý 18. června proběhlo na VŠE v Praze Celostátní finále vědomostní soutěže Eurorebus, ve kterém se utkalo 360 soutěžících z celé republiky. I přes letošní skromnou účast studentů a tříd našeho gymnázia si postup do něj vybojovalo pět tříd: prima, sekunda, sexta, septima a 3. B.

Septima  ve složení Matyáš Jandík, Jakub Pícha a Jakub Strašlipka získala v kategorii SŠ 7. místo. Vynikajícího výsledku dosáhli reprezentanti sekundy Kristýna Kohoutová, Tomáš Hokr a Lukáš Maier, kteří v tvrdé konkurenci 40 tříd vyhráli kategorii ZŠ01 a tím se stali (po trojí účasti jednotlivců z předchozích ročníků) první třídou GFXŠ, která se na podzim zúčastní Expedice Eurorebus. Všichni se pak také zasloužili o třetí místo naší školy v boji o putovní Pohár soutěže Eurorebus.

Gratuluji finalistům a všem účastníkům letošního ročníku děkuji za účast!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sekunda na audienci u paní kněžny v Ratibořicích

V pátek 7. 6. naše třída spolu s paní profesorkou Havrdovou a Kubištovou vyrazila na exkurzi do Babiččina údolí. Až na případné opozdilce všichni dorazili včas a my spokojeně vyjeli směr Česká Skalice. S hodinovým zpožděním jsme vystupovali z autobusu a co nejrychleji šli k Barunčině škole. Po prohlídce si většina dala zmrzlinu nebo ledovou tříšť. Ani ne za 10 minut jsme se museli zvednout a příjemnou procházkou lesem jsme se dostali k ratibořickému zámku. Tam nás přivítala paní klíčnice. Ta nám pomohla zvládnout poklony a pukrlata, abychom mohli jít k paní kněžně. Cestou jsme potkali i komorníka Leopolda, slečnu Hortenzii a klavíristku Adélu. Jelikož nám bylo řečeno, že se ke kněžně nemáme otáčet zády, snažili jsme se všichni „elegantně“ odejít. Tento vtipný zážitek nepředčila ani návštěva mlýna, babiččiny chaloupky nebo Viktorčina splavu. Jeli jsme domů plni humorných a milých zážitků.

Kristýna Kohoutová & KLára Hájková (studentky sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatovali jsme s děkanem Fakulty umění a architektury TUL

Ve středu 22. 5. proběhla v knihkupectví Fryč debata s novým děkanem Fakulty umění a architektury TUL, panem Osamu Okamurou. Spoluorganizátory a aktéry této akce byli členové debatního klubu Gymnázia F. X. Šaldy. Okruhy debaty zahrnovaly zajímavé architektonické a urbanistické otázky týkající se obchodních center, automobilů ve městě a opuštěných budov. Na výzvu moderátorky pan Okamura vždy pronesl krátkou řeč na dané téma a následovala diskuse dle pravidel, do které se zapojili jak debatéři, tak i osoby z publika. Mezi těmi nechyběl i primátor města pan Zámečník či prof. Suchomel, zakladatel právě zmíněné fakulty, nebo zastupitelka města, paní Kocumová.

Akce vzbudila velký zájem a její neobvyklý formát se setkal s pozitivními ohlasy. Doufáme, že se brzy objeví další debaty v podobném duchu, kde mohou debatéři zúročit své dovednosti ze soutěží přímo v reálném společenském dění.

Kryštof Havlík (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše úspěchy v Pythagoriádě

Na konci května ve druhém maturitním týdnu proběhlo okresní kolo Pythagoriády a ani naši mladší žáci se nenechali zahanbit.

Kategorii P6 vyhrál Filip Černý z primy, P7 na děleném prvním místě Lukáš Maier ze sekundy. V nejvyšší kategorii P8 byl Ondřej Šenk z 1N druhý. I umístění dalších úspěšných řešitelů je výborné. Podívejte se na výsledkové listiny P6, P7 a P8.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze 1N do Hejnic

V úterý 28. 5. jsme se celá třída 1N za doprovodu paní profesorky Tůmové a paní profesorky Ouhelové vypravili za uměním a historií Baziliky Navštívení Panny Marie do Hejnic. V ranních hodinách jsme nasedli na vlak směrem Frýdlant. Původně bylo v plánu projít i naučnou stezku z Oldřichova v Hájích, která by nás dovedla k bazilice, avšak kvůli silnému a neustávajícímu dešti jsme zvolili cestu vlakem až do Hejnic. Uvnitř nádherného barokního křídla v bazilice nás svým zajímavým poutavým povídáním přivítala milá  paní, která se po další dvě hodiny stala naší průvodkyní. Během nevšední prohlídky jsme navštívili tajemnou chladnou hrobku, zhlédli krásně klenuté stropy s vzácnými malbami, obdivovali práci barokních stavitelů, pronikli do zákulisí kostela, viděli sakristii, mohli jsme si pohladit vzácné sošky a na závěr jsme si mohli poslechnout krásné a majestátní zvuky varhan! Paní průvodkyně sklidila za své vyprávění velký potlesk od nás všech! A i když nám tedy počasí nebylo příliš nakloněno, užili jsme si exkurzi náramně!

Eduard Fojtíček (student 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kolik interpretací dáš, tolikrát jsi člověkem

Bylo nebylo, za sedmero potoky a devatero smrky, kde se vzal, tu se vzal Krakonoš a jeho 2+11 pomocníků. Nenechte se zmást, milí studenti, nejedná se o váš oblíbený večerníček, nýbrž o výjezdový seminář společenských věd a českého jazyka.

Ne každý je takovým dobrodruhem, aby se vydal na expedici do moravské džungle či strávil týden ustavičným přemýšlením o matematických problémech. Pro některé z nás byl ale pension Krakonoš v Bílém Potoce již od počátku jasnou volbou. S příslibem pingpongového stolu jsme tedy rychlostí blesku sbalili krosny a překonali hory doly, abychom dorazili do námi již tolik důvěrně známé destinace.

Po slavnostním zahájení ve společenské místnosti nám bylo hned jasné, že Hrůza nás nemine.  Program byl velmi nabitý. Nikdy nezapomeneme na celé dny strávené hraním Una, Bangu a obíhačky.   A kdo by si myslel, že se týden nesl pouze v přátelském duchu, byl by na omylu. Pošťuchování nejen mezi pány profesory se stalo totiž naším národním sportem, pokud tedy nepočítáme v té době probíhající Mi(n)strovství světa v hokeji. Mimochodem, samotná výuka byla také zajímavá.

Počasí nás na rozdíl od ostatních nemuselo trápit, protože jsme po celý pobyt nevytáhli paty z domu. Byli jsme totiž zcela pohlceni všemi možnými interpretacemi a naracemi. Pokud si teď trháte vzteky vlasy, protože jste se vlastně nedozvěděli žádné podrobnosti o výjezďáku samotném, nezoufejte. Ty nejlepší věci a zážitky totiž musí budoucí třeťáci objevit sami 😊.

Závěrem bychom chtěli poděkovat oběma profesorům za pochopení, že ne každý člověk je ranním ptáčetem, a hlavně za týden nevšedních zážitků, po kterém se na svět budeme dívat jinýma očima.

Barbora Hromádková & Eliška Machotková (studentky 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náš angličtinář v celostátním kole

Stejně jako Barboře Balatkové před dvěma lety se i Dominiku Švestkovi z letošní kvarty podařilo probojovat se v soutěži v anglickém jazyce do celostátního kola. Už samotná účast byla velkým úspěchem, protože soutěž v angličtině je celostátně ze všech soutěží pro talentované žáky nejobsazovanější. Dominik se do Prahy vypravil ve čtvrtek 23. května za doprovodu své vyučující. Soutěž, která obnášela poslechovou a mluvenou část, provázelo ale také zdlouhavé čekání na to, než přijde daný soutěžící na řadu. Dominik se svou učitelkou si čekání zkrátili příjemnou procházkou po historickém centru Prahy.

V silné konkurenci nakonec Dominik obsadil 10. místo. Srdečně gratulujeme a doufáme, že i nadále bude úspěšně reprezentovat naši školu.

Mgr. Štěpánka Fantová


Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zataženo občas kontryhel

Dveře postaršího vlaku společnosti České dráhy se za doprovodného skřípotu pomalu otevírají, čímž dovolují pasažérům se po zdlouhavé cestě konečně nadechnout čerstvého vzduchu. Jízdní souprava začíná vyplivávat ze značně zadýchaného vagonu cestující, mezi nimiž je i 24 studentů Gymnázia F. X. Šaldy spolu s pedagogy Adamem Lysičanem a Renatou Veleckou. Ztráty jsou minimální, pouze paní profesorka Buchalová byla ponechána na místě odjezdu. Odkud ale dotyční přijeli?

Tento okamžik je zakončením výjezdního semináře z biologie a chemie každoročně pořádaného pro studenty předmaturitních ročníků. Letos zavítala část třeťáků ve dnech 12. až 17. května do moravské Olomouce a jejího okolí.

Program výjezďáku byl bezesporu pestrý; od exkurze do farmaceutické firmy Farmak, dále k vyloženě mrazivému dni v CHKO Litovelské Pomoraví, až po boj o přežití (nebo alespoň o neponičení oblečení a cti) při pouti do ZOO Olomouc, či dokonce prohlídku Hanáckého pivovaru, do které bohužel nebyla zahrnuta ochutnávka nápoje. Mimo jmenované expedice a spoustu dalších výprav doprovázely studenty po večerech chemické rovnice a hry připravené spolužáky.

Ačkoliv si naivní účastníci zájezdu mysleli, že návštěvou Olomouce utečou před škaredým libereckým počasím, opak byl pravdou. Celý týden bylo zamračeno a deštivo, ale i přes tuto skutečnost si všichni návštěvu Olomoucka velice užili. Teď už na ně číhá jen testík obsahující znalosti získané v průběhu zmíněných šesti dnů.

Julie Johannová (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty (2. kolo)

V SIS Bakaláři je možno se ve II. kole přihlašovat k volitelným předmětům v maturitním a předmaturitním ročníku. Prostudujte si podrobnější informaci.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

„10 nej z královské Anglie“ očima účastníků

Věděli jste, že londýnské metro je největší v Evropě? A že hrad Windsor je po Pražském hradu největším obývaným sídlem světa?

To a mnoho dalších zajímavých informací se mohly třídy vyššího gymnázia dozvědět na výjezdovém semináři v Anglii. Takže zatímco se zbytek studentů učil ve škole, my jsme objevovali krásy královské Anglie. Navštívili jsme mnoho slavných památek počínaje hradem Dover, canterburskou katedrálou a hradem Windsor až po světoznámé Westminsterské opatství, katedrálu svatého Pavla a Christ Church College v Oxfordu. Ubytování zajišťovaly hostitelské rodiny, na které si většina ubytovaných nemohla stěžovat. Dojem z celého pobytu ještě zlepšovalo slunečné počasí a azurové nebe. Celkově jsme si díky pobytu mohli procvičit své lingvistické dovednosti, seznámit se s odlišnou kulturou a nechat se vtáhnout do spletité anglické historie.

Tímto bychom za všechny zúčastněné rády poděkovaly paním profesorkám Fantové, Pokorné a Svrčkové za vzornou fotodokumentaci, našemu schopnému průvodci Pavlovi za seznámení s Anglií a našim pánům řidičům za bezpečnou cestu a za vařené párky k večeři při cestě zpět do Česka. Další foto.

Klára Kopytková, Marie Malinovská (studentky kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

3VÝJEZDOVÝ SEMINÁŘ DVU

Ve dnech 13. až 18. května 2019 probíhal výtvarný výjezdový seminář, jehož se zúčastnila nevelká skupinka studentů ze septimy a 3A. Vyzkoušeli jsme si nespočet technik, například malbu v plenéru v okolí Liebigova městečka, práci s tiskařskými barvami, koláž či velmi akční tvorbu se sádrou. Rozhodně jsme naše působení neomezili jen na Liberec, nýbrž uskutečnili i výlet do Prahy, do Centra DOX a Galerie Rudolfinum. Obohatila nás především výstava projektů přední české architektky Evy Jiřičné a výstava A Cool Breeze, zaměřená na neobvyklé zobrazení lidské figury.

Celý týden považujeme za podnětný, smysluplný a pohodový, naplněný inspirací, estetikou a kreativní energií ve všech směrech. Tímto děkujeme paní Kostincové za tvůrčí zážitky a vstřícné vedení.

Anna Seifertová (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 20. května 2019.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v úterý 21. května 2018 od 14 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

 

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Jak jsme nakupovali MaSo

Dne 14. 5. 2019 se tři čtyřčlenné týmy z FX nakombinované z primánů, sekundánů a kvartánů zúčastnily Matematické Soutěže (MaSo), která se konala na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Letos se jí zúčastnilo na 200 týmů z celé republiky. Podstatou soutěže bylo řešit matematické úlohy pro získání zdrojů potřebných do hlavní hry. V ní jsme měli za úkol co nejvíce vydělat na nákupu a prodeji masa (jak jinak😊) po České republice. Konečný výdělek na konci hry určoval pořadí týmů. Naše týmy FXko 3 a FXko 2 skončily na celkovém 90. a 86. místě. Nejlépe dopadl tým FXko 1 ve složení Dominik Švestka a Matyáš Novotný z kvarty a Lukáš Maier a Tomáš Hokr ze sekundy, který v tvrdé konkurenci obsadil velmi pěknou 19. příčku.

Děkujeme škole a paní profesorce Hrnčířové, že nám umožnili se MaSa zúčastnit. A někteří z nás už se těší zase na příští rok.

Dominik Švestka (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

V květnu proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat dvě první místa, čtyři druhá a šest třetích. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přechod přes Jizerské hory

Ve čtvrtek 2. května se třída 1. B v doprovodu pana profesora Hlouška a paní profesorky Eisenhammerové vydala na biologicko-geografickou exkurzi do Jizerských hor.

Z nádraží jsme se vydali do Josefova Dolu, kde naše exkurze oficiálně začala. Na úvod jsme si pověděli pár slov o tom, co budeme po cestě míjet a kolik bude zastavení, pak už jsme se vydali kolem vodopádu Jedlová na Čihadla. Tam nás čekala delší pauza a ukázka rašelinišť (vrchovišť) z geografického i biologického hlediska. Po odpočinku jsme se vydali směrem na Rozmezí, odkud jsme pokračovali k Sněžným věžičkám, abychom si ukázali tzv. skalní hradby a pověděli si něco o vzniku žuly. Za dalším skalním útvarem jsme pokračovali k Čertovu odpočinku, kde jsme si ukázali skalní mísu a určili příčiny jejího vzniku. Pak už jsme se stáčeli přes Černou horu směrem do Ferdinandova. Po cestě jsme se ještě zastavili u Štolpišského vodopádu a pánské zastoupení naší třídy se podívalo na Hejnice a okolí z vyhlídky Ořešník. Všichni jsme se sešli v Hejnicích u kostela Navštívení Panny Marie, kde jsme vydechli, krátce se občerstvili a čekali, než přijede vlak.

Za celou třídu mohu určitě říct, že výlet (exkurze) byl opravdu vydařený a rozhodně nebylo od věci vidět dané prvky i jinde než v učebně na dataprojektoru. Děkujeme za organizaci a doprovod panu Hlouškovi i paní Eisenhammerové.

Jana Sokolová (studentka 1. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 30. dubna 2019 v 16.00 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 30. 4. 2019 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 16. 5. 2019. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve čtvrtek 2. května 2019 od 9 do 16 hodin  a v pátek 3. května 2018 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve čtvrtek 2. května 2019 od 9 do 16 hodin  a v pátek 3. května 2019 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou. Odvolání lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

GFXŠ slaví úspěch v celostátním kole soutěže ve španělštině

V pátek 26. 4. se v Praze konalo celostátní kolo soutěže ve španělském jazyce. Studenti se utkali celkem ve třech disciplínách:  v poslechu, porozumění textu a ústním projevu na vylosované téma. Barvy našeho gymnázia hájila soutěžící Hana Hromadová ze 4. A, vítězka krajského kola soutěže. Ve své kategorii SŠ 1 se umístila na velmi pěkném 4. místě. I když jí medailová pozice těsně unikla, gratulujeme k tomuto výbornému výkonu!

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní kolo ZO – Jakub Strašlipka zvítězil a vybojoval účast na IESU

V dvoudenním klání celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo 25.–26. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, si oba naši reprezentanti ve středoškolské kategorii D vedli úspěšně. Po náročné práci v terénu u Jílového u Prahy, práci s atlasem a vědomostním i multimediálním testu se Jana Dandová z 2. B stala úspěšnou řešitelkou. Jakub Strašlipka ze septimy zvítězil a vybojoval si tak účast na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi, která se uskuteční na přelomu srpna a září.

Oběma gratulujeme k výbornému výsledku a Jakubovi přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy i České republiky v Jižní Korei.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore veze z Brna zlato

Školní sbor Cum amore se ve dnech 25. – 27. 4. již tradičně zúčastnil celostátního kola přehlídky pěveckých sborů Gymnasia Cantant. Program soutěže byl upraven k oslavě 25. výročí konání této akce. Cenou za náš výkon bylo mnoho pochval od porotců i ostatních sborů a naše historicky první umístění ve zlatém pásmu, za což vděčíme naší skvělé sbormistryni Zuzaně Kubelkové❤️.

Anežka, Majda, Majda & Terka (dívčí tým ze septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Praha byla krásnější než Řím

Dne 16. dubna 2019 se třída septima za doprovodu pana profesora Minstera a pana profesora Ouhrabky vydala do pražského Musea Kampa na výstavu Angela Maria Ripellina Praha byla krásnější než Řím. Celá výstava je věnována příběhu české avantgardy a také odkazuje ke knize „Magická Praha“, kterou Ripellino napsal. V rámci výstavy jsme si mohli prohlédnout díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Kamila Lhotáka a mnoha dalších. Výstava byla velmi zajímavá a inspirativní.  Všem nadšencům do umění mohu vřele doporučit.

Karolína Kvízová (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Drážďany nás oslnily

Každým rokem se vydávají naši studenti třetích ročníků na exkurzi do Drážďan.  A tak ve středu 17. 4. vyrazila  vlakem celá septima  za doprovodu svých vyučujících němčiny do tohoto překrásného města na Labi.

Hlavním cílem je vždy absolvování prohlídky města s německou průvodkyní, které po letech učení se němčiny všichni rozumějí nebo se snaží rozumět. Tentokrát nám přálo i počasí, takže všechny skvělé drážďanské pamětihodnosti byly ve sluneční záři ještě mnohem atraktivnější!

Po prohlídce se skupina rozdělila podle přání a zájmů – někdo do Zwingru, někdo do Dopravního muzea, někdo k Labi…, aby se pak opět celá sešla na nádraží a mohla pozitivně zrekapitulovat celý den v tomto krásném saském městě a spokojeně usednout do vlaku směr Liberec a jet vstříc velikonočním prázdninám…

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Španělštináři si užili předvelikonoční kino

Ve středu 17. 4. se španělštináři ze tříd 2. A a 3. A vydali se svou vyučující do kina na nové španělské drama „Todos lo saben“ (Všichni to vědí), dílo oskarového režiséra Asghara Farhadiho. Film byl promítán v původním znění s titulky. V hlavních rolích si zahrála známá španělská herecká dvojice Penélope Cruz a Javier Bardem. Děj se odehrával v současné Kastílii, v krajině vinic. V úvodu mohli diváci sledovat nevázané  veselí tradiční španělské svatby. Brzy se však ukázalo, že pod povrchem dřímají staré křivdy a rodinná tajemství, která měla zůstat zapomenuta. Psychologický thriller udržel diváky v napětí a zvědavosti až do konce. Věřím, že si předprázdninové promítání studenti užili a mohli  i posoudit svou znalost španělštiny.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rakousko a jižní Čechy

Žáci 3. A a 3. B se 15. a 16. dubna zúčastnili výletu do rakouského koncentračního tábora Mauthausen. Ten se začal stavět už po anšlusu Rakouska v roce 1938. V době 2. světové války sloužil pro likvidaci politicky nepřijatelných osob převážně levicového smýšlení. Na místě jsme tak mohli vidět spousty památníků a plaket, které byly dedikované obětem. Atmosféra koncentračního tábora zapůsobila svou krvavou historií na mnohé a odváželi jsme si tak s sebou silný zážitek. Po přespání v Českých Budějovicích jsme se vydali i do Třeboně. Zde jsme měli možnost si město prohlédnout a rovněž navštívit zámek a hrobku rodu Schwarzenbergů.

Matyáš Moc (student 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dějepisná exkurze na Kuks

V pátek 12. dubna jsem se se svojí třídou zúčastnila dějepisné exkurze do hospitalu Kuks. Nejdříve jsme navštívili lázeňské městečko s původními roubenými domky. Poté následovala prohlídka s výkladem o jedné z nejstarších českých lékáren a celkově historii českého lékárnictví. Ani zábava nechyběla. Pan profesor Hloušek, vedoucí celého zájezdu, měl připravenou aktivitu, při které jsme si vylosovali jednu z 23 soch ctností a neřestí od známého sochaře Brauna. Na každého připadla právě jedna socha a naším úkolem bylo vypozorovat z ní její hlavní znaky, a proč zrovna ona znázorňuje to, co znázorňuje. Exkurze se podle mě vydařila a odnesli jsme si z ní spoustu nových informací.

Lucie Šrajerová (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Druhá část výměny s Wiesentheidem

Ve dnech 3. - 10. 4. 2019 se naše třída 2N zúčastnila druhé části českoněmecké výměny se studenty z Wiesentheidu.

První den se nás hned po příjezdu ujali němečtí studenti společně rodiči. Již druhý den nás čekalo přivítání zástupcem ředitele gymnázia, návštěva vyučování a procházka stezkou korunami stromů v Ebrachu, která odstartovala pestrou sérii exkurzí. Mezi nejvýznamnější patřily návštěvy měst Nürnberg/Norimberk, Würzburg a přijetí na wiesentheidské radnici, kde jsme měli možnost se osobně setkat se starostou města.

V průběhu výměny jsme pracovali s německými partnery na společných projektech, které jsme následně prezentovali na rozlučkovém setkání. Po skončení každodenního povinného programu jsme se měli možnost, při neformálních setkáních, lépe poznat, jak s výměnnými partnery, tak s naší hostitelskou rodinou. Cílem výměny bylo upevnění jazykových dovedností a seznámení se s kulturou našich německých sousedů.

Chtěla bych za celou třídu poděkovat paní profesorce Šípové a německým vyučujícím z Wiesentheidu, kteří pomohli zajistit ubytování a tím účast všech studentů třídy 2N na této 2. etapě výměny, a také paní profesorce Leierové, která nás po celý týden doprovázela. Děkujeme.

Alžběta Prchlíková (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Biologická olympiáda a zlato pro FX

Dne 10. 4. se v Domě dětí a mládeže Větrník uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, kde nás vzorně reprezentovali tři vybraní uchazeči - Lukáš Maier (2V), Jakub Karásek (2V) a Adéla Šeflová (1V). Přivezli krásné výsledky: Lukáš Maier postupuje z prvního místa do krajského kola a Jakub s Adélou obsadili 12. a 13. místo. Děkujeme za reprezentaci.

Mgr. Eva Eisenhammerová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Geologická olympiáda – tři medaile pro FX!

Dne 8. 4. 2019 se našich šest studentů zúčastnilo krajského kola geologické olympiády, které se konalo na TUL v budově G. Soutěžící si nejdříve lámali hlavu nad testem a potom poznávali nerosty, horniny a zkameněliny. Odpoledne následovala exkurze do vodovodní štoly v Bedřichově, kde účastníci olympiády pozorovali žulu. Po exkurzi pořadatelé vyhlásili výsledky. Od nás se  v kategorii ZŠ umístil na úžasném 2. místě Lukáš Maier ze sekundy. V kategorii SŠ skončil na 3. místě Vojtěch Vávra z kvinty a na 1. místě Jakub Strašlipka ze septimy, který si tak vybojoval postup do celostátního kola.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Tomáš Hokr, sekunda

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore ve zlatém pásmu

9. 4. 2019 se sbor Cum amore zúčastnil Krajské přehlídky středoškolských sborů v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Sraz byl naplanován na 13. hodinu. Když byli všichni na místě, začali jsme se rozezpívávat a zkoušet. V 15.10 hodin jsme už stáli na pódiu a zpívali náš soutěžní program. V kategorii byly pouze dva sbory. Kromě nás také Altitudo z Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova. Julie Stupková zazpívala krásně své sólo a dostala kytici od klavíristy „konkurenčního“ sboru. Nakonec jsme se umístili ve zlatém pásmu a získali zvláštní cenu za provedení celého programu a capella (bez doprovodu). Zda postoupíme do celostátního kola do Hradce Králové, které se koná na podzim, se dozvíme, až proběhnou všechna krajská kola v celé republice. Držte nám palce!

Jana Rissová & Zuzana Kubelková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vyučující matematiky Jana Vaňková oceněna Libereckým krajem

Ve středu 27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění pedagogických pracovníků. Za dlouhodobou pedagogickou činnost byla oceněna vyučující našeho gymnázia Mgr. Jana Vaňková. Při předání ceny zaznělo:

„Mgr. Jana Vaňková je absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1993 vyučuje na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Specializovala se na výuku matematiky. Podílela se na vzniku iniciativy MAKOS, která sdružuje všechny učitele pracující s matematickými talenty ve věku 11 až 16 let. Aktivně se účastní konferencí učitelů matematiky a práce metodického centra, školila učitele matematiky. Je koordinátorkou soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan pro Liberecký kraj. Je členkou kabinetu matematiky při Národním ústavu pro vzdělávání. Recenzovala mnohé texty a učebnice. V současnosti je Jana Vaňková zapojena do projektu Technické univerzity v Liberci Učitelem matematiky odborně a moderně.“

Ocenění předávali Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví. Slavnosti byl přítomen hejtman Libereckého kraje Mgr. Martin Půta.

Vedení Gymnázia F. X. Šaldy děkuje Janě Vaňkové za její vynikající práci.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vzhůru do Chebu

Ve středu 27. března 2019 se studenti našeho gymnázia zúčastnili dalšího ročníku prestižní Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky, konkrétně krajského kola na půdě Gymnázia Jeronýmova. Otázky se tentokrát týkaly Československa v letech 1978–1992. Tým ve složení Matyáše Moce (3. A), Lucie Stárkové (2. B) a Radovana Šnýdla (3. N) skončil na prvním místě a postupuje tak na listopadové finále, které se již tradičně koná v Chebu.

Matyáš Moc (student 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a finanční gramotnost

Ve dnech  26. až 28. března se třída 4V zúčastnila semináře o finanční gramotnosti, jehož hlavním cílem bylo seznámit se jak s historií peněz, tak i jejich současným využitím. V průběhu několika dní jsme se díky odborným přednáškám a interaktivnímu programu dozvěděli mnoho užitečných informací o způsobech ukládání a investování peněz. Formou prezentací jsme si vyzkoušeli, jaké by to bylo zakládat si například spořicí účet, a po absolvování matematických bloků, vedených paní profesorkou Jandíkovou, můžeme hrdě prohlásit, že ovládáme výpočet jednoduchých, ba dokonce složených úroků.

Karolína Hansalová & Eliška Roubalová (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro maturitní a předmaturitní ročník

Od 1. dubna 2019 probíhá přihlašování do volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v I. kole. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).

Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Pouze žákům, kteří si zvolí volitelný předmět, jenž pro nedostatek zájemců nebude otevřen, bude otevřeno II. kolo volby.

Před přihlášením je vhodné nejprve prostudovat dokument Nabídka volitelných předmětů, kde jsou uvedeni i předpokládaní vyučující jednotlivých předmětů. Uzávěrka přihlášek je 22. dubna 2019. Žákům, kteří ve stanoveném termínu volitelné předměty nezvolí, je v souladu se zákonem stanoví ředitel školy. Případné dotazy zodpoví zástupce ředitele Jan Voženílek.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

FX opět úspěšné na krajském kole Eurorebusu!

Poslední březnový den se zástupci šesti tříd našeho gymnázia vypravili do Prahy, kde se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konalo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Ve dvou kategoriích zastupovala jednotlivé třídy i naše tříčlenná družstva, která si vedla více než dobře.

V kategorii ZŠ01 získala prima 4. místo a jejich o rok starší kolegové ze sekundy, Tomáš Hokr, Kristýna Kohoutová a Lukáš Maier, se stali vítězi celé kategorie. V kategorii SŠ se na 7. místě umístila sexta, 3. B obsadila třetí příčku a 1. místo vybojovali zástupci septimy Matyáš Jandík, Jakub Pícha a Jakub Strašlipka. Třídy prima, sekunda, septima a 3. B  postupují do celostátního kola, naději na postup má ale i sexta a to díky tzv. divoké kartě.

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy a paní profesorce Hrnčířové za organizaci. Postupujícím třídám přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

Martina Shonová a Jiří Ihnaťo, 3. B

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěšná hudební mise

Další postupové kolo prestižní německé hudební soutěže Jugend musiziert odeslalo našeho Daniela Matejču z 1N do finálového klání!

Mezi soutěžícími z regionu Nordost, kteří do Prahy dorazili například z Londýna, Paříže, Stockholmu, nebo třeba Varšavy či Moskvy, se Danielovi podařilo ve své kategorii opět zazářit a získat plný počet bodů a tedy i postup do německého Halle, kde soutěž letos v červnu vyvrcholí.

Ani naše druhé želízko v ohni si nevedlo špatně. Vokální kvintet statečně zabojoval i v oslabení, které způsobila zákeřná chřipka, a vyzpíval si ve své kategorii druhé místo.

Děkujeme za reprezentaci školy a Danielovi držíme palce!

Mgr. Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematické náboje střílely opět do černého

V pátek odpoledne se dva týmy nadšených matematiků vrátily z mezinárodní matematické soutěže Náboj, která se letos konala v Top Hotelu Chodov v Praze.  A vedly si skutečně skvěle! Mladší tým Juniorů ve složení Ondřej Čejka (1. A), Matěj Ptáček (kvinta), Štěpán Vodseďálek (3N), Ondřej Chwiedziuk a Kryštof Havlík (oba ze sexty) v národní konkurenci 139 týmů z celé republiky obsadil 12. místo a starší tým Seniorů ve složení Jakub Strašlipka, Dominik Čáp (oba septima), Jaroslav Hořák, Petr Sokol (oba 3. B) a Daniela Opočenská (4. B) se probojoval v konkurenci 137 týmů na vynikající desátou příčku.

Všem členům našich týmů velice blahopřejeme a moc děkujeme za reprezentaci a potvrzení dobrého jména matematiky na našem gymnáziu.

Nábojáři, díky!!!

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěšný zeměpis v kraji

Ve středu 20. března 2019 se v budově Krajského úřadu v Liberci uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši účastníci opět nezklamali a přivezli dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Prvenství vybojoval v kategorii B Lukáš Maier ze sekundy s nejlepším bodovým výsledkem celé olympiády. Prvenství obhájil i Kuba Strašlipka ze septimy v kategorii D a postupuje do celostátního kola, které se koná 25. a 26. dubna v Praze. Ve stejné kategorii brala ještě druhé místo Jana Dandová ze 2B. Na čtvrtém místě skončil Ondra Menzel z primy v kat. A a na šestém Marian Jerinić ze 3A v kat. D.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore na Gymansia Cantant

V úterý 19. 3. se náš školní pěvecký sbor vypravil na oblastní kolo soutěže Gymnasia Cantant, kde zabojoval o postup do celostátního kola v Brně. Zpěváci podali velmi pěkný výkon, který ocenila i odborná porota. Slovy chvály nešetřili a sboru vytkli jen pár drobností. Není tedy divu, že sbor postoupil. Držte nám palce do celostátního kola v Brně, které se uskuteční 25. až 27. 4. 2019.

Zuzana Kubelková & Václav Riss

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výborné výsledky našich angličtinářů v kraji

V pondělí 11. a 18. března se konala krajská kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši žáci do nich postoupili hned ve třech kategoriích a svými znalostmi a dovednostmi se v kraji rozhodně neztratili.

Dominik Švestka z kvarty svou kategorii suverénně vyhrál a postupuje do celostátního kola. Kateřina Efenberková (3A) a Barbora Balatková (5V) obsadily každá stříbrnou příčku, a jsou tak pro celostátní kolo náhradnicemi. V obou případech se ale porota nejspíš rozhodovala velmi obtížně, protože bodový rozdíl mezi prvními a druhými místy v těchto kategoriích byl minimální.

Srdečně blahopřejeme všem třem našim soutěžícím a Dominikovi budeme držet palce 23. května, kdy v Praze proběhne celostátní kolo!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pátý LinguaFest přinesl skvělé výkony účastníků!

Ve středu 13. března se místnost A6 proměnila v divadelní a koncertní sál. Konal se totiž už pátý ročník multijazykového festivalu v uměleckém mluveném a hudebním projevu LinguaFest. Tentokrát byl k radosti účastníků obohacen i o vystoupení v ruském jazyce, protože součástí programu byla i dvě vystoupení soutěže v ruštině ARS POETICA – Puškinův památník.

Letošního LinguaFestu se zúčastnilo pět gymnázií z Libereckého kraje a program přinesl rekordních dvacet jedna nejrůznějších vystoupení. Bylo možno zhlédnout pohádky, písničky, balet, latinskoamerické tance, přednesy básní i prózy. Vystoupily skupiny, páry i jednotlivci.

Potíž byla v tom, že úroveň všech vystoupení byla neuvěřitelně vysoká, a tak porota měla velmi těžkou práci rozhodnout se pro jediného laureáta v rámci kategorie. Po dlouhém dohadování nakonec rozhodla a cenu v hodnotě 1000 Kč si odnesli primáni z Gymnázia Jeronýmova za ztvárnění pohádky The Wonderful Wizard of Oz, Barbora Hromádková z Gymnázia F. X. Šaldy za skvělý přednes ukázky z knihy Le Petit Prince a Tereza Glosová, při jejímž zpěvu ragtimu How 'bout a dance? běhal až mráz po zádech. Pamětní listy, sladkost a příjemné zážitky si ale z letošní přehlídky odnesli všichni.

Děkujeme za finanční podporu panu Jindřichu Vrabcovi z firmy Rosimpex a SRSPŠ, bez kterých by se přehlídka nemohla uskutečnit. Letos šlo zkrátka vše jako na drátkách a doufáme, že to tak bude i nadále. Takže za organizátory už teď srdečně zveme na další ročník!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

2x1, 3x2, 1x3, 2x5 a 1x7 – to není matematika, ale němčina

2x1, 3x2, 1x3, 2x5 a 1x7 – to jsou úspěchy v krajském kole Soutěže v německém jazyce ve čtyřech kategoriích, ve kterých naši žáci soutěžili. Tato soutěž se konala ve dnech 27. a 28. února 2019 v DDM Větrník.

Dvě 1. místa – kategorie IIC Lucie Loumová (2N) a kategorie IIIB Pavla Volfová (4N) – tyto kategorie jsou určené žákům, kteří se nějakým způsobem učí němčinu velmi intenzivně – nějaký předmět v NJ, dlouhodobější pobyt v Německu apod. Tři 2. místa – kategorie IIC Ondřej Gajdoš (2N) a kategorie IIIA Marek Trojan (3.A) a kategorie IIIB Pavel Petriv (5N). Jedno 3. místo – kategorie IIIB Zuzana Nováková (5N). Naši mladší žáci obsadili dvě 5. místa – kategorie IIC Dobroslava Stránská (2N) a kategorie IIB Agáta Šimáčková (4V), 7. místo v kategorii IIB obsadila Lucie Faitová (3V).

Lucka a Pavla budou v dubnu 2019 soutěžit v celostátním kole, Ondra, Marek a Pavel jsou náhradníci do celostátního kola ve svých kategoriích.

Blahopřejeme všem zúčastněným k perfektnímu umístění a výborné znalosti NJ a samozřejmě děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Lucce a Pavle přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání s Donem Quijotem na Gymnáziu F. X. Šaldy

V pátek 1. 3. 2019  navštívila naše gymnázium španělská divadelní společnost působící v Praze s názvem „El Molino“ (Mlýn), aby zahrála své představení „Encontrando a Don Quijote“ (Setkání s Donem Quijotem), parodii volně inspirovanou skvostem španělské literatury tzv. „Zlatého období“.

Představení se zúčastnili španělštináři ze 2., 3. a 4. ročníku naší školy, dále k nám zavítali jako hosté studenti z Gymnázia Turnov a z Doctriny.

Hra byla uvedena ve španělštině rodilými mluvčími. Kromě originálně ztvárněných scén ze známého díla mohli diváci sledovat vtipné dialogy mezi současníky Miguelem de Cervantem a dramatikem Lope de Vegou. Představení bylo proloženo otázkami soutěžního kvízu, které se týkaly znalostí tohoto literárního díla, ale i španělské současné i středověké slovní zásoby. Soutěžila proti sobě dvě početná družstva - los Gigantes (Obři) a los Molinos (Mlýny). Ve znalostním klání nakonec zvítězili Obři.

Studenti měli možnost zhlédnout interaktivní představení ve španělštině, posoudit svou úroveň znalostí jazyka, doplnit své znalosti literatury, to vše zábavnou formou. Věřím, že se divákům představení líbilo a poslední předprázdninový den si odnesli příjemný kulturní zážitek.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ples 100

Ředitel školy a předseda Klubu GFXŠ děkují organizačnímu týmu „Plesu 100“ za skvělou práci. Děkujeme všem účastníkům plesu za vytvoření pohodové atmosféry. Těšíme se na shledání na „Plese 102“.

Václav Ulvr & Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši mladší angličtináři v okrese uspěli

Ve čtvrtek 21. února se v DDM Větrník konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategoriích IB (1. a 2. ročníky víceletých gymnázií) a IIB (3. a 4. ročníky víceletých gymnázií). V kategorii IB, která je už dále nepostupová, se na druhém místě umístila Adina Bursová z primy a 4. místo obsadila Amálie Stuchlíková ze sekundy. V kategorii IIB si pomyslný bronz odnesl Lukáš Jecha ze 2N a Dominiku Švestkovi z kvarty patří stříbrná příčka a postup do dalšího kola. Všem našim reprezentantům srdečně gratulujeme a Dominikovi přejeme úspěch v březnovém krajském kole!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zeměpisci se opět prosadili

Ve středu 20. února 2019 se v prostorách Krajského úřadu v Liberci konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši účastníci byli tradičně úspěšní, když prvenství vybojovali v kategorii B Lukáš Maier ze sekundy a v kategorii D Jakub Strašlipka ze septimy. Třetí místo ještě obsadil v kategorii A Ondra Menzel z primy. Díky za vzornou reprezentaci FXka.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Španělštináři z F. X. Šaldy opět zabodovali. Máme zlato!

V úterý 19. 2. 2019 se konalo krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce. Soutěžilo celkem 19 studentů z pěti středních škol v Libereckém kraji. Studenti se utkali celkem ve třech disciplínách:  v poslechu, porozumění textu a ústním projevu na vylosované téma. Vítězkou kategorie SŠ1 se stala Hana Hromadová ze 4. A, která postupuje do celostátního kola soutěže. Gratulujeme k úspěchu a držíme palce v dalším soutěžním klání.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Na stráži ve Stráži

Ve čtvrtek 7.  2.  se 1. A vypravila do Stráže pod Ralskem, aby navštívila místní věznici. Po důkladné prohlídce při vstupu nám postupně ukázali, jak se v takovém vězení vlastně žije. Mohli jsme vidět dvůr i se strážními věžemi, zdejší jídelnu (buďte rádi za tu školní, vy nevděčníci!), pokoje pro „hosty“ a dokonce i nechvalně proslulou vypolstrovanou místnost, jako ji známe z filmů. Vrcholem prohlídky se stal osobní rozhovor s jedním odsouzeným. Po celou dobu mezi námi panovala úzkostlivá nálada, kterou nezlepšovala ani skutečnost, že jsme byli v těch nejlepších celách. Všichni byli rádi, když jsme se dostali ven. Celkově  exkurzi považuji za velmi zajímavou, alespoň teď vím, kde opravdu nechci skončit (chvála Bohu za náš ústav) :-).

Ondřej  Čejka (student 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta v synagoze

První exkurze, jíž se kvarta v novém roce účastnila, byla prohlídka nové židovské synagogy poblíž liberecké knihovny. Třída si dne 5. 2. prohlédla její vnitřní prostory a měla možnost zahlédnout mnoho vzácných exponátů, které byly v synagoze právě vystavovány. Za pomoci naučného výkladu se seznámila se starými i novými židovskými tradicemi a dozvěděla se informace, které jí obohatily učivo občanské výchovy. Společně s paní profesorkou Šimkovou si tedy den moc užila, ale hlavně nabyla mnoha vědomostí – jiným a zajímavým způsobem.

Eliška Roubalová (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalisté na turnaji středních škol

Ve čtvrtek 7. 2. se konal turnaj středních škol ve florbale. V pětičlenné skupině se náš tým střetl postupně s florbalisty Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické Liberec, Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a Střední školy Na Bojišti. O výsledku prvního utkání rozhodl pouze jediný gól, a to bohužel v naší síti. Celý zápas a téměř celý turnaj jsme se potýkali se špatnou koncovkou. To se projevilo také ve druhém zápase, který skončil remízou 1:1. Jediný zápas, ve kterém jsme dokázali vstřelit více gólů, bylo utkání proti Frýdlantu, který jsme ovládli 9:1. Další zápasy ve skupině se vyvíjely v náš prospěch, což znamenalo, že pokud v posledním zápase zvítězíme, postoupíme do krajského kola. Našemu plánu hráči ze Střední školy Na Bojišti nechtěli vyhovět a již po jedné minutě jsme prohrávali 2:0. Nakonec přidali ještě další 3 góly a zvítězili 5:0. Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy.

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Němčina jede

Ve středu 6. 2. 2019 se konalo v Domě dětí a mládeže v Liberci okresní kolo soutěže v německém jazyce v kategorii mladších  a starších žáků a naši zástupci opět postupují do krajského kola! V kategorii mladších žáků jsou to Agáta Šimáčková z kvarty a Lucie Faitová z tercie –  obsadily 1. a 2. místo.

Kategorii starších žáků bude reprezentovat Marek Trojan ze 3. A, ten obsadil 2. místo. Tři smolné setiny bodu dělily Annu Šťastnou od 3. místa.

Všem účastníkům i postupujícím srdečně gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v kole krajském!

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěchy na fyzikálním poli

Dne 23. ledna 2019 se konalo krajské kolo fyzikální olympiády nejvyšší kategorie A. Naši studenti získali hned dvě medaile: 1. místo obsadil Jaroslav Hořák z 3. B, 3. místo Daniela Opočenská z 4. B a oba postupují do celostátního kola, kde jim budeme držet palce. Jardovi i Daniele gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

V obou kategoriích OČJ postupujeme do krajského kola

Dne 29. ledna 2019 se v budově Krajského úřadu v Liberci konalo okresní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Studentkám naší školy se podařilo v obou kategoriích postoupit do krajského kola. V I. kategorii obsadila třetí místo Karolína Hansalová (4V), ve II. kategorii získala první místo Ema Tomanová (3. A). Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Best in English – výsledky soutěže velmi potěšily!

V prosinci se 27 studentů naší školy zapojilo do celosvětově organizované soutěže v anglickém jazyce Best in English, které se v letošním školním roce zúčastnilo celkem 922 středních škol (21110 studentů) ze 30 států.

Výsledky nás nejen v kontextu České republiky velmi potěšily. Díky  vysoké úrovni znalostí a dovedností našich studentů se v soutěži škol probojovalo naše gymnázium na 12. místo v rámci České republiky a 52. místo celosvětově. Nemalou mírou k tomu přispěl i výkon studentky Kláry Holubové ze 4. A, která mezi jednotlivci obsadila skvělé 18. místo v ČR a 89. celosvětově. Každý účastník se může pochlubit certifikátem.

Všem zúčastněným moc děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a gratulujeme k výborným výsledkům!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třída 3N v německých Cáchách

Po dvou krátkých měsících od liberecké části každoroční výměny s Pius Gymnáziem z Cách, o které si již brzy budete moci přečíst v prvním vydání školních novin, se studenti 3N přesunuli na druhou část výměny do Německa.Více si o jejich pobytu v Aachem můžete přečíst zde.

Tomáš Felkl (student 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FX POPRVÉ NA JUGEND MUSIZIERT

V letošním školním roce zahájila naše škola spolupráci s Deutsche Schule Prag, která se stala pořadatelem prvního a druhého postupového kola prestižní hudební soutěže Jugend musiziert. Tato soutěž s padesátiletou tradicí podporuje hudebně nadané studenty v německých školách po celém světě.

Dne 22. 1. 2019 se konalo první postupové – české kolo. Protože však letos nebyla vypsána kategorie pro pěvecké sbory, ale jen pro malé vokální ansámbly do počtu šesti zpěváků,  bylo z našeho Cum amore vybráno deset studentů a rozděleno do dvou kvintetů, které soutěžily  proti sobě. Obě tělesa podala velmi dobrý výkon. Naši zpěváci obsadili první a druhé místo a jeden z kvintetů postoupil do druhého postupového kola, které zahrnuje soutěžící ze severní a východní Evropy (region Nordost).

V kategorii smyčcových nástrojů se soutěže dále zúčastnil žák 1N Daniel Matejča – nadaný houslista, který svým výkonem porotu oslnil. Nejenže postoupil také do dalšího kola, ale byl požádán, aby vystoupil na zahajovacím koncertě celého festivalu, který se uskuteční 20. - 25. 3. v Praze.

Všem mladým talentům děkujeme za reprezentaci gymnázia a přejeme úspěch i v březnu.

Mgr. Zuzana Kubelková & Mgr. Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

4N u soudu

Ve středu 9. ledna se naše třída vydala v rámci výuky společenských věd podívat na soudní jednání. Podstatou této akce bylo získat rozhled o tom, jak vypadá tento proces v praxi, a rozšířit si tak obzory v oblasti společenských věd.

Přelíčení mělo začít v 8.30. Byli jsme shromážděni před soudní síní a čekali na pozvání dovnitř. Když se tak stalo, posadili jsme do lavic pro veřejnost. Překvapilo nás, že kromě dvou lidí jsme byli jediní přihlížející.

Středečním případem se po chvíli ukázal být trestný čin, konkrétně krádež několika stovek tisíc z jistého libereckého podniku. Přelíčení probíhalo přesně tak, jak nám bylo vykládáno na hodině. Výslech obžalovaného, svědků, důkazy, konečný rozsudek, všechno přesně nalinkované tak, jak má být.

Celý proces proběhl poměrně rychle, trval nejvýše dvě hodiny, což nás také příjemně překvapilo. Obžalovaný z případu vyšel s podmínkou, na čemž jsme se, jakožto na přiměřeném trestu, s paní soudkyní shodli.

Celkově jsme tuto zkušenost ohodnotili velice pozitivně, jelikož to byla zajímavá ukázka z praxe, která nám rozhodně ujasnila vědomosti a rozšířila obzory. Několik z nás dokonce vyjádřilo přání, že by soudní přelíčení chtěli navštěvovat jakožto veřejnost častěji, protože se tyto zkušenosti rozhodně hodí i do běžného života.

Anežka Čížková (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Turnaj tříd ve florbale zná své vítěze

Od listopadu do prosince se každou středu odpoledne konal tradiční florbalový turnaj. Do turnaje se přihlásilo celkem 7 třídních družstev, mezi kterými nechyběly ani dívky. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a po odehrání základní části následovala semifinále. V prvním z nich si poradil tým 3N s týmem 7V až v prodloužení 6:5. Druhé semifinále bylo ještě o něco vyrovnanější, kdy 4. B zdolala 3. B až po nájezdech 4:3. Po semifinálových bojích se ještě odehrálo jedno utkání, které rozhodlo o konečném 5. místě na turnaji. V něm s celkem jasnou převahou zvítězila 1N, která porazila 3. A poměrem 8:4. Finálový den začal bojem o bronz. Nechtěné 4. místo musela přijmout 3. B, která podlehla 7V výsledkem 5:7. Velmi vyrovnané finále nakonec ovládla třída 4. B, která porazila 3N 3:2 a na slavnostním vyhlášení mohla pozvednout putovní pohár ředitele školy. Všem týmům děkujeme za účast, předvedené výkony a fair play.

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2019

V pátek 11. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Té se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla jednotlivými výkony  potěšena. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši absolventi nám pomáhají

V pátek  21. 12. 2018 se konala tradiční akce o studiu na VŠ pro současné maturanty. Nejdříve se mohl každý, kdo chtěl a potřeboval, zúčastnit instruktáže k vyplňování přihlášek na VŠ a k dalším praktickým krokům, které na VŠ a univerzity vedou.

Od 10.20 se pak v německé knihovně sešli naši hosté - loňští maturanti, aby se podělili o své nejčerstvější zkušenosti a zážitky ze studií. Po obecném úvodu, díky kterému si dnešní maturanti uvědomili, že téměř každý studijní obor je dosažitelný, se vytvořily známé skupinky podle oborů. Naši absolventi, někteří i z let dávnějších, si připravili prezentace o svých vysokoškolských studijních oborech. Největší zájem byl opět o medicínu, která byla prezentována společně se zubním a veterinárním lékařstvím, prezentována byla i studia práv, přírodních věd, informatiky, žurnalistiky a zahraniční studia. Představena byla kompletně Univerzita Palackého z Olomouce. Bývalí studenti německé třídy 6N prezentovali studium v Německu.

Děkuji našim absolventům za spolupráci a dnešním maturantům přeji šťastnou volbu a pohodový vstup na akademickou půdu.

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS – Kvalifikační fáze vrcholí!

Až do konce února můžete sbírat soutěžní body ve prospěch svých školních tříd. Ty bodově nejbohatší postoupí do jarních Krajských kol. Bližší informace na www.eurorebus.cz.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta v roli Ježíška

Přicházejí Vánoce a každý v sobě chová nějaké přání. Zatímco spoustě z nás se v této době sny plní doslova na počkání, jiní takové štěstí nemají. Proto jsme se rozhodli vžít se na chvíli do role Ježíška a darovat kousek štěstí v podobě vysněných dárků dětem z dětských domovů. A díky STROMU SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, kam děti svá tajná přání ukrývají, se nám to podařilo.

Karolína Hansalová (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tercie u soudu

Dne 12. 12.  se třída 3V byla podívat, jak probíhá soudní líčení. V 8.00 se shromáždila před libereckým soudem a o půl hodiny později začalo jednání. Každý student v soudní síni s napětím sledoval, jak případ, při kterém bylo předvoláno dokonce 8 svědků, skončí. O přestávce, před kterou každá strana podala návrh soudu, se žáci gymnázia bavili o tom, jaký trest obžalovaná pravděpodobně dostane. Soudní líčení skončilo okolo 12. hodiny vynesením rozsudku: obžalovaná byla odsouzena k podmíněnému odnětí svobody na dva měsíce s odkladem na jeden rok. Podle slov soudkyně se jednalo o výchovný trest.
Myslím, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že to byla rozhodně zajímavá zkušenost, nevadilo by, kdybychom si to zopakovali.

Veronika Šmídková (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dějepisná olympiáda na GFXŠ

V polovině listopadu se konala na naší škole Dějepisná olympiáda – letos nazvaná „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Zájem o ni mezi žáky byl značný a konkurence velká, důkazem je, že se jí zúčastnilo přes dvacet řešitelů. S napětím se očekávalo, kdo vyhraje školní kolo. Došlo však k pozoruhodné situaci, kdy vítěze máme rovnou dva. Stejného počtu bodů dosáhli a na prvním místě se umístili O. Šenk z 1N a V. Žák z tercie. Další v pořadí skončil F. Sedlák z 2N. Dnes již s jistotou víme, že naše gymnázium budou reprezentovat v okresním kole všichni tři nejlépe umístění žáci. Přejeme jim mnoho štěstí!

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Připravujeme...

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldův badmintonový turnaj

V sobotu 8. 12. 2018 se ve škole uskutečnil tradiční Šaldův badmintonový turnaj dvojic složených ze studentů, nebo absolventů a jejich rodinných příslušníků. Turnaje se nakonec zúčastnilo šest dvojic, které si zahrály systémem každý s každým a dvou nadstavbových utkání. Celkem tedy každá dvojice odehrála krásných sedm utkání a udělala si tak při dopoledni hlad na sobotní oběd.

Celkovými vítězi se stala dvojice Nišev Michal a Nišev Alexandr, která vyhrála všechna svá utkání. Dík ale patří všem, kteří našli čas a chuť zasportovat si.

Příští rok se těšíme znovu a doufejme, že s vyšší účastí.

Mgr. Michal Kocián & Mgr. Vladimír Šatava

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Basketbalistky úspěšně reprezentovaly

Družstvo basketbalistek úspěšně reprezentovalo naše gymnázium na krajském kole, které se uskutečnilo 27. 11. v tělocvičně Jeronýmova gymnázia. Děvčata jednoznačně vyhrála všechna tři utkání, kdy postupně porazila dívky z Frýdlantu, Obchodní akademie z Liberce i domácí výběr.

Kvalifikace o republikové finále se odehrálo 5. 12. ve Sportovním centru v Nymburce. Zde jsme odehráli dvě utkání. V prvním utkání jsme prohráli se soupeřkami z Kolína o několik málo bodů až v prodloužení. Druhé utkání bylo téměř celé v režii našich soupeřek z Trutnova. Přesto je postup mezi 15 nejlepších týmů v celé ČR velkým úspěchem.

Vítězné družstvo Libereckého kraje:  Šoltysová Markéta, Hájková Magdaléna, Nidrlová Tereza, Novotná Viktorie, Suchá Karolína, Andrlová Barbora, Osterová Kateřina, Perglová Pavlína, Hamplová Kateřina.

Děkujeme děvčatům za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Michal Kocián & Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dětské centrum Liberec

V pátek dne 30. 11. 2018 se třída 1. A vydala v rámci výuky společenských věd na exkurzi  do centra Paprsek. To je zařízení pro děti, které z určitých důvodů nemohou po nějakou dobu žít s biologickými rodinami. Měli jsme možnost si většinu centra prohlédnout a seznámit se s každodenním životem jak dětí, tak jejich ošetřovatelek.

V centru jsou umístěny děti od novorozenců až po 18leté, naše třída měla možnost vidět ty nejmenší. Většina dětí byla z naší návštěvy příjemně překvapená. Na konci prohlídky jsme se mohli zeptat ošetřovatelek na vše, co nás zajímalo. Dozvěděli jsme se například, že nejčastější příčinou umístění dětí do centra bývá momentální špatná finanční situace rodičů. Nebo že starší děti jsou schopny z centra i na několik dní utéct, ale většinou se stejně rády vrátí zpět.

V naší třídě byla exkurze pro každého v jistém smyslu přínosná a doufáme, že nás paní profesorka vezme na podobné exkurze i v budoucnu.

Anna Horová (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldovy plavkyně nezklamaly

V pondělí 3. 12. se konalo krajské kolo v plavání SŠ v Jilemnici. Naše družstvo – ve složení: Zuzka Topinková, Sára Trávníčková, Bára Krejzarová, Eliška Pavlasová, Simona Konvalinková a Bára Bučková – potvrdilo svoji formu a zvítězilo. Děvčata postupují do republikového finále, které proběhne 28. 1. v Jindřichově Hradci.

Za chlapce nastoupili v závodě jednotlivců Matyáš Kubíček a Vojtěch Černý. Všem patří dík za bojovný výkon a držme palce ve finále!

Mgr. Zuzana Reinišová

 

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj Junior

V pátek 23. listopadu se dvě čtyřčlenná družstva naší školy zúčastnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior, která se konala v Liberci na Doctrině – Podještědském gymnáziu.

Tým kvarty ve složení Matyáš Novotný, Filip Kmínek, Tomáš Ryška, Martin Pícha vybojoval úžasné 1. místo, tým tercie a 1N ve složení Filip Smutný, Petr Vajc, Barbora Kracíková, Štěpán Waldhauser obsadil krásné 4. místo.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za koordinaci týmů děkujeme paní profesorce Věře Jandíkové, bez níž by naše škola neměla na soutěži zastoupení. A to by byla očividně věčná škoda!

Mgr. Ivana Podzimková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Studenti německých tříd na veletrhu vzdělávání

V pondělí 12. listopadu 2018 se studenti tříd 5N a 6N za doprovodu paní profesorky Šípové a pana profesora Knaupa zúčastnili veletrhu německých VŠ a univerzit v pražské Deutsche Schule. Hned na začátku pobytu v Deutsche Schule Prag si každý student GFXŠ vybral prezentaci dvou univerzit – například v německých městech Dresden, Leipzig, Landshut, Chemnitz, Coburg, Bamberg, Deggendorf, Magdeburg nebo Passau. Kromě německých univerzit se na výstavě prezentovaly např. i Prague College, ČVUT a New York University in Prague. Každý přednášející krátce shrnul studium na své univerzitě a řekl, jaké má výhody a nevýhody a kolik studium na dané univerzitě stojí. Po skončení přednášek měli studenti ještě dost času si projít informační stánky jednotlivých univerzit.

Většina studentů se shodla, že jim tento veletrh pomohl rozhodnout se pro nějakou německou univerzitu, nebo si alespoň rozšířit obzory a udělat si jasnější představu, kam by jejich cesty po maturitě mohly směřovat.

Kateřina Juricová (studentka 5N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědný klokan nám i letos přinesl vítězství

10. října 2018 se žáci naší školy zúčastnili dalšího ročníku přírodovědného klání a v konkurenci 1 266 řešitelů se rozhodně neztratili. V kategorii Junior zvítězil Filip Cesar z 2. B s vynikajícím bodovým ziskem (100 bodů), o třetí místo v kraji se podělili Ondřej Čejka z 1. A a Natálie Adamcová z kvinty.

Moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci barev školy. Kompletní výsledkové listiny.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vítězně v okresním kole ve stolním tenise

V pátek 9. 11. naši sportovci bojovali o co nejlepší výsledek v okresním kole ZŠ a nižších ročníků gymnázií ve stolním tenise. Naše gymnázium reprezentovali Š. Waldhauser (3V), J. Vogel (2V) a M. Vogel (4V). Chlapci neměli v celém turnaji konkurenci a vybojovali první místo. Bohužel tato kategorie není „postupová“.

Děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

International Day 2018

Dne 6. 11. 2018 jsme se zúčastnili přednášky Studuj, cestuj, pracuj v EU na TUL, kde jsme dozvěděli zajímavé informace o studiu v zahraničí (v rámci EU i mimo ní), a to například jaké organizace se tomu věnují, co k tomu potřebujeme, jaké máme šance apod. Po hodině výkladu a osobních dojmů přednášejícího – Martin Fišer – jsme měli možnost se na místním malém veletrhu osobně zeptat zástupců z daných organizací. Celá akce se nám moc líbila.

Lucie Hybnerová a Natálie Najmanová (studentky 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Basketbalisté reprezentovali školu na turnaji středních škol

V úterý 6. 11. se studenti našeho gymnázia zúčastnili turnaje středních škol v basketbalu, ve kterém skončili na druhém místě a postoupili do kola okresního. Okresní kolo se odehrálo 13. 11. ve sportovní hale Kort. Přestože  jsme předvedli několik pěkných basketbalových momentů, skončili jsme na konečném čtvrtém místě.

Naše družstvo tvořili tito hráči: R. Souček, R. Hanuštiak, S. Händl, M. Peiger, L. Svárovský, M. Jerinič, M. Cerman,  A. Sabáček, M. Mach, M. Jurák, Š. Chovaneček.

Děkujeme chlapcům za bojovnost a reprezentaci školy.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2018

Ve dnech 23. a 24. listopadu se uskuteční patnáctý ročník malého festivalu autorských čtení – Literární pozdravy, jehož spolupořadatelem je SRSPŠ našeho gymnázia. Program letošního ročníku a další informace o festivalu naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster (organizátor festivalu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Logická olympiáda

Krajské kolo 2. 11. 2018 přineslo výraznou převahu našich barev. V kategorii středních škol máme tři postupující do celostátního kola! Jsou to vítěz Ondřej Čejka (1. A), dále Jakub Strašlipka (7V) a Martin Semerád (8V). Děkujeme všem, kteří nás reprezentovali. Výsledkové listiny na www.logickaolympiada.cz/krajska_kola/.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sekunda a Leonardo

Ve dnech 25. 10. a 26. 10. se sekunda zúčastnila pokračování projektu Leonardo, tentokrát zaměřeného na rozvoj kreativity. Akce proběhla v chatě DDM Větrník v Oldřichově v Hájích. První den jsme se rozdělili do čtyř týmů a vyzkoušeli si práci filmového štábu. Točili jsme filmy na téma ,,Antika”. Večer jsme vytvářeli hororové scénky. Ani chvilku jsme se nenudili a hodně jsme se pobavili. Další den jsme se stali básníky a tvořili limeriky (báseň s rýmem AABBA), které jsme se snažili zapamatovat a co nejvíce jich přeříkat učitelům. Do Liberce jsme se opět vrátili plni krásných zážitků.

Kristýna Kohoutová (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

První republika na FX

V pátek 26. 10. jste měli možnost v rámci oslav výročí republiky okusit dějiny na vlastní smysly. Připravili jsme si pro své mladší spolužáky dějepisný projekt, jenž se nesl v duchu návštěv a rozhovorů s historickými osobnostmi z období první republiky. Studenti se dozvěděli něco málo z politiky, něco víc z kultury a zjistili také, jak na tom byl raný československý průmysl. Náš projekt si nechtěl nechat ujít ani Charlie Chaplin, a dokonce k nám na svém koni zavítal i sám pan prezident. Podtrženo sečteno, byl to velkolepý den oslav na počest velkolepého výročí, které si naše škola připomíná o to významněji, neboť slavíme též sto let od jejího založení!

Anna Michlová (studentka 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kousek od postupu na republikové finále

Dne 26. 10. 2018 se reprezentanti našeho gymnázia zúčastnili krajského kola ve stolním tenise. Naše družstvo ve složení F. Pusch (5V), T. Holík (3N), J. Štolfa (2N) reprezentovalo barvy našeho gymnázia více než statečně. Hladce postoupili ze základní skupiny a ve čtvrtfinále se vypořádali s SPŠ z České Lípy. Drama se nakonec odehrálo až ve finále, kdy za nerozhodnutého stavu 3 : 3 na utkání rozhodla o vítězi a postupujícím do republikového finále závěrečná čtyřhra. Štěstí se nakonec přiklonilo ke studentům SPSŠE Liberec, kteří zvítězili nejtěsnějším možným výsledkem 11 : 9.

Děkujeme za předvedený výkon a reprezentaci školy.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS UŽ BĚŽÍ!

Chcete se dozvědět spoustu zajímavých věcí, vyhrát některou z cen a ještě umožnit spolužákům utkat se v krajském kole o postup do kola celostátního? Tak neváhejte a zapojte se do soutěže na www.eurorebus.cz. Bližší informace na nástěnce u šaten a u vyučujících geografie. Aktuální stav konta.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvinta v Senátu ČR

V pátek 19. 10. jsme my, kvintáni, na pozvání pana senátora Michaela Canova navštívili Senát ČR. Byli jsme provedeni kanceláří pana senátora, růžovým i zeleným salonkem a zasedací místností Senátu. V zeleném salonku jsme mohli panu Canovovi položit naše otázky (nejen) ohledně fungování horní komory Parlamentu. V zasedací místnosti jsme si v roli senátorů a senátorek na vlastní kůži vyzkoušeli schvalování zákonu. Nakonec jsme se zúčastnili oběda v senátní restauraci. Děkujeme panu senátorovi za pozvání a panu řediteli, že pro návštěvu Senátu vybral právě naši třídu. Na takový zážitek budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.

Matěj Ptáček (student kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Wiesentheid v Liberci

Odzvonilo nám půl páté a po tradičním odpoledním vyučování němčiny jsme se vydali na liberecké nádraží, kde proběhlo první setkání s někým, s kým jsme strávili následující týden – s našimi výměnnými partnery z Wiesentheidu.

Tentýž den, tudíž první čtvrtek v říjnu jsme naše nové přátele ubytovali ve svých domovech a připravili je na páteční výlet do Prahy. Hlavní město jsme si užili jak na Pražském hradě, tak i v Palladiu. Víkend jsme strávili především v Liberci a jeho okolí. Náš individuální program se skládal z návštěvy Ještědu, hraní bowlingu a tzv. laser game.

Následující den na nás čekala v německé knihovně práce na projektu s tématem „Jugendkultur – gestern und heute.“ Po úspěšném odprezentování jsme byli přivítáni na liberecké radnici. Ideálním zakončením dne se stalo Stadtralley. Odpoledne jsme se mohli pouze těšit na úterní návštěvu sklárny v Harrachově, kde nám byl také umožněn vstup do tamějšího muzea.

Poslední společný den jsme strávili v Jizerských horách nádhernou procházkou ze Smědavy na Jizerku. Počasí nám přálo a prosluněná příroda příjemně ukončila část výměny u nás.

Tímto bych chtěla poděkovat p.  profesorce Šípové a německým vyučujícím  za skvělou organizaci celého projektu a věřím, že 2N i přátelé z Wiesentheidu našli vhodná slova díků vyučujícím  a všem spolupracujícím, kteří se na našem projektu podíleli.

Lucie Loumová (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mapy kolem primy

Dne 10. října se prima spolu s paní profesorkou Hrnčířovou zúčastnila exkurze v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma "Mapy kolem nás". Po krátkém úvodu a vysvětlení akce jsme se rozprchli po 2. patře knihovny.

Populárnější stanoviště, jako např. počítačové hry, byla ihned zaplněna dychtivými žáky. Jednou z atrakcí byla virtuální realita, kde jsme si mohli vyzkoušet létání ve vesmíru nebo horskou dráhu, kterou sama doporučuji. Další věc, která stojí za zmínku, je desková hra, kde zachraňujete pocestné a turisty od příšer, které straší známé památky, jako jsou například Trosky. Všechna stanoviště však nebyly pouze hry, ale našly se zde i informace o vesmíru, vojenském vybavení, ptácích, 3D tiskárna a mnoho dalších. Velmi zajímavá byla mapa světa, kde se nacházely rozestavěné tubičky s vůněmi, ale i zápachy z celého světa. Jelikož jsme nestihli projít všechna stanoviště ve stanovém čase, někteří žáci rádi využili možnost zůstat zde i déle. Pro mě byla ale největším zážitkem malá úniková hra na počest Julesa Verna. Tato akce určitě stála za zhlédnutí!

Adina Bursová (studentka primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mali Lošijn – Chorvatsko 2018

7. září 2018 to před naším gymnáziem vypadalo jako v uprchlickém táboře. 88 žáků plni očekávání, co se s nimi bude v následujících dnech dít. Z čista jasna, kde se vzal, tu se vzal, před školou stál Husťák - luxusní pětihvězdičkový autobus s moderním vybavením, vyhřívanými sedačkami a vířivkou v zadní části vozidla. Všichni se k němu ihned nahrnuli, avšak v tom se zjevila jeho rozpadající se prvorepubliková předloha - Šusťák. Prvotní nadšení vystřídala deprese a panický strach o vlastní život, který s časem pouze rostl. Nebudeme zmiňovat, že na nás málem vypadlo okýnko a záchod nefungoval, ale přesto páchnul až do zadních řad. Abychom věci uvedli na pravou míru, Šusťák měl i své výhody. Masáže po celou dobu jízdy či spršku z rozbité klimatizace.

Věřte nevěřte, dojeli jsme až do kempu kousek od města Mali Lošinj, kde jsme měli špičkově zorganizovaný program. Hned na začátku jsme byli rozděleni do soutěžních týmů a začali vymýšlet své pokřiky. Padaly slogany jako: „Namažte se!“, „Živá – mrtvá“ a další. Po jednotlivých půldnech jsme se prostřídali na všech stanovištích, která zahrnovala orientační běh, supr-čupr disk golf, [vrrk aut] s Kamilem, limeriky či Kubíky. Komu tyto perfektní aktivity nestačily, mohl jít procvičovat svou příčně pruhovanou svalovinu na aqua aerobik. Celý týden nám počasí velmi přálo, a o to těžší pro nás bylo páteční loučení, kdy jsme s bušícími srdci a smrtí v očích znovu usedali do našeho milovaného, již výše zmíněného Šusťáka.

Barča & Barča (studentky 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Slunečný Bílý Potok

Ve středu 19. 9. 2018 se třídy 1. A a 1. B  společně vydaly na harmonizační pobyt do Bílého Potoka. Kromě studentů se Dnů poznání zúčastnili i pan profesor Hloušek s paní profesorkou Lysičanovou – třídní obou tříd, instruktoři z řad studentů i absolventů a v neposlední řadě pan profesor Jirovský, který akci organizoval.

Všechno začalo ráno na nádraží v Liberci, kde jsme se kvůli problémům s kapacitou nevešli do vlaku,  a tak jsme se během následující hodiny a půl seznamovali už na nástupišti. Po několika zábavných hrách konečně přijel další vlak a my jsme v dobré náladě mířili do klidné krajiny v okolí Bílého Potoka. Na místě jsme se ubytovali, najedli a potom už na nás čekal skvěle připravený, aktivitami nabitý program plný her, které nás nepochybně zharmonizovaly. Měli jsme dokonce možnost jít pozorovat kouzelný východ slunce z vyhlídky Paličník, což pochopitelně zahrnovalo vstávání v nekřesťanskou hodinu, kvůli kterému si tu nádhernou podívanou nechalo pár z nás ujít.

Celé tři dny probíhaly v přátelském duchu, měli jsme příležitost nejen seznámit se navzájem, ale i poznat našeho pana profesora třídního, instruktory a druhou třídu, včetně její paní profesorky třídní. Věřím, že mohu za všechny zúčastněné dodat, že jsme si akci užili a vracíme se jako dva přátelské kolektivy (a jeden velký).

Na závěr bych jménem všech ráda poděkovala zmíněným instruktorům za výbornou organizaci a značnou pomoc v poznávání nových spolužáků i učitelů.

Jana Sokolová (studentka 1. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zharmonizovaná 1N

V pondělí 17. 9. 2018 v 8.00 jsme se celí natěšení sešli na libereckém nádraží a hned s první hrou jsme se vydali do Bílého Potoka. Instruktoři z Ratabu nám na čelo napsali slovo (důstojně nás označili) a my jsme ho museli pomocí otázek na naše kamarády uhodnout. Cesta utekla jako voda. Na pochoďák z nádraží do pensionu nám instruktoři přidělili konverzační témata. Po příchodu do Krakonoše už nás čekaly další a další hry na poznávání, seznámení či obtěžkání našich spolužáků. Střídali jsme se u jedení čokolády, oveček, ponorek, ložisek... Úterní výlet byl náročný, ale do cíle jsme dorazili všichni - na Paličník. Unavení jsme šli na kutě. Poslední den jsme si vyjádřili důvěru a po obědě jsme vyrazili na vlak. Celý harmonizační kurz se nám velice líbil, byl pro nás velmi užitečný. Užili jsme si kopec srandy. Všem moc děkujeme.

Dominik Serebrianský a Magda Stehlíková (studenti 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS STARTUJE!

Ve středu 19. září startuje další ročník vědomostní soutěže EUROREBUS. Letos s novým formátem soutěže a způsobem registrace, seznamte se proto, prosím, s pravidly. Loni jsme jako škola byli čtvrtí v republice. Jak se umístíme letos? Záleží na každém z vás! Noví studenti se mohou přidat na www.eurorebus.cz. Bližší informace na nástěnce u šaten a u vyučujících geografie.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Svítím, svítíš, svítíme!

Ve čtvrtek 13. 9. se třída sexta a tři studenti ze třetích ročníků zúčastnili dobrovolnické akce v rámci projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, jenž se zabývá finanční podporou těžce zrakově postižených lidí v České republice. Dvojice studentů vyrazily dopoledne do ulic města Liberce, aby vybíraly příspěvky pro zrakově postižené. Všichni studenti se zapojili nadmíru aktivně a úspěšně prodali nabízené upomínkové předměty.

Rád bych poděkoval za všechny zúčastněné studenty škole i Světlušce za možnost pomoci dobré věci. Naše díky patří též všem dárcům za jejich štědrost a velkorysost.

Stanislav Žák (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvinta odstartovala druhou půli

Dne 12. záři se na svoje v pořadí již druhé harmonizační dny vydala  kvinta. Z nádraží jsme se v zápalu her společně s instruktory Lenkou, Káťou, Ondrou a Lukášem vydali přes obchod do penzionu Krakonoš. Ještě před obědem jsme stihli pár zajímavých her. Po odpoledním odpočinku jsme v podobě her a aktivit zabrousili do kultury, literatury a sportu. Druhý den po rozcvičce většina z nás přestala vidět na celé dopoledne, a tak přišel čas na hru „Den Trifidů“, která byla velmi náročná pro všechny zúčastněné. Po obědě jsme vyšlápli na Paličník a večer byl opět plný her. Další den ráno jsme si „zopakovali“ hry důvěry, které jsme znali již z primy a pak už si jen sbalili a vydali se na cestu zpět do Liberce.

Richard Hons (student kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Prima zharmonizována

Dne 10. září se prima vydala na svoji první školní akci za doprovodu paní profesorky Eisenhammerové, pana profesora Minstera a instruktorů z řad současných i bývalých – Lenky, Lukáše a Marušky, kteří pro nás připravili zajímavý a bohatý brogram. První hra čekala na naše nejmladší studenty už na cestě z nádraží do penzionu Krakonoš v Bílém Potoce. Po obědě jsme hráli pár her zaměřených na seznámení a odpoledne jsme si vyšli do lesa. Druhý den jsme vyrazili na půldenní výlet na Paličník. Odpolední program byl velmi nabitý. Zahráli jsme si bojovku v lese a několik dalších zajímavých her. Na večerní program jsme si nachystali divadlo a recitaci básniček. O půlnoci nás vzbudili a šli jsme na bojovku. Noční hra se nám líbila a všichni jsme dorazili v pořádku zpátky.  Všichni jsme si to moc užili a vypadá to, že budeme fajn třída.

Viktorie Honsová (studentka primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Berlín, město berlí?

V pondělí 10. září se skupinka šestnácti otrlých studentů maturitního ročníku vydala v doprovodu paní profesorek Ouhelové a paní profesorky Pokorné do hlavního města Německa, Berlína.

Celá výprava započala přesně v 7.45 na vlakovém nádraží v Liberci, kde jsme se všichni úspěšně sešli. První výzva nás čekala hned na cestě vlakem. Pětiminutový přeběh z nástupiště číslo tři na nástupiště číslo osm se pro mé spolužáky s kufříky na kolečkách zdál být jako pro řidiče formule jízda po D1. Po čtyřech hodinách spaní – teda aktivní jízdy vlakem – jsme dorazili do Berlína. Náš hostel jsme našli snadno (s pomocí Mapy.cz a orientačně zdatných kolegů z 8V) a po chvíli se „behausli“. S tématem odpoledne, „auf eigene Faust“, jsme se po vlastní ose zatoulali k budově Říšského sněmu, Berlínskému dómu, Braniborské bráně a přenádherné East Side Gallery (alá Berlínské graffity zdi).

Další den nás čekala nejdelší štreka. Celá naše grupa se vydala objevovat krásy kontrastního Berlína s obohacením o malé referáty, které si každý z nás připravil k předem přidělené památce. Naše kroky vedly od Holocaust-Mahnmal přes Museumsinsel až po Olympiastadion, kde nás čekala prohlídka s průvodcem. Celý den jsme pak zakončili každý po svém – v mém případě pozorováním západu slunce nad Berlínem z Fernsehturm.

Po otestování naší fyzické zdatnosti (především vytrvalosti v chůzi) se naše vedoucí rozhodly otestovat i tu psychickou, proto naše hlavní zastávka poslední den byl bývalý hraniční přechod v Berlíně, Checkpoint Charlie. Tamější muzeum byl neskutečně silný zážitek pro každého z nás. Co říct na závěr? Berlín se dodnes pasuje se svou temnou minulostí, což z něj činí město s ohromnou atmosférou, která je cítit na každém rohu. Nás Berlín uchvátil, teď je řada na vás…

Dominika Tužová (studentka 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mistr světa z FX

V Jihokorejském Sokčcho se ve dnech 2. – 8. září 2018 uskutečnilo mistrovství světa juniorů a dospělých v radiovém orientačním běhu.  Do reprezentačního družstva se v kategorii juniorů probojoval i student našeho gymnázia Tomáš David z libereckého oddílu ROB a kroužku ROB v DDM Větrník. V hlavních závodech se v pásmu 80m umístil na 3. místě a v pásmu 2m přivezl do Liberce titul mistra světa. Zároveň získal z obou závodů zlatou medaili v družstvech. Blahopřejeme!

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bronzová etapa DofE

22. června 2018 jsem byla na první ceremonii DofE v Praze spolu s panem učitelem a zároveň mým leaderem Jiřím Jirovským. Slavnostního aktu se zúčastnilo dalších 40 lidí z celé České republiky.

Co mi DofE dalo? Díky projektu jsem se naučila nejen splňovat cíle ve mnou stanovený termín, ale díky dobrovolnictví i pracovat se staršími lidmi.

O projektu DofE jsem se dozvěděla ve škole, kde nám slečna, která splnila všechny tři etapy tohoto projektu, sdělila, že existuje projekt, jenž se týká našich koníčků. Příští školní rok se budou obdobné besedy propagující DofE konat na naší škole a já jen doufám, že se přidají další nadšenci.

Alena Červená (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

V Grafingu bylo super

V neděli 17. 6. se dvacet našich studentů společně s paní Ouhelovou a paní Vaňkovou vydalo absolvovat druhou část výměny s našimi kamarády z gymnázia Grafing u Mnichova, jejíž první půlka proběhla u nás v Liberci v březnu. Po dlouhé cestě si nás v Grafingu vyzvedly naše náhradní rodiny. Po seznámení jsme se zabydleli a odpočinuli si před týdnem plným zážitků.

V pondělí jsme se účastnili vyučování s našimi kamarády a odnesli si z toho spoustu dojmů. Prohlédli jsme si školu a po obědě ve školní jídelně se vydali prosluněnou (ale dlouhou) procházkou do nedalekého Ebersbergu, kde na nás za odměnu čekala zmrzlina a potom dlouhá koupačka u jezera. Další den jsme se vypravili vlakem do nádherného Salzburku, kde jsme strávili krásný den. Viděli jsme zámeček Mirabell i Mozartův rodný dům, ale nahoru na hrad jsme naštěstí nemuseli. Ve středu jsme měli zajištěnou úžasnou prohlídku města Mnichov. I když byla v němčině, byla pro nás krásně srozumitelná. Viděli jsme spoustu mnichovských památek a například také český institut. Po prohlídce jsme každý využili volno podle svého, ale většina z nás se vydala do Englisher Garten k potoku Eisbach. Naprosto kouzelné místo! Předposlední den jsme strávili v obrovském muzeu (Deutsches Museum), kde si každý našel něco, co ho zajímá. Odpoledne jsme pak věnovali aktivitám s našimi německými přáteli, kteří nás vzali například na laser game do Rosenheimu. V pátek jsme se rozloučili společně typickou bavorskou snídaní, zamávali našim kamarádům a hurá domů!

Výměna nám přinesla nejen poznání úžasných míst a zdokonalení německého jazyka, ale především zábavu a poznání, že jazyk není překážkou pro vznik nových přátelství.

Anna Šťastná (studentka 2.B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden plný zázraků

V pondělí 4. 6. se tercie vypravila na terénní cvičení do penzionu Hamštejn v Koberovech. Byli jsme rozděleni do 3 skupin a během týdne se všechny týmy vystřídaly na blocích biologie (pod vedením paní prof. Šulcové), fyziky (pod vedením pana prof. Pěničky, kterého v půlce týdne ho vystřídala paní prof. Jandíková) a chemie (pod vedením paní prof. Velecké). Tyto bloky byly proloženy výlety do Besedických skal a na Kozákov. Ve středu jsme v rámci celodenního výletu navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově.

Po večerech jsme hráli originální přírodovědné hry, měli jsme astronomii s panem Píchou (děkujeme za novou zkušenost) a také jsme utužovali kolektiv. Velmi nám tento týden plný poznání utekl a při cestě zpátky jsme se těšili na další třídní akci. Taky  bych za nás za všechny chtěla poděkovat všem kantorům, kteří nám připravili skvělý týden a měli pevné nervy!

Simona Konvalinková (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní přehlídka ARS POETICA – Puškinův památník 2018

Dne 6. 6. 2018 se uskutečnil v Praze, v Domě ruské vědy a kultury, 52. ročník Celostátní přehlídky ARS POETICA – Puškinův památník. Na jeho organizaci se již tradičně podílely Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Obec spisovatelů ČR.

Žáci základních, středních a vysokých škol z celé republiky tak měli možnost předvést své dovednosti v uměleckém přednesu v ruském jazyce děl ruských i světových autorů poezie, prózy, ale i písní.

Z našeho gymnázia se této přehlídky zúčastnily vítězky krajského kola ARS POETICA – Puškinův památník, v kategorii SŠ kolektiv, žákyně 3. A - Eva Bartáková, Klára Holubová, Šárka Honová, Natálie Kopecká a Dominika Tužová. Dívky předvedly divákům svoji interpretaci ruské lidové pohádky „O stříbrném talířku a kouzelném jablíčku“.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vodák

V neděli (27. 5.) v nekřesťansky brzkou ranní hodinu se 25 nebojácných studentů druhých ročníků vydalo na dobrodružnou výpravu do Povltaví (dále pouze „vodák“).

Sluníčkový výlet jsme nastartovali na mládeži nepřístupném jezu Vyšák a pokračovali přes mnoho dalších smrtelných nástrah (např. jez Lyra či větve stromů) až do cílové destinace Boršova. Celý týden jsme balancovali na hranici mezi životem a smrtí, utrpěli pár štípanců či modřinek a plnými doušky vychutnávali rozmanité aktivity včetně fotbalu naboso.

To vše a ještě mnohem víc pro nás vymýšlely Jana s Týnou (dále pouze „paní profesorky“).

I přes spalující úžehová vedra, monzunové deště a nezkrotné vlny tsunami, kterými se Vltava jen hemžila, můžeme s čistým svědomím oznámit, že jsme si celých 6 dní náramně užili a paním profesorkám MOC DĚKUJEME, protože bychom si vodák příští rok zopakovali nejradši ještě jednou.

Barča & Barča (studentky 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Eurorebus – GFXŠ čtvrté v republice!

Dne 5. 6. 2018 se nejlepší „Eurorébusáři“ střetli v pražském Top Hotelu v celorepublikovém finále. Mezi těmi nejlepšími samozřejmě nechyběli ani studenti našeho gymnázia v čele s paní „trenérkou“ Janou Hrnčířovou. Do zapeklitých úloh se zapojilo 6 školních tříd a 4 jednotlivci. Největších úspěchů dosáhli mezi jednotlivci Jakub Strašlipka ze sexty, který se v kategorii středních škol umístil na skvělém 2. místě a  zajistil si již podruhé účast na evropské expedici. Do elitní desítky se ve své kategorii probojoval i Lukáš Maier z primy. V soutěži školních tříd dopadla nejlépe prima, která obsadila 6. pozici. O místo horší pak byla sekunda. I letos naše gymnázium zaútočilo na pohár pro nejlepší školy v republice. Páté místo z minulého roku se nám povedlo zlepšit na pěkné, avšak nepopulární, čtvrté – bramborové místo.

Gratulujeme všem účastníkům republikového finále a doufáme, že se v příštím roce do Eurorebusu zapojí ještě více studentů a letošní 4. místo vylepšíme na některou z medailových pozic.

Tomáš Holík, Patrik Pažout (studenti 2N)

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Do Belgie za městy, památkami a jídlem

Osm dní, 11.–18. května, strávili studenti dějepisného semináře spolu s dalšími zájemci cestováním po nejznámějších belgických (+ jednom francouzském a dvou německých) městech a jejich památkách.

Aby náplní nebylo pouze poslouchání místních průvodců, byly určeny skupinky, jejichž úkolem bylo přiblížit ostatním dominanty jednotlivých měst, od milionového Bruselu přes Antverpy, Gent až po skromnější Ypry či Nivelles. Mimo monumentálních kostelů, mnoha muzeí či unikátních zvonic, jež jsou hromadně zapsány na seznam UNESCO, jsme dostali možnost udělat si představu o životě lidí ve státě tří úředních jazyků, šesti parlamentů a šesti různých vlád. V Bruselu jsme se (nechtěně) setkali s jedním z příslušníků komunity (ne)Evropanů, na Gentském hradu nás svými názory ohledně francouzsky mluvícího obyvatelstva zarážela místní průvodkyně a paradoxem je fakt, že ani Vlámové si navzájem nerozumí natolik, aby mohli sledovat televizi bez titulků.

O co více se liší lidé, o to méně pestrá je belgická kuchyně, alespoň co se její dietnosti týče. V ulicích na naše smysly neustále útočily stánky s vaflemi či všudypřítomné „hranolkárny“. Jako pití pak za normálních podmínek poslouží belgické pivo, které jsme ale z jistých důvodů pochopitelně nemohli ochutnat. Nelze opomenout čokoládu, jejíž muzeum, i s ukázkou přípravy a ochutnávkou, jsme navštívili v Bruggách.

Za výbornou organizaci patří velké díky paní profesorce Hriníkové a pánům profesorům Jirovskému a Hlouškovi děkujeme za doplnění historických souvislostí. Všichni jsme si výjezdový seminář náležitě užili a na konec školního roku se o něm chystá malá beseda. Sledujte web a další média školy ohledně data konání, a když budete mít čas, nenechte si to ujít.

Jakub Strašlipka (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

V květnu proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat čtyři první místa, čtyři druhá a dvě třetí. Vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do celostátního kola. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tercie a zvířata

Dnešní den se pro tercii nesl ve znamení poznání. Po příjezdu do Dvora Králové jsme se rozdělili do menších skupinek a na vlastní pěst jsme se vydali prozkoumávat oživlá zákoutí zoologické zahrady. Potom, co se celá třída zase shledala, jsme měli díky paní průvodkyni možnost blíže nahlédnout do života šelem a seznámit se jak s domestikovaným, tak i svobodným způsobem přežívání těchto tvorů. Z tolika nových informací nám všem vyhládlo, a tak jsme se ve společnosti exotických zvířat naobědvali a přesunuli jsme se do nebezpečnější části zoo. Do safari parku, kde jsme si mohli zblízka prohlédnout například žirafy, antilopy nebo lvy. Celý téměř africky horký den jsme si užili mezi nejrůznějšími druhy zvířat a rostlin a plní zážitků a dojmů jsme se vrátili zpátky do Liberce.

Karolína Hansalová (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Narace a interpretace za šumění potůčku

Pondělí 14. května, 9:15 středoevropského času, 50° 76‘ s.š. a 15° 05‘ v.d. Atmosféra houstne již na nádraží, kde chybí minimálně jeden ze studentů, kteří se mají vypravit do naším gymnáziem oblíbeného, deštěm promáčeného místa jménem Bílý Potok pod Smrkem. Už při náročné cestě k našemu hotelu jsme podlehli dezorientaci a táhli naše rance a kufříky dvakrát delší cestou, než bylo nutné.

Hned po rychlém vybalení jsme se zanořili do hlubinné psychologie, objevili mrazivá tajemství pohádky Červená Karkulka a seznámili se s tématem celého výjezdového semináře společenských věd a literatury – narace a interpretace. V dalších dnech jsme objevovali například tajemství všeovlivňujících reklam nebo Kunderova díla o manipulaci.

Celý týden nás (do)provázela zpěvníková hudba (s využitím pestrého spektra nástrojů), rytmus dopadů pingpongového míčku i romantický šum potůčku. A i přes nelehké luštění textů miniaturních rozměrů jsme naše mysli obohatili o kvanta kvalitních a fascinujících znalostí.

Eva Bartáková (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Leonardo

Nový program pro rozvoj nejen myšlení, ale i komunikace ve třídě. Ve dnech 11. až 12. 5. se jej zúčastnila jako třetí třída v pořadí i naše tercie. Program se konal v okolí krásných Jizerských hor, kde jsme plnili mnoho úkolů, které byly zaměřené především na techniku. Nouze však nebyla ani o pohybové aktivity, ze kterých stojí za zmínku soutěž Ekosystémy, kde jsme dohromady naběhali přes 150 km, což je vzdálenost jako z Liberce do Litomyšle. Během těchto dvou dní však výborní vedoucí i profesoři spolu s námi stihli mnoho jiných soutěží, jako například závěrečnou cestu za pokladem, která procházela stanovišti s matematicko-fyzikálními úkoly. Všechny týmy poklad nakonec našly a spokojeně se s cenami vrátily zpět na vlakové nádraží v Bílém Potoce, odkud nás už jen čekala cesta zpět do Liberce.

Simona Konvalinková, Eliška Roubalová (studentky tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Za krásami Ústeckého kraje

Minulý týden se jako každý rok biologicky a chemicky nadaní studenti a studentky třetích ročníků našeho gymnázia rozjeli rozvíjet svoje schopnosti mimo školní lavice. S rozpoznáváním všemožné i nemožné přírody nám tentokrát pomáhal pan profesor Lysičan, kterého doplňovala po chemické stránce paní profesorka Šulcová. Při našem pobytu jsme se tak vůbec nenudili. Každý den jsme z kolejí vyráželi brzy ráno a zážitky jsme vstřebávali až do pozdních nočních hodin.

Za pozornost stojí exkurze papíren ve Štětí, pryskyřicový gigant Spolchemie v Ústí nebo Výzkumný ústav anorganické chemie. Srdce zúčastněných si ale s přehledem získala prohlídka pivovaru Velké Březno. Za zmíněnými krásami Ústeckého kraje jsme se ale obvykle museli vydávat mimo dohled továrních komínů, a proto se naše botanicko-zoologicko-geologické procházky konaly ve stínech kopců Českého středohoří a na dohled labského údolí.

Ústí nad Labem možná není nejlepší místo pro život, ale rozhodně to nebylo špatné místo pro výjezdový seminář.

Martin Kozák (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta v Praze

Dne 3. 5. se studenti kvarty pod vedením paní profesorky Kostincové a Fantové vydali prozkoumat krásy Prahy. Navštívili jsme Pražský hrad, Katedrálu sv. Víta, Královskou zahradu, kostel sv. Mikuláše. Prošli jsme také Zlatou uličkou, viděli Lennonovu zeď a Most zamilovaných. Studenti měli za úkol si připravit referát na určitou památku v Praze, kolem které jsme prošli, takže tento výlet měl také edukativní cíl.

Počasí nám přálo, a tak den utekl jako voda. Navštívili jsme mnoho zajímavých památek, kam bych se já sám jinak nikdy nepodíval.

Jan Matějčík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo to MaSo!

Ve středu 16. 5. 2018 se na MFF UK v Praze (a v Brně) konala jarní MAtematická SOutěž, která v sobě kombinuje příklady a logické úlohy se strategickým uvažováním. Z letošního ročníku však přivezla naše družstva neočekávaně dobré výsledky, vždyť tým FXko 2 ve složení Petr Vajc (sekunda), Matyáš Novotný, Dominik Švestka (oba tercie) a Matěj Ptáček (kvarta) vybojoval úžasné třetí místo! Špatně si nevedli ani Merlin Pěnčík (sekunda), Filip Kmínek, Vojtěch Šír (oba tercie) a Vojtěch Vávra (kvarta) z týmu FXko 1, kteří obsadili dvacáté deváté místo. Zbývá už jen dodat, že soutěže se zúčastnilo celkem 111 družstev.

Filip Kmínek (student tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Martin Tecl šestý

Na celostátním kole geologické olympiády, které se konalo na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se umístil na výborném šestém místě Martin Tecl ze 4.B.

Martinovi blahopřejeme a doufáme, že mu výsledek otevře cestu ke studiu geologie.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ceny GYTA 2018

Období pro nominace na ceny GYTA za školní rok 2017/2018 právě začíná!

Nominujeme v období od 1. května do 1. června 2018.

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 27. 6. 2018 v PKO v Lidových sadech. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a finanční gramotnost

Ve dnech 24. až 26. dubna se kvarta zúčastnila vzdělávacího projektu finanční gramotnosti. První den jsme většinu času věnovali přednáškám odborníků z oboru, pan PaedDr. Porkert nás seznámil se základy a paní Ing. Křížová nám přiblížila jednotlivé finanční produkty a problematiku dnešního finančního světa. Neméně důležité byly také 3 bloky finanční matematiky s paní profesorkou Jandíkovou. Pomyslným vrcholem třídenního projektu byly studentské prezentace. Čtyřčlenné skupiny si připravily prezentace na jednotlivé finanční produkty a seznámili ostatní s obsahem, nabídkou a riziky.

Matyáš Kubíček a Richard Hons (studenti kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikové na stupních vítězů

Ve středu 25. dubna 2018 proběhlo v Liberci krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C, D. Naši mladí fyzikové úspěšně vyřešili zadané fyzikální problémy a obohatili naši školní sbírku medailí o dvě zlaté, dvě stříbrné a jenu bronzovou medaili. Za tento nádherný výsledek vděčíme Daniele Opočenské z 3. B (1. místo v kategorii B), Jaroslavu Hořákovi z 2. B (1. místo v kategorii C), Jakubu Strašlipkovi z 6. V (2. místo v kategorii C), Ondřeji Chwiedziukovi z 5. V (2. místo v kategorii D) a Adamu Švestkovi z 1. B (3. místo v kategorii D). Všem medailistům gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta na vlnách pozitivna

23. 4. 2018 nás na nádraží uvítalo hezké slunečné počasí a stejně výborně naladěná paní profesorka Vinšová. Po náročné cestě jsme konečně  uzřeli nám už důvěrně známý penzion Krakonoš. Všechny dny se nesly v duchu intenzivní práce. Některé aktivity byly emočně vypjaté, naštěstí po předání pozitivní energie byla únava zažehnána. Večer se zjevil i pan profesor Knobloch, konalo se promítání výtvorů, jež jsme zhotovili, a předvedení více či méně improvizovaných scének. Pan profesor Ouhrabka sledoval vše z povzdálí a obohatil účastníky dlouhými komentáři. Noci byly krátké, vyčerpání znatelné, ale díky hudebnímu umu pana profesora Ouhrabky se nám usínalo vážně skvěle. Poslední den se probudilo naše nadání na konstruování objektů. A pak už jen směr nádraží. Juch!

Anna Seifertová a Barbora Ťoková (studentky sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jakub Strašlipka podruhé vybojoval účast na iGeu

V dvoudenním klání celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo 23.—24. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obsadil Jakub Strašlipka ze sexty ve středoškolské kategorii 4. místo a vybojoval si tak účast na mezinárodní geografické soutěži iGeo, která se uskuteční v srpnu v Quebecu.

Jakubovi gratulujeme k výbornému výsledku a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy i České republiky v Kanadě.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore ve stříbře

Ve dnech 19 -21. 4. se konalo finále celostátní přehlídky pěveckých gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant v Brně, kterého se již tradičně účastnil náš školní sbor Cum amore. Třídenní program plný zpěvu, slunce a smíchu jsme si užili naplno. Letos s námi jel poprvé i nejmladší člen, syn naší sbormistryně Zuzany Kubelkové, které patří všechen náš dík a obdiv. Do Liberce si vezeme cenu za umístění ve stříbrném pásmu! Už teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.

PS: Přidejte se k nám a zažijte to příští rok s námi!  (Zkoušíme každý pátek od 14.15  v hudebně.)

Anežka, Majda, Majda a Terka (sboristky ze sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dresden

Byl šestnáctý duben, deštivé pondělí. Stateční studenti ze třetích ročníků se vydali na exkurzi do Drážďan. Po dvou příjemně suchých hodinách ve vlaku následoval přesun do středu města. Přestože nám počasí nepřálo, déšť nás (jako pravé seveřany) neskolil. Na místě setkání se nás ujaly sympatické průvodkyně a rozdělily si mezi sebe naši početnou skupinu němčinářů. Společně jsme si prohlédli například Semperoper, navštívili Zwinger a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o historické i nynější podobě tohoto města. Po skončení prohlídky jsme v rámci volného programu vyrazili provětrat peněženky a pak jsme se navečer opět vrátili do Liberce, kde nás přátelsky přivítal déšť.

Hana Hromadová (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze do gotické Prahy

16. dubna se třída 2. A vydala na celodenní výlet do Prahy. Po pohodlné jízdě meziměstským autobusem jsme vystoupili na Černém Mostě, kde nám byly zakoupeny jízdenky. Pomocí metra se pak celá třída přepravila až na Malou Stranu k areálu Valdštejnského paláce. Sice nás trochu limitovalo deštivé počasí, ale náš zážitek to nijak významně nepoznamenalo. Společně jsme si prohlédli například baziliku sv. Jiří nebo katedrálu sv. Víta, kde jsme měli dokonce i zařízený výklad od průvodkyně. Do Starého Města se pak pokračovalo přes Karlův most směrem ke Staroměstskému náměstí. Památek jsme stihli zhlédnout opravdu mnoho a posledním bodem naší výpravy bylo Václavské náměstí. V průběhu výletu stihla zaznít spousta zajímavých dějepisných referátů a z Prahy si tak neseme výhradně pozitivní zážitky.

Matyáš Moc (student 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze do Památníku Terezín

V pondělí 16. dubna byla uskutečněna exkurze do Terezína. Zúčastnili se jí žáci tercie a kvarty. V plánu jsme měli nejprve návštěvu Malé pevnosti, později naše kroky vedly do města, kde jsme se díky skvělému výkladu průvodce seznámili s každodenní realitou terezínského ghetta.

Během dne se žáci dozvěděli podrobné informace o historii města a pevnosti a též o problematice holocaustu. Pro některé to byly informace nové, ostatní už ovšem vzhledem k uspořádání učiva v dějepisu o tématu slyšeli. Na tvářích řady z nich bylo viditelné šokování při konfrontaci s prostředím pevnosti – věznice gestapa i se zrůdnostmi, jež se v těchto prostorách za války děly.

Počasí nám přálo pouze část dne. Při přesunech po bývalém ghettu jsme trochu promokli. Doufáme, že si žáci z exkurze odnesli silný zážitek.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jak to letos dopadlo v soutěži klokanů?

V letošním ročníku soutěže Matematický klokan se v Libereckém kraji nejlépe vedlo studentům našeho gymnázia v kategorii Junior a Student. V konkurenci 870 řešitelů kategorie Junior na třetí příčku doskočil Jarda Hořák z 2. B. Ještě o chlup lépe skákali zástupci kategorie Student. Mezi 307 řešiteli vybojoval 2. místo František Jurák ze 4. B., třetí příčka patří Lucce Kubíčkové také ze 4. B. Výsledkové listiny.

Moc blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Oznámení výsledků voleb do školské rady

 

Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

Ing. Martin Pěnčík,
Ing. Ludmila Hlavešová
žádní náhradníci

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Adam Lysičan,
Mgr. Tomáš Minster
náhradník: Mgr. Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Kandidáti do školské rady

Jako kandidáti do Školské rady Gymnázia F. X. Šaldy byli za zákonné zástupce a zletilé žáky navrženi Ing. Ludmila Hlavešová a Ing. Martin Pěnčík.

 

Mgr. Václav Ulvr, ředitel

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Volitelné předměty pro maturitní a předmaturitní ročník (II. kolo přihlašování)

Od 16. dubna 2018 probíhá přihlašování volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v II. kole. Přihlašují se žáci, jejichž zvolený předmět nebyl otevřen, a dále žáci, kteří se přihlásit zapomněli či nestihli. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).
Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2018.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Debatní klub a Demagog.cz

Povelikonoční středa se v Liberci nesla ve znamení pravdy, respektive snahy pravdu poznat. Debatní klub při Gymnáziu F. X. Šaldy pozval do města pod Ještědem experty z projektu Demagog.cz a společně s diváky se bavili o problematice nepravdivých zpráv a zkreslování informací.

Dopolední program na Gymnáziu F. X. Šaldy byl zaměřený na kritické myšlení – kde se může doplatit na jeho postrádání. Studenti se tak měli šanci zamyslet nad tím, jak snadno informace skrze sociální sítě přijímají a jak se této snadné konzumaci bránit.

Večerní přednáška pro širokou veřejnost v Knihkupectví a antikvariátu Fryč byla pak více zaměřena na orientaci v mediálním a politickém prostředí, včetně tzv. fake news. Díky věcným dotazům posluchačů bylo možné proniknout i do detailů ověřování informací a několika historek ze zákulisí factcheckingu. Více fotografií naleznete zde.

Debatní klub při GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Čtyři zlata z Eurorebusu pro FX!

V zaplněné aule Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v sobotu 7. dubna v tradičně výborné atmosféře konalo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Účast si z FX vybojovalo 13 tříd a 14 jednotlivců. Soutěžící museli zvládnout náročné testy včetně doprovodné soutěže, ve které prokázali své znalosti nejen z historického vývoje České republiky, ochrany přírody u nás, ale třeba i těžby ropy a ropných havárií.

V kategorii ZŠ01 zvítězilo družstvo sekundy, kterou reprezentovali Štěpán Líbal, Štěpán Waldhauser a Petr Vajc. V kategorii SŠ patří prvenství sextě, kterou reprezentovali Matyáš Jandík, Jakub Pícha a Jakub Strašlipka. Ten se stal v této kategorii i vítězem soutěže jednotlivců. Čtvrté zlato vybojoval v soutěži jednotlivců kategorie ZŠ01 primán Lukáš Maier. Do celostátního kola ještě postoupili přímo ze 4. místa prima (ZŠ01) a z 5. místa 2.N (ZŠ02) a 2.B (SŠ).

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole. Výsledkové listiny.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Martin Tecl obhájil prvenství

Vítězem krajského kola geologické olympiády, které se konalo 9. dubna na TUL v Liberci, se stal Martin Tecl ze 4.B. Obhájil tak loňské vítězství v kategorii B – středoškoláků a čeká ho celostátní kolo, které se uskuteční ve středu 9. května 2018. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Těsně, ale přece!

Ve čtvrtek 6. dubna proběhlo krajské kolo biologické olympiády kategorie B. Naši školu zastupovali Filip Cesar z 1. B a Tereza Kvapilová a Benjamin Rom, oba z 2. B. Žádný náš soutěžící nezklamal, a jeden dokonce zazářil jak obrněnky v Mosquito Bay. Benjamin Rom v opravdu těsném souboji nakonec získal první místo a může se tak zúčastnit letního odborného soustředění v Běstvině, které je určeno nejlepším středoškolským studentům biologie a chemie v České republice. Benovi blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia. Biologii zdar!

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pojedeme do Chebu

Ve čtvrtek 5. dubna se tříčlenná výprava z našeho gymnázia vydala na Gymnázium Jeronýmova, aby se zde zúčastnila krajského kola dějepisné soutěže gymnázií. Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Tématem soutěže bylo období mezi lety 1968–1977 v Československu. Tým ve složení Matyáš Moc (2. A), Hana Švitorková (4N) a Veronika Pavlíková (5N) se umístil na krásném 2. místě a postupuje tak do česko-slovenského finále, které se bude konat na podzim v Chebu.

Matyáš Moc (student 2. A)

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pozitivně naladěná 2. B

„H-I-V…, ano mami, opravdu jedu na kurz HIV.“

I přes to, že jsme se těšili na jarní pozitivní kurz, nás nemile překvapila teplota, kdy se kapalné skupenství vody mění v led. Počasí nás nezastrašilo a na místo konání, tedy pension Krakonoš, jsme byli schopni se dopravit v úžasném procentuálním zastoupení 84,85 % z celkového počtu naší třídy.

Po souboji o nejlepší apartmán jsme se vrhli na první dopolední aktivity. Obsah těchto aktivit je přísně tajný, proto pouze naznačíme, že ačkoli byly některé z nich zákeřné, tak jsme se s nimi vypořádali s úsměvem na rtech a vznikla z toho opravdu velkolepá díla. Když k tomu připočteme adekvátní porce jídla, půlnoční svačinky a skvělý přístup učitelů, tak hodnotíme pobyt jako velmi povedený a rádi bychom si ho zopakovali v plném počtu.

Následujícím účastníkům můžeme vzkázat jen to, aby se na kurz náležitě vyspali a připravili se na tři dny plné nevšedních zážitků, překonávání zábran a poznávání svých spolužáků v jiném světle.

Kateřina Svobodová (studentka 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vytvoř si svůj paměťový palác

Zapamatovat si dlouhou řadu čísel, obsáhlý seznam věcí nebo jmen, obličeje zločinců pro následnou identifikaci a mnoho dalších činností, při nichž každý člověk namáhá svou paměť, si vyzkoušeli žáci primy jako první skupina pilotního projektu Leonardo, konaného ve dnech 6. a 7. dubna v Janově nad Nisou.

Za pomoci různých metod, jež si osvojili, dokázali, že žádný, byť na první pohled obtížný, úkol pro ně nepředstavuje závažnější překážku. Se vším se dovedli hravě a především s humorem vypořádat a nově získané zkušenosti, jak efektivně pracovat s pamětí, mohou využít v průběhu studia i v každodenním životě.

V rámci projektu Leonardo vycestují v dalších týdnech na dva dny mimo Liberec i sekunda a tercie. Jejich program však bude v mnohém odlišný. Nechme se překvapit. Další foto.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Grandiózní zakončení ligové kariéry!

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Maturantka Karolína Labská v březnu zakončila na posledním kvalifikačním turnaji v Nymburce svou čtyřletou kariéru v Debatní lize. Rozloučila se triumfálně, stala se nejlepším řečníkem turnaje. Za sebou nechala více než 50 dalších účastníků tohoto klání.

Děkujeme Káje srdečně za úsilí, odvahu, entuziasmus, odpovědný a pozitivní přístup se kterými během let barvy GFXŠ na turnajích Debatní ligy a Debate League reprezentovala!

Jaké to pro ni v Nymburce bylo a jak si celkově vedly naše týmy, můžete zhlédnout zde.

Alena Čechová (koučka Debatního klubu při GFXŠ)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Grafing 2018

Ve dnech 18. - 23. března se několik studentů z vyššího gymnázia zúčastnilo první části žákovské výměny s německým Grafingem, a to v roli hostitelů.  Během tohoto březnového týdne jsme našim německým kolegům stihli ukázat naši školu, libereckou radnici, Ještěd, IQ Landii, a dokonce i sluníčkem nasvícenou Prahu. Tento program se, troufáme si tvrdit, všem moc líbil a už teď se moc těšíme na druhou část výměny, která proběhne v Grafingu u Mnichova v druhé polovině června.

Markéta Pavlíková a Anežka Šlechtová (studentky sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore postoupil do celostátního kola

„Dobré ráno,“ řekli jsme si, když jsme se v 6:10 sešli na autobusové zastávce směr Praha. Cesta utíkala rychle, naše přemisťování pražským metrem a tramvajemi také, takže jsme včas stáli před Národním muzeem hudby, kde nás čekala první etapa výletu, a to zvuková zkouška před koncertem.

S lehkou nervozitou jsme se přesunuli na Malostranské gymnázium, kde jsme se rozezpívali, převlékli jsme se do sborových krojů, doladili poslední detaily a vydali jsme se opět do muzea, tentokrát už přímo soutěžit. Některé soutěžní i nesoutěžní sbory už svá vystoupení předváděly, my jsme přišli na řadu záhy. Náš výkon připadal porotě dostatečný, abychom postoupili do celostátního kola soutěže Gymnasia cantant. Spokojení jsme se vrátili zpět do Liberce, kde nás přivítalo slunčko.

Alice Vacková (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tradiční úspěch FX zeměpisu na krajském kole olympiády

Dvě prvenství a jedno druhé místo, to je bilance naší účasti na krajském kole ZO. Soutěž se uskutečnila 28. března v prostorách krajského úřadu v Liberci. Již tradiční a jednoznačné vítězství získal Jakub Strašlipka ze sexty v kategorii D. Druhé prvenství patřilo Viktoru Stahlovi se sekundy v kategorii B. Oba dva vítězové postupují do celostátního kola ZO v Praze. Stříbrná medaile v kategorii A patří benjamínkovi našeho týmu Lukáši Maierovi z primy. Moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz 5V a 3N

Ve dnech 4.- 10. března se třídy kvinta a 3N zúčastnily lyžařského kurzu v rakouských Alpách. První den byli žáci rozřazeni do čtyř skupin podle dovedností na lyžích. Utvořili jsme 3 lyžařská družstva,  čtvrtou skupinu tvořili snowboardisté. Počasí  zprvu nevypadalo nejlépe, bylo velmi mlhavo a kvalita sněhu také nebyla nejlepší, ale ve středu začalo svítit sluníčko, napadl nový sníh, na kterém se jezdilo mnohem lépe. Každý den jsme navštívili jiné lyžařské středisko, tudíž jsme si mohli prohlédnout okolí. Výhledy na Alpy byly naprosto úchvatné. Večery jsme trávili všichni společně a socializovali se mezi třídami, také jsme si vyslechli zajímavou přednášku o historii lyžování, dověděli se, jak správně ošetřovat  a mazat lyže, nechyběly ani kvízy o sportu. Tento kurz nám pomohl se zlepšit v lyžování i ve vzájemném poznání a rozhodně na něj budeme mít krásné vzpomínky.

K. Kurandová a N. Prachařová (studentky kvinty a 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematické náboje trefily terč

V Top hotelu Chodov v Praze se v pátek 23. března sešlo 278 pětičlenných týmů, aby změřily své síly v mezinárodní matematické soutěži Náboj. V kategorii SENIOR naše střelce reprezentovali David Fiala, Anežka Gruberová, František Jurák (4. B), Daniela Opočenská (3. B) a Zuzana Urbanová (6N) a v nabité konkurenci 139 týmů skončili na 21. místě. Ještě lepší trefu prokázali naši zástupci v kategorii JUNIOR. Jaroslav Hořák, Petr Sokol (2. B), Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka (sexta) a Ondra Chwiedziuk (kvinta) si mezi 139 týmy vystříleli úžasné 5. místo. Blahopřejeme!!!

Všem našim úspěšným „nábojářům“ děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho radosti nejen s matematikou.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

2N ve Wiesentheidu

V termínu od 14. do 21. března se třída 2N zúčastnila druhé části výměny se studenty gymnázia ve Wiesentheidu. Po několikahodinové cestě autobusem nás naši němečtí partneři (učitelé i studenti) přivítali a šli jsme se ubytovat do rodin. V průběhu týdne jsme pracovali na projektu „Unsere Heimat – unsere Zukunft“. Měli jsme i dostatek času na poznávání okolních zajímavostí. Navštívili jsme „Stezku korunami stromů“ ve Steigerwaldu, muzeum karnevalových masek v Kitzingen nebo Dokumentační centrum v Nürnberg. Na sobotu pro nás byl přichystán program v podobě návštěvy Würzburgu a v neděli jsme trávili čas se svými hostitelskými rodinami. V úterý po úspěšném odprezentování projektů nás vlídně přijal starosta Wiesentheidu. Společný týden jsme zakončili rozloučením ve škole, kterého se zúčastnili i rodinní příslušníci našich partnerů. Další den nás čekala už jen cesta domů.

Lída Hauznerová (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ruštináři bodují

Dne 14. března 2018 se u nás na gymnáziu uskutečnil již 5. ročník krajského kola  festivalu uměleckého přednesu poezie, prózy a písní v ruském jazyce ARS POETICA - Puškinův památník. Letošního ročníku se zúčastnily Gymnázium Mimoň, Obchodní akademie Česká Lípa a naše gymnázium. Základní školy tentokrát reprezentovala ZŠ Turnov, Žižkova ul. (Další zájemci o festival se bohužel, omluvili kvůli chřipkové epidemii. Snad tedy příště.)

Diváci shlédli krásná představení, tři pohádky a jedno hudební vystoupení.  Naše žákyně z 3. A - Eva Bartáková, Šárka Honová, Klára Holubová, Natálie Kopecká a Dominika Tužová obsadily s adaptací pohádky O stříbrném talířku a zralém jablíčku 1. místo v kategorii SŠ – kolektiv a postupují do celostátního kola, které proběhne v červnu tohoto roku v Praze.

Děkujeme panu Bc. Jindřichu Vrabcovi z  firmy ROSIMPEX, s.r.o., za finanční podporu festivalu.

Ve stejném týdnu, dne 16. března 2018, se konalo krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce v Domě dětí a mládeže Větrník v Liberci. V soutěži, ve které si žáci základních a středních škol Libereckého kraje poměřují své síly v jazykových a komunikačních dovednostech, obsadili naše Bára Činčurová (4. A) 1. místo, Natálie Kopecká (3. A) 2. místo a Vít Randula (4. A) 4. místo v kategorii SŠI. Bára bude naše gymnázium také reprezentovat v celostátním kole v Praze v dubnu 2018.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro maturitní a předmaturitní ročník

Od 23. března 2018 probíhá přihlašování do volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v I. kole. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).

Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Pouze žákům, kteří si zvolí volitelný předmět, jenž pro nedostatek zájemců nebude otevřen, bude otevřeno II. kolo volby.

Před přihlášením je vhodné nejprve prostudovat dokument Nabídka volitelných předmětů, kde jsou uvedeni i předpokládaní vyučující jednotlivých předmětů. Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2018. Žákům, kteří ve stanoveném termínu volitelné předměty nezvolí, je v souladu se zákonem stanoví ředitel školy. Případné dotazy zodpoví zástupce ředitele Jan Voženílek.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Oznámení o konání voleb členů školské rady, kteří jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců

Datum voleb: 18. 4. 2018

Místo konání: Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530, 460 01 Liberec 11

Čas: 10.00—12.00 a 15.45—18.00

Čas pro uplatnění kandidatury: Kandidaturu lze uplatnit do 4. 4. 2018.

Způsob uplatnění kandidatury: Kandidaturu lze uplatnit na nominačním listu. List je k dispozici na webu GFXŠ (O nás → Školská rada) a u sekretářky školy. Návrhy se podávají poštou na adresu gymnázia nebo osobně v sekretariátu. Návrh musí být podepsán navrhovatelem i kandidátem.

Mgr. Václav Ulvr, ředitel školy

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Pošmournou středu rozjasnily výkony účastníků LinguaFestu

I když venku byla plískanice a sychravo, v aule naší školy panovala ve středu 14. března milá a radostná atmosféra. Konal se tu totiž už 4. ročník LinguaFestu, festivalu v mluveném nebo hudebním uměleckém projevu v cizích jazycích.

Letos se přehlídky zúčastnili zástupci čtyř gymnázií Libereckého kraje: Gymnázia Jeronýmova, Doctriny – Podještědského gymnázia, Gymnázia Dr. Randy z Jablonce nad Nisou a samozřejmě našeho Gymnázia F. X. Šaldy. Program byl opět velmi pestrý, od dvou pohádek v angličtině a německé hříčky o hledání vlastní identity přes poezii Edgara Allana Poea a Guillauma Apollinaira až po francouzské šansony od Zaz či Edith Piaf a ruskou častušku.

Při obtížném rozhodování o laureátech by s porotou sestávající z učitelů cizích jazyků a HV zúčastněných škol asi nikdo neměnil. Ta na konec vybrala za laureáty festivalu kolektiv žáků kvarty Gymnázia F. X. Šaldy za pohádku The Canterville Ghost, Alenu Jansovou z Gymnázia Dr. Randy za dechberoucí recitaci básně The Raven a kolektiv šesti dívek z Gymnázia F. X. Šaldy a Gymnázia Jeronýmova za vlastní hudební aranžmá pěti písní v pěti cizích jazycích. Pamětní listy a drobnou odměnu ale obdržela všechna vystoupení, takže s prázdnou neodešel nikdo.

Velmi děkujeme hlavnímu sponzorovi akce panu J. Vrabcovi z firmy Rosimpex a SRSPŠ za finanční podporu a všem účastníkům ještě jednou za velice kvalitní vystoupení.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Unser Ziel? NATÜRLICH PRAG!

V pondělí 12. a v úterý 13. března 2018 bojovali naši nadšenci pro německý jazyk v DDM Větrník v krajských kolech Soutěže v německém jazyce. Naši mladší germanisté obsadili 2. místa – Šárka Líbalová z kvarty v kategorii IIB a Milan Sedlák ze 2N v kategorii IIC. Milana ve stejné kategorii doprovodil Ondřej Gajdoš z 1N – 4. místo. Starší němčináři patřili také opět mezi nejlepší – Nikol Benešová ze septimy obsadila 2. místo, kategorie IIIA. V kategorii IIIB jsme měli dvě zástupkyně – byly to Veronika Pavlíková z 5N, která obsadila 4. místo a naše nejúspěšnější soutěžící, kterou byla Pavla Volfová ze 3N. Pavla kategorii IIIB vyhrála a postupuje tak do celostátního kola, které je letos 4denní a koná se v dubnu v Praze.

Pavle držíme pěsti a děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři v Ostravě

V pátek 23. 2. 2018 se Debatní klub při gymnáziu F. X. Šaldy vydal do Ostravy, aby se zúčastnil zdejšího debatního turnaje. Liberecký klub tu reprezentovaly dva týmy: první, složený výhradně z libereckých debatérů, druhý, doplněný posilami ze škol Open Gate a Frenštátu pod Radhoštěm.

Zprvu nás zaskočil mráz, hlavně při návštěvě zdejšího olympijského parku a výšlapu na haldu Emu. Zvládli jsme se ale rychle přizpůsobit a debaty o ekonomických sankcích a umělé inteligenci nezůstaly s nábojem a napětím pod bodem mrazu. Více se dočtete zde.

Stanislav Žák (student kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta získala poznatky o publicistickém stylu přímo od novinářky

Dne 23. února jsme měli možnost se při besedě v rámci hodiny češtiny blíže seznámit s prací novinářky a redaktorky MF Dnes, paní Jany Pavlíčkové. Díky různorodým otázkám rozhodně řeč nestála. Jelikož paní Pavlíčková nějakou dobu pracovala i ve veřejnoprávní České televizi, dozvěděli jsme se i o jejích horkých chvilkách v živých vstupech ve zprávách. Paní redaktorka nám také osvětlila, že pro práci novináře je důležité mít široký rozhled.

Tímto bychom chtěly za celou třídu poděkovat paní profesorce Fantové za organizaci celé akce, která pro nás byla zajímavá a přínosná. Děkujeme také paní redaktorce za přijetí našeho pozvání a příjemné strávení hodiny.

Klára Kopytková, Šárka Líbalová a Marie Malinovská (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

F. X. chodí do divadla

Už nějakou dobu se tak dvakrát třikrát do měsíce sejde skupina až šestnácti mladých lidí před Divadlem F. X. Šaldy, aby záhy vystoupala do své oblíbené druhé řady na druhém balkoně a zhlédla odtud tu činohru, tu muzikál, či dokonce operu anebo balet. Velice nás těší zájem studentů o kulturu, fandíme jim a chceme je i nadále podporovat. Projekt, za který vděčíme paní profesorce Dagmar Vinšové, poběží dále jen s malou změnou: od března 2018 se obracejte na paní profesorku Karolínu Lysičanovou.

Informace o vybraných představeních a o postupu, kterak získat zlevněnou vstupenku, najdete každý měsíc na vývěsce vedle hudebny nebo na dveřích žákovské knihovny. Choďte s námi do divadla!

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz v Alpách 1. A a 1. B

V neděli 11. 2. ve večerních hodinách vyrazily třídy 1. A a 1. B směr rakouské Alpy. Čekal nás týden plný lyžování, padání, ale také sbližování se mezi sebou. Ti lepší z nás si užili rozmanitost alpských sjezdovek, nabyli spoustu nových zkušeností a technik na lyžích, které se například hodí na free ride. Ti méně zdatní na sobě dřeli a překonávali sami sebe každý den a i přes nemalé množství pádů zachovali dobrou náladu a odjeli domů se skvělým pocitem. Počasí se nám, vyjma prvního dne, krásně vydařilo a opalovací krém přišel vhod. Všichni jsme byli unešení při pohledu na horizont, který nás obklopoval ze všech stran a kolem nás vládla příjemná atmosféra. Za zmínku stojí také hotel, ve kterém jsme přebývali. Zvláště pak bohatá snídaně a pohádková čtyřchodová večeře, kterou si všichni pochvalovali.

Za úžasný zážitek děkujeme pánům profesorům Kociánovi a Sanmannovi a paním profesorkám Gajdošové a Špidlenové, kteří nám tento skvělý zážitek umožnili a po celou dobu na nás dohlíželi. Kurz se obešel bez větších zranění a všichni si odnášíme skvělé zážitky a zkušenosti.

Nina Netolická (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch studenta GFXŠ v Ústředním kole Fyzikální olympiády

O jarních prázdninách, od úterý 27. února do pátku 2. března, proběhlo Ústřední kolo 59. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A, které pořádalo Gymnázium Dr. Randy v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Naše gymnázium reprezentoval vítěz krajského kola Jaroslav Hořák ze 2. B. V silné konkurenci obsadil 20. místo a stal se úspěšným řešitelem ústředního kola. Umístění je o to cennější, že kategorie A je určena pro studenty maturitních ročníků.

Jardovi k umístění blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen GFXŠ, ale i Libereckého kraje.

Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Angličtináři po roce opět v okrese zářili

V letošním okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce nám naši studenti opět udělali radost. Obzvláště se dařilo našim zástupcům v mladších kategoriích. V kategorii II.B zvítězil Matyáš Kubíček z kvarty a hned za ním se umístil Dominik Švestka z tercie. Oba také postupují do krajského kola. Úspěchu jsme se dočkali i v kategorii I.B (dále nepostupové), ve které „stříbro“ získal Merlin Pěnčík ze sekundy. Ve vyšší kategorii III.A zůstala Klára Holubová ze 3. A těsně pod stupni vítězů. Barbora Kracíková ze sekundy se dále umístila na 6. místě a Robert Neuhöfer z kvinty na 8. místě. Všem našim reprezentantům děkujeme a gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch v dalším kole.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zločiny komunismu

„Komunisté hodili lidem bonbon, málokdo viděl, že je to jed.“

Dědictvím komunistů, které přetrvává do dnešních dnů, je podle senátora Tomáše Czernina „lhostejnost k tomu, co kolem nás děje“. Uvedl to na semináři Zločiny komunismu, kterého se pod vedením profesorů J. Jirovského a T. Hriníkové zúčastnili vybraní studenti našeho gymnázia.

Spolu s historiky Petrem Blažkem a Janem Kalousem mluvili o tzv. Vítězném únoru 1948 a o charakteru totalitního režimu v ČSSR. Blažek upozorňoval na to, že měl tehdejší prezident Edvard Beneš několik jiných možnosti k řešení vládní krize a že si vybral tu nejhorší možnou. Kalous připomínal popravu Heliodora Píky, Milady Horákové a umlácení faráře Josefa Toufara.

Czernin nakonec podotkl, že je důležité probouzet zájem mladých lidí o veřejné dění právě proto, aby se věci, které se staly přesně před 70 lety, nemohly opakovat.

Ema Tomanová (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ave Luculus!

Naše studentka - Lucie Kubíčková (4. B) – je 10. nejlepší chemik v republice!

Začátkem února se sešli všichni příznivci nauky alchymistické v Hradci Králové, kde proběhlo národní kolo chemické olympiády kategorie A. Lucka bojovala statečně a neúprosně a díky tomu patří mezi deset nejlepších. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy čar a kouzel.

prof. Severus Snape

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Férová debata u Fryče

Dne 21. 2. se ve Fryčově knihkupectví konala tzv. Férová debata. Jednalo se o debatu dvou smíšených týmů složených z debatérů Debatního klubu při GFXŠ a některých zastupitelů města Liberec. Tématem byla podpora umělé inteligence. Více se dočtete zde.

David Hochman

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zeměpisci z FX ovládli okresní kolo

Polovina postupujících z okresního kola zeměpisné olympiády je z naší školy! Vítězem se stal Jakub Strašlipka ze sexty, a to ve středoškolské  kategorii D. Druhá místa patřila Lukáši Maierovi z primy, Viktoru Stahlovi ze sekundy a Marianovi Jerinićovi z 2.A. Neztratili se ani zbývající: Markéta Pavlíková, Filip Kmínek a Patrik Pažout, kteří byli jako úspěšní řešitelé v první desítce. Gratulujeme! Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Druhá místa v okresním kole OČJ jsou naše!

Dne 30. ledna 2018 se v budově Krajského úřadu v Liberci konalo okresní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Studentkám naší školy se podařilo v obou kategoriích postoupit do krajského kola. V I. kategorii obsadila druhé místo Natálie Adamcová (4V), ve II. kategorii získala druhé místo Anna Stezková (2. A). Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměna v Aachen

V termínu od 20. 1. do 27. 1. 2018 se uskutečnila 2. část studentské výměny třídy 3N s německým Pius-Gymnáziem v Cáchách.

Po náročné cestě z Liberce do Cách si české studenty vyzvedli jejich výměnní partneři s rodinami a společně strávili večer a následující nedělní den programem, který sami naplánovali.

V pondělí začali čeští studenti společně s německými z Cách i z Lipska pracovat ve vybraných workshopech. Odpoledne jsme šli na prohlídku místního chrámu. Náš úterní den započal brzkým odjezdem z Cách do Bruselu. Nejdříve jsme měli přednášku a diskusi se Sabine Verheyen, německou euro-poslankyní, která je absolventkou Pius-Gymnázia.  Poté jsme navštívili plenární sál a interaktivní výstavu v parlamentáriu.

Náplní středy bylo pokračovat v projektové práci. Odpoledne jsme měli možnost prohlédnout si místní radnici. Ve čtvrtek jsme jeli do bývalého hlavního města Bonn. Tam jsme si mohli prohlédnout vilu Hammerschmidt, v současné době 2. oficiální sídlo spolkového prezidenta pana Franka Waltera Steinmeiera, poté jsme si prošli vládní a parlamentní čtvrť. Následoval polední rozchod v centru města. Nakonec jsme se dozvěděli zajímavosti o minulosti východního a západního Německa ve známém muzeu „Haus der Geschichte“. Den jsme si moc užili, i když se nám zpáteční cesta trochu prodloužila. V pátek jsme dokončili naše projekty a poté jsme naše nápady prezentovali.

V sobotu ráno jsme se všichni sešli na nádraží, rozloučili se a večer v pořádku dojeli zpět do Liberce.

Kateřina Holubová (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematici opět na špici

Ve středu 24. ledna 2018 se sešli na Krajském úřadě Libereckého kraje úspěšní řešitelé školních kol matematické olympiády v kategorii Z9, aby změřili své síly v kole okresním. Naši školu reprezentovali žáci kvarty a 2N a v silné konkurenci svých vrstevníků si vedli skvěle. Vždyť mezi deseti úspěšnými řešiteli okresního kola byla celá polovina z F.X.!

Nejlepšího výsledku dosáhl Vojta Vávra z kvarty, který se umístil na děleném prvním místě. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Štěpán Vodseďálek (2N), Matěj Ptáček, Jan Matějčík a Martin Vrba (kvarta). Kompletní výsledková listina.

Všem moc blahopřejeme a postupujícím držíme palce v krajském kole!

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

F. X. Šaldy zcela ovládlo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A

Ve středu 24. 1. 2018 se konalo krajské kolo fyzikální olympiády nejvyšší kategorie A. Naši studenti nedali nikomu šanci. První místo suverénně získal Jaroslav Hořák, student teprve 2. ročníku. Krásné druhé místo obsadil Ondřej Bieaman ze 4. B a třetí místo Daniel Kounek z oktávy. Všem úspěšným fyzikům gratulujeme a  děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2018

Ve čtvrtek 18. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Té se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla jednotlivými výkony mile potěšena. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalový turnaj

V průběhu měsíce listopadu a prosince proběhl ve velké tělocvičně gymnázia florbalový turnaj třídních kolektivů o putovní pohár ředitele školy. Z vítězství se radují obhájci prvenství z předchozího roku – 6N. Na druhém místě skončila třída 2. B a na třetím místě 3. B. Vítězům gratulujeme.

Všem účastníkům děkujeme za účast a věříme, že za rok opět setkáme při této sportovní události. Více fotografií naleznete zde.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Početná delegace

Školním kolem MO kategorie A prošlo úspěšně osm studentů. Nejvíce se dařilo Zuzaně Urbanové ze 6N. Přejeme našim matematikům hodně úspěchů v krajském kole, které se koná 16. ledna 2018.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Uvařit ten správný lektvar...

se daří našim chemikům. V prosinci se nadějní adepti naší školy čar a kouzel v Bradavicích účastnili soutěže v nejvyšší kategorii A krajského kola chemické olympiády. Lucie Kubíčková (4.B) vyhrála a zajistila si tak účast v kole celostátním. Na 2. místě jí kryl záda Lukáš Vencálek (8V) a na 4. místě skončil také náš student Daniel Kounek (8V). Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

prof. Severus Snape

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

HIV kurz 2017 – 2. A

Myslím, že nebudu mluvit pouze za sebe, když přiznám, že na událost konající se na začátku prosince jsem od začátku pohlížela lehce skepticky. Mou důvěru zejména podkopávalo pomyšlení na kombinaci velkých prostorů, starších topení a průměrné venkovní teploty tak 4 stupně Celsia. A to nemluvím o výrazu rodičů, když jim šetrně sdělíte, že opravdu jedete      na kurz „HIV“.

Samozřejmě tady nemohu vyjmenovat, co všechno jsme na kurzu tropili, vymýšleli, zkoušeli nebo hráli, abych ostatní budoucí účastníky tohoto „zájezdu“ nepřipravila o překvapení. S absolutní jistotou však mohu následující třídě potvrdit, že není z čeho mít strach. Nečeká Vás únavná monotónní desetihodinová práce na malbě krajinky ani přednáška o historii umění v, Bůh ví jaké, zapadlé zemičce. Jediné, co si dovolím vyslat do světa, je nepatrné echo hlásající, že to, co zažijete tam, jste stoprocentně ještě nezkusili.

My, 2. A, jsme si to opravdu užili. A vy, stejně tak jako náš třídní kolektiv, budete na kurzu veselí, hraví, odvázaní, odpočatí a zároveň unavení, prostě spokojení.

Julie Petráková (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Návštěva liberecké synagogy

Dne 14. 12. 2017 navštívila kvarta libereckou synagogu. Provázela nás studentka našeho gymnázia Ester Adamová. Dozvěděli jsme se něco více o židovských svátcích, tradicích a celkově o judaismu. Ester nám také vyprávěla o průběhu jednotlivých obřadů. Myslím si, že jsme se dozvěděli hodně nových věcí o tomto náboženství. Tímto bych chtěla poděkovat panu profesoru Minsterovi za zařízení celé akce a Ester za příjemně strávené odpoledne.

Šárka Líbalová (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměna s Aachen

Naše výměna začala v sobotu 25. 11. na libereckém nádraží… Přestože měli všichni žáci strach ze svých výměnných partnerů, proběhlo uvítání v rodinách i seznamování v naprostém pořádku. V neděli jsme si každý připravili pro svého výměnného partnera individuální program, ale nakonec se stejně všichni sešli při hře bowlingu.

Dalšího dne začínal náš program ve škole, kde jsme pracovali na tématu „Politika a hospodářství“. Odpoledne jsme byli přijati na liberecké radnici, kde jsme mj. měli výjimečnou možnost prohlédnout si Liberec z věže radnice.

Od úterý do čtvrtku jsme absolvovali exkurze do firem Knorr-Bremse a Škoda-auto a výlety na Ještěd a do Prahy.

V pátek jsme se opět sešli ve škole, kde všechny skupiny odprezentovaly svoje projekty. Po společném programu jsme navštívili jako vždy naše oblíbené kavárny, veřejné bruslení, laser game, liberecký bazén nebo vánoční trhy.

V sobotu jsme řekli svým partnerům se slzami v očích brzy na shledanou v Aachen. Výměnu jsme si opravdu skvěle užili a většina z nás si se svými partnery dokonale sedla. Již teď se těšíme na 20. ledna, kdy vyrazíme my k nim do Aachen.

Diana Duschková, Sofie Susová a Jaroslav Prais (studenti 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

PRIMA KLIMA

V úterý 21. 11. 2017 jsme my, 4N, vyrazili na čtyřdenní ekologický projekt s názvem PRIMA KLIMA, kterého jsme se zúčastnili společně s německou třídou z Ebersbachu. I přes docela nepříznivé počasí jsme si celý projekt užili – byli jsme na prohlídce kamenolomu a elektrárny, sázeli jsme stromečky, prošli si muzeum v Görlitz a mnoho dalšího. Celý týden jsme navíc bydleli v krásném nejstarším německém klášteře v městečku Ostritz. Nejlepší ale bylo, že jsme si našli spoustu nových přátel a jistě to nebylo naposledy, kdy jsme se s nimi viděli.

Kateřina Juricová (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj junior 2017

Už tradičně jsme měli zastoupení v týmové matematicko-fyzikální soutěži, opět v Praze na Gymnáziu Ch. Dopplera. A i letos se našim dařilo. Oba týmy získaly 24 body. Tým kvarty ve složení Matěj Ptáček, Matyáš Kubíček, Lukáš Kmoch, Martin Vrba byl desátý, pro Barboru Kracíkovou, Petra Vajce (oba ze sekundy) a Vojtěcha Šíra a Filipa Kmínka (z tercie) to bylo dvanácté místo. Gratulujeme.

Více informací a podrobné výsledky naleznete zde.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dějepisná olympiáda 2017/2018 – školní kolo

Ve středu 15. 11. 2017 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, tento rok s názvem „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“. Soutěže se z naší školy zúčastnilo 12 studentů a letošním vítězem se stala Natálie Adamcová z kvarty, která tak má jistý postup do okresního kola. V lednu ji však možná budou moci doprovodit ještě další dvě děvčata, jež obsadila medailové pozice. Na místě druhém se umístila Šárka Líbalová z kvarty, třetí místo obsadila Zlatica Mlčochová z 2N. Všem řešitelům olympiády bych rád jménem vyučujících dějepisu poděkoval za účast, postupujícím děvčatům budeme v dalších kláních držet palce.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldův badmintonový turnaj

V první sobotní prosincové dopoledne se na hřištích tělocvičny našeho gymnázia sešlo šest sportovních dvojic. Systém turnaje byl tentokrát nastaven tak, že se každá dvojice utkala s každou dvojicí v jednom vzájemném utkání. Utkání se odehrála na 2 vítězné sety.

Všechny dvojice podaly krásné sportovní výkony a bojovalo se o každý bod. Na konečném prvním místě se umístili Stejskalová Hana (1. B) a Stejskal Lubor, na druhém místě Nišev Michal (2V) a Nišev Alexandr, na třetím místě Líbal Štěpán (2V) a Líbal Aleš.

Věříme, že se opět za rok setkáme při dalším sportovním předvánočním zápolení. Více fotografií naleznete zde.

Mgr. Michal Kocián a Mgr. Jana Gajdošová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Martin Luther na FX!

Aneb připomínka toho, abyste, podobně jako autorka článku, nezapomněli, co se na naší škole dělo!

Čtvrtek 9. 11. 2017. Zcela normální vyučovací den, pokud jste však nevkročili do učebny dějepisu společně s třídou 1N, 2N, tercií nebo kvartou. Ta se totiž díky žákům z 5N posunula v čase o celých 500 let zpátky, kdy Martin Luther vydává svých 95 tezí. Úvodem zaznělo několik expresivních Lutherových citátů z úst moderátora, program pokračoval v duchu krátké informativní prezentace a byl mezitím prostřídán i divadelním představením, kde vystoupil například samotný Martin Luther nebo jeho úhlavní odpůrce Karel V. Ke konci se učebna proměnila v bojiště šmalkaldské války, kde proti sobě povstali vojáci z armád Karla V. a protestanti.

Jak válka dopadla, určitě z hodin dějepisu víte, historii už jsme ovlivnit nemohli. Přesto však doufáme, že zúčastnění studenti odcházeli s potěšením (které nebylo jenom díky výbornému občerstvení) a třeba se i něco naučili :-).

Veronika Pavlíková (studentka 5N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cestopisná vyprávění Pavla Svobody

Dne 29. 11. měli žáci sekundy, kvarty a 1N a následně i žáci vyššího gymnázia (6V, 2A, 2B) možnost zúčastnit se cestopisného vyprávění geografa, cestovatele a fotografa Pavla Svobody. Nejprve nás pan Svoboda krátce seznámil se svou předchozí cestou po asijských zemích. Nižšímu gymnáziu poté vyprávěl o mezi lidmi méně známém státu jménem Sultanát Omán, proto pro nás bylo mnoho informací úplně nových. Dozvěděli jsme se něco o ománském způsobu života i tamějších zvycích. Pan Svoboda líčil své zážitky velice poutavě, a proto jsme se do obyčejného školního dne vraceli neradi. Vyšší gymnázium si poté poslechlo vyprávění o Střední Asii.

Za obě skupiny bychom panu Svobodovi rády poděkovaly za zajímavé povídání a doufáme, že nás ještě někdy navštíví a podělí se s námi o další úžasné zážitky.

Marie Malinovská a Klára Kopytková (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Stolní tenisté bronzoví

Ve dnech 21. a 22. listopadu se zúčastnili naši studenti (Blinka, Mečl, Waldhauser, Pusch) republikového finále středoškolských družstev ve stolním tenise, které se konalo ve Vlašimi. V nabité konkurenci brali bronzové medaile, když v semifinále těsně nestačili na později vítěznou Opavu. Chuť si alespoň trochu napravili vítězstvím nad Zlínem v souboji o třetí místo.

Štěpán Waldhauser (student 7V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři na prezidentské debatě

Debatní klub našem gymnáziu se podílel na organizaci první regionální debaty kandidátů na prezidenta, která se konala ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Samotná debata vznikla na základě nápadu členů Parlamentu mladých Liberec a celou ji zastřešila iniciativa Občanem na 72 hodin. Z podnětu naší koučky, Aleny Čechové, jsme i my, debatéři, dostali jedinečnou příležitost nakouknout do zákulisí a podílet se na realizaci debaty po boku dalších, převážně studentských, organizací.

Více informací, včetně fografií, najdete na našem facebooku.

Karolína Labská (studentka 8V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2017

Ve dnech 24. a 25. listopadu se uskuteční čtrnáctý ročník malého festivalu autorských čtení - Literární pozdravy, jehož spolupořadatelem je SRSPŠ našeho gymnázia. Program letošního ročníku a další informace o festivalu naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster (organizátor festivalu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Seminář geografie za diamanty v Praze

Ve středu 22. listopadu se nevelká skupina geografického semináře vydala do hlavního města za diamanty (nejen). Cílem návštěvy bylo Muzeum diamantů na Starém Městě. Studenti se seznámili se vznikem, zpracováním a obchodem s těmito drahými kameny. Součástí muzea je i prodejní expozice, kde byl vystaven „kousek“ za necelé dva miliony korun. Odpoledním cílem exkurze byl Geografický ústav PřF UK na Albertově, komentovaná prohlídka rozsáhlé mapové sbírky a výstavy glóbů při příležitosti  Dnů geografie. Další foto.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo v plavání

V pondělí 13. 11. jsme se zúčastnili okresního kola v plavání SŠ. Děvčata (Trávníčková Sára, Krejzarová Barbora, Brebtová Tereza, Škrétová Viktorie, Topinková Zuzana, Fraňková Veronika) zvítězila, chlapci (Pavlů Václav, Smolný Lukáš, Patrný Josef, Škréta Vojtěch, Stárek Martin, Kozák Martin) byli se stejným počtem bodů jako vítěz druzí.

Obě družstva postoupila do krajského finále, které se uskuteční 4. 12. v Jilemnici. Držte nám palce!

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FX na Dnu GIS

Dne 14. listopadu byly zahájeny již 17. Dny GIS v prostorách bloku G Technické univerzity v Liberci. Prezentace  geografických informačních systému se tradičně aktivně účastní i skupinka našich studentů z geografického semináře. Na stanovišti "Dotkněte se mapy" mohli návštěvníci nahlédnout do tajů veřejných mapových serverů. Slavnostního zahájení, kterého se mimo jiné účastnil i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, byly přítomny třídy 1.A a 1.B. Další foto.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědný klokan 2017

Po zpracování celokrajských výsledků soutěže Přírodovědný klokan potěšili svým umístěním žáci našeho gymnázia. V kategorii Kadet obsadila třetí příčku Valérie Suchánková z kvarty, v kategorii Junior na pomyslnou stříbrnou medaili dosáhl Ondřej Chwiedziuk z kvinty, třetí místo patří Adamu Švestkovi z 1. B.

Blahopřejeme! Kompletní výsledkové listiny.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo ve florbalu

Naše děvčata z primy a sekundy v pátek 10. 11. bojovala se soupeřkami z ostatních ZŠ ve florbalu. Konečný výsledek je 4. místo v okrese, bohužel nepostupové, ale děvčatům za jejich výkon a nasazení přísluší pochvala. Holky díky a příští rok jim to ukážeme!

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo Logické olympiády

V kategorii C postupuje z 2. místa do celostátního kola František  Jurák ze 4. B. Jakub Strašlipka ze sexty byl šestý a Ondřej Chwiedziuk z kvinty jedenáctý. V první polovině skončila ještě Anežka Gruberová ze 4. B.

V kategorii B byla nejlepší Natálie Adamcová z kvarty na 9. místě, jedenáctá pak Andrea Jeřábková ze 2N a hned za ní František Pusch z kvarty. Úspěch kvarty potvrdili ještě Jan Matějčík a Martin Vrba. Těsně za polovinou byla Barbora Kracíková ze sekundy.

Všem účastníkům gratulujeme a Františkovi držíme palce v celostátním kole.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Severandy z FX

Víte, že... na naši školu chodí také „umělci“? Je nás celkem sedm a jsme součástí libereckého dětského sboru Severáček. Z našeho gymnázia jsou to konkrétně Markéta Zahradníková (4. A), Martina Shonová (2. B), Petromila Kopecká (3N), Eva Svobodová a Adéla Le (5V), Klára Feckaničová (2N) a Natálie Knězů (2V). A proč to vůbec zmiňujeme? Na začátku října jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže v italském městě Riva del Garda, kde jsme vyhráli tři kategorie, a to v konkurenci 33 sborů pocházejících z celkem 15zemí. A to není vše. Díky tomuto úspěchu jsme také měli možnost zasoutěžit si o Grand Prix s osmi nejlepšími sbory celého festivalu. Juch!

Adéla Le (studentka 5V) a Markéta Zahradníková (studentka 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

První turnaj Debatní ligy

V neděli 15. 10. jsme se s debatéry vrátili z Hradce Králové z prvního turnaje Debatní ligy. Vymysleli jsme spoustu argumentů na různá témata, jako například změna systému školství nebo financování předvolebních kampaní. Snažili jsme se jimi překvapit a porazit týmy z celé republiky. V mezičase jsme stihli i množství společenských aktivit, dokonce i návštěvu stoleté vodní elektrárnu Hučák.

A přestože si neodvážíme hmatatelné vítězství (ačkoliv jedna naše debatérka byla mezi třemi nejlepšími řečníky celého turnaje), všem jsme ukázali, že na naše liberecké debatéry je třeba dát si pozor!

Pro více informací, zážitků a fotek sledujte náš  FB.

Karolína Labská (studentka 8V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Wiesentheid v Liberci

Ve dnech 4. – 11. 10. 2017 proběhla jako každý rok výměna mezi žáky našeho gymnázia a gymnázia ve Wiesentheidu. V průběhu celého týdne jsme navštívili galerii a muzeum, IQLandii, Prahu a Bozkovské jeskyně. Dvě dopoledne jsme ve škole pracovali na našich projektech s názvem „Unsere Heimat – unsere Zukunft“.

O víkendu jeli někteří na Ještěd, někteří šli do Babylonu a někteří zase celý víkend prospali, protože počasí nám opravdu nepřálo a téměř nepřetržitě pršelo. I přesto věřím, že se všem výměna líbila, a těším se na naše další setkání s našimi německými partnery v březnu 2018.

Patrik Pažout (student 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo v přespolním běhu

V pondělí 2. 10. jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu základních a středních škol, jehož jsme byli zároveň pořadateli. Naše družstva nás reprezentovala velmi dobře: V kategorii nejmladších chlapců (6., 7. tř.) jsme obsadili 8. místo, starší děvčata (8., 9. tř.) vyhrála a chlapci byli druzí. Kategorii SŠ jsme s přehledem vyhráli. Chlapci navíc postoupili do krajského kola.

Děkujeme všem pomocníkům i reprezentantům školy a příští rok se těšíme na pokračování.

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dny poznávání 1N

V pondělí 25. 9. 2017 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Liberci. A kdo všechno? Takže naše třída 1N, pan profesor Jirovský, paní profesorka třídní a samozřejmě pořadatelé našich dnů ze spolku Ratab.  Společně jsme jeli vlakem až do Bílého Potoka. Z vlakové stanice jsme šli ještě 30 minut pěšky do pensionu Krakonoš, kde na nás po krátkých úvodních hrách čekal oběd. Po obědě, vybalení, svačině a zabydlení jsme se vydali na odpolední aktivity ven, kde jsme barvami malovali Monu Lisu. Poté začala válka s barvami. Před večeří jsme se šli umýt a po večerním programu spát.

Další den na nás čekala snídaně a další seznamovací hry v jídelně i na louce. Večer začala soutěž s různými aktivitami ve dvojicích. O zbytek večerního programu se starala třída 1N. Předváděli jsme scénky učitelů a jejich hodin. Zbytek večera jsme měli volno.

Ráno jsme stávali v půl šesté kvůli dobrovolnému výletu na vyhlídku Paličník na východ slunce, kterého se zúčastnili skoro všichni, až na malou skupinku těch, kterým se nechtělo vstávat. Vrátili jsme se na snídani a po zabalení batohů, uklizení pokojů a závěrečném obědě a aktivitách jsme jeli zase vlakem zpátky do Liberce. V Liberci jsme se všichni se všemi rozloučili a rozešli se.

Tomáš Burak (student1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chorvatsko 2017

V týdnu od 18. září jste si na naší škole mohli povšimnout něčeho zvláštního. Liduprázdné chodby, ticho se Vám přímo zařezávalo do kostí. Studenti třetího ročníku totiž spolu s družinou všech tělocvikářů přesídlili na týden do chorvatského kempu Baško Polje. Proč že to? By svému tělu dopřáli trochu toho endorfinu. A co se tam dělo? Sportovních aktivit bylo i přes mírný nečas bohatě a legrace ještě víc. S láskou vzpomínáme na příklad na orientační běh, z něhož si na památku odnášíme i pár šrámů, nebo třeba na závěrečnou plavbu výletní lodí do malebných chorvatských městeček, spolu s vynikajícím obědem na palubě. Výlet to byl velice krásný (nakonec i slunečný) a do školních lavic se nám vrací opravdu těžko. Můžeme snad jen závidět současným druhákům, které to všechno ještě čeká. Více fotografií naleznete zde.

Anna Michlová (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikálně-technický kroužek při GFXŠ

Nabízíme pro žáky druhého stupně ZŠ se zájmem o fyziku a techniku schůzky každou druhou středu odpoledne od 14.30 do 16.00. Náplní těchto setkání bude:

 • Pokusy (elektřina, magnetismus, kmitání, vlnění…)
 • Měření s čidly Vernier
 • Práce se stavebnicí Merkur
 • Zajímavé pořady (Technické divy světa…)
 • Exkurze (vysílač, lanovka, teplárna…)

Přihlášku stáhněte zde a zasílejte do 31. 10. 2017 na adresu ja@gfxs.cz.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizační pobyt kvinty

Ve dnech 20. – 22. 9. se třída kvinta zúčastnila svých druhých harmonizačních dnů. Pobyt jsme odstartovali i zakončili klasicky na nádraží. Po celou dobu jsme hráli spoustu kolektivních seznamovacích her, které nás měly více sblížit. Nejtěžším úsekem pro nás bylo strávit celé dopoledne se zavázanýma očima a vypořádat se s nástrahami v Bílém Potoce. Volné večery jsme také využili k trávení společného času popíjením Krtečkových bublinek. Všichni jsme si celý pobyt maximálně užili a odjíždíme se zharmonizovanou třídou. Škrr.

dívky z kvinty

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Prima se seznamovala

Ve dnech 18. – 20.  září 2017 se konaly Dny poznávání primy v penzionu Krakonoš v Bílém Potoce. Záměrem bylo sblížit žáky a paní profesorku Ivanu Buchalovou, která byla zároveň naším vedoucím spolu s panem prof. Minstrem, Ondrou Bekem z oktávy a s Lukášem Kmochem, Veronikou Kultovou a Davidem Hochmanem z kvarty.  První den plný her jsme strávili v lese. Druhý den jsme si vyšli na výlet na chatu Hubertka a z Kočičích skal obdivovali krásný výhled do krajiny. Třetí den pro nás byly připraveny aktivity na posílení důvěry, jako probíhání tunelem, prkno a skok důvěry. Během harmonizačního kurzu jsme si užili spoustu zábavy, ale také jsme se i dobře sladili. Harmonizační kurz byl zkrátka PRIMA.

Kristýna Kohoutová (studentka 1V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Berlín 2017

Jako každý rok se zájemci ze 4.A, 4.B a 8V účastnili třídenního zájezdu do Berlína. V pondělí 18.9. v ranních hodinách jsme se sešli v počtu 24 žáků s paní profesorkou Šípovou a Veleckou na libereckém vlakovém nádraží. Odsud jsme cestovali mnoha spoji až do hlavního města Německa.

Hned poté, co jsme se ubytovali v hostelu, jsme vyrazili na první obchůzku po městě. Měli jsme možnost vidět překrásnou Neptunovu kašnu, známou Fernsehturm, Potsdamer Platz nebo Berliner Dom, a to vše jsme pozorovali v zlatavé záři odpoledního slunce. Na programu byla i zajímavá prohlídka Bundestagu. Do hostelu jsme se dostali v pozdních večerních hodinách, a to jen proto, že jsme se nechali unést večerní krásou města.

Druhý den jsme vyrazili velmi brzy ráno na další poznávání Berlína. Tentokrát jsme navštívili dochované části Berlínské zdi, poté zrekonstruované Neues Museum, kde jsme viděli kouzelnou bustu královny Nefertiti. Odpoledne jsme si prohlédli Olympiastadion a k večeru jsme měli opět objednanou prohlídku v Bundeskanzleramt.

Třetí den začal balením věcí na cestu zpět. Poslední zastávkou bylo muzeum bývalého hraničního přechodu Checkpoint Charlie. Celý výlet jsme zakončili nákupem jídla na zpáteční cestu a poté jsme se vydali vlakem do Liberce. Měli jsme štěstí, po celý výlet nám přálo slunečné počasí a také jsme měli skvělý pedagogický dozor. Exkurzi do Berlína jsme si proto opravdu užili!

Ema Chudobová (studentka 4. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Nepropásněte registraci na Logickou olympiádu!

Registrujte se do 30. září 2017 na adrese www.logickaolympiada.cz

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Odstartoval nový ročník soutěže Eurorebus!

V pondělí 18. září byl spuštěn již 23. ročník vědomostní soutěže Eurorebus!

Loni jsme jako škola byli pátí v republice. Budeme lepší? Záleží jen na vás!

Noví studenti se mohou přidat na www.eurorebus.cz, bližší informace u vyučujících zeměpisu.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Světluška 2017

V pondělí 11. září studenti sexty pomáhali dobré věci tím, že výměnou za drobnosti (tužka, peněženka, tykadla, dokonce i zubní kartáčky) brali peníze zdravým a dávali nemocným, konkrétně zrakově postiženým přes projekt Světluška, který pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Venku jsme strávili celé dopoledne a menší část odpoledne a zpátky do školy jsme se vraceli s kasičkami plnými (občas spíše prázdnými) mincí i bankovek všelijakých hodnot.

Doufáme, že naše snaha přijde vhod a pomůže těm, kdo to potřebují.

Jakub Strašlipka (student 6V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mezinárodní geografická olympiáda iGEO 2017 aneb „Dva týdny v Srbsku“

Ve dnech 2.–14. srpna se v srbském Bělehradě konala mezinárodní zeměpisná olympiáda (iGEO), které jsem se díky vítězství v celostátním kole mohl účastnit spolu s dalšími třemi reprezentanty České republiky.

V prvním týdnu se odehrávala samotná soutěž, během níž museli všichni účastníci prokázat své schopnosti a znalosti nejen geografie, ale i anglického jazyka. Soutěžilo se ve třech rozdílných testech: psaném testu znalostí, práci v terénu a multimediálním testu.

Druhý týden byl poté věnován poznávání celého Srbska nejen zrakem, ale ve velké míře také chutí, kdy nám bylo předkládáno velké množství místních „specialit“. Kdykoli se objevila překážka, český tým ji hravě přeskočil se svým mottem „Zážitek nemusí být pozitivní, nýbrž silný“ a budiž nám odměnou, že jsme se ve zdraví vrátili ze země, v níž vyrostly takové osobnosti jako Nikola Tesla nebo Gavrilo Princip.

A výsledek? Nejlépe se nám vydařila práce v terénu, ve které jsem obsadil 5. místo a náš český tým 3. místo. Celkově ze 160 soutěžících 41 zemí světa jsem se umístil na, pro mě pěkném, 46. místě, což bylo jedno z bronzových umístění (40.–80. místo). Jako tým jsme obsadili 23. místo.

Nyní nezbývá nic jiného, než spustit plán „Kanada 2018“… Foto1,foto2.

Jakub Strašlipka (student 6V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Nositelé bronzové úrovně DOFE na GFXŠ!

Místní centrum programu DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) na našem gymnázium dovedlo k bronzové úrovni své první svěřence. Ti se museli po dobu minimálně šesti měsíců rozvíjet a plnit cíle v oblastech talentu, dobrovolnictví a pohybové aktivitě. Součástí byla i účast na dobrodružné expedici v neznámém terénu, kdy se naši žáci museli spolehnout jen sami na sebe. V červnu pak mohli na slavností ceremonii v Praze převzít odznaky za splnění první úrovně programu tito studenti: David Fiala, Martin Tecl, Kateřina Sommerová, Lucie Kubíčková, Ilona Mikezová, Tereza Sommerová, František Jurák, Anna Urbanová a Karolína Pechová.

Ve fotogalerii naleznete další fotky z proběhlých expedic: Bronzová ceremonieExpedice Krkonoše, Expedice Krkonoše II, Expedice Jeseníky.

Všem oceněným gratulujeme.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozvrh hodin 2017–2018

Zveřejňujeme pracovní verzi rozvrhu pro nový školní rok. Změna rozvrhu vyhrazena. Přejeme pěkné poslední dny prázdnin!

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Úřední hodiny o prázdninách

Budete-li potřebovat o prázdninách ve škole něco zařídit, pak tak učiňte v níže uvedených dnech a hodinách:

úterý 4. 7. od 9.00 do 12.00

od 10. 7. do 25. 8. každou středu od 9.00 do 12.00

od 28. 8. do 1. 9. každý den od 7.00 do 15.00

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatní inzerce

Jedinečná příležitost! Hledá se osoba na pozici asistent vedení Debatního klubu při GFXŠ. Podrobnosti naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI POČTVRTÉ

LETOS V JINÉM OBALU

Hrdý sponzor Magického antikvariátu vyslovuje své nevýslovné díky invencí oplývajícím, pohotovým a pohodovým moderátorům, ochotně, vtipně i poučně z mrtvých či v jednom případě z ledu vstalým ikonám české historie, všem dokonale připraveným a s profesionální bravurou vystoupivším umělcům a sportovcům i jejich pedagogům, šikovným a spolehlivým asistentkám, zručným a vždy připraveným kulisákům i všem podnikavým cukrářům, pekařům, šperkařům, antikvářům či jiným drobným podnikatelům. Počasí nás letos sice opět obdařilo svými přebytečnými dešťovými kapkami, ale my jsme si navzdory tomu potvrdili, že FX rozhodně do výprodeje nepatří.

Karolína a Adam Lysičanovi

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šachový turnaj ve Zlíně

Ve dnech 20. a 21. 6. 2017 jsme se zúčastnili MČR školních družstev v šachu ve Zlíně. Ve složení Jiří Viták, Tomáš Pop, Adam Horák a Patrik Pažout jsme se utkali s nejlepšími šachisty v České republice. Děkujeme panu profesorovi Panošovi za doprovod a SRSPŠ za uhrazení nákladů.

Patrik Pažout (student 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Eurorebus v cíli

Celostátní kolo vědomostní soutěže Eurorebus se již tradičně konalo začátkem června v Top Hotelu Praha. Letos se do něj probojovalo pět tříd: prima, sekunda, tercie, kvinta a 1. B. V soutěži jednotlivců reprezentoval GFXŠ v kategorii středních škol Jakub Strašlipka z kvinty. I když jsme letos ve třídách ani jednotlivcích na přední příčky nedosáhli, byla už samotná účast všech výše uvedených v celostátním finále velkým úspěchem, neboť v soutěži bylo zapojeno na 25 tisíc soutěžících.

Všem reprezentantům blahopřeji a děkuji i všem 150 soutěžícím z naší školy, díky kterým jsme si v soutěži škol o putovní pohár Eurorebus oproti loňsku polepšili o dvě příčky a obsadili skvělé 5 místo! Pořadí tříd GFXŠ. Výsledkové listiny a fotogalerie.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROTIME 2017

Od března do května probíhal 10. ročník znalostní soutěže s evropskou tematikou, kterou vyhlašují jednotlivá informační centra Evropské unie v ČR. Soutěžilo se ve 2 kategoriích (do 15 let a nad 16 let) a mohli se zapojit i rodinní příslušníci. Co bylo úkolem? Najít odpovědi na 11 otázek týkajících se EU, které byly místy velmi těžké.

Ze správně odeslaných odpovědí byli 14. 6. 2017 vylosováni vítězové. V nižší kategorii obsadila krásné 2. místo Natálie Adamcová z tercie a 3. místo Ema Tomanová z 3. N. Obě obdržely věcné ceny místního informačního centra EU a postupují do celostátního kola. Studentkám blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v národním kole!

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zmrzlinová sekunda na exkurzi v Babiččině údolí

V pátek 9. 6. 2017 jsme se s paní profesorkou Havrdovou a Podzimkovou vydali na slíbenou exkurzi do Babiččina údolí. Po dvouhodinové cestě autobusem jsme jako první navštívili Barunčinu školu v České Skalici. Po prohlídce následovala pauza na svačinu, protože mnozí už umírali hlady, a skoro všichni jsme si dali výbornou točenou zmrzlinu. Na zámku v Ratibořicích nás přivítalo mnoho postav z Babičky, například Leopold či okouzlující Hortenzie. Náš další cíl byl mlýn, ve kterém jsme se seznámili s mlynářkou, mlynářem a jejich dvěma syny. Vyprávěli nám, jak to u nich chodí, a zazpívali nám a zahráli lidové písně. Nejvíce nás asi zaujal Viktorčin splav, ve kterém jsme si smočili nohy a vybili přebytečnou energii. Slunečný výlet se náramně vydařil, všichni jsme se ve zdraví vrátili a děkujeme paní profesorce Havrdové a Podzimkové, že se odhodlaly s námi vyrazit!

Barbora Plecháčová (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na FX s Petrem Machem

Ve středu 8. 6. 2017 naši školu navštívil další významný host – europoslanec, ekonom a předseda Strany svobodných občanů – pan Petr Mach.

V odpoledních hodinách debatoval se studenty a veřejností o Evropské unii, ekonomických problémech ČR a aktuálních tématech, jako například o částečném zákazu kouření, unijní směrnici o omezení legálně držených  zbraní nebo národně separatistických hnutích v Evropě.

Všichni jsme získali mnoho informací a podmětů, díky kterým se můžeme zase o něco lépe orientovat v evropském politickém dění. Děkujeme panu Machovi za návštěvu a vedení školy za poskytnutí prostor a podpory.

Martin Benek (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI OBCHODNĚ?

Rozhodně! Naše již zavedená letní slavnost nabízí podnikavým studentům prodejní stánky v zahradě PKO. Máme ještě nějaká volná místa pro občerstvovny rozmanitého druhu, ale i pro jiné ručně vyrobené zboží či zajímavé kuriozity. Zájemci, neváhejte, dejte vědět v žákovské knihovně (Karolína Lysičanová) nebo prostřednictvím svých třídních učitelů.

Mgr. Karolína Lysičanová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a kvinta v Terezíně

V úterý 30. 5. se třídy kvarta a kvinta s paní profesorkou Vaňkovou a panem profesorem Jirovským vypravily na celodenní výlet do Terezína. Během dne jsme šli na dvě různé prohlídky – malé a hlavní bastionové pevnosti. V té hlavní jsme si hráli na špiony a dozvídali se zajímavosti o stavbě, účelu a historii pevnosti. Celá prohlídka probíhala formou hry, při které jsme běhali sem a tam po hradbách, vážili a měřili cihly, plížili jsme se temnými chodbami a utíkali jsme před rakouskými vojáky. Mezi prohlídkami jsme se schladili v parku (některým z nás zřejmě nebylo dostatečně vedro, a tak šli do pizzerie). Prohlídka v malé pevnosti už byla s průvodcem a byla celá o historii Terezína za dob protektorátu, kdy sloužil jako věznice a židovské ghetto. Prohlídka byla velice poutavá a procházeli jsme většinu místností a nádvoří v celé malé pevnosti. Na závěr jsme ještě zhlédli dokument o dětech v Terezíně. Celý výlet ukončil déšť, před kterým jsme se běželi schovat do autobusu a jeli jsme zpět do Liberce.

Kryštof Havlík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

V květnu proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat čtyři první místa, dvě druhá a jedno třetí. Vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do celostátního kola. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sekunda v České Lípě

Ve dnech 23. – 24. května se 2V vydala vlakem na výlet do České Lípy. Den volna navíc jsme dostali za odměnu od pana ředitele za skvěle odvedenou práci našich kluků při odklízení sněhu před školou. Cestou do hotelu jsme hráli hry, které pro nás připravily naše spolužačky. Po ubytování v Domově mládeže jsme vyrazili na přednášku do vlastivědného muzea a po jeho prohlídce jsme dostali rozchod, abychom si mohli prohlédnout město. Vrátili jsme se na večeři a po večeři jsme opět hráli hry. Druhý den ráno jsme se vypravili na vodní hrad Lipý a následovala exkurze v Centru textilního tisku, kterou někteří z nás využili a vyrobili si vlastní originální tričko nebo tašku. Odpoledne jsme se spokojení a odpočinutí vrátili vlakem zpět do Liberce. Příští rok určitě opět pomůžeme se sněhem, že jo kluci... :-))

Alena Švitorková (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výprava 1. B za orchidejemi a masožravkami

V pátek 19. 5. jsme se spolu s paní profesorkou Janou Hrnčířovou a Ivanou Buchalovou vydali do Jizerských hor navštívit přírodní památku Rádlo. Stezka vedla skrz nádhernou přírodu s mnoha chráněnými druhy rostlin. Po projití naučné stezky a vyřešení spousty úkolů jsme se společně vydrápali na rozhlednu Císařský kámen a odtud spokojeně došli pěšky do Liberce. Celý den nám přálo počasí a panovala dobrá nálada.

Julie Johannová (studentka 1. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

V sítích MAFIE

Ve dnech 15. - 19. 5. se v sítích semináře MAFIA (MAtematika, Fyzika, Angličtina) v malém městečku Chřibská v Lužických horách zcela dobrovolně ocitlo 15 studentů ze tříd 3. B, oktáva a 3. A. Poslední z předmětů letos kvůli nepřítomnosti vyučujících angličtiny vypadl, a tak jsme po celý týden mluvili pouze dvěma jazyky: češtinou a jazykem matematiky.

Pět dní pod vedením „bossů“ J. Vaňkové, J. Voženílka, V. Pěničky a S. Panoše bylo velmi intenzivních. Získali jsme spoustu nových poznatků z oblasti astronomie, meteorologie, navigace nebo šifrování. Víte, jak vyřešit zebry, jak složit tangram a jak vypadaly úlohy písemné maturitní zkoušky z matematiky před 10 lety? My už ano. A abychom volného času neměli příliš, dostali jsme za úkol provést řadu experimentů, nafotit a pojmenovat mraky, nasbírat co nejvíce „kešek“ z okolí, vymyslet a prezentovat v přírodním divadle báseň s matematickou tematikou a vytvořit dvě videa.

První video bylo v celku lehké: měli jsme za úkol natočit vysokorychlostní kamerou nějaký zajímavý děj. Zato druhé video bylo jiné kafe. Na jeho tvorbě se podíleli úplně všichni účastníci semináře. Video jsme tvořili ve svém volném čase a v součtu to mohlo být i 24 hodin. Výsledek rozhodně stál za to, inu posuďte sami.

Třešničkou na dortu bylo pozorování noční oblohy ze čtvrtka na pátek. Přesně v 1:17:32 se na obloze objevil nenápadný bod, který postupně nabýval na síle a ve svém vrcholu dosáhl magnitudy -8, což se dá přirovnat například měsíci ve čtvrtině. Celý úkaz sice trval jen pár okamžiků, ale zůstane nám ve vzpomínkách celé roky. Díky.

David Fiala (student  3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Astronomická olympiáda

Martin Stárek z 2. B postoupil z 1. místa v kraji v kategorii CD do celostátního kola, kde – jak už víte – byl třináctý. Druhé místo v kraji vybojoval Jakub Strašlipka z kvinty.

Mezi mladšími v kategorii EF byl Matyáš Kubíček z tercie na osmém místě.

A naši primáni v GH? Krajský vítěz Štěpán Waldhauser, Michaela Netušilová třetí. Úspěch potvrdili pátým místem Aneta Adamová a šestým Monika Novotná. Děkujeme.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Purple Comet!

Purple Comet! je Američany pořádaná celosvětová matematická online soutěž. Letos v kategorii HS získaly 14. místo v rámci ČR (287. celkově) dva naše týmy: Chobotnice z kvinty a tým Sexta. Nejlepší z našich nejmladších byl v kategorii MS tým Matdous z primy, 13. místo v ČR (153. celkově).

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Umění, avantgarda, Aladin

V týdnu od 15. do19. května jsme se, stejně jako ostatní žáci třetích ročníků, účastnili výjezdového semináře. Naše desítka šťastlivců obsahující zástupce členů všech tří tříd se rozhodla pro malířský kurz s paní profesorkou Kostincovou. Na rozdíl od ostatních jsme nikam nejeli, zůstali jsme v Liberci, ale myslím si, že o to více jsme si tento pohodový týden užili.

Základem celého kurzu byla naše výtvarná činnost, vyzkoušeli jsme si poměrně velké množství technik: frotáž, kresbu, koláž a malbu, přičemž jsme tyto techniky používali i různými netradičními způsoby.

Více se o našem kurzu dočtete zde.

Anna Woideová (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vinnými stezkami bez vína...

Jižní Morava. Kraj prozářený sluncem, kde veselá nálada panuje na každém kroku a kde se roztrhl pytel nejen s  bohatými vinicemi, ale i s nádhernými historickými památkami. Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 jsme s celým historickým výjezdovým seminářem přenesli do dob dávno minulých a společně s  panem profesorem Jirovským a paní profesorkou Soukupovou, jež nás na naší cestě doprovázeli, se opájeli krásou a monumentálností historických staveb či komplexů, ať už se jednalo o Loucký klášter, Lednicko-valtický areál nebo zříceninu gotického hradu Děvičky. Prošli jsme si Brno, podívali se do Znojma i na Pálavu a s  hrdostí můžu říci, že jsme rozhodně nezaháleli, neboť za pět dní jsme zdolali více jak 100 kilometrů. Domů jsme odjížděli byť znaveni, ale se spoustou krásných zážitků, na které budeme rádi vzpomínat. Děkujeme.

Tereza Kusková (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 22. května 2017 v 15.30 hodin.

Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky poskytuje CERMAT uchazečům na svém portále https://vpz.cermat.cz/testy/.


Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v úterý 23. května 2017 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

 

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání


Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Naši Pythagorejci

Ve dnech 16. a 18. května 2017 proběhla okresní kola Pythagoriády a ve všech kategoriích máme vítěze! Jsou jimi Merlin Pěnčík z primy, Dominik Švestka ze sekundy a Matěj Ptáček z tercie. Navíc ze sekundy Martin Pícha a z tercie Marie Gotvaldová na krásných třetích místech.

Úspěšnými řešiteli jsou také primáni  Petr Vajc, Štěpán Waldhauser a Miroslav Lukáč. Dále Martin Pícha ze sekundy,  Lukáš Kmoch a Matyáš Kubíček oba z tercie a Andrea Jeřábková z 1. N. Gratulujeme.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní kolo Astronomické olympiády

Finále kategorie CD proběhlo ve dnech 10. - 12. 5. 2017 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Martin Stárek z 2. B obsadil nádherné třinácté místo. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Další informace o soutěži naleznete zde.

RNDr. Věra Jandíková

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědci utržení ze řetězu

Jak se vyrábí pivo? Jak vypadaly lékárny u nás v 16. století? Tohle a mnohem více jsme se mohli dozvědět během výjezdového semináře biologie a chemie. Vybranými krásami české přírody nás provázeli profesoři Adam Lysičan, Martin Luštický a profesorka Renata Velecká. S nimi jsme postupně absolvovali exkurze na různá zajímavá místa od ZOO ve Dvoře Králové, přes zámek Kuks, farmaceutické muzeum až třeba po výrobnu skleněných vánočních ozdob. Seznámili jsme se nejen s místní květenou a zvířenou, ale i s městem Trutnov, které nám pro naše přírodovědné putování poskytlo útočiště v místním penzionu. Během celého soustředění také probíhaly chemicko-ekologické večery – jako doplnění standardní výuky. Vše bylo završeno obávanou poznávačkou z rostlin. Náramně jsme si to užili, zážitků byl dostatek, domů jsme v pátek odjížděli znaveni, ale spokojeni. Budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme.

Bohumil Fiala (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výjezďák aneb Freud a jeho žáci by měli radost

Náš pětidenní pobyt v penzionu Krakonoš byl zaměřen na naraci a interpretaci (nejen pohádek). K překvapení všech se nás účastnilo pouhých devět studentů, ale o to pohodovější atmosféra po celou dobu panovala. Do volnočasových aktivit se občas zapojili i oba naši učitelé, pan Minster v ping-pongu a pan Hrůza s hravou jiskrou v očích a kytarou na koleni. Více se o našem pobytu dočtete zde.

Eliška Procházková (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zájezd do Anglie se vydařil

Ve dnech 14.–19. května se skupina studentů z našeho gymnázia vydala na poznávací zájezd do Anglie. Po dlouhé a vyčerpávající cestě autobusem a trajektem jsme konečně dojeli do cíle. První zastávkou bylo pobřežní městečko Dover, kde jsme navštívili významný hrad z 11. století. Dobová atmosféra a oslňující zeleň okolních luk a pastvin nás tak uhranula, že jsme se do Canterbury se slavnou katedrálou vydali po špatné straně silnice… Ve večerních hodinách jsme dorazili do okrajové části Londýna, kde jsme netrpělivě čekali na své hostitelské rodiny, které nás překvapily především svým netypickým přízvukem a výslovností anglického jazyka.

V následujících dnech jsme navštívili hlavní město Londýn se všemi jeho významnými pamětihodnostmi a také staré univerzitní město Cambridge, které v nás zažehlo jiskru touhy po dalším vzdělání.

I přes dlouhé přejezdy, u kterých nám jednou musela asistovat i policejní eskorta, a ustavičné popohánění zapříčiněné nedostatkem času jsme si pobyt plný anglických sendvičů velmi užili a načerpali mnoho cenných znalostí a zkušeností.

Adéla Pospíšilová, Tereza Nováková, Nikol Benešová a Michaela Schleiderová (studentky sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Orientační běžci nejlepší v kraji

Ve čtvrtek 11. 5. se v lesích nedaleko Studence konalo krajské kolo v orientačním běhu škol. Závodníci se museli vypořádat s tratí, která se mnohokrát křížila a byla záludná především v dohledávání kontrol. Ovšem naši běžci zvládli závod výborně. V kategorie D9 byla Marie Podrábská (kvarta) čtvrtá, v kategorii DS skončila Kateřina Dolejší (1.B) na druhém místě a Markéta Pavlíková (kvinta) na čtvrtém místě. Kategorii nejstarších chlapců ovládl Vít Koštejn (5.N) a druhým bodujícím byl Ondřej Bek (septima) na sedmém místě. Díky skvělým výkonům družstvo “FXka“ v kategorii středoškoláků zvítězilo a zajistilo si tak postup na republikové finále. K předvedeným výkonům gratulujeme. Další foto.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pece, doly, památky

Ve dnech 18.–19. dubna 2017 jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Polska. Naším prvním bodem programu byl jeden z nejproslulejších symbolů zla 2. světové války – vyhlazovací tábor Auschwitz. Zde jsme absolvovali téměř čtyřhodinovou prohlídku, při které jsme si nejprve prošli celou první část tábora (Auschwitz I) a později i mnohonásobně větší Auschwitz II – Birkenau, ve které je známá především hlavní budova s kolejemi a vypálená krematoria.

Abychom si následně zvedli náladu, zavítali jsme do Wieliczky, kde jsme navštívili solné doly, které měří asi tři sta kilometrů. Prohlídka trvala zhruba dvě hodiny a nám připadalo až neuvěřitelné, že jsme vlastně za tuto dobu neprošli ani jedno procento všech chodeb!

Druhý den jsme navštívili královský hrad Wawel a další významné památky v Krakově. Výlet byl krásný a věřím, že všichni si na něj ještě rádi zavzpomínáme, a to nejen v hodinách dějepisu… Celý článek.

Ondřej Biemann (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Agora

Ve středu 10. 5. se dobrovolníci z 3. B a septimy utkali v diskuzním klání pořádaným Agora CE v Krajské vědecké knihovně v Liberci. A obstáli se ctí. Ze čtyř týmů gymnázií Libereckého kraje se jim nepodařilo udolat ve vyrovnaném finále pouze tým Gymnázia Dr. Antona Randy z Jablonce nad Nisou. Ze soutěže si Gymnázium F. X. Šaldy vedle druhého místa odnášelo také jedno individuální ocenění pro nejlepšího debatéra (tedy vlastně debatérku) a to pro Karolínu Labskou (7V).

Ale výsledek vlastně není až tak důležitý. Soutěž Studentská agora je koncipována jako propagace debat a diskusí, která má přinášet středoškolským studentům možnost tříbit si vlastní postoje, získávat komunikační dovednosti a také možnost setkávat se se zajímavými vrstevníky a osobnostmi z politiky a veřejného života. Letošním hostem soutěže byl teplický zastupitel a radní a především populární komentátor politiky na sociálních sítích Dominik Feri, který se nejen celkem zajímavě vyjadřoval k probíraným tématům, ale o přestávce také obstojně preludoval na klavír ve velkém sálu liberecké knihovny.

Nezbývá než doufat, že příští rok se organizátorům podaří získat pro tento potřebný podnik dostatečnou finanční podporu a další studenti si budou moci poměřit svoje schopnosti přesvědčovat a argumentovat.

Mgr. Jakub Ouhrabka

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Historie Liberce je nám blízká

Ve středu 10. 5. 2017 se v libereckém V-klubu uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže Moje město Liberec. Jedná se o již tradiční soutěž, kdy dvojice vypracovává úkoly vztahující se k našemu městu. Letos se otázky týkaly například Albrechta z Valdštejna, Johanna Liebiega, Německo-české výstavy r. 1906 nebo významných událostí z let 1757 či 1968.

A jak vše dopadlo? Nižší kategorie se zúčastnilo celkem 27 dvojic a z naší školy si nejlépe se soutěžními úkoly poradili Daniel Brugovský a Štěpán Líbal (prima), kteří skončili na 5. místě. Druhé kategorie pro třídy tercie a kvarta se zúčastnilo 28 dvojic, přičemž se nám podařilo obsadit nejvyšší příčky. Se ztrátou pouhého půl bodu se na 1. místě umístila Natálie Adamcová s Klárou Kopytkovou (tercie), na ně navázala na 4. místě Adéla Le s Evou Svobodovou (kvarta) a na 5. místě Šárka Líbalová s Marií Malinovskou (tercie). Všem zúčastněným velmi blahopřejeme a věříme, že v příštím roce se opět naši studenti vydají do ulic Liberce pátrat po minulosti.

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Postupujeme do Chebu

Ve středu 5. dubna 2017 se studenti našeho gymnázia zúčastnili dalšího ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky, konkrétně krajského kola na půdě konkurenčního Gymnázia Jeronýmova. Otázky se tentokrát týkaly Československa v letech 1949–1967.

Tým ve složení Matyáše Moce (1. A), Natálie Kopecké (2. A) a Martina Jadrného (3. B) skončil těsně na třetím nepostupovém místě, avšak dosáhl potřebného limitu bodů k postupu na listopadové finále, které se již tradičně koná v Chebu. Tak držte palce i letos!

Martin Jadrný (student 3. B)


Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 2. května 2017 ve 12.00 hodin.

Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky poskytuje CERMAT uchazečům na svém portále https://vpz.cermat.cz/testy/.

 

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 2. 5. 2017 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 17. 5. 2017. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána v úterý 2. května 2017 od 14 do 16 hodin  a ve středu 3. května 2017 od 8 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v úterý 2. května 2017 od 14 do 16 hodin  a ve středu 3. května 2017 od 8 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří se umístili jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou. Odvolání lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Matematika je radost

V krajském kole MO kat. C byla první (s plným počtem bodů!) Markéta Pavlíková z kvinty. Úspěšní byli i Jakub Strašlipka z kvinty a Jaroslav Hořák z 1. B.

V kat. B se mezi devět úspěšných řešitelů v kraji dostali Jakub Bůlfinek a Eliška Nevolová ze sexty a Daniela Opočenská ze 2. B. Gratulujeme.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Landesqualifikation Jdi 2017

Am 04.05. und 05.05. 2017 fand im Goethe-Institut Prag die Landesqualifikation zu „Jugend debattiert international“ (Jdi) statt. Unser Gymnasium war durch Veronika Pavlíková, Schülerin der Klasse 4N, sowie Albert Vaniček aus der Klasse 5N vertreten. Während es am Donnerstag als Vorbereitung eine überaus nützliche Debattantenschulung gab, fand am Freitag der eigentliche Wettbewerb statt. Es gelang Albert, in die nächste Runde einzuziehen.

Nun wird es am 07.06. und 08.06. 2017 zum Halbfinale bzw. Finale in Prag kommen. Wir hoffen und wünschen, dass es Albert schafft, erfolgreich abzuschneiden und in die Endrunde vorzudringen. Weiterlesen.

Dr. Michael Lohde

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ceny GYTA 2017

Období pro nominace na ceny GYTA za školní rok 2016/2017 právě začíná!

Nominujeme v období od 1. května do 1. června 2017.

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 28. 6. 2017 v PKO v Lidových sadech. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bára je čtvrtá v republice

Ve čtvrtek 4. května se Barbora Balatková z kvarty zúčastnila ústředního kola soutěže v jazyce anglickém v kategorii IIB (8. – 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Úroveň byla vysoká, Bára se utkala s dalšími čtrnácti vítězi krajských kol. Všichni studenti nejdříve psali test z poslechu, čtení a psaní. Poté každý účastník absolvoval desetiminutový rozhovor s tříčlennou komisí. Bára skončila celkově čtvrtá, což je vynikající výsledek, zvláště když na třetí místo ztrácela pouhého půl bodu. Báře gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bc. Kirsty Mooney

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Velký úspěch v ústředním kole Olympiády v NJ

V úterý 18. dubna 2017 se v Goethe-Institutu v Praze konalo ústřední kolo Olympiády v německém jazyce. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii IIIB Šárka Soukupová ze třídy 5N. Zvládla velmi dobře obě části soutěže – nejprve poslech s porozuměním a poté ústní část soutěže, ve které patřila k nejlepším. Ve velké konkurenci 14 nejlepších borců, kterými byli vítězové krajských kol z celé republiky, Šárka celkově obsadila skvělé 4. místo. Za tento fantastický výkon Šárce blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta a finance

Po dobu tří dní byla třída kvarta podrobena intenzivnímu kurzu na téma finanční gramotnosti. Ten nás bohužel nenaučil, jak peníze prát, falešně tisknout ani jak ostatní lidi podvést. Naopak jsme se naučili, jak se takovýmto podvodům vyhnout a jak přežít v tomto nelítostném a nepřátelském prostředí.

První den začal přednáškou zkušeného finančního poradce, který nám objasnil základy ekonomie a to, co nás „normální“ lidi může v životě financí potkat. Následoval blok matematiky, kde jsme počítali úroky a úvěry (podle některých výrazů, které jsem během hodiny spatřil na obličejích spolužáků, jsem usoudil, že se nejedná o učivo jednoduché). Na závěr jsme si hráli na tržnici, kde jsme velice výhodně směňovali hudební nástroje, máslo, zlato a sádlo. Den završila přednáška o penězích.

Druhý den odstartovala další matematika, tentokrát s počítáním splátek. Poté jsme utvořili skupiny a vybrali si téma, které jsme měli zpracovat ve formě prezentace. Celé odpoledne pak všechny skupiny horlivě zpracovávaly data, porovnávaly nabídky, prozkoumávaly banky a mistrně vše přenášeli do Powerpointu.

Poslední den a poslední matematický blok, jenž nám objasnil vše, co o finanční matematice potřebujeme vědět a už nikdy nás žádný chamtivý bankéř neoblafne, protože si vše snadno spočítáme. Pak následovala finální prezentace, všechno, co nám za tyto tři dny intenzivně vtloukali do hlav, jsme právě v tento moment měli využít. Všechny skupiny přinesly profesionální prezentace hodné zkušeného finančního makléře (nebo skoro tak dobré) a úspěšně tak uzavřely celý zábavný a poučný program.

Kryštof Havlík (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Radujeme se z výsledků krajského kola fyzikální olympiády

V dubnu proběhla krajská kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Naši studenti neponechali nic náhodě a obsadili dvě první místa a dvě třetí místa. V kategorii B zvítězil Dan Kounek ze septimy. V kategorii D získal zlato Jaroslav Hořák z 1. B, kvintán Vítězslav Macháček obsadil krásné třetí místo. V nejmladší kategorii vybojoval Ondřej Chwiedziuk z kvarty bronzovou medaili. Všem úspěšným studentům gratulujeme  a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

CHE CHE CHEMIE!

Ve čtvrtek dne 27. 4. 2017 bylo odstartováno chemické klání krajského kola chemické olympiády kategorie B. Naši školu reprezentovali studenti ze septimy. Velká gratulace patří všem třem zúčastněným studentům – Karolíně Labské, Lukáši Vencálkovi a Danielu Kounkovi, kteří se stali úspěšnými řešiteli. Daniela Kounek ve tvrdé konkurenci nakonec obstál nejlépe a vybojoval 1. místo.

Gratulujeme a přejeme příští rok podobné úspěchy v kategorii A!

Mgr. Renata Velecká

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěchy chemiků

V krajském kole chemické olympiády kategorie C máme dva úspěšné řešitele. Terka Kubíčková (2. B) se umístila na 9. místě a Jára Hořák (1. B) na 13. Oběma chemikům gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěchů.

Mgr. Iveta Soukupová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bláznivé brněnské soutěžení sboru Cum amore

Sbor Cum amore přišel v únoru o to nejdůležitější. Sbormistryně Zuzka Kubelková totiž odešla na mateřskou dovolenou a my jsme tím pádem neměli čí dirigentskou taktovku následovat. Naštěstí se nás na chvíli ujala naše dlouholetá spoluzpěvačka a kamarádka Anička Svobodová, která studuje prvním rokem sbormistrovství a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. A tak přišel ten bláznivý nápad zúčastnit se soutěže Gymnasia Cantant, která se koná každoročně v Brně. Za dva měsíce jsme nacvičili povinnou skladbu a další čtyři písně, s kterými jsme uspěli na regionálním kole v Praze.

Více se o našem „pobytu“ v Brně dočtete zde.

Aneta Pokorná a Barbora Douchová (Cum amore)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři na finále Debatní ligy

Nejúspěšnější turnaj letošní sezóny jsme započali v sobotu (22. 4.) u autobusu do Prahy ve hvězdném uskupení Kája, Robert, Domča a Anička. Jelikož se jednalo o Open turnaj, museli jsme se připravovat jen na polovinu debat. Celý víkend byl značně pohodový.

Po příjezdu jsme zamířili rovnou na Gymnázium Nad Alejí, kde se celý turnaj odehrával. První debatě předcházelo slavnostní zahájení, vyhlášení teze – „Žena potřebuje muže jako ryba velociped“ a hodinová příprava na samotnou debatu, která se potom zabývala problematikou mateřských pudů a ženské sexuality. Druhá nepřipravená debata položila otázku, zda by měl Harry Potter v hodinách literatury nahradit Staré pověsti české. Obě tyto debaty jsme - byť nepřesvědčivě - vyhráli.

Připravené debaty byly na tezi „Každý středoškolák by měl povinně strávit rok studiem v zahraničí“, což se nám podařilo obhájit, ale vyvrátit ne, takže jsme měli na kontě jednu další výhru a jednu prohru. Z turnaje jsme odjížděli se 3. místem, nejlepším řečníkem ve třech debatách a skvělým pocitem.

Turnaj ale nebyl jen o diplomech a soutěžení, v rámci večerní hry jsme například šli na procházku večerní Prahou a nádherným parkem u letohrádku Hvězda. Také jsme měli možnost přihlížet finálové debatě nejlepších týmů této sezóny, která se konala v Senátu PČR. V pondělí jsme se vrátili do Liberce dobře naladění a plni energie do nové, právě započaté, debatní sezóny.

Anna Stezková (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematická olympiáda v režii FXka

Naši mladí matematici i letos zazářili v okresním kole matematické olympiády. Ve všech svých kategoriích se dostali na pomyslné stupně vítězů. Primánky Bára Kracíková a Amálie Rudolfová přivezly první místa, jejich spolužáci Viktor Stahl a Petr Vajc místa druhá. Mezi vítězi v sekundě patřili Vojtěch Šír (1. místo), Matyáš Novotný (2. místo) a Martin Pícha a Dominik Švestka (3. místo). Úspěšnou výpravu tvořili také naši terciáni. Denisa Báčová, Matyáš Kubíček, Matěj Ptáček a Martin Vrba s plným počtem bodů obsadili první místo. Kompletní výsledkové listiny.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů i v dalších (nejen matematických) kláních.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jakub Strašlipka je celostátním vítězem ZO i v nejvyšší kategorii!

Ve dvoudenním klání celostátního kola zeměpisné olympiády na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zvítězil v kategorii D Jakub Strašlipka z kvinty a nechal tak za sebou všechny starší soupeře. Díky tomu bude naši republiku reprezentovat v srpnu na mezinárodní zeměpisné olympiádě iGEO v Bělehradě.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a celého kraje!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tři 2. místa ve 22. ročníku Eurorebusu a k tomu jedno vítězství

V sobotu 22. dubna se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo soutěže Eurorebus. Z naší školy se do něj v několika kategoriích kvalifikovalo 12 tříd a 14 jednotlivců. V soutěži tříd jsme ve všech kategoriích obsadili 2. místa: za sekundu je vybojovali Filip Kmínek, Vojtěch Šír a Matěj Vogel, za tercii Natálie Adamcová, Kateřina Tichá a Richard Hons a za kvintu Matyáš Jandík, Jakub Pícha a Jakub Strašlipka. Ten si vedl nejlépe ze všech i v soutěži jednotlivců, kde zvítězil v kategorii střední škola. Naději na účast v celostátním kole má spolu s výše jmenovanými ještě prima.

Všem reprezentantům patří dík za věnovaný víkendový čas. Soutěž ale ještě nekončí, soutěžte s námi dál až do 12. května. Ve hře je pohár pro nejlepší školu!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

DIE BUNTE 20

Dne 21. 4. se studenti Gymnázia F. X. Šaldy stali součástí multižánrového česko-německého festivalu BAREVNÁ 20 pořádaného Krajskou vědeckou knihovnou Liberec. Naši žáci tvořili bázi celého programu – Veronika Pavlíková a Anja Germannová obstaraly komentované prohlídky libereckého centra, studenti 3N pod vedením paní profesorky Dehmelt ohromili publikum ukázkou z připravovaného divadelního projektu a žáci 2V pobavili svým Trautenbergem, der Zahnschmerzen hatte. Na oplátku mohli zase všichni vyzkoušet workshopy a jazykové hry připravené žáky ZŠ Husova či shlédnout úspěšný německý film pro mládež Der ganz große Traum.

PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tour de Liberec

Dne 20. 4. 2017 jsme se jako třída 1. A vydali s profesory Adamem Lysičanem a Jakubem Ouhrabkou na exkurzi po Liberci. Před samotnou exkurzí jsme dostali úkol připravit v pětičlenných skupinách návrh trasy s dvanácti zastaveními. Pan profesor Lysičan pak vybral nejlepší trasu. Naše cesta započala v posledním patře budovy Krajského úřadu, odkud jsme dále putovali přes centrum do Lidových sadů, nevynechali jsme ani Libereckou výšinu, Harcovskou přehradu a areál bývalé Textilany. Během zastávek na důležitých místech jsme ve dvojicích přednesli referát, zodpověděli dotazy, doplnili informace a vydali se na další místo. Exkurze trvala asi pět hodin, byla dlouhá něco málo přes 10 km a až na chladné počasí jsme si vše užili a mnohé se dozvěděli.

Jakub Vojta (student 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Živá knihovna

Ve středu 19. 4. získali studenti 1. A a 1. B jedinečnou příležitost setkat se s lidmi z jiných kultur a poslechnout si jejich názor na Česko i Čechy, a to díky projektu Živá knihovna, který se konal v knihkupectví Fryč. Dopoledne začalo tím, že jsme si přečetli anotace asi deseti různých „živých knih“ („živou knihou“ je míněn zahraniční student, který vám během předem vyměřeného času vypoví svůj český příběh) a zapsali se do časového rozpisu ke třem knihám, které nás zaujaly nejvíce. Pak jsme se po skupinách u jednotlivých knih střídali – vždy na asi čtvrt hodiny – a dozvídali se spousty nových věcí o cizích kulturách, ale i o naší vlastní zemi, jak ji vidí studenti z cizích zemí.

Anna Stezková (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Septima v Drážďanech

Středu 12. 4. jsme s paní Hlaváčkovou, paní Tůmovou a praktikantem Stephenem strávili v Drážďanech. Během prohlídky tohoto hojně navštěvovaného saského města nás s pamětihodnostmi seznámila německá průvodkyně, s níž jsme se zastavili na náměstí u Semperovy opery a následně obdivovali Zwinger, barokní architektonický klenot krále Augusta II. Silného, odkud jsme se přesunuli do komplexu jeho Residenčního zámku. Tam jsme sice do pověstné pokladnice zvané Zelená klenba nezavítali, po průchodu kolem Dvorského kostela jsme ale svou pozornost věnovali rozměrné porcelánové mozaice zvané Knížecí průvod. Trochu jsme se osvěžili u laviček na Brühlsche Terasse a po rychlé návštěvě slavného protestantského kostela zasvěceného Panně Marii jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta méně početná zamířila zpět, do Galerie starých mistrů, zatímco většina si prošla vědeckou výstavu v Hygiene-muzeu zaměřenou zejména na lidské tělo, kde byly modely na každém kroku, zpravidla s německými popisky. I přes nemalou jazykovou bariéru to však pro nás byl zajímavý zážitek a doufáme, že se do Drážďan ještě někdy podíváme.

Eliška Procházková (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pozitivní 2. B

Na třídenním kurzu – HIV – jsme si vyzkoušeli spoustu zábavných a místy i trochu šílených činností. Mimo tance, zpěvu a létání jsme si zkusili kouzlit, a dokonce si namluvili „animák“. Sice se nám do cesty postavilo škaredé počasí, ale i přes tuto nepřízeň jsme zůstali pozitivní.

Anna Zlochová (studentka 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj měl opět náboj

Skvělá organizace a nepopsatelná atmosféra přilákala v pátek 7. dubna do Průmyslového paláce na Výstavišti v Holešovicích v Praze tisícovku zapálených matematiků. Rozděleni do pětičlenných týmů změřili své síly v dalším ročníku mezinárodní matematické soutěže Náboj. V tričkách našeho gymnázia soutěžili v kategorii JUNIOŘI Daniela Opočenská a Martin Stárek z 2. B, Jakub Bůlfinek ze sexty, Jakub Strašlipka z kvinty a Jaroslav Hořák z 1. B., v kategorii SENIOŘI Anežka Gruberová, Lucie Kubíčková, David Fiala a František Jurák z 3. B a Zuzana Urbanová z 5N. V silné konkurenci si vedli opravdu výborně. V konečném pořadí 138 týmů obsadili Junioři krásné 20. místo a Senioři 21. místo ve svých kategoriích.

Všem moc blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Wasser und seine Eigenschaften

Třída 1N se 6. – 7. 4. zúčastnila vícejazyčného projektu s tématem „Voda a její vlastnosti“. Našimi partnery v tomto projektu byli žáci z Vitzthum-Gymnasium v Drážďanech. Pomocí jazykové animace se obě skupiny dětí seznámily, pobavily a především spřátelily. Program v Německu byl zaměřen na znečištění vody běžnou domácností – žáci chemickým bádáním ověřovali, co např. způsobují tuky v odpadních vodách. V jabloneckém Eurocentru se spolupráce rozvíjela na bázi výtvarné. Více naleznete zde.

PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro předmaturitní a maturitní ročník

Od 5. dubna 2017 probíhá přihlašování do volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v I. kole. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).

Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Pouze žákům, kteří si zvolí volitelný předmět, jenž pro nedostatek zájemců nebude otevřen, bude otevřeno II. kolo volby.

Před přihlášením je vhodné nejprve prostudovat dokument Nabídka volitelných předmětů, kde jsou uvedeni i předpokládaní vyučující jednotlivých předmětů. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2017. Žákům, kteří ve stanoveném termínu volitelné předměty nezvolí, je v souladu se zákonem stanoví ředitel školy. Případné dotazy zodpoví zástupce ředitele Jan Voženílek.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Naši studenti budou opět nahrávat audioknihu pro nevidomé děti

V konkurzu na nahrávání audioknihy Spící město v rámci akce „Děti čtou nevidomým dětem“ také letos uspěli naši studenti. Mezi 150 účastníky konkurzu režiséra zaujal hlas i přednes Marušky Malinovské a Davida Hochmana a obsadil je hned do několika menších rolí. Věříme, že nahrávání bude pro oba naše terciány zajímavou zkušeností.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Terciáni správně zooriskovali

Ve středu 5. dubna proběhlo finále vědomostní soutěže ZOO Riskuj, ve které musí soutěžící prokázat nejen výborné znalosti z oblasti chovu exotických zvířat, ale také používat účelně všechny lidské smysly a zvolit správnou taktiku. V neposlední řadě potřebujete také trochu toho štěstí. FXko reprezentovali žáci tercie – Šárka Líbalová, Lukáš Kmoch a Jan Macháček. Ti v úvodním kole porazili několik desítek soupeřů a prodrali se do osmičlenného finále. I v něm za mohutného fandění spolužáků zabojovali a získali nakonec sympatické třetí místo. Blahopřejeme.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Wiesentheid 2N

Znáte „Dokumentační centrum – Areál říšských stranických sjezdů“ v německém Norimberku? Viděli jste už katedrálu ve městě Würzburg? Navštívili jste už někdy muzeum německého karnevalu? NE? – žáci 2N ANO aneb Wiesentheid  2N.

Ve dnech 29. března až 5. dubna 2017 se uskutečnila výměna našeho gymnázia s gymnáziem ve Wiesentheidu. První den jsme se po zdlouhavé jízdě autobusem rozdělili a ubytovali v hostitelských rodinách. Další dny jsme pracovali na projektech, které jsme poslední den pobytu prezentovali. Dále jsme navštívili města Norimberk, Würzburg a Kitzingen. V každém jsme měli společný program a poté volný čas pro sebe. Viděli jsme spoustu památek a muzeí.  K tomu všemu jsme také zažili, jak probíhá německé vyučování. Známe místního pana starostu, protože jsme navštívili radnici ve Wiesentheidu. Celý týden jsme zakončili rozloučením ve škole s rodiči, žáky a učiteli.

Po dobu celého pobytu nám přálo překrásné počasí, které někdy dosahovalo až k 25°C. Výměnu si každý užil. Těšíme se na brzké shledání s našimi německými kamarády.

David Šverma (student 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LinguaFest se letos opět vydařil

Po roce se na naší škole opět uskutečnil LinguaFest, přehlídka hudebního či mluveného uměleckého projevu v cizích jazycích, kterého se účastní studenti gymnázií z Libereckého kraje. Celkem se ve středu 17. března sešlo rekordních 130 účastníků (kromě našich studentů i studenti z Gymnázia Jeronýmova a Gymnázia Dr. Randy v Jablonci).

Program sestávající z šestnácti nejrůznějších vystoupení byl velmi pestrý a poutavý. Diváci měli možnost zhlédnout divadelní verze několika pohádek i hry od Shakespeara, zaposlouchat se do poezie Williama Blakea i jazzové rytmizované prózy, slyšet známé písně od Beatles, Zaz či Christiny Aguilery nebo se nechat unášet melodiemi ze slavných muzikálů či písní od Montserrat Caballé.

Porota měla letos při rozhodování o laureátech opravdu nelehký úkol, ale nakonec rozhodla, že laureáty festivalu letos budou kolektiv žáků tercie Gymnázia F. X. Šaldy za pohádku James and the Giant Peach, kolektiv studentů vyššího gymnázia z Gymnázia Jeronýmova s představením Little Shakespeare Never Killed Nobody a duo Sára Bieliková a Matěj Moleš z Gymnázia Jeronýmova za píseň Les Passants od zpěvačky Zaz. Všem blahopřejeme a už teď se těšíme na příští ročník!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši studenti uspěli v literární soutěži

31. března se v centru iQLANDIA konalo slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 15. ročníku literární soutěže Řekni mi, co čteš. Soutěž se každoročně účastní desítky žáků základních škol a víceletých gymnázií v Libereckém kraji a i letos byli naši studenti úspěšní. Lukáš Kmoch z tercie obsadil celkově 4. místo a jeho spolužák David Hochman obdržel zvláštní cenu Centra Babylon. Oba terciáni obdrželi nejen diplomy, ale i hodnotné poukázky na nákup knih dle vlastního výběru a vstupenky do iQLANDIA a aquaparku Centra Babylon. Blahopřejeme!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Skvělý úspěch matemati(č)ky FXka

Od 26. do 29. března se Liberec stal hostitelem ústředního kola Matematické olympiády v nejvyšší kategorii A. Barvy našeho gymnázia hájila Zuzka Urbanová z 5N, která se jako jediná zástupkyně Libereckého kraje probojovala do celostátního klání. V konkurenci 44 matematických „géniů“ si vedla opravdu skvěle. A nás velice těší, že máme na škole po desítkách let úspěšného řešitele národního kola.

Zuzce moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

HIV kurz 2. A

Ve dnech 20. – 22. března 2017 jsme se zúčastnili výletu do Bílého Potoka, kde jsme podstoupili takzvaný HIV kurz, jehož program však musí být nadále utajen, aby si činnosti náležitě užila i naše paralelní třída (2. B). Nicméně nutno podotknout, že kurz byl pro nás velice silným (a pozitivním) zážitkem.

Přesto, že nám bylo zakázáno ventilování aktivit, kterými jsme prošli, můžeme podotknout, že byl kurz pro naši třídu výrazně přínosný, a to z hlediska tmelení kolektivu. Takové vnitrotřídní tmelení je totiž velmi důležité.

Mnozí by mohli být toho názoru, že třída postpubertálních adolescentů nebude schopna sdělit světu své pocity na příklad prostřednictvím tance. U nás tomu tak ale nebylo. Díky uměleckým činnostem, jež jsme na kurzu podnikali, jsme měli možnost si své spolužáky prohlédnout i z jiného pohledu než jen ze školních lavic, za což vděčíme paní profesorce Dagmar Vinšové  a pánům profesorům Vladimíru Šorsákovi a Pavlu Knoblochovi.

Z kurzu jsme se vrátili absolutně vyčerpaní, avšak pozitivně naladěni.

Anna Michlová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Návštěva pana Andrše

V úterý 21. března navštívil naši školu pan Bohumil Andrš, válečný veterán a autor knihy Česká Alexandrovka: Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi, aby povyprávěl studentům 3. A, 3. B a 6N o svých životních zážitcích a zkušenostech.

Nejprve nám přiblížil rozdíly, jimiž se vyznačovali potomci jednotlivých migračních vln z Česka na území Sovětského svazu. Coby rodák od Oděsy zmínil svoje neveselé vzpomínky na bolševické udavačství v rodné vesnici i na úprk před německou armádou. V návaznosti na dějinnou chronologii a výklad o menšinách se pochlubil svou příslušností k 1. československému armádnímu sboru. Zasvětil nás do okolností osvobození své pravlasti, zavzpomínal na vlastní reemigraci i pohnuté válečné osudy svých příbuzných a známých.

Na závěr vzdal pan Andrš hold svým kamarádům z ostatních válečných front, z nichž někteří tvrdě doplatili na své poválečné politické postoje. Jako upomínku nám rozdal letáky Československé obce legionářské, k níž se stále hrdě hlásí.

Martin Jadrný a Ondřej Biemann (studenti 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši studenti v televizní soutěži U6

Dne 23. 3. proběhlo v liberecké IQLANDII natáčení další série soutěžní hry U6. Naše školní družstvo tvořili tři odvážní kvartáni Vojtěch Petr Dušák, Kryštof Havlík, Stanislav Žák a neméně stateční terciáni Šárka Líbalová a Matyáš Kubíček. Jejich soupeři se stali studenti a studentky kvarty z Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci.

Obě družstva musela v soutěži projevit nejen znalosti a vědomosti, ale také rychlost, obratnost a pevné nervy. Leckdy rozhodovalo to, ke komu se přiklonila přelétavá Fortuna. Jako přímý pozorovatel mohu potvrdit, že se soutěžní zápolení neslo ve velice sportovním duchu, ze kterého by si mohli vzít příklad i leckteří dospělí.

Všichni z ostravského televizního štábu (zajímavým zážitkem bylo i jejich moravskoslezské nářečí), herci i pracovníci IQLANDIE se k nám chovali mile a velmi vstřícně a natáčení se neslo až v nečekaně příjemné a přátelské atmosféře. Myslím, že jsme získali cenné zkušenosti a byl to pro nás hezky strávený čas. Naši studenti a studentka bojovali směle a vytrvale až do samotného konce. Kdo je chce vidět v akci, nechť sleduje v květnu na Déčku U6 – úžasný svět techniky.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dvojí úspěch studentů ve fyzikální olympiádě

Ve čtvrtek 23. března proběhla na ZŠ Sokolovská v Liberci okresní kola Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. Naši žáci si vedli úspěšně, když Vojtěch Vávra z tercie obsadil první místo v kategorii F a Ondřej Chwiedziuk z kvarty druhé místo v kategorii E. Ondra zároveň postupuje do krajského kola kategorie E, které se uskuteční 28. dubna opět na ZŠ Sokolovská. Oběma žákům blahopřejeme.

Všem zástupcům FXka děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Mgr. Stanislav Panoš

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

U jednoho zlata nezůstalo

Dne 15. března se v DDM Větrník konalo Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce. V kategorii ŠŠ I zazářily naše studentky. Tereza Stejskalová ze 4. A se umístila na 1. místě a postupuje do národního kola soutěže. 2. místo získala Andrea Kubátová, rovněž ze třídy 4. A. Oběma gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Z kraje opět zlato

Jakub Strašlipka z kvinty opět potvrdil svoje kvality na krajském kole zeměpisné olympiády, které se konalo ve středu 22. března v prostorách Krajského úřadu v Liberci. V soutěži ztratil jen 9 bodů ze 100 a jasně v kategorii D zvítězil. Postupuje tak do celostátního kola, které se uskuteční na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v druhé půli dubna.

Ostatní naši zástupci se tentokrát na pomyslné "stupně vítězů" nedostali. Všem zástupců FXka děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz 5V a 3N v Alpách

Studenti ze tříd 5V a 3N se 12. – 18. 3. 2017 zúčastnili lyžařského kurzu v Alpách. Nádherné počasí nás provázelo celý týden, a tak jsme si kurz maximálně užili, a to ve třech střediscích – Silian, Großglockner Resort Kals-Matrei a Mölltaler Gletscher. Bez vážnějších zranění, jenom trošku unavení (ale spokojení) jsme se v sobotu vrátili do Liberce.

Mgr. Kristýna Špidlenová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský výcvik tříd 3N a 5V v Jizerkách

Třídy 3N a 5V se ve dnech 13. až 17. března učily základním běžkařským dovednostem a základům jízdy na běžkách. Po prvním dni v Jizerských horách, kdy se někteří studenti seznamovali s technikou jízdy do kopce a zejména z kopce, jsme od středy již podnikali krátké výlety a poznávali hory v ještě zimním počasí. I přes netypicky vysokou teplotu (k poledni stoupala až k 10 °C) jsme ujeli desítky kilometrů. Užili jsme si jednu z posledních možností jízdy v bíle stopě před příchodem jara. S mnohými se na Jizerské magistrále jistě potkáme zase za rok. Skol!

Více fotografií naleznete zde.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch našich angličtinářek v krajském kole anglické olympiády

Zuzka Bayramová ze septimy bojovala v nejvyšší kategorii a díky skvělému výkonu ve všech částech soutěže skončila nakonec třetí.

Nejúspěšnější angličtinářkou roku se stala Bára Balatková z kvarty, která s přehledem překonala všechny své soupeře a vykonverzovala si první místo v kategorii IIB, čímž si zajistila účast v celostátním finále.

Oběma dívkám blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz 1. A a 1. B v Rakousku

Ve dnech 5. až 11. března se třídy 1. A a 1. B zúčastnily lyžařského kurzu v Rakousku v okolí Lienzských Dolomit. První tři dny jsme si užili krásného slunečného počasí a výborných sněhových podmínek, kdy jsme lyžovali ve střediscích Zettersfeld a Sillian. Další den se počasí již nevyvedlo a museli jsme se vypořádat se sněžením a špatnou viditelností. V pátek jsme měli v plánu lyžování na Mölltalském ledovci, ale kvůli špatnému počasí byl lyžařský areál uzavřen. Všichni studenti udělali ve své technice jízdy velké pokroky a již se zajisté těší na další lyžařské zážitky!

Děkujeme studentům za vzorné chování a správný sportovní přístup po celou dobu kurzu. Skol!

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

První ročníky na běžkách

V Liberci už každým dnem očekáváme jaro, ale v nedalekém Bedřichově to stále vypadá jako v pravé zimě. Tam se také studenti prvního ročníku vydali zdokonalit svoje dovednosti na běžkách. Celý týden jsme vyráželi do stop Jizerské magistrály a snažili se naučit nejen kopce lehce vybíhat, ale i sjíždět, což byl mnohdy daleko větší oříšek. Všechny nás ale těšilo, že s ubíhajícím týdnem pádů výrazně ubývalo a námi ujetá vzdálenost se zvětšovala. Počasí nám až tolik nepřálo, ale tak to v horách někdy chodí a dobrou náladu z krásného týdne s běžkami na nohou nám to rozhodně nezkazilo. Snad se opět brzy sejdeme ve stopě. Skol!

Více fotografií naleznete zde.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Turnaj středních škol ve florbale

Ve středu 8.3. se v hale míčových sportů uskutečnil turnaj středních škol ve florbale. K vidění byly strhující zápasy plné skvělých akcí i krásných gólů. Tým našich chlapců se opíral o zkušenosti ligových hráčů a výborného brankáře. Bohužel nás dvě smolné remízy připravily o postupové místo, a tak se musíme spokojit s 3. místem v základní části turnaje. Předvedené výkony ale dávají tušit velký potenciál našeho týmu, který snad uspěje v příštím roce.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajská kola olympiády v němčině opět úspěšně za námi

V DDM Větrník proběhla krajská kola soutěže v německém jazyce; opět s naší velmi hojnou a úspěšnou účastí. Největší úspěch zaznamenala Šarka Soukupová z 5N, která ve své kategorii vyhrála a postupuje do celostátního kola, gratulujeme! Gratulace též Kristýně Neumannové /5N/ za krásné 3. místo.  Neztratili se ani naši mladší žáci – blahopřejeme Pavlu Simonianovi  ze 2N za krásné 3. místo i Jaroslavu Praisovi /2N/ a Milanu Sedlákovi /1N/ za 4. a  5. místo. Děkujeme za reprezentaci školy i předvedené výkony Magdaleně Plškové  a Barboře Bučkové /obě 4V/, které obsadily 4. a 5. místo. Jen tak dál!

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Dne 2. března 2017 se uskutečnilo v libereckém Domě dětí a mládeže Větrník krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentovali dva žáci z 3. A, Bára Činčurová a Marek Sojka.

V konkurenci jiných středních škol si naši zástupci vedli velmi dobře. Bára Činčurová obsadila první místo a Marek Sojka místo druhé.

Děkujeme oběma za vzornou reprezentaci školy a Báře přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které se uskuteční v dubnu 2017 v Praze.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžování na Ještědu

Třída 2V se ve dnech 12. – 17. 2. zúčastnila pobytového lyžařského kurzu. Lyžovalo se nedaleko – na Ještědu. Každý den jsme vyráželi sjíždět sjezdovky všech obtížností. Ve středu jsme podnikli pěší výlet na samotný Ještěd, neboť jsme my učitelé byli zaskočeni faktem, že někteří z žáků na samotném vrcholu naší liberecké dominanty ještě nebyli. Stejný den jsme uskutečnili i večerní lyžování.

Myslíme si, že se „lyžák“ vydařil a všem se líbil. V pátek jsme se rozloučili pozdravem lyžařů: „SKOL!“

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zeměpisci dominovali v okresním kole olympiády

Velkým úspěchem skončilo okresní kolo zeměpisné olympiády, které se konalo ve čtvrtek 16. 2. v prostorách krajského úřadu. Vítězství vybojovali Filip Kmínek (sekunda) v kategorii B, Ondřej Chwiedziuk (kvarta) v kategorii C a Jakub Strašlipka (kvinta) mezi nejstaršími v kategorii D. Petr Vajc (prima) byl druhý v kategorii A. Všichni postupují do krajského kola.

Úspěšnými řešiteli byli i Stanislav Žák (kvarta) v kategorii C a Markéta Pavlíková (kvinta) a Jaroslav Hořák (1. B), oba v kategorii D.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci FXka. Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Angličtináři přinesli z okresu zlato

Vítěznou sérii zahájil prvním místem v kategorii IB Dominik Švestka ze sekundy. Jeho spolužačka Amélie Bořická obsadila 6. místo.

V kategorii IIB přidala zlato Bára Balatková z kvarty, zdatně jí sekundoval její spolužák Robert Neuhöfer, který se umístil na bronzové pozici.

Třetí zlato přinesla v kategorii IIIB Zuzka Bayramová ze septimy, její spolužák Martin Benek skončil  mezi 23 skvělými soutěžícími na 4. místě.

Všem vítězným studentům blahopřejeme k dosaženým úspěchům i skvělé schopnosti ukázat své jazykové znalosti. Báře a Zuzce přejeme hodně štěstí v krajském kole.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Certifikát si odneslo 36 našich studentů

Dne 3. 12. se v budově našeho gymnázia konaly cambridgeské zkoušky, jejichž složení pomůže studentům u profilové maturitní zkoušky, při přijímání na vysoké školy i při získání zaměstnání v České republice i v zahraničí. Uspěli všichni kromě tří studentů, kteří zkoušky složili jen na úroveň B1. V pondělí 13. 2. jim byly v Krajské vědecké knihovně v Liberci slavnostně předány certifikáty FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1). Pět našich studentů podalo u zkoušek tak vynikající výkon, že dostali certifikát pro úroveň C2, což je úroveň Proficiency.

Děkujeme studentům za zodpovědný přístup k výuce a děkujeme i vyučujícím, kteří se na jejich přípravě ke zkouškám podíleli.

Další studenti si mohou zkoušku na gymnáziu složit koncem května 2017.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Seminář geografie na krajském úřadě

Seminaristé navštívili v pondělí 13. února výstavu věnovanou novému Atlasu životního prostředí Libereckého kraje. Výstavou je provedla sama autorka Ing. Irena Košková z odboru životního prostředí LK. Vedle zajímvých informací k tvorbě tohoto velkolepého díla si studenti semináře ještě prohlédli doprovodnou výstavu Svět na starých mapách.

Škola získala zdarma sadu atlasů, kterou budou využívat učitelé geografie při výuce tématu Liberecký kraj.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

O EU na FXku

Seminář Geopolitiky a mezinárodních vztahů si pozval na FXko Ing. Pavla Brandu, Ph.D., zástupce Libereckého kraje pro EU a učitele regionální politiky EU na katedře geografie TUL. Na pořadu byla témata Evropské fondy a dotace, euroregion, euro a budoucnost EU. Neformální beseda pomohla seminaristům chápat problémy obcí, kraje i ČR v dotační politice. Studenti se vyjadřovali k otázce (ne)přijetí eura, k současnému odchodu Británie a celkové budoucnosti EU.

Pavel Taibr, seminář GMV

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Herzlichen Glückwunsch!

Ve středu 8. 2. 2017 se v DDM Větrník konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce, a to ve dvou kategoriích – IIB (nižší gymnázium) a IIIA (vyšší gymnázium). Během tohoto klání naši borci dokázali, že mezi libereckými školami patří k nejlepším. Zvládli poslech s porozuměním, konverzaci i řešení neočekávaných jazykových situací. Kategorii IIB vyhrála Magdalena Plšková, hned za ní se umístila Barbora Bučková a na 4. místě skončila Zuzana Topinková. Kategorii IIIA vyhrála Nikol Benešová, bronz bral Marek Trojan a 5. místo obsadil Tomáš Pop. Magdalena, Barbora a Nikol postupují do krajských kol.

Wir drücken euch, liebe Mädchen,  die Daumen!

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tercie před soudem

„Tak asi, nebo určitě?“ „Asi určitě,“ vypovídá jeden ze sedmi obžalovaných před paní soudkyní JUDr. Evou Drahotovou. Kauza je vskutku rozsáhlá. Jedná se o nezákonnou výrobu a distribuci metamfetaminu (pervitinu) a obžalovaným hrozí trest odnětí svobody ve výši 8-12 let. Dva z obžalovaných jsou vietnamské národnosti, a proto byl přítomen i tlumočník. Soudního přelíčení jsme se zúčastnili dne 26. 1. 2017 a moc jsme si ho užili. Paní soudkyně s námi ještě po ukončení dopoledních výslechů obžalovaných vše probrala. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, ale to by nebylo možné bez paní profesorky Havrdové a paní Klokočníkové. Tímto bychom jim všichni chtěli  poděkovat.

Klára Kopytková a Šárka Líbalová (studentky tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

3N v Cáchách

Dne 21. 1. 2017 se třída 3N vydala na druhou část výměny se studenty z německých Cách. Po celodenní cestě vlakem jsme dorazili na místo a náš týden v Německu započal. Na začátku týdne jsme byli rozděleni do 4 workshopů s hlavním tématem věda a technika. Společně jsme s našimi kamarády z Cách a Lipska pracovali na projektech, které jsme poslední den našeho pobytu prezentovali. Kromě společné práce jsme také podnikli spoustu výletů. Navštívili jsme tamější chrám, radnici, udělali si celodenní výlet do nedalekého Düsseldorfu a také do belgického Lutychu.
Celý týden nám rychle utekl a my doufáme, že své německé kamarády brzy uvidíme.

Veronika Pavlíková (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemici upozorňují

Pozor, pozor! V prostorách naší školy se pohybuje kladně nabitá studentka LUCIE KUBÍČKOVÁ schopná silné exotermní reakce, která se ve dnech 23. – 26. 1. 2017 účastnila národního kola chemické olympiády v nejvyšší kategorii A, kde uspěla a probojovala se do užšího výběru pro mezinárodní kolo. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme rychlé biochemické reakce na úrovni přenosu neurotransmiterů v mozku v dalším kole. Podrobnosti o průběhu národního kola naleznete zde.

Mgr. Renata Velecká

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mladí matematici opět ve výborné formě

V úterý 24. ledna deset zástupců z kvarty a 2. N reprezentovalo naše gymnázium v okresním kole matematické olympiády kategorie Z 9, které se konalo na Krajském úřadě Libereckého kraje. V silné konkurenci naši žáci určitě nezklamali. Šest z nich se vrátilo s diplomem úspěšného řešitele, Ondra Chwiedziuk z kvarty byl s plným počtem bodů mezi pěti nejlepšími.

Všem blahopřejeme a postupujícím do krajského kola držíme palce.

Kompletní výsledková listina.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výlet tercie do období baroka

Dne 5. 1. 2017 jsme se zúčastnili vzdělávacího programu v Severočeském muzeu na téma „Jak se žilo v Liberci v době baroka“. Paní průvodkyně nám představila hraběcí pár Ignáce a Eufébii, kteří nás provedli barokní dobou. Popsali nám politickou situaci nejen v Evropě, českých zemích, ale i na libereckém panství. Z celé exkurze nás nejvíce zaujal stolní příbor s hracími kostkami uvnitř, ale i ostatní exponáty se nám moc líbily. Chtěli bychom poděkovat paní průvodkyni a paní prof. Procházkové, díky kterým toho teď víme zase o něco více!

Šárka Líbalová a Klára Kopytková (studentky 3. V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Smutná zpráva

Luboš FrancS lítostí oznamujeme, že 26. prosince 2016 zemřel náš kolega pan Lubomír FrancPoslední rozloučení se uskuteční v kostele sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích 5. ledna 2017 od 14 hodin.

Od 3. ledna bude v budově gymnázia u hlavního vchodu  připraveno vzpomínkové místo.

 

Luboši, budeš nám chybět.

 

Za pedagogický sbor a ostatní zaměstnance školy

 

Václav Ulvr, ředitel

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vánoční jarmark

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

HIV kurz očima 4N

Když někomu řeknete, že jedete na HIV kurz, většinou na vás překvapeně vytřeští oči a tváří mu proběhne nespočet smíšených pocitů. Aneb lepší zkratku nevinného kurzu zaměřeného   na hledání souvislostí mezi hudbou, IT technologiemi a výtvarnými obory by zkrátka studenti vymyslet nemohli.

Třída 4. N si tímto kurzem prošla ve dnech 12. až 14. prosince. V  pondělí nás po seznámení se s prostředím čekala pro některé šoková terapie, kdy jsme byli hozeni do kolotoče práce a další práce. Počáteční negativní stres jsme ale všichni zdárně překonali a kurz si naplno užívali až do konce.

Za obě skupiny, jak výtvarníků, tak hudebníků, mohu říci jen samá pozitiva. Měli jsme možnost vyzkoušet si fotografickou činnost, dabing, radiový rozhlas a v neposlední řadě kresbu či kabaret. Každý si z kurzu odnesl nové zkušenosti a vzpomínky, ke kterým se určitě ještě rádi budeme vracet – protože na baladu o hoki filetu se jen tak nezapomíná!

Také bychom závěrem rádi poděkovali profesorkám, paní Kostincové a paní Vinšové, za jejich odvahu vydat se s námi a panu Knoblochovi, bez kterého by nikdy neměly naše amatérské filmy či pokusy o dabing možnost vzniknout.

Veronika Pavlíková (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden s kamarády z Aachen

V sobotu 26. 11. se ve večerních hodinách sešla třída 3N, aby společně přivítala žáky z partnerského gymnázia v Cáchách. Po přivítání všichni vyrazili domů a neděli strávili libovolným programem v hostitelských rodinách.
V následujícím týdnu jsme společně pracovali na projektech zaměřených na vědu a techniku. A od toho se odvíjel i náš program. Kromě slavnostního přivítání na liberecké radnici jsme se zúčastnili exkurze do firmy Škoda v Mladé Boleslavi, společně navštívili Pražský hrad a prohlédli si celou Prahu, podívali se do IQ Landie a Technické univerzity v Liberci a lanovkou jsme vyjeli na Ještěd.
I přes mrazivé počasí jsme si výměnu všichni moc užili a těšíme se na návštěvu našich kamarádů v Cáchách :-).

Veronika Pavlíková (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Robin o Batmanovi

Dne 30. 11. 2016 proběhla na FXku přednáška pana Robina Kopeckého, filozofa a evolučního biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, s názvem „Morální problémy superhrdinů“. Při asi dvouhodinové debatě nám osvětlil téma morálky, pustil nám videa související s tématem či ukázal výsledky ze zajímavých sociálních pokusů, při kterých byly osoby většinou dotazovány, zda by nechaly rozjetým vagonem zemřít 5 lidí svázaných na kolejích, nebo by radši pod vagon strčily prostorově objemnější osobu, která by vagon zastavila a oněch 5 lidí zachránila. I nám pokládal záludné dotazy prověřující naše sociální cítění a mnohdy jsme nad odpověďmi dost váhali, a to třeba tehdy, když jsme se dostali k otázce „Pokud by terorista nechtěl i po mučení prozradit, kam schoval bombu, pokusili byste se ho donutit mučením jeho malé dcerky?“. Po této otázce jsem mimo jiné zjistil, komu ve třídě radši neodporovat, když po mně bude vyžadovat moji svačinu…

Přednáška byla zajímavá a velmi vtipná – nejednou jsme se nad výtvory pana Kopeckého pobavili. Všichni jsme odcházeli z přednášky pozitivně naladění a i hrdí a spokojení, a to především se zjištěním, že každý z nás může být superhrdinou, i když jsme vlastně jen „obyčejní“ lidé. Zaleží jen na tom, jak se chováme…

Ondřej Biemann (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemie je cool!

V pátek 9. 12. 2016 se konalo krajské kolo chemické olympiády v nejvyšší kategorii A. Naše gymnázium reprezentovala sestava ze 3. B - Lucie Kubíčková a Bohumil Fiala. Bohumil skončil na 6. místě a Lucka se s velmi obtížnými úlohami popasovala nejlépe ze všech a vybojovala 1. místo. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v nominaci na národní kolo v Litvínově.

Mgr. Renata Velecká

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

O Šaldův notes

Další ročník badmintonového turnaje O Šaldův notes proběhl v neděli 4. 12. v tělocvičnách našeho gymnázia. Žáci od nejmladších až po maturanty vytvořili páry se svými příbuznými a nalosovali se do dvou pětičlenných skupin. Po zápasech každý s každým v rámci dané skupiny přišly na řadu vyřazovací boje. O krásné výměny nebyla nouze a nejeden účastník se během turnaje zapotil. Nakonec zvítězili Michal a Alexandr Niševovi, když porazili ve finálovém utkání dvojici Jakub Culek, Richard Culek. V zápase o bronz byla úspěšná dvojice Emanuel a Vladimír Tichý.

Celý turnaj se nesl v přátelské atmosféře, kterou dotvářely krásné sportovní výkony. Děkujeme všem hráčům za účast a těšíme se na příští ročník. Badmintonu zdar! Více fotografií z turnaje naleznete zde.

Mgr. Martin Luštický a Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Další úspěch plavkyň z FX

Naše děvčata bezkonkurenčně zvítězila i v krajském kole SŠ v plavání a kvalifikovala se tím do republikového finále, které se uskuteční 21. 1. 2017 v Litoměřicích.

Školu reprezentovaly tyto studentky: Karolína Pechová, Anna Urbanová, Barbora Krejzarová, Tereza Brebtová, Viktorie Škrétová a Markéta Koutová.

Všem gratulujeme a těšíme se na vítězství v celostátním kole :-).

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Z výpravy do Chebu

Ve čtvrtek 24. listopadu se zúčastnil tříčlenný tým studentů (Kateřina Sommerová 3. A, Tereza Kusková a Martin Jadrný – oba 3. B) za doprovodu pana profesora Jirovského finále jubilejního 25. ročníku Dějepisné soutěže českých a slovenských gymnázií v Chebu. Okruh otázek začínal osvobozením v květnu 1945 a končil rokem 1948. Tým v silné konkurenci  získal nakonec 18. místo.

Respekt vítězům, dějepisu zdar a velký dík všem, kteří pomohli s přípravou nebo drželi palce. Více informací o chebském dějepisném klání naleznete zde.

Martin Jadrný (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj junior 2016

Naše dva týmy [Ondřej Chwiedziuk (4V), Kryštof Havlík (4V), Matěj Ptáček (3V), Lukáš Kmoch (3V) a Zuzana Menzelová (2N), Stanislav Žák (4V), Martin Vrba (3V), Matyáš Kubíček (3V)]  se v matematicko-fyzikální soutěži konané na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze umístily na 7., respektive 14. místě. V silné konkurenci to je velmi dobrý výsledek.  Patří jim poděkování a gratulace.

Kompletní výsledkovou listinu naleznete zde.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Máme šikovné plavce

Ve středu 23.11. 2016 se naše plavkyně a plavci zúčastnili okresního kola středních škol. Závod proběhl jako soutěž šestičlenných družstev.  Děvčata zvítězila, chlapci obsadili 3. místo. Blahopřejeme.

Vítězné družstvo ve složení: Anna Urbanová, Karolína Pechová, Barbora Krejzarová, Michala Truhlářová, Tereza Brebtová a Viktorie Škrétová budou reprezentovat školu v krajském finále 6. 12. v Jilemnici.

Děkujeme všem za reprezentaci školy a držíme děvčatům palce do dalších plaveckých soutěží - nejenom školních.

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Beseda o holokaustu s Michalem Arendem

Studenti 4. A a 8. V měli v pondělí 21. 11. 2016 možnost vyslechnout si osobní příběh člověka, jehož rodiče prošli hrůzami druhé světové války jako židovští Čechoslováci. Pan Michal Arend nám v dvouhodinové přednášce popsal životní cestu svých rodičů, přeživší Osvětimi, a připojil neobvyklé postřehy z pohledu potomka rodičů postižených válkou. Nejenže popsal události druhé světové války týkající se Židů a jiných likvidovaných skupin obyvatel Evropy, ale snažil se nás také obeznámit s počátky těchto nesnášenlivých tendencí na našem kontinentu.

Celá beseda byla zakončena diskuzí s příbuznou pana Arenda, paní Hanou Dobešovou, která jako Židovka prožila druhou světovou válku v koncentračním táboře v Terezíně a díky souhře různých náhod se jí podařilo po válce dostat zpět domů. Silné příběhy a osudy příbuzných pana Arenda nastínily dosud málo diskutované téma o životě Židů po návratu z koncentračních táborů. Ceníme si této příležitosti a děkujeme za neobvyklou možnost setkat se s tak silnými osobnostmi.

Pavel Dostalík a Tereza Stejskalová (studenti 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

V centru pozornosti Marie Terezie a její životní osudy

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády celkem 14 studentů ze tříd 3V, 4V a 1N. Téma letošního ročníku zní: „Marie Terezie - žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“.

Soutěžní otázky byly poměrně těžké a nejlépe se s nimi vypořádal Stanislav Žák z kvarty. Srdečně mu gratulujeme ke krásnému umístění a zároveň k přímému postupu do okresního kola. Děkujeme také všem ostatním za účast a budeme držet palce dalším dvěma v pořadí k postupu do okresního kola - Kryštofu Havlíkovi z kvarty a Kláře Kopytkové z tercie.

Více informací naleznete zde.

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Neviditelné oběti komunismu ve filmovém klubu

V pondělí 7. 11. se v Krajské vědecké knihovně Liberec konala prezentace projektu Neviditelné oběti komunismu v rámci Filmového klubu ZOOM. Tento projekt se zabývá československou emigrací po roce 1948 zejména do Kanady a Austrálie. Věnují se mu studenti Gymnázia F. X. Šaldy od roku 2003. Široká veřejnost mohla v pondělí zhlédnout dokument z roku 2009, jež je dílem právě studentů gymnázia a mapuje osudy emigrantů do Kanady.

Následovala diskuse s bývalými i současnými členy projektu. Bývalí členové projektu poskytli zejména informace o přípravě a tvorbě dokumentu. Současní členové sdělili divákům aktuální stav projektu a vize do následujících měsíců. Diskuse se zaměřila i na vztah krajanů k členům projektu, aktuální politickou situaci v zemi či propagační aktivity projektu.

Čtyřicet pět minut dlouhá a pestrá diskuse nás ujistila o zájmu veřejnosti o problematiku exilu z komunistického režimu. Děkujeme všem příchozím.

Pokud jste nestihli prezentaci navštívit, podívejte se na web projektu, kde se dozvíte víc.

Pavel Dostalík a Anna Urbanová (členové projektu NOK)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky krajského kola Logické olympiády

Postup do krajského kola Logické olympiády si vybojovalo 14 studentů z FX a nutno dodat, že nezklamali. V kategorii B byl nejlepší na 5. místě Ondřej Chwiedziuk z kvarty, do 10. místa to zvládly ještě Andrea Jeřábková z 1N a Zuzana Menzelová ze 2N. Jakub Bůlfinek ze sexty obsadil v kategorii C krásné 6. místo, Anežka Gruberová ze 3. B se dělila o 9. místo. Gratulujeme.

Výsledkové listiny najdete zde.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo to MaSo!

A to dne 8. listopadu na pražském Matfyzu, kdy se naše školní družstvo FXko ve složení Martin Pícha (2V), Lukáš Kmoch a Matěj Ptáček (oba 3V) a Ondřej Chwiedziuk  (4V) zúčastnili Matematické Soutěže. Kromě řešení netradičních matematických úloh je čekala i zajímavá hra, která prověřila jejich strategické myšlení a týmovou spolupráci. Při své premiéře kluci zabojovali a v konkurenci 61 týmů obsadili pěkné 17. místo. Už teď se těší na příští MaSo!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze za španělskou kulturou

Ve středu 19. října studenti 4. A opustili půdu gymnázia a vyrazili za španělskou kulturou, ovšem „jen“ do Prahy. S doprovodem naší španělštinářky – profesorky Olgy Šulcové a třídní profesorky Markéty Havrdové jsme se zúčastnili dvou programů zaměřených na jazyk, který se učíme již třetím rokem. Jako dopolední program byla zajištěna návštěva Institutu Cervantes, jímž nás interaktivně provedli rodilí mluvčí. Zbytek exkurze jsme aktivně strávili v Centru španělské kultury a vzdělávání, kde jsme se seznámili v jednotlivých blocích s flamencem, španělskými tanci a geografií Španělska. To nejočekávanější přišlo na konci programu – ochutnávka tradičních tapas, tedy malých pokrmů k pivu (bez piva).  Pro studenty španělštiny tuto exkurzi doporučujeme!

Muchos besos

Pavel Dostalík a Tereza Stejskalová (studenti 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sportovně-turistický kurz v Chorvatsku

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mistři ČR v přespolním běhu středních škol

Dne 21. 10. 2016 studenti našeho gymnázia reprezentovali naši školu i celý kraj na republikovém finále v přespolním běhu základních a středních škol v Hradci Králové v areálu Stříbrného rybníka. Všichni naši studenti předvedli fantastické výkony a v kategorii družstev zvítězili před gymnáziem z Třince a Jindřichova Hradce. V kategorii jednotlivců ukázal svou extratřídu Martin Semerád, který se stal mistrem ČR. Od Stříbrného rybníka jsme si přivezli zlaté medaile, pohár a mnoho sportovních zážitků. Stali jsme se nejlepší střední školou v konkurenci sportovních gymnázií!

Složení družstva mistrů ČR: Martin Semerád (1. místo), Petr Melichar (13. místo), Vojtěch Málek (17. místo), Matyáš Tecl (24. místo), Vít Koštejn (26. místo), Ondřej Bek (31. místo).

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho sportovních i studentských výsledků!

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mimoškolní nejen matematické aktivity

pro nižší gymnázium

pro vyšší gymnázium

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Logická olympiáda pro registrované

Upozorňujeme studenty, kteří se registrovali na logickou olympiádu kategorie C (1. A, 1. B, 2. B, 3. A, 3. B, 5V, 6V, 7V, 3N, 5N, 6N), že už je spuštěno online kolo, ale pouze do pátku 21. 10. 2016.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden s Wiesentheidem

Ve středu 5. 10. 2016 ve večerních hodinách jsme se na nádraží v Liberci setkali s německými partnery z Wiesentheidu a po krátkém přivítání jsme si je odvezli domů.

Druhý den dopoledne jsme nejprve německým studentům ukázali naši školu. Poté jsme se rozdělili do česko-německých skupin a pracovali na vybraných projektech. Odpoledne nás na liberecké radnici přivítali zástupci města. Poté nás dvě dívky ze 4N provedly po Liberci a ukázaly nám některé liberecké pamětihodnosti.

V pátek jsme odjeli na celodenní výlet do Prahy. Prohlédli jsme si např. Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlův most a Staroměstské náměstí spolu s orlojem.

O víkendu zajišťoval program německým partnerům každý samostatně. Někteří hráli společně fotbal, vystoupali na Ještěd nebo navštívili Babylon, iQlandii či bazén.

V pondělí dopoledne jsme ve škole opět pracovali na projektech z minulého týdne a odpoledne jsme odjeli vlakem do Oldřichova. Odtud jsme šli pěšky Viničnou cestou do Hejnic.

V úterý jsme jeli opět na celodenní výlet, tentokrát do Harrachova. Zde jsme navštívili pravděpodobně nejstarší sklárnu na světě. Během prohlídky jsme mohli pozorovat, jak se ručně vyrábí sklo. Odpoledne jsme šli všichni společně k Mumlavským vodopádům. Večer jsme uspořádali pro německé partnery rozlučku v restauraci Milénium, při které jsme zároveň oslavili narozeniny jedné německé studentky.

Ve středu ráno jsme se na nádraží všichni rozloučili a slíbili si, že se určitě zase potkáme v dubnu v Německu. Byl to moc zajímavý a poučný týden, který bohužel utekl až příliš rychle.

Anežka Hofmannová (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo v režii běžců z FX

Dne 5. 10. se naši studenti zúčastnili krajského kola v přespolním běhu a zopakovali svou dominanci z okresního kola, když opět atakovali přední úmístění a vyhráli s velkým náskokem. V konkurenci středních škol z celého kraje (i sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou) se s velkým náskokem umístil na prvním místě Martin Semerád z 6V, dále Vojtěch Málek z 6V (4. místo), Petr Melichar z 2. B (7. místo), Matyáš Tecl z 3N (8. místo), Vít Koštejn z 5N (11. místo), Ondřej Bek ze 7V (12. místo).

Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy a držíme pěsti v republikovém finále.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Logická olympiáda pro registrované

Upozorňujeme studenty, kteří se registrovali na logickou olympiádu kategorie B (1V, 2V, 3V, 4V, 1N, 2N), že už je spuštěno online kolo, ale pouze do pátku 14. 10. 2016.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 3. 10. se studenti našeho gymnázia zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. V kategorii mladších dívek (6. a 7. třída) se na krásném 2. místě umístila Markéta Smetanová z 2V. V dalších kategoriích ZŠ jsme na medailové umístěné nedosáhli - kategorie mladších chlapců nejlépe Matyáš Novotný z 2V (18. místo), kategorie starších dívek (8. a 9. třída) nejlépe Diana Duschková z 2N (16. místo), kategorie starších chlapců nejlépe Matěj Ptáček z 3V (17. místo). Do krajského kola naše družstva těchto kategorií nepostoupila.

V kategorii chlapců středních škol jsme zopakovali rok starou dominanci a obsadili čelní pozice – Martin Semerád z 6V (1. místo), Vojtěch Málek z 6V (2. místo), Vít Koštejn z 5N (4. místo), Ondřej Bek ze 7V (5. místo), Petr Melichar z 2. B (6. místo), Martin Kozák z 6V (10. místo). Družstvo postoupilo z prvního místa do krajského finále.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Hannover - druhá část

V neděli 18. září jsme odjeli do německého Hannoveru na druhou část výměnného pobytu. Hned v pondělí nás čekalo přivítání na radnici a její následná prohlídka a poté jsme si vyslechli krátký proslov pana starosty. V úterý jsme navštívili jejich školu a po prohlídce jsme se zúčastnili i některých hodin (výtvarná výchova, němčina, angličtina). Odpoledne byl volný program, který většina využila k nákupům. Ve středu nás čekalo něco malinko dobrodružnějšího, a to sjezd klidné řeky Leine, která protéká městem. Na vodě jsme nakonec strávili celé dopoledne a měli tak možnost poznat Hannover z jiného úhlu. Prohlídka Volkswagenu byla na programu ve čtvrtek. Následně jsme vyrazili do Herrenhausen Garten a zbytek volného odpoledne jsme strávili v Sea life. V pátek jsme navštívili Hannoverskou zoo, kterou jsme si užili, mj. jsme měli možnost vidět i lední medvědy. Celý týden jsme zakončili rozlučkovou "gartenparty" a Oktoberfestem. V sobotu brzo ráno jsme se už přesunuli na nádraží a chystali se na návrat zpátky do Liberce. Týden jsme si užili a přežili bez větších následků.

Viktorie Vondráčková, Veronika Zapadlíková a Markéta Pavlíková (studentky kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze do Berlína

Ve dnech 19. – 21. září se 18 žáků ze 4. A, 4. B a oktávy vydalo na poznávací exkurzi do Berlína. Jako dozor s námi jely paní profesorky Hlaváčková a Dehmelt. Cesta vlakem rychle uběhla, jelikož většina z nás využila drahocenného času a přelouskávala povinnou četbu či literaturu na svou seminární práci. Po výstupu z vlaku si však už nikdo na školu ani nevzpomněl a nastala mírná euforie. Konečně jsme byli ve městě, o kterém jsme se, někteří tři, někteří sedm let, učili.

Program byl opravdu vyčerpávající, a to doslova. Prošli jsme si centrum Berlína se všemi památkami, jako byla Braniborská brána, televizní věž, ulice „Unter den Linden“ či Památník obětem holocaustu, a naše aplikace v chytrých telefonech hlásily každý večer nachozených cca 20 km. Část dalšího dne jsme strávili na Museums Insel v Neues Museum, kde jsme si prohlédli starověké sbírky umění, což se neobešlo bez věčného dohadování, zda se jedná o repliky, či nikoliv.

Fanoušci Hunger Games si přišli na své na monumentálním Olympia Stadionu, fanoušci graffiti zase na East Side Galerie, kde se táhly zbytky posprejované Berlínské zdi, kam až oko dohlédlo. Po setmění jsme se vydali po skupinkách nasávat noční atmosféru Berlína a další den, jak už to tak bývá, nezapomněla většina z nás vzít útokem Primark a jiné obchody. Díky množství asijských, arabských, indických a jiných restaurací byla pro mnohé exkurze i multikulturně-kulinářským zážitkem.

Myslím, že mohu za všechny napsat, že se pobyt v Berlíně vydařil a exkurzi bychom do příštích let doporučili všem mladším ročníkům.

Anna Absolonová (studentka 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dny poznávání ve znamení her a zábavy

Ve dnech 14.-16. 9. 2016 se žáci primy účastnili harmonizačních dnů. Poznávat jsme se formou hry začali již cestou do Bílého Potoka. Zábavných her jsme si pak užívali po celou dobu pobytu. Konala se i netradiční stezka odvahy se svíčkami v rukou a plněním našich přání. Řada přišla také na hry, při kterých jsme museli důvěřovat svým spolužákům. Osobně mám dobrý pocit z toho, že jsem všechny poznal.

Štěpán Waldhauser (student primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizák prváků 2016

Jak bývá obvykle v prváku zvykem i my, zelenáči, noví studenti z Gymnázia F. X. Šaldy jsme si vyjeli do přírody za účelem toho, abychom se co nejlépe poznali a rychleji stmelili. Na tvz. „hamonizák“ vyrazila šedesátičlenná skupina žáků a žaček, spolu s pár instruktory a učiteli, do malého městečka nedaleko Hejnic. Konkrétně tedy do obce Bílý Potok, kde už na nás v penzionu čekaly nemalé pokojíky a nad očekávání pohodlné postele. To, že jsou pohodlné, jsme ocenili hlavně, když jsme do nich mohli po náročných, vysilujících dnech složit dobitá těla.

Harmonizák probíhal ve dnech od 12. do 14. září a myslím, že to byly namáhavé, avšak zábavné dny, kterých nebudeme litovat. Spousta lidí, ať z áčka nebo béčka, si našla nové kamarády, novou partu nebo aspoň zjistila, že noví lidé okolo nich nejsou žádné masožravé bestie, ale docela pohodoví spolužáci, se kterými budou následujících pár let trávit dost času. A samozřejmě nesmím zapomenout zmínit samotný program kurzu, díky němuž jsme bývali večer úplně mrtví.

Program byl skvělý. Úžasně promyšlený a načasovaný. A vděčíme za něj nejen kantorům, ale dokonce i studentům gymnázia, kteří navštěvují vyšší ročníky, popř. už i studium dokončili. Připravili pro nás mnoho skvělých aktivit a her, ve kterých šel, někdy více a někdy zase méně, rozpoznat hlavní účel, abychom se o sobě co nejvíce dozvěděli. Ať už to byly hromadné hry, hry na týmy, všechny jsme si užili, některé méně a některé zase více. Boží byly třeba Barevné války, aktivita, která se lehce zvrtla, ale nikomu to snad moc nevadilo. Za zmínku stojí i dobrovolný noční pochod na Paličník, vyhlídku, ze které jsme pozorovali nejprve zářivý sluneční kotouč vykukující  mezi jehličnatými stromy a pak už úplný pohádkový východ Slunce. Ale to jsou jen namátkou vybrané zážitky, samozřejmě jich bylo víc, ale všechny je tady vypisovat nebudu.

No a co k tomu ještě dodat? Snad už jen nějaký závěr. Naši „vedoucí“ dostali nelehký úkol, aby nás na 2 dny  zabavili a udělali z nás lepší partičku. A zhostili se jej tak, jak nejlépe byli schopni. Oni nám ukázali, jak na to, a zbytek už je na nás. Když jsme Bílý Potok opouštěli a mířili na nádraží, spousta z nás vypadala spokojeně a myslím, že si i odnášela jakýsi pocit naděje, možná i očekávání, jak to teda bude dál. Ale na to si musíme ještě počkat.

Julie Petráková (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Odstartoval nový ročník soutěže Eurorebus!

V pondělí 19. září byl spuštěn již 22. ročník vědomostní soutěže Eurorebus! Loni jsme jako škola byli sedmí v republice. Budeme lepší? Záleží jen na vás! Noví studenti se mohou přidat na www.eurorebus.cz, bližší informace u vyučujících zeměpisu.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Světluška 2016

15. 9. v ulicích Liberce proběhla sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu pro projekt Světluška, v jehož rámci jsme se s tykadly ve vlasech vydali do víru velkoměsta. Tajně jsme sbírku překřtili na „kurz odmítnutí“. Občas srážka s realitou nebyla příjemná či jednoduchá, přesto jsme vytrvali a do brzkého slunečného odpoledne jsme horlivě nabízeli náramky, píšťalky, propisky a podobně. Výtěžek sbírky pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým.

Děkujeme Světlušce za možnost učinit dobrý skutek.

Anna Michlová (studenkta 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvinta vyplula do druhé půle

Ve dnech 7.-9. 9. se kvinta účastnila „Pirátských“ dnů poznávání v Bílém Potoce.  Cestou jsme ztroskotali a směnou s domorodci jsme se pokusili zachránit naše holé životy. Podařilo se a my se mohli dál harmonizovat. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých věcí, např. jsme strávili dopoledne poslepu, „lovili“ draky, hledali latrínu a pašovali cukr. I přes újmy na zdraví všichni přežili a vrátili se zharmonizováni domů.

Dominik Čáp (student kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Registrace soutěžících na Logickou olympiádu už běží!

Už tradičně vybízím majitele hbitých mozků k účasti. Registrujte se do 30. září 2016 na adrese www.logickaolympiada.cz Podrobnější informace.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikálně-technický kroužek při GFXŠ

Nabízíme pro žáky ZŠ se zájmem o fyziku a techniku schůzky každou druhou středu odpoledne od 14:30 do 16:00. Náplní těchto setkání bude:

 • Pokusy (elektřina, magnetismus, kmitání, vlnění, …)
 • Měření s čidly Vernier
 • Práce se stavebnicí Merkur
 • Zajímavé pořady (Technické divy světa, …)
 • Exkurze (vysílač, lanovka, teplárna, …)

Přihlášku stáhněte zde a zasílejte do 27. 9. 2016 na adresu ja@gfxs.cz.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Maturitní zkoušky - podzimní termín

Písemné zkoušky společné části MZ se konají od 1. 9. do 7. 9. 2016 ve spádové škole, kterou je Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Zkoušky se konají v budově této školy na adrese Letná 90/30, 460 01 Liberec (upřesněno v pozvánce zaslané 17. 8. 2016 emailem).

Ostatní zkoušky se konají v budově Gymnázia F. X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec dle následujícího přehledu.

 

Zkouška

třída

termín

Místo konání

Písemná zkouška profilové části MZ – Aj

4. A

4. B

oktáva

30. 8. 2016

8.00–12.00

B 36

Písemná zkouška profilové části MZ – Nj

4. A

4. B

oktáva

31. 8. 2016

8.00–12.00

B 28

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ

4. A

4. B

oktáva

12. 9. 2019

Rozpis bude zveřejněn.

A 6

Ústní zkoušky profilové části MZ

6. N

8. 9. 2016

8.00–10.00

A 6

 

Mgr. Jana Suchomelová (zástupkyně ředitele)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozvrh hodin pro školní rok 2016–2017

Zveřejňujeme pracovní verzi rozvrhu pro nový školní rok. Změna rozvrhu vyhrazena; zařazení nepovinných předmětů (např. Nn v primě a sekundě) a kroužků je možno po dohodě změnit.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Dny poznávání

Letošní Dny poznávání (tzv. harmonizáky)  pro studenty prvních ročníků a kvinty se uskuteční v těchto termínech:

kvinta od 7. do 9. září

1. A a 1. B od 12. do 14. září

prima od 14. do 16. září

1N od 21. do 23. září

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úřední hodiny o prázdninách

Budete-li potřebovat o prázdninách ve škole něco zařídit, pak tak učiňte v níže uvedených dnech a hodinách:

čtvrtek 7. 7. od 9.00 do 11.00

od 11. 7. do 26. 8. každou středu od 9.00 do 11.00

od 29. 8. do 31. 8. každý den od 7.00 do 15.00

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přání dlouhých prázdnin

Vedení školy přeje všem pedagogům i ostatním zaměstnancům školy, rodičům i studentům příjemnou dovolenou a dlouhé prázdniny.

Mgr. Václav Ulvr

ředitel gymnázia

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Náš astronom byl opět ve finále!

Jakub Strašlipka z kvarty obsadil nádherné páté místo ve finálovém kole astronomické olympiády kategorie EF. Podrobnosti naleznete zde. Gratulujeme s prázdninovým zpožděním.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI 2016

Dlouho očekávaný den D konečně nastal. 29. 6. 2016 v odpoledních hodinách se studenti, učitelé a přátelé školy sešli v Lidových sadech, aby tradičně a s grácií zakončili uběhlý školní rok. Tradici potvrzovalo obvyklé předávání cen GYTA, zatímco grácii a eleganci zajišťovala žoviální moderátorská dvojice Filip Janoušek a Marek Novotný. Hoši zvládli jak udržet pozornost celého sálu svými dramatickými výstupy, tak podělit se o zraky diváků s vystupujícími muzikálními hvězdami GFXŠ. Příjemným překvapením byla originální anketa, při níž byli studenti tázáni, kdo je na škole největší mazák nebo s kým by si rádi udělali fotku. Historicky první mazáckou cenu si domů odnesl prof. Adam Lysičan a nejfotogeničtější učitelskou celebritou se stala prof. Renata Velecká. Laureáti dostáli své pověsti a při zahradních slavnostech, které následovaly po oficiálním ukončení akce, zaujali čestná místa uprostřed štěbetajících hloučků a vychutnávali si poslední školní akci spolu s další náloží živé hudby. Nechť na konec znovu zazní slova pana ředitele: „Za dva měsíce zase končí prázdniny.”

Petra Chaloupková (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dodatečné poděkování

V  červnu se uskutečnila v Ruském středisku vědy a kultury v Praze jubilejní celostátní přehlídka 50. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Účastníci, žáci ZŠ, SŠ a studenti VŠ z celé republiky, zde představili svá nejlepší vystoupení v ruském jazyce v kategoriích mluveného slova a hudebního projevu.

Naše gymnázium reprezentovala v Praze skupina žáků ze třídy 2. A, která si svoji účast na festivalu zajistila 1. místem v krajském soutěžním kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy Báře Činčurové, Silvě Jínové, Monice Navrátilové, Šárce Petrovičové, Vítu Randulovi, Heleně Rulcové, Marku Sojkovi, Petře Stupkové a Markétě Zahradníkové.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Beseda o FCE a CAE

Ve čtvrtek 23. června se studenti 3. ročníků zúčastnili přednášky lektora Evropského centra jazykových zkoušek ohledně jazykové zkoušky CAMBRIDGE ENGLISH pro mládež a dospělé, kterou bude možné letos na podzim podstoupit. Byli jsme seznámeni s výhodami, které úspěšné složení certifikátu FCE a CAE přináší, a také se samotným průběhem zkoušek na dané úrovni. Celý výklad probíhal v anglickém jazyce a ke konci zbyl i prostor pro naše doplňující dotazy. Každý si z přednášky odnesl své a získal tak motivaci si zkoušku začátkem příštího školního roku vyzkoušet.

Julie Teclová (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ema Tomanová a GENIUS LOGICUS

Výborný výsledek pro Emu ze 2N v soutěži s měřením času v řešení logických úloh a hlavolamů v kategorii 02 ve školním roce 2015/2016 je 10. místo v národním a 83. v mezinárodním kole. Gratulujeme!

RNDr. Věra jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

2. B v liberecké synagoze

V pátek 17. 6. 2016 jsme měli možnost se podívat do liberecké židovské synagogy, kde nám bylo přednášeno o zajímavém životě Židů. Ve stručnosti jsme byli uvedeni do tématu. Nešlo o jednu z klasických přednášek s čistým výkladem náboženství, byli jsme seznámeni s nejrůznějšími každodenními zvyky Židů, což nám krásně nastínilo atmosféru fungování židovských rodin. Dostalo se nám mnoho až šokujících informací, které se na internetu jen tak nedozvíme.

Spolužáci při vstupu obdrželi jarmulky, které jim velmi slušely. Zpočátku nebyli nadšení, ale nakonec byli rádi za novou zkušenost.

Náš obdiv patří nejen úžasné přednášce, ale také architektovi, který tuto synagogu navrhl. Budova působí jemně, lehce a bezpečně. Opravdu za nás všechny klobouk dolů, krásné dílo.

Rádi bychom poděkovali za přednášku paní přednášející a paní Procházkové za ochotu s námi navštívit libereckou synagogu. Děkujeme.

Michaela Šupolová (studentka 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden s přáteli z Hannoveru

Od neděle 5. června do soboty 11. června hostilo 13 studentů kvarty žáky z hannoverské školy IGS Muehlenberg. Hned po příjezdu jsme si odvezli naše kamarády do rodin, kde se ubytovali, a přesto, že za sebou měli sedmihodinovou cestu vlakem, povídali jsme si s nimi až do noci. Další den jsme je vzali na krátkou prohlídku školy, pak jsme šli společně na radnici, kde jsme byli slavnostně uvítáni a obdrželi malé dary. Poté si Němci prohlédli nejzajímavější památky v Liberci. Znovu jsme se s nimi setkali v ZOO, kde jsme zakončili pondělní program.

V úterý jsme se vyvezli lanovkou na Ještěd. Následovalo pořizování tisíců fotek, ať už na Snapchat, do videí nebo kamkoli jinam. Za neustálého zpěvu jsme sešli na Pláně a zahráli si fotbal. Odpoledne si každý vymýšlel program sám, ale většina z nás se potkala v bazénu a ostatní v IQlandii. Den jsme završili v pizzerii pořádnou večeří.

Středeční den jsme strávili cestou z Oldřichova do Hejnic. V plánu byla i Libverda, ale „prý je to moc daleko a do kopce“ (v okolí Hannoveru nejsou žádné kopce). Tak jsme se do Liberce vrátili dřív asi o dvě hodiny, které jsme proleželi u liberecké přehrady.

Prohlídku Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. jsme si dali ve čtvrtek. Odpoledne jsme se přemístili na louku, kde jsme opékali buřty. Poslední bod společného programu byla Liberecká výšina. Výlet jsme zkrátili, protože snad všichni studenti z Hannoveru odmítali další kopce navíc. Odpolední aktivitu si opět každý vymýšlel sám. Někteří šli na lasergame, jiní na nákupy nebo na zkoušku školního sboru, ale všichni jsme se setkali na závěrečné „Gartenparty“ a následně jsme si poslechli koncert Cum Amore. V neděli jsme se s přáteli z Hannoveru museli rozloučit a loučení to rozhodně nebylo jednoduché, došlo i na slzy.

Týden jsme si všichni moc užili, poznali jsme nové přátele, naučili se německé písničky a tanečky, procvičili jsme si cizí jazyky, a jelikož bylo krásné počasí, mohli jsme podniknout řadu pěkných výletů. Už teď mohu za všechny říct, že se na druhou část výměny do Hannoveru moc těšíme. Poděkování patří paním profesorkám Ouhelové a Tůmové za skvělý program, pevné nervy a trpělivost.

Markéta Pavlíková (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sekunda jela za Barunkou a babičkou do Ratibořic

V pátek 10. června se studenti sekundy v doprovodu profesorek Fantové a Havrdové vydali do východních Čech, aby navštívili místa spojená se spisovatelkou Boženou Němcovou a jejím nejslavnějším dílem -  Babičkou. Zážitek z tradiční exkurze do Barunčiny školy v České Skalici, zámku, mlýna a Starého bělidla v Ratibořicích umocnily „oživlé“ postavy z knihy, se kterými se studenti setkali. Celý výlet byl korunován příjemným slunečným počasím, výbornou zmrzlinou a vzorným chováním všech sekundánů!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ať žijí naši Pythagorejci!

Na konci května proběhlo okresní kolo Pythagoriády, kde jsme měli hojné zastoupení. Dopadlo to skvěle!

V kategorii P6 se primáni Filip Kmínek a Dominik Švestka podělili o první místo. Úspěšní byli i Martin Pícha, Petra Pham Cam Nhung a Eliška Roubalová. Matěj Ptáček ze sekundy byl v kategorii P7 na 4.–5. místě. V kategorii P8 byl nejlepší z našich terciánů Ondřej Chwiedziuk na 3. – 6. místě, Zuzana Topinková a Stanislav Žák na místě 7.–11. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Kryštof Havlík, Matyáš Dlouhý a Jiří Viták. Gratulujeme!

Kompletní výsledkové listiny.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Olympiáda mládeže v atletice

Dne 1. a 2. června se vybraní studenti nižšího gymnázia zúčastnili atletických soutěží v rámci Olympiády mládeže. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích: mladší žactvo (6. a 7. třída) a starší žactvo (8. a 9. třída). Sportovci mohli reprezentovat maximálně ve dvou disciplínách a štafetě. Na stupně vítězů se podařilo vystoupat dvěma zástupcům starší kategorie. Matěj Holejšovský (2.N) se umístil na druhém místě ve vrhu koulí výkonem 11,28 m. Tereza Kvapilová (2.N) se umístila v běhu na 800 m na prvním místě výkonem 2:41,97.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Liberečtí studenti na Evropském setkání mládeže ve Štrasburku

Od 20. do 21. května se ve francouzském Štrasburku konalo Evropské setkání mládeže (European Youth Event), na které se sjelo sedm a půl tisíce mladých Evropanů, aby společně diskutovali o problémech současné Evropy a potažmo i celého světa.

Do Štrasburku jsme se vydali i my, skupina deseti libereckých středoškoláků, ve složení Tereza Stejskalová, Pavel Dostalík, Andrea Kubátová, Anna Absolonová, Kristýna Zámečníková, Adam Ansorge, Nedim Suljovic, Kateřina Faltusová, Tereza Kovářová a Daniel Brumlich.

Samotnému výjezdu předcházela spousta příprav, jelikož k uskutečnění našeho plánu jsme potřebovali patřičné finance, které nám nakonec poskytly Nadace Preciosa, Statutární město Liberec, společnosti Ekoplast CZ a Pavel Soukup – úklidové služby.

Devatenáctého května jsme vyrazili na vlastní pěst z Prahy směr Štrasburk, kde nás hned další den čekal bohatý program. Na výběr bylo velké množství workshopů a přednášek, které se týkaly široké škály témat od politiky, lidských práv, budoucnosti Evropské unie až po ekologii. Přednášky probíhaly v angličtině s možností tlumočení do němčiny či francouzštiny a každý účastník měl možnost vybrat si čtyři libovolné přednášky, po nichž následovaly diskuze, do které se mohl zapojit každý. Přednášky se konaly přímo na půdě Evropského parlamentu, v jehož okolí probíhal po celou dobu akce doprovodný program. Oba dva večery se pak ve městě konaly koncerty evropských kapel, na které jsme my, jakožto účastníci Evropského setkání mládeže, měli umožněný vstup.

I přes nabitý program v Evropském parlamentu jsme měli stále čas prohlédnout si centrum města spolu s katedrálou Notre-Dame de Strasbourg či čtvrtí La Petite France. V neděli 22. května jsme se vydali zpět do Čech.  Náš výjezd do Štrasburku se nanejvýš vyvedl a obohatil nás o spoustu zážitků. Všem mladým lidem, kteří se zajímají o politiku a současné dění, můžeme Evropské setkání mládeže, jehož další ročník se koná v roce 2018, jedině doporučit.

Anna Absolonová (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní kolo soutěže Eurorebus

Celostátní kolo této vědomostní a převážně zeměpisné soutěže se již tradičně konalo v pondělí 6. června v Top Hotelu Praha. Do celostátního kola se probojovaly čtyři třídy (prima, sekunda, kvarta a 4. B) a dále sedm jednotlivců.  V soutěži jednotlivců se na krásném 7. místě umístili v kategorii ZŠ02 Jakub Strašlipka z kvarty a v kategorii SŠ Lukáš Klein, výborné  8. místo obsadil v téže kategorii Jakub Jokl (oba 4. B). V soutěži školních tříd zabodovala kvarta ve složení Jakub Strašlipka, Monika Grospičová a Dominik Čáp, která skončila těsně pod bednou na krásném 4. místě. V soutěži škol o putovní pohár Eurorebus naše GFXŠ obsadilo stejně jako loni 7. místo.

Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník!

Natálie Adamcová a Tomáš Holík (studenti sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikové ze sekundy to zvládli skvěle!

V pátek 27. 5. 2016 se konalo okresní kolo Archimediády (FO kategorie G). Zvítězil Matěj Ptáček, druhý byl Matyáš Kubíček. A dále Vojtěch Vávra, Šárka Líbalová a Natálie Adamcová to zvládli do 10. místa. Mezi úspěšné řešitele se zařadila i trojice našich zbývajících reprezentantů. Důkazem je výsledková listina, kterou naleznete zde. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

2. A v cyklochůzi

Dny 25. a 26. května trávila třída 2. A ve znamení třídní exkurze u vodní nádrže Kristýna v Hrádku nad Nisou. Terén jsme si raději předběžně obhlédli již 24. května během zeměpisné exkurze s panem profesorem Taibrem, takže zbývalo už jen jediné dilema. Pěšky, nebo na kole? No přece obojí!

Rozděleni na dvě skupiny jsme ale nezůstali dlouho. Jakmile jsme si totiž trochu zútulnili chatky a naobědvali se, byl čas na výšlap do žitavského Tierparku, menší ZOO, kde nám byl umožněn pohyb přímo mezi zvířaty.

Po příchodu zpět do kempu následovala večeře. Někteří se pustili do vaření, jiní vsadili na zdejší restaurace. Ve večerním programu pak nesměly chybět hry a společné aktivity.

Dopolední rozcvičku jsme příštího dne absolvovali ve fitness parku kolem Kristýny, a když jsme si pořídili společnou fotku, zamávali pěšáci spolu s třídní profesorkou Karolínou Lysičanovou cyklistům, kteří putovali v doprovodu našich profesorek Renaty Velecké a Ivany Buchalové, a obě skupiny se bez újmy na zdraví vrátily domů.

Bára Činčurová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Doprovodná hra soutěže Eurorebus

Dne 25. 5. 2016 se reprezentanti sekundy v soutěži tříd Natálie Adamcová, Šárka Líbalová a Vojtěch Vávra a také Jakub Bůlfinek z kvinty v soutěži jednotlivců zúčastnili 21. ročníku Celostátního kola doprovodné hry Dnešní svět v pohybu. Tato převážně zeměpisná soutěž proběhla v budově České spořitelny v pražském Paláci Rytířská. Družstvo sekundy se umístilo na krásném 4. místě. Všem zúčastněným blahopřejeme.

Natálie Adamcová a Šárka Líbalová (studentky sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Po Viničné stezce do Hejnic

Dne 16. 5. se třída 2V zúčastnila exkurze v Hejnicích, která byla součástí učebního plánu výtvarné výchovy. Studenti odjeli z libereckého vlakového nádraží do Oldřichova v Hájích, odkud pokračovali po Viničné stezce až do Hejnic. Už na začátku jsme byli zasypáni informacemi o Viničné stezce, které většina z nás nevěděla, a tak jsme byli hned o něco chytřejší. Cestu jsme si mohli motivovat návštěvou baziliky v Hejnicích, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, navštívili jsme rodinnou hrobku zbudovanou pod dohledem Jana Václava Gallase a také kapličku. Není také od věci zmínit se o zdejší pekárně, kde jsme si každý dali něco na zub a poté málem nestihli zpáteční vlak.

Na exkurzi jsme si užili legraci, něco nového se dozvěděli a zároveň zpětně otestovali naše znalosti o bazilice, což bylo pod vedením naší paní průvodkyně, které chceme poděkovat za pěkný výklad a trpělivost. Zároveň také děkujeme paní profesorce Ouhelové a paní profesorce Tůmové, které dělaly dohled nad celou naši třídou (a to není jednoduché). Výlet jsme si užili a rádi pojedeme znovu.

Klára Kopytková (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výběrové řízení

Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje vnitřní výběrové řízení na pracovní pozici učitel/ka Tv – Ze. Podrobnosti naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ŠALDOVY VOOČI VŠEMI SMYSLY

ANEB i letos se těšíme nejenom na pódiová vystoupení pro zrak a sluch, ale rádi podráždíme své chuťové pohárky dobrůtkami ze stánků. Možná se najde i podnikavá skupina prodejců originálních šperků, módních kousků z druhé ruky či již přečtených knih, čekajících na nové čtenáře. Zkrátka podnikatelskému duchu se meze téměř nekladou. Pro „živnostenský list“ se hlaste v žákovské knihovně u Karolíny Lysičanové. A neváhejte – počet prodejních míst je omezen.

PS: A nezapomeňte nominovat na GYTU.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědci z druhého ročníku na návštěvě Univerzity Karlovy

Dne 16. 5. využila třída 2. B možnost exkurze na Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy a pod vedením absolventského dozoru, pánů Luštického a Kociána, se vydala ku Praze.

Od stanice metra na Karlově náměstí jsme se uličkami Prahy 2 propletli na Albertov, kde nás v budově s rektorátem uvítaly dvě zdejší studentky. Proběhla zde první část programu, jež měla za téma využití poznatků z biologie a chemie v kriminalistice. Řekli jsme si něco málo o pracovním údělu policejních vyšetřovatelů a ukázali způsob, jakým získat koncentrát genetické informace ze slin.

Pro dvě další besedy jsme se přesunuli směrem k Vinohradům, konkrétně do Viničné ulice, a na krátké cestě mohli přes nepřízeň počasí obdivovat výhledy na Vyšehrad nebo porodnici U Apolináře. Na samotné Katedře učitelství a didaktiky biologie nás čekalo nejprve velmi osobní setkání se zástupci kmene členovců. Dostali jsme možnost si na rukou nechat pochodovat mnohonožky, sklípkana, brouky nosorožíky, velké syčící šváby madagaskarské či tajemného pavoukovce krabovce, přičemž někteří se s živočichy kamarádili velmi a jiní je spíše pozorovali s odstupem. Následovalo osvěžení ve velmi pěkné fakultní botanické zahradě a program zakončil vskutku výživný výklad o technologiích elektronové mikroskopie. Osobně mi bylo tak nějak jasné, že kvalitnější elektronový mikroskop není levnou záležitostí, ale že svou pořizovací cenou, náklady na údržbu, technologickou složitostí nebo hmotností odpovídá přinejmenším průměrnému motorovému vlaku, to opravdu zaujalo. A snad ještě více složitá příprava preparátu, třebaže nám bylo potvrzeno, že existují živočichové, které nezlikviduje ani ono pokovení, vysušení a vakuum…

Po takto nabité exkurzi mohlo následovat už jen občerstvení a návrat domů. Dle ohlasů spolužáků se akce velmi vyvedla a krom vítaného odpočinku od běžné pondělní výuky nabídla i nové poznatky a podněty k zamyšlení.

Martin Jadrný (student 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výlety primánů

Naše dvoudenní výletní putování začalo srazem na libereckém autobusovém nádraží, odkud jsme se vydali na naši první zastávku v Českém Dubu. Jako první jsme se vydali do Johanitské komendy. Prohlídku jsme si užili, provázeli nás dva milí průvodci, kteří nám pokládali různé otázky, které jsme po týmech řešili. S průvodci jsme šli ještě do Podještědského muzea, ve kterém byly zajímavé exponáty z historie města, ale i ze života Karolíny Světlé. Po muzeu už nastal slíbený dvouhodinový rozchod. Někdo si prošel město, většina prošla místní potraviny nebo šla do cukrárny, ve které měli výbornou zmrzlinu. Potom už jsme museli domů, ale na zastávce jsme si ještě stačili zahrát pár her.

Druhý den nás čekal výlet, tentokrát do Poniklé. Jeli jsme také autobusem, ale „luxusním“. Cesta trvala asi hodinu a půl, ale hráli jsme spoustu her a cesta rychle uběhla. V Poniklé jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla nejdříve do muzea krkonošských řemesel a druhá na exkurzi ve firmě Rautis. Na obou místech se nám líbilo, ale většina se těšila na pauzu, o které jsme přeskakovali místní malý potůček, což většinu náramně bavilo.

Výlety se nám moc líbily. Děkujeme paní profesorce Lankové a Podzimkové za sílu a trpělivost a doufáme, že se vydáme i na další výlety!

Barbora Plecháčová (studentka primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden u přátel v Grafingu

V půlce března za námi, některými studenty z 1. A, 2. A, 2. B a 6V, na týden přijeli němečtí studenti z německého Grafingu. Na začátku května, když třeťáci jeli na své výjezdové semináře, jsme se na týden vydali za našimi bavorskými přáteli naopak my.

I když jsme kvůli dopravní situaci dorazili uprostřed noci, naše německé rodiny nás s radostí přivítaly. Právě s nimi jsme po zbytek týdne trávili svůj volný čas. První den jsme okusili život na tamním gymnáziu a účastnili se celé jejich běžné výuky a seznámili se i s jejich spolužáky. Po pravých špeclích k obědu a přivítání v češtině panem ředitelem jsme  podnikli  výlet do blízkého městečka Ebersberg.

V dalších dnech jsme objevili krásy blízkých velkoměst. Jelikož rakouský Salzburg je, obrazně řečeno, od Grafingu „co by kamenem dohodil“, nemohli jsme ho z našeho výletu vynechat. Mnichov jsme navštívili hned dvakrát. Jednou jsme si prošli město křížem krážem, včetně Marienplatz a ikonické obdoby našeho orloje doprovázeného zvonkohrou. Podruhé jsme strávili celé dopoledne v interaktivním Německém muzeu a poté jsme se podívali i do Olympijského parku, který byl vybudován pro LOH roku 1972.

U příležitosti vysvěcení nového školního dvora uspořádalo grafingské gymnázium Schulfest/školní oslavu, které jsme měli i my tu čest se zúčastnit. Viděli jsme naše německé partnery a spoustu jejich spolužáků v tradičních bavorských krojích, poslechli jsme si jejich jazzovou kapelu i pěvecký sbor a pozorovali jsme, jak doprostřed školního dvora staví májku v modro-bílých barvách Bavorska. My jsme jim na oplátku předvedli jeden z tradičních slovanských tanců, mazurku, za doprovodu ještě tradičnější české písně, „Měla babka čtyři jabka.“ Kvůli velkému zájmu jsme mnohé z Němců tento jednoduchý taneček naučili.

I když tento týden byl oficiálně poslední částí našeho společného výměnného programu, přátelství s Austauschpartery nekončí. Já sama doufám, že se v blízké době znovu setkáme.

Karolína Labská (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

v obřadní síni liberecké radnice

Oktáva - čtvrtek 26. 5. 2016 ve 14.30 hodin

6. N - čtvrtek 26. 5. 2016 v 15.15 hodin

4. A - čtvrtek 2. 6. 2016 ve 14.30 hodin

4. B - čtvrtek 2. 6. 2016 v 15.15 hodin

Rubrika »Aktuality«

Ceny GYTA 2016

Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje 14. ročník udílení cen GYTA.

Období nominací probíhá od 1. května do 1. června 2016.

Ceny GYTA  se udělují jednotlivým studentům nebo skupinám ve čtyřech kategoriích: vědec, umělec, sportovec a osobnost. Cena má symbolizovat jejich výjimečné schopnosti, dovednosti, nadání i odvahu. Ceny se udělují zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia, cena osobnost gymnázia se udílí jen jedna za celou školu.

Nižší stupeň: prima až kvarta, 1N a 2N,vyšší stupeň: kvinta až oktáva, 3N až 6N, 1. až 4. roč.

Na webu školy pod: „O nás“ dále: „Ceny GYTA“ naleznete vše potřebné o cenách GYTA, pravidla nominací a způsob vyhlašování vítězů.

NOMINUJTE pod: www.gfxs.cz/ceny-gyta/

Nominovat mohou studenti, rodiče, učitelé i zástupci široké veřejnosti, kteří naše skvělé studenty znají a chtějí ocenit!

Vyhlášení cen GYTA proběhne ve středu dne 29. 6. 2016 v rámci studentské akce „Šaldovy vooči“ v Lidových Sadech.

Mgr. Renata Šípová (organizátorka udílení cen GYTA)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

Ve středu 11. května proběhlo v prostorách Technické univerzity v Liberci krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, kterého se zúčastnilo také 18 studentů našeho gymnázia.  Ti byli mimořádně úspěšní a vybojovali 14 pomyslných medailí.  Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme oceněným a držíme palce postoupivším do celostátního kola. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Mgr. Tereza Hriníková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta v Podještědí

Dne 16. května se naše třída, sexta, vydala po stopách Karoliny Světlé.

Než jsme však vyrazili, byli jsme donuceni se upsat paní Šulcové a paní Kubištové, že budeme dodržovat jejich desatero. Obzvláště jeden paragraf této smlouvy, o dráždění zvířat, nás provázel během celé exkurze.

Cestou jsme byli hned několikrát zkoušeni před tabulí ze čtení. K tomu byly využity údaje o životě a dílech této spisovatelky, které se nám postupně zjevovaly při naší vskutku vyčerpávající výpravě.

Podobně jako Karolina Světlá jsme i my rozšiřovali své jazykové znalosti, a to s pomocí naší výměnné studentky z Thajska.

Plni zážitků a nově nabytých vědomostí jsme věnovali z okének autobusu své poslední pohledy malebné krajině Podještědí, jež tuto autorku tolik inspirovalo.

Snad zde svou múzu naleznou i někteří z nás.

Elišky Manligová a Procházková (studentky sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo nás pět

Měly jsme tužky, papíry a před námi se rýsoval široširý svět plný barev a tvarů. Náš úkol zněl jasně: načrtni („Mám hlad.“), namaluj („Něco bych si dala.“), vybarvi („Už objednal někdo tu pizzu?“).

V rámci výjezdových seminářů třetích ročníků se naše pětičlenná parta zúčastnila malířského kurzu, kterého jsme se zhostily s notnou dávkou odhodlání a nadšení. Nutno podotknout, že nám nadšení vydrželo do posledního dne na rozdíl od temper, čtvrtek a také našich svačin.

Během týdne jsme v Liberci a Praze navštívily řadu zajímavých míst, o kterých jsme mnohdy neměly ani zdání. Naskytla se nám mimořádná možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky, z nichž některé byly velmi úspěšné, některé méně. Přes naše úspěchy a neúspěchy jsme si týden moc užily a vychutnávaly si čas strávený mimo školní lavice.

Z našeho týdenního výtvarného soustředění vyplývá jedno důrazné doporučení pro další ročníky: Berte si velké svačiny!

výtvarnice Anička, Eva, Sabrin, Šárka a Terka (studentky 3. A a . B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Moje město Liberec

V průběhu měsíce dubna probíhal v Liberci již 25. ročník soutěže „Moje město Liberec“, letos na téma: Příběhy z Liberce, města v srdci Evropy. Tento ročník měl velký ohlas, a tak se soutěže zúčastnilo 52 dvoučlenných týmů. V soutěži jsme nejen vyplňovali otázky, ale také jsme fotografovali selfie u budov, které nám byly zadány. Myslím si, že soutěž byla příjemným využitím našeho (ne)volného času, jelikož jsme se dozvěděli spoustu nových informací a u vyplňování otázek jsme se i pobavili.

Vyhodnocení probíhalo ve dvou kategoriích a někdy hrály roli i půlbody. Přestože pro některé týmy možná nebyly výsledky uspokojující, všichni se snažili, a to se cení nejvíce.

V kategorii prima/sekunda se účastnilo celkem 35 dvojic: na děleném 7. místě se umístili Natálie Adamcová + Klára Kopytková a Jiří Beneš + Vojtěch Vávra a na 12. místě Šárka Líbalová + Marie Malinovská (všichni 2V)

V kategorii tercie/kvarta se účastnilo celkem 17 dvojic: na 2. místě skončily Adéla Le + Eva Svobodová (3V) a dále na 4. místě Magdaléna Hájková + Veronika Zapadlíková (4V). Kompletní výsledky najdete zde.

Všem děkujeme za účast a gratulujeme k výborným výsledkům! Doufáme, že se všichni opět sejdeme příští rok v tak hojném počtu.

Klára Kopytková (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zeměpisná exkurze 1. N

V době výjezdových seminářů si třída 1. N v pondělí 9. května mohla dovolit pohodový pěší výlet na Rádlo. Kolem celé naučné stezky byly umístěny informační tabule, jejichž náplň jsme ve skupinách zpracovávali. Orchideje na louce vzhledem k brzkému datu sice ještě nekvetly, zato jsme si na rašeliništi osahali masožravou rosnatku, což se obešlo bez trvalých následků. Z Rádla pak vedla naše cesta na Milíře a rozhlednu Císařský kámen, odkud byl krásný výhled na hřeben Ještědu, Jizerky i Český ráj. Celých 10 km naší cesty jsme ušli s chutí a úsměvem na tváři a zakončili vyhodnocením naší práce u Veseckého rybníka. Děkujeme paním profesorkám Hrnčířové a Podzimkové, které nám umožnily užít si tento den.

Diana Duschková (studentka 1. N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Narace & Interpretace 2016

Od devátého do třináctého května letošního roku měli v proslulém penzionu Krakonoš v Bílém Potoce celkem napilno, protože jej přijela okupovat smečka předmaturitních studentů FX, kteří se rozhodli oddat se pro seminární týden společenským vědám a českému jazyku.

Pracovní týden to byl skutečně intenzivní; po skončení kurzu jsme zpět do Liberce odjížděli obtěžkáni kromě vědomostí také stohem nově získaných papírů s edukativními texty, a ještě k tomu jsme se během výjezdového semináře naučili, co vlastně znamenají takzvaně dětské pohádky, co je to ve skutečnosti kýč, co všechno jsou lidé ochotni udělat pro umění nebo jak se v USA dělá reklama pro děti.

Mnozí z nás se také na kurzu naučili hrát stolní tenis, jiní zase díky svéráznému českému jídelníčku požili dostatek masa na půl roku dopředu. Především jsme si však užívali komorní atmosféru semináře a čerstvý horský vzduch. Věřím, že nejsem jediná, komu těch pět dní připadalo tak krátkých, že jsme se ani nestačili rozkoukat a už jsme si zase balili batohy zpět domů…

Viktorie Havrdová (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Juniorský maraton 2016

Při přípravě na maraton se nesmí nic ponechat náhodě, a tak se běžci z FXka trochu netradičně sešli už v sobotu v podvečer 7. 5. 2016 na zastávce Fügnerova, odkud jeli do Prahy, aby se o den později zúčastnili Pražského mezinárodního maratonu v kategorii juniorských štafet. Naše kroky nejdříve směřovaly na SportExpo, kde jsme si vyzvedli čísla a obdivovali nejnovější trendy ze světa běhu. Večer na hotelu pak proběhla nezbytná týmová porada, která se týkala plánování taktiky, rozmístění závodníků na předávky a rozvržení sil na úsecích. Přeci jen se na 42, 195 km a 10 úsecích může stát mnoho věcí. Navíc, když jsme za soupeře měli 29 nejlepších škol z republiky, které si svoji účast vybojovaly v semifinálových kolech mezi 274 štafetami.

Celá akce se svými deseti tisíci účastníky měla strhující atmosféru. Start ze Staroměstského náměstí a běh spolu s elitní vlnou závodníků byl i pro ostřílené běžce neskutečným zážitkem. Každý z našeho týmu se snažil podat co nejlepší výkon a vydat ze sebe maximum. Nakonec se štafeta FXka ve složení Martin Semerád, Lukáš Marek, Vanesa Paskovská, Ondřej Bek, Julie Teclová, Petr Melichar, Kateřina Luxemburgová, Matyáš Tecl, Jan Luxemburg a Vojta Málek umístila na skvělém 9. místě.

Gratulujeme a přejeme vydařenou přípravu na další ročník.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Po stopách Karoliny Světlé

Jedno slunečné májové pondělí třída 4. N vyrazila na exkurzi do Světlé pod Ještědem, kde absolvovala naučnou stezku o Karolině Světlé. Na stezce stálo 12 tabulí, které vždy jeden z nás přečetl nahlas, což nám pomohlo lépe vstřebat informace. Celou exkurzi jsme si velmi užili a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. Tímto děkujeme našim profesorkám za zpestření výuky.

Kristýna Palicová (studentka 4. N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šest čtenářů z FX v TOP 10

V pátek 6. května proběhlo v liberecké iQLANDII slavnostní vyhlášení výsledků XIV. ročníku literární soutěže Řekni mi, co čteš, jejíž téma letos znělo: Čtu, protože chci. A dokonce mě to baví… Mezi deseti oceněnými bylo šest studentů z FX - Barbora Polívková, Tereza Jablonská, Tereza Glosová, Lukáš Kmoch, Magdaléna Kvasničková a Laura Joana Stoll. Poslední dvě jmenované skončily dokonce na stupních vítězů. Majda obsadila 2. místo a  Laura se stala vítězkou tohoto literárního klání. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších čtenářských zážitků. Čtení zdar! :-)

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore na hudebním festivalu v Belgii

Letos se pěvecký sbor Cum amore účastnil Evropského hudebního festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu. Ve čtvrtek 28. dubna jsme vyjeli po desáté hodině večerní od budovy gymnázia. V autobuse bylo horko, ale i přes to většina osazenstva do půlnoci usnula. U některých jedinců se spánek dostavil až okolo třetí hodiny ranní, což jejich spolusedící rozhodně neocenili.

V pátek jsme dorazili do belgického Genku, kde nás ubytovaly hostitelské rodiny. Ještě v pátek večer nás čekal první koncert, v sobotu prohlídka města Neerpeltu, v kterém se soutěžilo, a workshop s velice sympatickým, lehce hipsterským dirigentem. Někteří z nás strávili večer se svými hostitelskými rodinami na večeři nebo na místní pouti.

V neděli ráno jsme se přesunuli opět do Neerpeltu, ale tentokrát nás čekalo už soutěžní vystoupení. Největším zážitkem pro nás bylo vystoupení sboru z Finska a v odpoledních hodinách průvod všech účastníků Neerpeltem. Pochodovali jsme společně s pražským sborem a později se s námi začal družit i sbor ze Švýcarska. Po průvodu následovalo epické vyhlašování výsledků v obrovské sportovní hale. Umístili jsme se ve stříbrném pásmu.

Po osmé hodině večerní jsme unavení vyrazili zpět do Liberce. Děkujeme sbormistryni Zuzce Kubelkové a Janče Vondráčkové za pevné nervy a perfektní organizaci úžasného zážitku.

Aneta Pokorná (Cum amore)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Nejlepší středoškolští orientační běžci v kraji jsou na FX!

Lyžařský areál Břízky v Jablonci nad Nisou byl v pátek 29. 4. dějištěm krajského kola v orientačním běhu. Výprava našeho gymnázia se skládala ze zkušených závodníků, ale i úplných nováčků, kteří chtěli zabojovat o účast v republikovém finále. Terén závodu nebyl vůbec jednoduchý, vysoké borůvčí schovávalo mnohé kameny a navíc se zde objevovaly zbytky sněhu po předchozích přeháňkách. Když k tomu přičteme orientačně náročné tratě, nečekal běžce vůbec jednoduchý závod.

Naši žáci si ale nevedli vůbec špatně. Příprava na maturitní zkoušky neubrala nic na formě Matouše Fürsta, který kategorii HS ovládl. Na stupních vítězů mu dělal společnost na 3. místě Víťa Koštejn. Skvělé umístění zaznamenala Anna Fürstová, která skočila na 4. místě v DS. Pro stejné umístění si v kategorii D9 doběhla Markéta Pavlíková.

Soutěž družstev je vždy velmi vyrovnaná a výsledek závisí na umístění každého závodníka. Díky skvělému týmovému výkonu se i letos může radovat naše gymnázium z vítězství v kategorii středních škol v kraji a postupu na celostátní finále, což se nám podařilo už po třetí v řadě.

Děkujeme všem za reprezentaci a přejeme vždy správný směr!

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta ve světě financí

Ve dnech 26. - 28. května se naše třída zúčastnila projektu Finanční gramotnost. Projekt byl zahájen přednáškou přímo od finančního poradce, ve které jsme se v rychlosti dozvěděli něco o financích. Dále jsme pod vedením paní profesorky Jandíkové začali počítat příklady týkající se financí. Po tomto bloku nám pan profesor Minster vyprávěl o historii bankovek a platidel samotných a tím jsme zakončili první den.
Druhý den jsme začali opět počítáním, napsali jsme si krátký test a celý blok jsme věnovali úrokům. V dalším bloku nám byly zadané skupinové prezentace, které jsme si měli připravit a druhý den odprezentovat před naší třídou. Jako téma dostala každá skupina jeden finanční produkt.

Třetí den jsme opět věnovali dopoledne výpočtům, tentokrát složitějším. Další blok jsme dostali čas na dotvoření a zdokonalení našich prezentací, které jsme následně v třetím bloku odprezentovali. Projekt se určitě všem líbil a odnesli jsme si mnoho informací o financích.

Ondřej Belák a  Veronika Zapadlíková (studenti kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo v režii Jakuba Strašlipky

V pátek 29. 4. 2016 se na ZŠ Sokolovská konalo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E, do kterého se z okresního kola probojovali žáci kvarty Jakub Strašlipka a Vítězslav Macháček. Oba si vedli skvěle. Jakub nedal svým soupeřům šanci a s velkým náskokem získal 1. místo, Vítek vybojoval nádherné 4. místo. Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za tak úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pozitivně naladěná sexta

Dne 18. dubna se třída sexta společně s paní profesorkou Kostincovou, Vinšovou a absolventem našeho gymnázia Janem Myšákem vydali na třídenní kurz do Bílého Potoka zaměřený na hudební výchovu, informatiku a výtvarnou výchovu. Pokud si někdo z nás myslel, že se bude jednat o odpočinkový pobyt, byl opravdu na omylu. Čekaly nás totiž tři plně nabité dny, ale i tak bylo o zábavu vždy dobře postaráno.

Během našeho pobytu jsme se například naučili, jak se tvoří stoptrikové video, nahráli rozhlasovou hru, z oblasti výtvarné výchovy jsme projevovali naše nadání především fotografováním na všelijaká témata a v rámci hudební výchovy jsme se zabývali scénickou pohybovou průpravou. Náš třídenní kurz byl zakončen kabaretem, kde měl každý z nás možnost projevit svůj skrytý talent.

Myslím, že mohu za celou třídu říct, že se kurz velmi vydařil a že všichni odjížděli HIV pozitivně naladění.

Zuzana Bayramová (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Koňským trhem počínaje a kostelem svatého Václava konče

Tak objevovala 2. A, posílená o dva studenty z 2. B, středověkou Prahu 19. dubna  při své dějepisné exkurzi. Na cestě po stopách nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV. nás doprovázeli pan profesor Jirovský a paní profesorka Procházková. Až na několik komentovaných prohlídek jsme informace o navštívených památkách zpracovávali sami. Jednotlivci nebo dvojice studentů měli za úkol připravit pro zbytek skupiny výklad a také ji k danému místu beze ztrát zavést.

Několik hodin strávených v hlavním městě, přestože počasí příliš nepřálo, nám přineslo mnoho úchvatných zážitků. Nahlédli jsme do chrámu Panny Marie Sněžné, nejvyššího pražského kostela, a absolvovali prohlídku v katedrále svatého Víta a ve Starém královském paláci. Čekal na nás také nádherný výhled z Pražského hradu. (Více fotografií si můžete prohlédnout zde.)

A nově nabytá zkušenost? Pražské metro je mnohem hrozivější než Smrtka na Staroměstském orloji!

Bára Činčurová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatní finále

O víkendu se náš debatní tým (Anna Rousková, Karolína Labská, Lenka Niesigová, Štěpán Matuský) zúčastnil finálového turnaje Debatní ligy, toho nejvyššího, kterého se lze zúčastnit.

Zamýšleli jsme se tentokrát především nad ekonomickými tématy, například jaká je funkce Mezinárodního měnového fondu, jak fungují fixní kurzy měn nebo zda je společná zemědělská politika EU dobrá, či nikoli.

Na turnaji jsme zažili nejkvalitnější debaty celé sezóny. V základním kole jsme sice nezískali dostatek bodů pro postup do debaty o první místo, celkově jsme ale s turnajem velmi spokojení a neztrácíme chuť do dalšího debatování v příštím roce.

Lenka Niesigová (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vlakem do Drážďan

Bylo úterý 19. dubna a my jsme vyrazili vlakem do Drážďan. I přes nepřízeň počasí jsme se vydali na prohlídku historického centra. Dozvěděli jsme se o něm spoustu zajímavých věcí. Následně jsme se rozdělili do skupinek a šli si prohlédnout Zwinger nebo Muzeum hygieny. Nakonec se vyjasnilo i počasí a my si mohli užít nabídku kaváren v centru Drážďan.

Samuel Nagy (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výhra z Prahy

19. 4. bylo završeno dvoudenní klání finalistů celostátního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii C jasně zvítězil (o 4,5 bodu) Kuba Strašlipka z kvarty. Po loňském bronzu se tak stal nejúspěšnějším řešitelem zeměpisné olympiády v historii FXka. Jakubovi děkujeme za vynikající reprezentaci našeho ústavu a přejeme mu hodně úspěchů nejen v zeměpisných olympiádách.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematický náboj

Mezinárodní matematická soutěž družstev si u nás ve škole získává stále větší popularitu. Letos se jí účastnila dvě družstva – seniorský tým tvořili Lukáš Klein, Ondřej Kohout, Jiří Maškarinec, Daniel Procházka a Lukáš Vik z maturitního ročníku. Jejich výsledek těsně za první třetinou startovacícho pole (45. místo ze 128 účastníků) je zlepšením oproti loňskému roku a nesporným úspěchem.

Za juniory soutěžilo téměř dívčí družstvo ve složení Anežka Gruberová, Lucie Kubíčková, Karolína Labská, Daniela Opočenská a František Jurák. Za jejich skvělé umístění na 11. místě ze 133 účastníků jim moc děkujeme, blahopřejeme jim a doufáme, že příští rok prolomí i první desítku.

RNDr. Věra Voršilková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Údaj ve sloupci "kritérium" znamená, zda žák/žákyně splnil/a, či nesplnil/a podmínku stanovenou pro přijetí, viz http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 22. 4. 2016 se rozhodnutí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 6. 5. 2016. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pondělí 25. dubna 2016  a v úterý 26. dubna 2016 od 10 do 16 hodin a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávánav pondělí 25. dubna 2016  a v úterý 26. dubna 2016 od 10 do 16 hodin a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří se umístili jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Informace k odvolání budeme poskytovat při předávání rozhodnutí. Odvolání bude možné podat na místě.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Eurorebus opět v akci!

V sobotu 16. dubna se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo soutěže Eurorebus. Za naše gymnázium se v několika kategoriích kvalifikovalo 14 tříd a 21 jednotlivců. Samotné testy byly zpestřeny mnoha doprovodnými hrami spojenými s různými tématy. Během vyhlašování výsledků pak nastal důvod k radosti. Za třídy postoupily z prvních míst ve svých kategoriích kvarta ve složení Jakub Strašlipka, Markéta Pavlíková a Viktorie Vondráčková a 4. B, kterou reprezentovali Lukáš Klein, Jakub Jokl a Klára Putzová. Naději na celostátní kolo, které proběhne 6. června v Praze, mají však ještě prima a 2. N.

Kategorie jednotlivců přinesla několik umístění na stupních vítězů. Hned při své první účasti obsadil skvělé 2. místo v kategorii ZŠ01 Vojtěch Vávra ze sekundy a v kategorii ZŠ02 nám pak patřily celé stupně vítězů: 1. místo Jakub Strašlipka (kvarta), 2. místo Ema Tomanová (2. N) a 3. místo Markéta Pavlíková (kvarta). Společně s nimi postoupili do celostátního kola ze 4. míst ještě Natálie Adamcová (sekunda) a Lukáš Klein (4. B). Kompletní výsledkové listiny.

Za věnovaný víkendový čas patří dík nejen reprezentantům, ale i paní profesorce Hrnčířové za organizaci i doprovod. Soutěžte s námi až do 25. května, ve hře je pohár pro nejlepší školu!

Dominik Patzner (student 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Republikové kolo soutěže v ruském jazyce

Velmi gratulujeme k velkému úspěchu Dominiku Patznerovi ze 4. A, který v pondělí 11. dubna 2016 reprezentoval v Praze Liberecký kraj v ústředním kole soutěže v ruském jazyce. Dominik se své role zhostil se ctí a v soutěži obsadil krásné 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dějepisná soutěž Cheb

Ve středu 6. 4. 2016 se náš školní tým ve složení Kateřina Sommerová (2.A), Tereza Kusková a Martin Jadrný (oba 2. B) zúčastnil krajského kola dějepisné soutěže, které se konalo na půdě Gymnázia Jeronýmova. Tématem bylo poválečné dění v Československu, tedy v letech 1945-1948. Nekonečné hodiny strávené v knížkách nám nakonec přeci jen přinesly sladké ovoce: nejen že jsme se stali nejúspěšnějšími řešiteli Libereckého kraje, navíc postupujeme do státního kola konajícího se v listopadu v Chebu! Tak nám prosím držte palce, ať se nám podaří zazářit i tam.

Kateřina Sommerová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jeníček a Mařenka aneb kvarta s 2N v opeře

V úterý 5. dubna se třídy kvarta a 2N zúčastnily operního představení Jeníček a Mařenka ve Státní opeře v Praze. Operní pohádka na námět příběhu bratří Grimmů byla doprovázena orchestrem Státní opery a Kühnovým dětským sborem. I když bylo představení určené mladší věkové kategorii, některé z nás vybrané úseky oslovily a zaujaly. Každý z nás tak domů odjížděl s odlišnými dojmy.

Karolína Kvízová (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Další úspěch v matematickém klání

V úterý 5. dubna se na Krajském úřadě Libereckého kraje konalo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z6, Z7 a Z8. Barvy naší školy hájila početná výprava – 6 žáků primy, 17  žáků sekundy a 4 terciáni. Svými výkony potvrdili, že GFX rozhodně patří v matematice na stupně vítězů. Přivezli celkem 6 zlatých, 1 stříbrné a 3 bronzová umístění. Kompletní výsledkové listiny.

Moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Festival Jeden svět

Ve středu 6. dubna se žáci třetích ročníků našeho gymnázia v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět zúčastnili promítání snímku o Ukrajině nesoucího název Blízký daleký východ. Film nám nastínil současnou situaci ve válkou zmítané Ukrajině. Díky kameře jsme také měli možnost nahlédnout do života a domácností běžných lidí, kteří se ze všech sil snaží stále si zachovávat nejen svou kulturu, ale i dobrou náladu a především naději na lepší zítřky.

Promítání se konalo v Experimentálním studiu v PKO a trvalo zhruba hodinu, přičemž po dokumentu následovala i krátká debata s hostem, který sám na Ukrajině mnohokrát byl, tudíž mohl zodpovědět případné dotazy ohledně tamější politické situace.

Celá akce v nás zanechala smíšené pocity – nevěděli jsme, jestli se nám má dokument líbit, nebo jestli máme být spíš rozrušení z toho, co se děje v zemi, která je od nás až nebezpečně blízko. Nakonec ale byly dojmy z filmu veskrze pozitivní – velký podíl na tom určitě mělo i to, že téma dokumentu jsme si sami odhlasovali, a proto jsme měli jistotu, že uvidíme film o něčem, co nás zaujme.

Viktorie Havrdová (studentka  septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pražský studentský summit

Tříčlenná delegace země Peru reprezentovala naše gymnázium v průběhu 21. ročníku jednoho z největších vzdělávacích projektů v Evropě. Během akademického roku se všichni delegáti různých zemí scházeli na půdě VŠE v Praze. Připravovali se tímto na konferenci, která probíhala od pátku 1. 4. do pondělí 4. 4. 
V pátek na zahájení v hotelu Ambassador vystoupil například Karel Schwarzenberg či kanadský velvyslanec Otto Jelinek. Dále následovaly tři jednací dny v pražském Kongresovém centru. Delegáti zastupovali Peru v Radě pro lidská práva - HRC (Pavel Dostalík), Environmentálním shromáždění OSN - UNEA (Štěpán Matuský) a modelu UNESCO (Adriana Lejsková). 
Delegace Peru zaznamenala na konferenci několik úspěchů - po devíti hodinách nominačních zpráv, oponentur a tvrdého obhajování se podařilo zapsat památku Casu Curutchet na seznam světového dědictví UNESCO z celkově osmi navrhovaných památek. Dále pak proběhlo schválení Rezoluce o lidskoprávní situaci uprchlíků a vytrvalé obhajování návrhu Rezoluce o svobodě náboženského vyznání - HRC. Peruánský delegát v modelu UNEA tvrdě bojoval proti emisním povolenkám a za čistotu světových oceánů. 
V říjnu se rozběhne další ročník summitu a letošní delegace Peru Vám může účast v tomto projektu jen doporučit!

za delegaci Peru Pavel Dostalík (student 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kdo umí chemii na jedničku?

Prý Pánbůh! Podle výsledků krajských kol  chemických olympiád je tedy patrné, že chemické nebe je na našem gymnáziu. V krajském kole chemické olympiády kategorie C se všichni naši chemici umístili na předních místech. Na skvělém 5. místě skončil Daniel Kounek (sexta), úžasným 3. místem se může pochlubit Karolína Labská (sexta) a nejlepším chemikem v Libereckém kraji je Lucie Kubíčková (2. B). Všem gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Renata Velecká

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemici útočí!

Ve čtvrtek 31. března proběhlo na ZŠ Lesní krajské kolo chemické olympiády kategorie D, kam po náročném okresním kole postoupil i náš chemik Matyáš Jandík (4V). Ani v krajském kole nezklamal, stal se úspěšným řešitelem a skončil na výborném 6. místě. Gratulujeme a přejeme spoustu chemických objevů a nápadů, protože, jak řekl slavný chemik L. Pauling: „Nejlepší cesta, jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů!“

Mgr. Renata Velecká

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Tři z šesti

To je výsledek krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Z šesti úspěšných řešitelů jsou tři žáci kvarty. Vítězkou je Markéta Pavlíková, třetí místo získal Jakub Strašlipka a páté Dominik Čáp. Velký dík a gratulace! Výsledkovou listinu naleznete zde.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ZOO Riskuj

Dne 16. března proběhlo úvodní kolo soutěže ZOO Riskuj, kterou pořádá Zoologická zahrada Liberec a která je zaměřena na problematiku chovu zvířat a ochrany přírody. Letošní ročník měl rekordní účast 57soutěžních trojic. Osm nejlepších pak postoupilo do finále, které proběhne 6. dubna v areálu Lidových sadů. Z našeho gymnázia se zúčastnilo vědomostního klání pět týmů. Nejúspěšněji si vedla trojice ze sekundy ve složení Natálie Adamcová, Šárka Líbalová a Jan Macháček, která se umístila na děleném čtvrtém místě a postoupila do finále. Vzhledem k počtu postoupivších týmů musíme sportovně přiznat, že je tento ročník soutěže náš nejslabší. O to víc blahopřejeme sekundánům a budeme jim držet palce ve finále. Biologii zdar a zoologii obzvlášť.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo dějepisné olympiády

V pondělí 21. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo dějepisné olympiády. O postup do celostátního kola bojovalo 29 účastníků. Tématem letošního ročníku je období vlády Karla IV., jelikož si v květnu připomeneme 700 let od jeho narození. Naši školu reprezentovali dva úspěšní řešitelé z okresního kola. Jakub Strašlipka (4V) skončil na krásném 4. místě a Viktorie Vondráčková (4V) na 8. místě. Oběma srdečně gratulujeme a doufáme, že budou pěkně vzpomínat na čas strávený ve společnosti "Otce vlasti".

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Reprezentace školy nad volejbalovou sítí

Okresní kolo se konalo dne 18. 3. v tělocvičně Gymnázia Jeronýmova a do dalšího kola jsme postoupili společně s družstvem domácích.

Okresní finále se konalo hned ve středu 23. 3. tamtéž. Finále mělo vysokou úroveň a naši chlapci poměřili síly i s několika mládežnickými reprezentanty této věkové kategorie, kteří hráli na opačné straně sítě. Vítěz okresního finále pravidelně vyhrává krajské kolo a častokrát se umisťuje na medailových pozicích v republikovém finále.

V konkurenci čtyř družstev jsme sice obsadili až čtvrté místo, ale všechny zápasy byly vyrovnané a většina zápasů se rozhodovala až v koncovce. Přestože jsme do krajského finále nepostoupili, patří všem chlapcům dík za bojovnost a reprezentaci školy. Sportu zdar!

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ani mladší studenti se v kraji na anglické konverzační soutěži neztratili

Ve čtvrtek 17. března proběhlo krajské kolo soutěže v angličtině v kategoriích IIB (žáci víceletých gymnázií ročníků odpovídajících 8. a 9. roč. ZŠ) a IIC (žáci 8. a 9. roč. ZŠ a odpovídajících roč. víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku). V kategorii IIB nás úspěšně reprezentovala Barbora Balatková z tercie ziskem 4. místa a v kategorii IIC se umístil na stejné příčce i Joel Karásek z 1N. Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden s přáteli z Grafingu

Ve dnech 13. – 18. března 2016 proběhla první část „výměnného pobytu“ s německým gymnáziem Grafing u Mnichova, kterého se zúčastnila skupina českých studentů ze tříd 1. A, 2. A, 2. B a sexty.  Němečtí studenti dorazili v neděli ve večerních hodinách a po krátkém seznámení se jeli ubytovat do svých českých rodin. V nabitém programu následujících pěti dní samozřejmě nechyběla hned první den návštěva našeho gymnázia, dále pak prohlídka liberecké radnice a města. Druhý den jsme se vydali lanovkou na sněhem zavátý Ještěd a po krátké pauze v horském hotelu procházkou přes Pláně zpět dolů. Nemohli jsme vynechat ani výlet za historickými a kulturními památkami hlavního města Prahy, kde nám zbyl čas také na rozchod po centru města, nákup suvenýrů a ochutnávku tradičního trdelníku. Ve čtvrtek jsme vlakem vyrazili do nádherné přírody Českého ráje, kde nás čekala pěší turistika Zlatou stezkou se zastávkami na hradu Valdštejn a na Hrubé Skále. Společně strávený týden jsme zakončili návštěvou IQ-LANDIE a poté typickým českým obědem – svíčkovou. Počasí nám celý týden opravdu přálo a všichni jsme si užili příjemné chvíle s novými přáteli, které uvidíme už na začátku května 2016, kdy se vydáme na svou pouť do Bavorska.

Natálie Kočí (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatní výprava do Nymburka

O víkendu se dva naše debatní týmy zúčastnily debatního turnaje v Nymburce. Tentokrát se debatovalo na teze „Mezinárodní měnový fond přináší více škody než užitku“ nebo „Lékaři by měli policii hlásit podezření na domácí násilí.“

Kromě zkušeného týmu Pacifiction (Karolína Labská, Lenka Niesigová, Štěpán Matuský) se na turnaj vypravila i naše nová naděje, tým Utopenci (Jiří Viták, Kryštof Havlík, Marek Sojka). Nováčkům se nejprve moc nedařilo, silní soupeři jim cestu k úspěchu velmi znesnadňovali. Nakonec však Utopenci získali svůj první bod. Odjížděli tedy z turnaje spokojení a motivovaní do dalšího debatování.

Tým Pacifiction měl už po minulém turnaji našlápnuto do finále celé debatní ligy, a tak nebylo divu, že byl značně motivovaný a také nervózní. První debata se našim favoritům povedla na výbornou. Se ziskem tří bodů bojoval Pacifiction dál a po třech dalších debatách se jeho zisk ztrojnásobil. Poslední debatu sice prohrál, na postupu do finále ho to ale neohrozilo, a tak jsme se neradovali z vítězství na turnaji, ale rovnou z postupu do FINÁLE DEBATNÍ LIGY!

Z turnaje si odvážíme spoustu nových zážitků, tým Pacifiction navíc spoustu motivace do tvrdé práce při přípravách na největší boj své debatní kariéry.

Lenka Niesigová (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz 1. A & 1. B

V neděli 6. 3. jsme ve večerních hodinách vyrazili na lyžařský kurz do rakouských Alp v doprovodu našich milovaných současných i bývalých profesorů (kteří rádi ničí značení sjezdovek). Prošli jsme tvrdým výcvikem v nepříznivém počasí i za slunečního svitu a okusili jsme krásy (a pochoutky) jihozápadního Rakouska. Neúnavně jsme trénovali na závěrečnou zkoušku odvahy na ledovci a uspořádali jsme také týmové karaoke, čímž jsme završili náš sluncem (a mlhou) zalitý pobyt.

Učitelé museli být s naší snahou nadmíru spokojeni. Tréninku jsme obětovali dvě hůlky, jedny přeskáče, několik kolen a mnoho nosních sliznic. Vracíme se s bolavými svaly, o jejichž existenci mnozí z nás doposud neměli nejmenší tušení, s rudými tvářemi, širokým úsměvem, ošleháni větrem a s hlavou vztyčenou.

Více fotografií z našeho kurzu naleznete zde.

Anna Michlová (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LINGUAFEST a ARS POETICA 2016 aneb Kouzlo uměleckého přednesu

Ve středu 9. 3. 2016 se konal na našem gymnáziu 2. ročník festivalu uměleckého přednesu textů v jazyce anglickém, německém, francouzském a španělském – LINGUAFEST 2016. V rámci tohoto festivalu se také uskutečnilo regionální kolo 50. ročníku přehlídky interpretací děl v ruském jazyce ARS POETICA - Puškinův památník.

Letos se obou přehlídek zúčastnili žáci se svými vyučujícími ze čtyř gymnázií Libereckého kraje - z Gymnázia Mimoň, Gymnázia U Balvanu v Jablonci n. N., Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova Liberec a samozřejmě žáci naší školy. Festival probíhal ve velmi příjemné atmosféře, za zájmů žáků a vyučujících našeho gymnázia. Bylo úžasné a inspirativní pozorovat vystoupení účinkujících, jak jednotlivců, tak i kolektivů, jejich kreativitu a snahu o co nejlepší ztvárnění vybraného díla. Příjemným zpestřením přehlídky bylo vystoupení školního sboru Cum amore pod vedením Mgr. Zuzany Kubelkové.

S potěšením musíme konstatovat, že si reprezentanti naší školy vedli velmi dobře, např. Marek Nováček ze 4. B obhájil titul laureáta LINGUAFESTU z loňského roku. Vladimír Kornijenko z kvarty a kolektiv žáků z 2. A (Bára Činčurová, Monika Navrátilová, Šárka Petrovičová, Vít Randula, Helena Rulcová, Marek Sojka, Petra Stupková a Markéta Zahradníková) budou naši školu reprezentovat 6. června 2016 na celostátní přehlídce ARS POETICA v Praze. Všem moc blahopřejeme.

Více fotografií z letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Opět úspěšná účast na zeměpisné olympiádě

V úterý 15. března soutěžila trojice našich reprezentantů na krajském kole zeměpisné olympiády v prostorách Krajského úřadu. Titul nejlepšího geografa Libereckého kraje získal Jakub Strašlipka z kvarty, postupuje tak do celostátního kola, které se koná ve dnech 18. a 19. dubna v Praze.

Bronz vybojoval Lukáš Klein ze 4. B a těsně za stupněm vítězů zůstal Filip Kmínek z primy. Patřili jsme tak opět mezi nejúspěšnější školy celého kraje.

Všem blahopřejeme a přejeme nadále mnoho bystrého geografického myšlení.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

V pondělí 14. 3. se konalo krajské kolo kategorií IIIA a IIIB. V kategorii IIIA vybojovala Radka Křížová skvělé druhé místo a úspěšný byl i Jan Štrigl, který skončil čtvrtý. V kategorii IIIB se s rodilými mluvčími a žáky, kteří studovali v zahraničí, utkala Karolína Křížová a obsadila výborné čtvrté místo. Všem studentům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemici z FX bodovali

V pátek 4. 3. jsme se sešli na ZŠ Lesní spolu s ostatními libereckými chemiky, abychom se utkali v okresním kole chemické olympiády kategorie D. Naši školu jsme reprezentovali ve třech ­ Markéta Pavlíková, Matyáš Jandík a Vítek Macháček z kvarty.

Letošní ročník se týkal mědi, a tak jsme své přípravy zaměřili na minerály a sloučeniny tohoto prvku. Vyplatilo se ­ okresní kolo se stejně jako to domácí a školní točilo kolem mědi. Okresní kolo se skládalo ze dvou částí ­ teoretického testu a praktické části. V testu se podle očekávání objevily rovnice a také výpočty. V praktické části jsme si například potvrdili, že měď opravdu barví plamen zelenomodře, a pozorovali jsme i další barevné změny.

Poté, co porota opravila testy, jsme se dozvěděli výsledky našeho snažení. Všichni tři jsme se vešli do top10 a pronikli jsme i na pódium. Nejlépe si s nástrahami poradil Matyáš Jandík, který obsadil krásné 2. místo! Těsně pod stupni vítězů na bramborové pozici skončila Markéta a 9. místo vybojoval Vítek. Matyášovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Markéta Pavlíková (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Když biologové humidují

Na začátku března ve škole proběhla biologická olympiáda kategorie B, které se zúčastnilo 14 soutěžících. Poprali se s náročnými praktickými úlohami, testem a závěrečnou poznávačkou. Na prvním místě se umístil Ondřej Biemann (2. B) se 63,5 body, v těsném závěsu byla Nikol Benešová (5V) se 63 body, třetí místo vybojoval Bohumil Fiala (2. B) s 61 bodem a bramborová byla Karolína Labská (6V) se 60 body. Do krajského kola v DDM Větrník, které se koná 15. 4. 2016, postupují automaticky dva nejlepší, o třetím rozhoduje DDM podle počtu bodů v testu do naplnění kapacity 36 postupujících. Postupujícím blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme.

Mgr. Jitka Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mladší němčináři navázali na úspěchy starších

Dne 2. 3. 2016 se konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce pro kategorii IIC a IIB. V kategorii IIB se na skvělém 3. místě umístila Markéta Pavlíková (4V) a na 7. místě Magdalena Plšková (3V). V kategorii IIC se na úžasném 1. místě v kraji umístila Laura Joana Stoll (2N), na skvělém 5. místě Kateřina Juricová (2N) a na též úspěšném 6. místě Pavel Simonian (1N).

Lauře gratulujeme k postupu do celostátního kola, které se koná 11. 4. 2016, a všem ostatním děkujema za krásné umístění a reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěšné tažení krajským kolem v němčině!

V úterý 1. 3. 2016 se v DDM Větrník konalo krajské kolo Soutěže v německém jazyce kategorií IIIA (vyšší gymnázium) a IIIB (vyšší gymnázium - německé oddělení a žáci z bilingvního prostředí). Naše tažení bylo opravdu velmi úspěšné. V kategorii IIIA se na 4. místě umístila Nikol Benešová z kvinty. Je to velký úspěch, Nikol byla ve své kategorii totiž téměř nejmladší soutěžící a má tak výborně našlápnuto do dalších let. V kategorii IIIB jsme obsadili první 4 místa, na 1. místě skončil úplně nejmladší bojovník v celé kategorii – Martin Stárek z 1. B. Hned v závěsu za ním se umístili 3 borci ze třídy 5N – Zdena Tůmová, Thomas Patrick Husnik a Monika Nývltová. Martin Stárek postupuje do celostátního kola, které proběhne 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a Martinovi přejeme další vítězství v Praze.

Ganz einfach: wir sind stolz auf euch! Es lebe Deutsch!

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

4N na HIV kurzu

Byla středa 25. 2. 8.00 a 4N právě vyrážela na kurz HIV. Po zhruba hodinové cestě vlakem a půlhodinové cestě pěšky skrz malebnou vesničku Bílý Potok jsme dorazili vyhladovělí do penzionu Krakonoš, který se měl stát na příští 3 dny naším domovem.

Po obědě jsme dostali první výtvarný úkol – vyfotit originální autoportrét. Z úkolu vzešla skutečně originální a velkolepá díla. Někdo využil vypuštěného bazénu, někdo fotil v potoce, na mostě, někdo si zase pohrál s Photoshopem. Když bylo dofoceno, vrhli jsme se na odpolední program, ve kterém jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina měla za úkol buď nacvičit krátké pantomimické vystoupení, nebo natočit zhruba půlminutové stop trikové video. Čas rychle utekl a po večeři jsme vyřezávali z papíru lampičky. Potom jsme společně sledovali pantomimická představení, stop triky a autoportréty.

Druhý den byl ještě nabitější než ten první. Opět rozděleni na skupiny jsme namlouvali krátkou, detektivní, rozhlasovou hru. Druhá půlka mezitím vytvářela a fotila land art – umění, kdy umělec zasadí své dílo do krajiny a vyfotí. Zase nám přišel vhod blízký potok. Odpoledne jsme malovali malé výřezy z krajiny a hlavně cvičili kabaretní představení. Večer jsme jako obvykle sledovali, co jsme za den vytvořili, hlavně pak obě kabaretní vystoupení.

Třetí den, odjezdový, jsme stihli pouze postavit věže ze špejlí a marshmallow a zhodnotit kurz, který jsme tou dobou měli všichni už téměř za sebou. Pak jsme vyrazili na nádraží a vlak zpátky domů…

Jáchym Kvasnička (student 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

I mladší angličtináři mezi špičkou v okrese

Ve čtvrtek 25. února, tedy o den později než středoškolská kategorie, se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce i v kategoriích IB (1. a 2. ročníky víceletých gymnázií) a IIB (3. a 4. ročníky víceletých gymnázií). V kategorii IB, která je už dále nepostupová, zvítězil Dominik Švestka z primy a 2. místo obsadila Nicola Proňko ze sekundy. V kategorii IIB se jako šestý umístil Pavel Simonian z 1N a Barboře Balatkové z tercie patří druhá příčka a postup do krajského kola. Všem našim reprezentantům srdečně gratulujeme a Barboře přejeme úspěch v krajském kole!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše anglické duo zazářilo

Radka Křížová (5N) a Jan Štrigl (3. A) se 24. 2. zúčastnili okresního kola Olympiády v anglickém jazyce v nejvyšší kategorii IIIA. Svou skvělou angličtinou, promyšleným projevem a zralým vystupováním převýšili ostatní soutěžící a obsadili první dvě místa. Radka vyhrála, Honza skončil druhý. Oba postupují do krajského kola, kde se utkají s ještě silnějšími soupeři.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Velký úspěch v konverzační soutěži v ruském jazyce

Dne 18. 2. 2016 se uskutečnilo v libereckém Větrníku krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naše gymnázium velmi úspěšně reprezentovali Tereza Součková a Dominik Patzner ze třídy 4. A.

Dominik Patzner obsadil první místo a Tereza Součková místo druhé. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které se uskuteční v dubnu 2016.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přespávání na GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FXko dominovalo okresnímu kolu zeměpisné olympiády

V úterý 16. února soutěžila více než stovka žáků v prostorách Krajského úřadu o tituly nejlepších geografů okresu Liberec. Naši zástupci se neztratili, naopak zvítězili ve třech kategoriích ze čtyř. Navázali tak na úspěšné působení v této soutěži v letech minulých.

V nejmladší kategorii A (žáci 6. tříd) zvítězil Filip Kmínek z primy. V kategorii C (žáci 8. a 9. tříd) dominoval „ostřílený“ olympionik Kuba Strašlipka z kvarty a v nejstarší kategorii D (střední školy) zvítězil Lukáš Klein ze 4. B.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně dobrých nápadů a úspěch i v krajském kole. Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěchy v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Dne 15. února 2016 se na Krajském úřadu v Liberci konalo okresní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Studentům naší školy se dařilo v obou kategoriích.

V I. kategorii obsadila druhé místo Ema Tomanová (2N), ve II. kategorii zvítězila Viktorie Havrdová (7V) a třetí místo obsadil Marek Nováček (4. B). Všem oceněným blahopřejeme k postupu do krajského kola.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS pokračuje!

Už jen do 16. února lze získat 1 300 bodů za třetí (a poslední) korespondenční kolo letošní soutěže. Řešit jej lze ještě do 26. února, ale to už se body denně odečítají. Získejte důležité body pro postup do krajského kola i na konto GFXŠ v soutěži škol!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Školní kolo biologické olympiády ovládla 2N

Druhého února proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie C. Celkem s přehledem první tři místa pro sebe "urval" triumvirát ze 2N. První místo obsadila Veronika Pavlíková, druhé Stela Dostalíková a třetí místo Tereza Kvapilová. Veronika a Stela postupují automaticky do okresního kola, které proběhne dne 13. 4. 2016 v DDM Větrník. Tereza si s postupem musí počkat, jak dopadnou ve školních kolech soutěžící z ostatních víceletých gymnázií a základních škol okresu Liberec. Výsledky by měly být známy do začátku března.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo olympiády v německém jazyce opět velmi úspěšné!

V úterý 2. 2. 2016 se v DDM Větrník v Liberci konalo okresní kolo soutěže v německém jazyce, kde mělo naše gymnázium již tradičně silné zastoupení v kategoriích II. b (pro nižší gymnázium) i III. a (pro vyšší gymnázium).

Obě kategorie vyhrály naše studentky, kat. II. b Markéta Pavlíková z kvarty a kat. III. a Nikol Benešová z kvinty - oběma srdečně gratulujeme!

Vítězky postupují do krajského kola a s nimi i Magdalena Plšková z tercie, která se umístila na druhém místě.

Blahopřání patří i všem ostatním soutěžícím.

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Veletrh vysokých škol Gaudeamus 2016

Ve středu 27. ledna jsme se my, třída 3. A, vydali do Prahy na veletrh vysokých škol Gaudeamus. I když to chvílemi vypadalo, že tam ani nedojedeme, nakonec jsme šťastně dorazili na výstaviště v Letňanech, kde se veletrh konal. Potom, co jsme u vstupu zaplatili 80 Kč, nás hned u vchodu obklopily skupinky organizátorů, kteří nám nabízeli spoustu letáčků a propagačních materiálů. Jak už to tak bývá, všude byla hlava na hlavě. To nám ale nebránilo v tom, abychom si každý vyhlédl nějakou univerzitu a dozvěděl se spoustu informací ohledně toho, jak to na té či oné škole chodí, jak probíhá přijímací řízení, jaké má potom absolvent uplatnění atd. Zastoupených vysokých škol bylo opravdu hodně, nechyběly přednášky od jednotlivých univerzit či vysokých škol ze zahraničí, na jejichž stanovištích si mohl člověk popovídat s absolventy.

Po návštěvě veletrhu jsme se po skupinkách rozprchli po centru Prahy a navštívili různá obchodní centra či restaurace. Při zpáteční cestě do Liberce již někdo odjížděl s pocitem, že už lépe ví, kam dále budou po gymnáziu jeho kroky směřovat.

Anna Absolonová a Barbora Buriánková (studentky 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napříč zeměmi světa

Dne 27. ledna nás navštívil vášnivý cestovatel, fotograf a geograf v jedné sobě – Pavel Svoboda. O své zážitky z cest se podělil s několika třídami, a tak jsme se mohli dozvědět zajímavé informace o jeho cestách po Jižní Americe a Ománu. Svým energickým přístupem nám přiblížil kulturu a způsob života v těchto pro nás exotických koutech světa. Díky tomu jsme se v „popololetním shonu“ na chvíli odreagovali a zapomněli na každodenní povinnosti. Celý pořad byl velice poučný a zábavný. Za možnost zúčastnit se bychom rádi poděkovali paní profesorce Hrnčířové za uspořádání akce a také přímo panu Svobodovi. Všichni doufáme, že nás znovu navštíví a takové návštěvy se stanou novou školní tradicí.

Pavlína Adámková a Dominik Patzner, 4. A

Zuzana Topinková a Eva Svobodová, tercie

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2016

Ve středu 20. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Té se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla jednotlivými výkony mile potěšena. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Stoprocentní úspěch u cambridgeských zkoušek

Během prosince skládalo celkem 30 studentů mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1), které naše škola každoročně organizuje ve spolupráci s Britskou radou a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 16 studentů uspělo u zkoušek FCE, 14 studentů u zkoušek CAE, jeden student svým výkonem dosáhl dokonce úrovně C2. Od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19). Ředitelství gymnázia stanovilo úroveň B2 jako nejnižší pro nahrazení profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka (s výjimkou tříd německého gymnázia, které maturují dle odlišných pravidel).  Úspěšní studenti se tedy mohou v poslední fázi přípravy na maturitu lépe soustředit na ostatní předměty. Přihlášky na další ročník cambridgeských zkoušek bude komise anglického jazyka přijímat v září 2016.

Všem úspěšným studentům k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši mladí matematici opět bodovali

V úterý 19. ledna se na Krajském úřadě Libereckého kraje konalo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z9. Barvy naší školy hájili 3 žáci kvarty – Dominik Čáp, Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka a 2 žákyně třídy 2N – Ema Tomanová a Laura-Joana Stoll. V konkurenci 22 řešitelů okresního kola se rozhodně neztratili, naopak. Všichni se s přehledem stali úspěšnými řešiteli (Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka a Ema Tomanová s maximálním bodovým ziskem) a postupují do krajského kola, které se uskuteční dne 22. 3. 2016. Kompletní výsledková listina.

Moc blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v krajském kole!

 

Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou

V pondělí 18. 1. 2016 se uskutečnilo na Krajském úřadě v Liberci okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku jsou Lucemburkové, jelikož 14. 5. 2016 uplyne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Ze 38 účastníků prokázala nejlepší znalosti Viktorie Vondráčková (4V)! Naše gymnázium ještě reprezentovali další dva studenti - Jakub Strašlipka (4V) skončil v okresním kole na 3. místě a Tomáš David (4V) na 10. místě. Viktorii a Jakubovi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři v Pardubicích

Na turnaji v Pardubicích (15. až 17. ledna) se debatní tým Squirrel Submarine, ve složení Karolína Labská, Anna Rousková, Daniel Procházka, po pěti kolech neumístil na pomyslném stupínku vítězů. Se třemi výhrami skončili pátí z devatenácti týmů. Co se však individuálních úspěchů týče, byli debatéři velmi úspěšní. Všichni se umístili mezi 10 nejlepšími řečníky turnaje a jeden z debatérů si domů odvezl diplom. Bližší informace naleznete zde.

Daniel Procházka (student oktávy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

EUROREBUS pokračuje!

Dne 5. ledna bylo spuštěno třetí (a poslední) korespondenční kolo letošní soutěže. Ziskem 1 300 bodů může každý z vás přispět nejen na konto své třídy a nominovat se do krajského kola, ale hlavně na konto GFXŠ v soutěži škol a vylepšit 7. místo z loňska. Do 16. února za plný počet bodů, pak už se body denně odečítají.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalový turnaj tříd o putovní pohár GFXŠ

Každou středu v průběhu měsíců listopadu a prosince se ve velké tělocvičně našeho gymnázia konaly zápasy přihlášených zástupců tříd ve florbalu. Turnaje se zúčastnilo osm týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Po odehrání základních skupin, ve kterých se týmy utkaly systémem každý s každým, následovalo prosincové play off. Vítězové i poražení ze semifinále se následně zúčastnili utkání o 3. a 1. místo. Mezi čtyřmi nejlepšími týmy se umístily tyto třídy v následujícím pořadí – 1. 5N, 2. 4N, 3. 3B, 4. 4A.

Při slavnostním předání poháru z rukou pana ředitele mohli zástupci 5N konečně zvednout tento pohár vítězně nad hlavy.

Všem studentům děkujeme za účast a věříme, že příští ročník proběhne opět za příjemné sportovní atmosféry a v duchu fair play. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se :-). Sportu zdar.

za organizační tým Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Předvánoční setkání s loňskými absolventy

V úterý 22. prosince jsme se - studenti všech čtyř letošních maturitních tříd - místo v kině sešli v německé knihovně a spolu s paní profesorkou Šípovou jsme se s odhodláním pustili do pronikání do formulářů přihlášek na vysoké školy.

Poté nás navštívilo mnoho loňských maturantů a rozproudila se tak velmi přínosná a zábavná debata o životě a přežívání na vysokých školách. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, triků a tipů. Na závěr naší netypické „vánoční besídky“ si nás absolventi rozdělili do menších skupin a představovali nám své školy. Měli jsme tak možnost rozhodnout se mezi povídáním o Univerzitě Palackého v Olomouci, o studiu architektury a uměleckých oborů, dále o studiu psychologie, medicíny, o studiu na Vysoké škole ekonomické a studiu v zahraničí.

Tento den se velice povedl, pro každého byl přínosný a několika z nás pomohl v rozhodování o našem budoucím studiu. A tak nás nakonec ani trošku nemrzelo, že jsme zmeškali film Marťan, jelikož to pravé akční sci-fi nás teprve čeká…

Kristýna Klementová (studentka 4. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Winter Holidays Open

Za mlhou hustou tak že by se dala krájet, leží Záhřeb, hlavní město Chorvatska.

Zatímco většina lidí trávila víkend u plechů s cukrovím, náš debatní tým (Karolína Labská, Lenka Niesigová, Štěpán Matuský) spolu s koučkou, Alenou Čechovou, se zúčastnil dosud největšího mezinárodního turnaje v debatování na evropském kontinentu - Winter Holidays Open in Zagreb. V konkurenci devadesáti tří týmů si nevedl vůbec špatně. Vyhrál dvě debaty, a to proti týmům ze Saudské Arábie (téma:This House believes that adults who wish to have children and are financially able, have a moral obligation to adopt rather than have their own biological children.) a Slovinska (téma: This House supports the use and development of advanced artificial intelligence). Dosáhl tak prozatímního nejvyššího libereckého úspěchu - dvou výher.

Z turnaje jsme si přivezli spoustu zkušeností a chuti do dalšího debatování.

Lenka Niesigová (studentka  3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Maturitní ples oktávy a 6N

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

PF 2016

Přeji všem studentům, vyučujícím, zaměstnancům a sympatizantům F. X. příjemné svátky. Do roku 2016 si přineste hodně pozitivní energie a chuť do práce. Ať se Vám příští rok na F. X. líbí.

Václav Ulvr, ředitel školy.

Více

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Šachu zdar!

V úterý 15.12. se studenti našeho gymnázia zúčastnili okresního kola soutěže středních škol v šachu. V devítikolovém systému sbíral každý soutěžící body sám - jako v turnaji jednotlivců - a součet jejich konečných skóre se pak rovnal skutečnému výsledku družstva. Naši reprezentanti si vedli dobře jak s černými, tak s bílými. Tým ve složení Jiří Viták, Josef Šturma, Tomáš Pop a Lukáš Smrkovský dosáhl po urputném boji ziskem 16,5 bodu stříbrné příčky. Šachu zdar!

Lukáš Smrkovský (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

O Šaldův notes

V neděli 6. 12. proběhl na našem gymnáziu badmintonový turnaj, ve kterém se zápolilo ve čtyřhrách o Šaldův notes. Přihlásit se mohl kdokoli, ale ve dvojici musela být dodržena podmínka, kdy jeden hráč byl student a druhý příbuzný z rodiny. Studenti, od primy až po 4. ročníky, spolu se svými nejbližšími nejdříve sehráli zápasy ve čtyřech skupinách o co nejvýhodnější pozici ve vyřazovacích bojích. V nich už znamenala porážka vyřazení ze soutěže. Tímto sítem prošla nejlépe dvojice Radek Nišev a Alexandr Nišev, na druhém místě skončili Emanuel Tichý, Vladimír Tichý. V boji o bronz uspěla Šárka Líbalová a Petr Líbal.

Celý turnaj probíhal v přátelské atmosféře a o krásné výměny nebylo nouze. Vysokou úroveň turnaje dokazovala propocená trička a občasné „rybičky“ studentů i jejich rodičů. Všem hráčům děkujeme za účast a předvedené výkony.

za organizační tým Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Skvělá zpráva z Olomouce

Po zpracování výsledků Přírodovědného klokana 2015 v rámci celé České republiky přišla z Olomouce skvělá zpráva pro naše gymnázium.  Jakub Strašlipka z kvarty porazil ve své kategorii Kadet všech dalších 38 016 řešitelů  a stal se celorepublikovým vítězem!

Moc blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajský koordinátor soutěže)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Deutschwettbewerb - Schulrunde

V úterý 2. prosince 2015 se konalo školní kolo „Soutěže v německém jazyce“. Olympiáda byla rozdělena do čtyř kategorií.
V kategorii IIB se na prvním místě umístila Magdalena Plšková (3V), v kategorii IIC se na prvním místě umístila Laura Joana Stoll (2N), v kategorii IIIA se na prvním místě umístila Barbora Vimmerová (3.B) a v kategorii IIIB se na prvním místě umístil Martin Stárek.

Tito vítězové a i borci z některých dalších míst postupují do okresních kol, některé kategorie mají až kolo krajské. V každém případě bude super, když se všichni sejdou v celostátním kole!
Všem vítězům gratuluje, všem účastníkům děkujeme. Díky také komisím, které tvořily naše německé a české vyučující NJ.

za soutěžící a za komise  Laura Stoll & Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ema v celostátním kole

Ema Tomanová ze 2N vybojovala dne 30. 11. 2015 v celostátním kole Logické olympiády v kategorii B výborné 29. místo. Gratulujeme!

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldův kulatý stůl

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematický NÁBOJ

V pátek 20. 11. 2015 se dva týmy (Jakub Strašlipka, Markéta Pavlíková, Dominik Čáp a Vítězslav Macháček z kvarty, Joana-Laura Stoll a Ema Tomanová z 2N, Ondřej Chwiedziuk a Stanislav Žák z tercie) zúčastnily na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze matematické soutěže NÁBOJ JUNIOR. V této soutěži nejde o pouhou aplikaci již nabytých vědomostí, řešení úloh vyžaduje nemalou dávku invence a důvtipu.  V konkurenci 25 týmů naši žáci obsadili hezké 7. a 9. místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně elánu do dalších ročníků.

Mgr. Jana Suchomelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FXko na Dnech GIS

Jako každoročně, tak i letos zanecháváme aktivní stopu na Dnech GIS, které se poprvé konají v moderních prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci.

Slavnostního zahájení se ve středu 18. listopadu zúčastnili žáci prvních ročníků a poté je vystřídala prima a kvinta. Na mnoha stanovištích bylo k vidění hodně zajímavého z aplikací GIS. Nechybělo i naše tradiční stanoviště "Dotkněte se mapy", kde naši experti zasvěcují návštěvníky akce do gymnaziálního desatera na mapových serverech. Více informací.

Pavel Taibr (komise ZG GFXŠ)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědný klokan se nám i letos vydařil

14. října 2015 se žáci naší školy zúčastnili dalšího ročníku přírodovědného klání a v konkurenci 1 623 řešitelů se rozhodně neztratili. V kategorii Kadet s přehledem zvítězil Jakub Strašlipka z kvarty s vynikajícím bodovým ziskem 116 bodů ze 120 možných, v kategorii Junior obsadila druhé místo v kraji Daniela Opočenská z  1. B a na třetím místě skončil Ondřej Vopat z kvinty.

Moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci barev školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajský koordinátor soutěže)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pacifiction překvapil i mistra Yodu

V pátek třináctého se skromná skupinka debatérů odvážila do Opavy na druhý turnaj letošního ročníku debatní ligy. Turnaj zasvěcený Hvězdným válkám byl pro naše gymnázium velice povedený. Další generace libereckých debatérů, tým Pacifiction ve složení Lenka, Kája a Štěpán, zde dosáhla na úžasný úspěch v podobě druhého místa v anglické části soutěže.

Teze byly zaměřeny na význam svobody slova, aktuální problémy Ukrajiny a na nebezpečí skrývající se na sociálních sítích. První kolo se sice našemu mladému týmu nevydařilo, ale všechna ostatní kola již Pacifiction zvládl výtečně. Bodově se dokonce dotáhl na vedoucí tým z gymnázia Open Gate. Za ním však nakonec zaostal kvůli, Liberci tradičně nepřejícímu, pomocnému hodnocení.

Na závěr se sluší poděkovat organizátorům za skvělý doprovodný program. Ukázková debata vysokoškolského formátu o pohádkách, necenzurovaná prohlídka města, k tomu skvělé výsledky, to vše vedlo k tak dobré náladě, že se ledaskomu nechtělo Bílou perlu Slezska vůbec opustit.

Aleš Suchomel (student 5. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore oslavilo 26. výročí sametové revoluce

Školní pěvecký sbor Cum amore přijal nabídku zúčastnit se projektu Carmina Burana v rámci oslavy 26. výročí sametové revoluce. Carmina Burana jsou zhudebněné středověké milostné, pijácké a další básně, pro svou dramatičnost používané v nejedné filmové tvorbě. O zhudebnění se zasloužil německý skladatel expresivní hudby Carl Orff. Skladbu nastudovalo Cum amore pod vedením sbormistryně Zuzany Kubelkové.

V pondělí 16. listopadu jsme se setkali s dalšími pěti sbory v Praze v Betlémské kapli. V 19 hodin jsme společně symbolicky započali koncert pod vedením dirigenta Libora Sládka skladbou Ktož sú boží bojovníci, poté následovala samotná Carmina Burana. Zapělo ji přibližně 200 sboristů. Koncert měl obrovský úspěch. Všechny vstupenky byly vyprodané, přišlo přes 400 návštěvníků.

Aneta Pokorná

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

HIV kurz 2. A

Jako každý rok i letos se třída 2. A zúčastnila HIV kurzu v penzionu Krakonoš v Bílém Potoce. Nezabývali jsme se však pohlavními chorobami, nýbrž souvislostmi mezi výtvarnou výchovou, hudební výchovou a informatikou.

Pedagogický dozor nám dělaly paní profesorky Kostincová a Vinšová a absolvent našeho gymnázia Jan Myšák. V jednotlivých časových blocích jsme si ukázali, jak vytvořit stoptriková videa, nafotili skupinové portréty, sehráli vlastní kabaret či pantomimu a zkusili si arteterapii – léčebný postup využívající výtvarný projev.

Kdokoliv si snad před kurzem myslel, že se bude jednat o tři odpočinkové dny plné volného času, byl skutečně zaskočen, s prací se totiž začalo už dopoledne, krátce po příjezdu. Úkolů bylo opravdu hodně a žádný čas nazbyt. Jak se ale ukázalo při večerních prezentacích, výsledky stály rozhodně za to.

Celý kurz bychom jednoduše shrnuli jako HIV – pozitivní!

Bára Činčurová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2015

Ve dnech 20. a 21. listopadu se uskuteční třináctý ročník malého festivalu autorských čtení - Literární pozdravy, jehož spolupořadatelem je SRSPŠ našeho gymnázia. Program letošního ročníku a další informace o festivalu naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster (organizáror festivalu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Liberecký kraj ocenil talentované mladé lidi. Třináct jich bylo z GFXŠ.

Dne 4. listopadu 2015 se v multimediálním sále budovy krajského úřadu konalo slavnostní ocenění žáků základních a středních škol Libereckého kraje za mimořádné úspěchy dosažené v celostátních a mezinárodních soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2014/2015 v oblasti vzdělávání, umění a sportu.

Ocenění z rukou představitelů Libereckého kraje převzali: Lukáš Klein – Mezinárodní geografická olympiáda, Zeměpisná olympiáda; Nick Ojo Omorodion – Konverzační soutěž ve francouzském jazyce; Jakub Strašlipka – Zeměpisná olympiáda; Aleš Suchomel, Martina Valešová, Tereza Bučková, Anna Rousková, Jan Labský, Daniel Procházka, Karolína Labská – Debatní liga v českém jazyce

Naši studenti byli úspěšní i mimo školu: Filip Breuer – Hra na pozoun a Magdaléna Plšková – Hra na klarinet; Martin Semerád – Triatlon

Podrobnější informace a další foto.

RNDr. Jana Hrnčířová a Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Předseda Poslanecké sněmovny PČR na GFXŠ

Studenti třetích ročníků našeho gymnázia se setkali s předsedou Poslanecké sněmovny PČR Janem Hamáčkem v debatě, která proběhla ve čtvrtek 5. 11. 2015 na půdě naší školy. Otázky směřovaly zejména na zahraniční politiku České republiky v souvislosti se současnou uprchlickou krizí. Studenti se dotazovali na oprávněnost kritiky českých detenčních zařízení, možná budoucí řešení, ale i na příčiny, které postavily Evropu do situace, které nyní musí čelit. „Tato debata byla pro mě velmi obohacující, protože nebyla jednosměrná. Názory studentů mě naplňují s nadějí, že jejich generace vnímá tuto problematiku velmi komplexně,“ řekl Jan Hamáček o proběhlé debatě. Obohatila i nás, studenty, protože informace a názory, které od pana Hamáčka zazněly, se jen těžko hledají v médiích.

Krátké video o návštěvě Jana Hamáčka v Libereckém kraji naleznete zde.

Pavel Dostalík (student 3.A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Studentům FX to logicky myslí

O tom, že naši žáci bystře používají svou hlavu, se můžete přesvědčit každý den! Dne 6. 11. proběhlo krajské kolo Logické olympiády, pořádané pod záštitou proslulé organizace Mensa. Spousta našich studentů se nejenom zúčastnila, ale také reprezentovala svou školu vynikajícími výsledky. Ema Tomanová (2N) v semifinálovém kole porazila všechny své protivníky  a v Libereckém kraji zvítězila; v celostátních tabulkách je na 6. místě a poputuje do rozhodujícího finále do Prahy. Výtečně se umístil také Jakub Strašlipka (4V), který skončil na krásném šestém místě. V kategorii starších studentů zabodovali také František Jurák, Daniel Machián, Eliška Nevolová a Martin Semerád. Všem zúčastněným gratulujeme a držíme palce Emě ve finále!

Mgr. Tereza Hriníková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Peníze navíc aneb hra o život(ě)

Ve středu  4. 11. se třída 3.A  zúčastnila hry Peníze navíc, hra o život(ě) od ABC finančního vzdělávání pod záštitou společnosti Broker Consulting. Ve hře jsme měli uplatnit předchozí znalosti finanční gramotnosti. Cílem hry bylo s fiktivní rodinou projít 30 let života, během kterých musela rodina např. naspořit pro děti, zajistit si bydlení a nastřádat co nejvíce peněz na pozdější rentu. Hra měla 10 kol, z nichž každé zobrazovalo 3 roky života rodiny. Během života se rodina potýkala s různými problémy (nehoda, úraz), ale také podle pohybu trhu dále investovala. Některé rodiny naspořily velmi pěkné částky, jiné zcela zkrachovaly. Myslím, že každému z nás hra něco přinesla a ukázala nám tak, jak by to mohlo vypadat, až my budeme dospělí a budeme řešit podobné finanční záležitosti jako naši rodiče.

Lukáš Vlach (student 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na FX s Janem Rovenským

První středeční odpoledne nového měsíce studentský klub Xaver opět zasvětil přednášce z cyklu Setkání na FX. Pozvání tentokrát přijal pan Jan Rovenský z Greenpeace. Téma přednášky JÁDROxOZExUHLÍ Energetická [r]evoluce v ČR rozproudilo diskusi, která skončila až po čtvrté hodině. A tak si snad posluchači ujasnili, čím doma topí, čím topit budou a co se skrývá pod magickým slůvkem Greenpeace.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na Vás v prosinci!

Anna Rousková (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Víčka pro Daniela

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Branami slov do Hainewalde s 1N

Podzimní týden od 19. do 23. října 2015 strávila naše třída 1N v malém německém městečku poblíž Žitavy – v Hainewalde. Byli jsme ubytováni v objektu „Eurohof Dreiländereck e. V. Sachsen“. Byla to moderně vybavená ubytovna a všichni jsme tím byli příjemně překvapeni. Tento společný týden měl tři cíle: poznat okolí Hainewalde, pokročit ve výuce němčiny a také se vzájemně lépe poznat. A to výborné jídlo, které nám ubytovna poskytovala, tomu všemu jen prospělo. Společně s paní profesorkou Renatou Šípovou a paní profesorkou Kerstin Dehmelt jsme tyto výzvy přijímali hned od prvního dne.

V centru Hainewalde stojí přibližně 50m vysoký kostel, kam jsme se hned po ubytování a krátké výuce němčiny podívali. Při úvodní procházce po Hainewalde jsme také měli možnost vidět dva hainewaldské zámky. Jednomu z nich se přezdívalo „vodní“, protože byl v minulosti obehnán vodním příkopem.

V dalších dnech jsme podnikali převážně turistické výlety, kterým předcházela výuka NJ. Na každém výletu nás doprovázel jeden hainewaldský průvodce. Vystoupali jsme např. na horu Lausche (česky Luž), která je nejvyšší horou Lužických hor. Další půlden jsme strávili výstupem na vrch Breiteberg, kde jsme okusili i jedno z tradičních německých jídel – hustou bramborovou polévku a typický německý párek.

Poslední večer nám paní profesorky zpříjemnily diskotékou, kterou jsme si všichni velmi užili.

Když jsme se v pátek dopoledne s Hainewalde loučili, zhodnotili jsme tento týden jako kolektivu velice prospěšný, ale hlavně plný smíchu a dobré zábavy. Moc jsme si to užili a dali bychom si to klidně ještě jednou.

Anežka Čížková (studentka 1N)

 

Branami slov (CZ.1.07/1.1.00/56.1218)

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Běžci GFXŠ na republikovém finále druzí

Je 22. 10. 2015 a do kempu u Stříbrného rybníka v Hradci Králové se sjíždí běžci ze všech koutů naší země. Do republikového finále v přespolním běhu postoupila pouze nejlepší družstva z krajských kol. Díky výborným výkonům našich studentů v předešlých kolech reprezentuje Liberecký kraj Gymnázium F. X. Šaldy.

Konkurence je obrovská. Kam se jen podíváte, rozcvičují se sportovci v reprezentačním oblečení. Někde to jsou triatlonisti, běžkaři, jinde zase atleti nebo cyklisti. Rovinatá trať dlouhá 4500m vede okolo rybníka. Čeká se tedy velmi rychlý závod.

Jde se na to! Hlavní rozhodčí si rovná všechny účastníky na startovní čáře. Startovní výstřel rozhýbe více než 70 běžců vpřed. Následuje lehká strkanice, ale pole se rychle trhá. Kluci bojují o každou pozici se svými soupeři. Nakonec nejlépe dobíhá Vojta Málek na 6. místě, kousek za ním Martin Semerád (8.) následovaný Víťou Koštejnem (20.) a Petrem Melicharem (25.), přibližně v polovině startovního pole dobíhají bratří Markové, nejprve Lukáš (39.) a pak Kuba (43.).

Na jaké místo nám to bude stačit? To se dozvíme až po sečtení výsledků. Následuje chvíle nervozity, která se rychle mění v obrovskou radost. Jsme druzí! Euforie ze skvělého výsledku je navíc umocněná vybojovaným postupem na Evropské finále v Polsku.

Všem účastníkům gratulujeme a přejeme spoustu vydřených závodů nejen za GFXŠ.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

První letošní turnaj v debatování

První letošní turnaj XXI. ročníku Debatní ligy a Debate League se konal v České Třebové, shodou okolností právě sem přijeli na první ligový turnaj debatéři i loni. Přesto tu bylo několik novinek,a to nová pravidla a vysoká účast. 20 týmů v české lize a neuvěřitelných 17 v anglické, což je nejvyšší počet týmů v Debate league, co kdo pamatuje. A navíc to byl první turnaj, na kterém měl Liberec 3 rozhodčí, svou akreditaci tak krom trenérky Aleny Čechové uplatnili i loňští absolventi Martina Valešová a Aleš Suchomel.

Liberec vyslal tři týmy, loňské finalisty Squirrel Submarine (Karolína Labská, Daniel Procházka, Anna Rousková), tým plný nadějí Pacifiction (Barbora Balcarová, Lenka Niesigová, Štěpán Matuský) a úplné nováčky Lutra Felix (Kateřina Sakmaryová, Mercedes Mazánková, Filip Kout, Matěj Štula).

Po debatách na teze Stát by neměl jakkoli omezovat projevy názorů a Schengenský prostor přinesl víc škody než užitku a nepřipravených na téma Soutěže krásy jsou škodlivé a Školka by měla být povinná pro všechny děti před nástupem na základní školu, tedy po náročném víkendu, týmy podlehly Českým drahám a na cestě z České Třebové strávily šest a půl hodiny. Téma turnaje „Stanice Česká Třebová“ se jim trochu vymstilo.

A jak nakonec Liberec dopadl (krom několika nových odznáčků za debatní aktivitu) najdete v podrobném rozpisu zde.

Za měsíc jedeme do Opavy!

Anna Rousková (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Týden s Wiesentheidem

Od 30. září do 7. října proběhl pod dohledem paní prof. Hlaváčkové, Blažkové a Ouhelové již tradiční výměnný pobyt třídy 2N s žáky gymnázia ve Wiesentheidu. Na programu byla prohlídka středu města a radnice, díky krásnému počasí jsme se dostali i na radniční věž a měli tak možnost vidět naše město z ptačí perspektivy. Jeden den jsme strávili v Praze a další dva dny v Krkonoších a Jizerských horách.

Zároveň jsme ve škole pracovali na projektu s tématem „životní prostředí“.

Vzhledem k teplému a slunečnému počasí se celý týden vydařil a my se již těšíme na návštěvu našich partnerů v Bavorsku.

Mgr. Eva Hlaváčková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvinta odstartovala druhou půli

Ve dnech 25. až 27. září se konal harmonizační pobyt kvinty. Za doprovodu zkušených „íček“ z řad občanského sdružení Ratab  (Prochi, Špajz, Klára) a moudrých profesorů pana Jirovského a paní Jandíkové jsme společně strávili tyto 3 nádherné dny v  pensionu Krakonoš v Bílém Potoce a opět se o něco víc poznali.

První den nám počasí příliš nepřálo, a tak probíhal program uvnitř. Měli jsme možnost sestavit sochu lásky ze svých spolužáků, nasytit se čokolády, provléct svým spolužákům klíč pod oblečením nebo si postavit vlastní školu.

Druhý den byl naopak sportovnějšího charakteru.  Po krátké rozcvičce a snídani jsme vyrazili na nedaleký Paličník.  Další hry byly pak čím dál tím vyhrocenější, a došlo i na očekávaného svlékacího hada nebo malování vlastním tělem. Večerní scénky „na počest našich bývalých učitelů“ pak uvolnily atmosféru a pobavily nás.

Třetí den pak zakončil pobyt hrami na téma důvěra, kde nám při nejnáročnější hře - skoku důvěry - věřil dokonce i pan profesor.

Více fotografií z našeho pobytu naleznete zde.

Jakub Marek (student kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem!

Dne 25.9. se tercie společně s paní profesorkou Olgou Šulcovou vydala do KVK v rámci dne Evropských jazyků. Jeho cílem je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělání a zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví. Nejprve jsme měli na programu kvízy a soutěže, speak dating se studenty z Erasmu a poté následovaly ukázky znakové řeči, kde jsme se naučili základy jako např. Ahoj, jmenuju se..., jsem holka/kluk a je mi tolik let. Akci uzavírala soutěž Riskuj s jazyky, která byla velice zajímavá a zábavná. Motivací k výhře byla čokoláda:-). Exkurze se vydařila a všichni jsme si z ní něco odnesli.

Adéla Le (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sněhuláci pro Afriku po půl roce

Po více než půl roce ještě stále peníze vybrané během akce Sněhuláci pro Afriku pomáhají. Děti v Africe se tak i díky Vaší pomoci mohou dostat do školy. Děkujeme za pomoc a doufáme, že Vás bude hřát pocit, že když ráno jdete z Růžodolu k naší pastelové škole, o tisíce kilometrů dál jede na kole v Gambii do méně barevné školy, ale o to šťastnější, malá postavička s velkou nadějí a snem, že někdy postaví sněhuláka.

Anna Rousková  (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sanšajn 2015

Dne 2. 10. se studenti našeho gymnázia zúčastnili Středoškolského streetballového turnaje Sanšajn 2015 v Jablonci nad Nisou. Turnaj se konal přímo před budovou radnice a mezi konkurencí osmi týmů z Jablonce a Liberce jsme obsadili krásné 3. místo s bilancí čtyř výher a pouze jedné porážky. Ta přišla v semifinálovém utkání s pozdějším vítězem - týmem sportovního Gymnázia Dr. Antona Randy (tým byl složen z basketbalistek hrajících nejvyšší juniorskou soutěž - extraligu U19).

Našimi reprezentanty byli Jan Toth, Vasil Burak, Vojtěch Břenek, Lukáš Marek (vše 5N).

Chlapcům patří dík za příkladnou reprezentaci školy a pěkné výkony.

Mgr. Michal Kocián

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměnný pobyt s IGS Hannover

V neděli 13. září se část kvinty vypravila za doprovodu paní profesorky Havrdové a Ouhelové za svými hannoverskými „Austauschfreundy.“ Hned první den jsme zahájili velmi zdařilou grilovanou (Grillen bei Jeff) a překonali tak počáteční rozpaky. V průběhu týdne jsme poznali mnoho zajímavých míst v Hannoveru i v okolí. Navštívili  jsme nejen historické město Celle, poslechli si hudební kanalizaci a prošli výrobnu užitkových vozů Volkswagen, ale také jsme okusili studentský život v hannoverské IGS Muehlenberg, kde jsme se dozvěděli vskutku zajímavé informace. Například v hodině chemie nás učili, že voda nehoří J. Nakonec jsme navštívili také hannoverské akvárium a prošli obrovskou zoologickou zahradu, čímž náš program skončil.

Vcelku jsme si tedy náš výlet do Hannoveru užili a dalo by se říct, že i naše němčina se určitě o trochu zlepšila.

Tereza Nováková (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mali Lošijn 2015

V prodlouženém týdnu od 11. do 20. 9. 2015 se jako každý rok všechny čtyři třídy třetího ročníku našeho gymnázia vypravily na sportovně turistický kurz do Chorvatska. Zájezdu se zúčastnilo přes 100 studentů a profesorů. Studenti si během kurzu vyzkoušeli několik nových aktivit, jako například skvělou švédskou hru Kubb nebo ještě zábavnější vodní pólo. Nebyly to ale jen nové sporty, co si měli účastníci možnost vyzkoušet. Zjistili například, jak propíchnout balónek skrz na skrz, aniž by se vyfoukl, nebo jak se nazývá slavné palivo na šest. Celý kurz probíhal v přátelské a poklidné atmosféře a k překvapení všech nebylo třeba vyřizovat ani žádné kázeňské postihy. Všichni, včetně profesorů, se na kurzu lépe poznali a v namixovaných týmech dobře sehráli a stmelili. Velké díky všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto skvělého kurzu! Více fotografií z kurzu naleznete zde.

Kryštof Hána (student 5N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Anglie 2015

Ve dnech 12. – 19. září se 14 studentů napříč třídami pod vedením paní prof. Oplištilové účastnilo zájezdu do Anglie, přesněji do okolí města Brighton. Po dlouhé noční cestě autobusem nás trajekt dopravil na devátý největší ostrov světa – Velkou Británii. Na programu prvního dne bylo přístavní město Portsmouth, kde se nachází jedna z nejslavnějších britských lodí, HMS Victory. Večer jsme se ubytovali v rodinách ve městě Shoreham, jež leží pár minut od Brightonu.

V dalších dnech jsme dopoledne chodili do školy a poté jsme se vydali na prohlídku zajímavostí z okolí. Zhlédli jsme města Brighton, Hastings, hrad Hever Castle, křídové útesy Seven Sisters nebo třeba Lancing college, na níž stojí jeden rok studia v přepočtu zhruba 1 100 000 Kč!!!Na poslední den jsme měli přichystán celodenní výlet do Londýna, po němž následovala už pouze cesta autobusem domů.

Co nás rozhodně neminulo, bylo typické anglické počasí, déšť se nám vyhnul pouze ve čtvrtek, jinak bylo počasí jako na horské dráze. Zájezd lze jistě považovat za úspěšný, jelikož se nikdo za celou dobu neztratil a samozřejmě se všem (nebo alespoň většině) líbil.

Jakub Strašlipka (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třetí Šaldova vesmírná odysea aneb do školy i o prázdninách

V noci z 27. září 2015 na 28. září 2015 bude snad možno pozorovat v areálu školy zatmění Měsíce. Aktuální zpráva o akci bude (vzhledem k okamžitému počasí) vydána na tomto webu 28. září 2015 kolem 2.15 SELČ.

Harmonogram na obloze: 3.07 SELČ začátek částečného zatmění, 4.11 SELČ začátek úplného zatmění, 4.47 SELČ maximální fáze zatmění, 5.23 SELČ konec úplného zatmění,  6.27 SELČ konec částečného zatmění.

Harmonogram na zemi/Zemi: 2.40 SELČ sraz seminaristů a bývalých seminaristů, příprava akce, 3.15–cca 6.00 příležitost k pozorování pro všechny zájemce (s výkladem)  — možno kdykoliv přijít a odejít.

Metody pozorování: pozorování triedry, pozorování refraktory, fotografování teleobjektivem, fotografování užitím dalekohledu, časosběrné fotografie oblohy, popř. měření intenzity osvětlení, pozorování dalších zajímavých objektů hvězdné oblohy, seznámení s aplikacemi Stellarium a Google Sky.

Pro pohodlné pozorování pouhým okem doporučujeme přinést si karimatku, nafukovací matraci či vodní lůžko. Nezapomeňte na přiměřeně teplé oblečení.

Podmínky účasti: Pozorování, ačkoliv je v areálu školy, není školní akcí, tzn. že zletilí žáci odpovídají sami za sebe, za nezletilé žáky odpovídají jejich zákonní zástupci (kteří se také mohou zúčastnit pozorování). Při pozorování, ačkoliv není školní akcí, je třeba dodržovat pokyny koordinátora akce a pravidla školního řádu o chování v areálu školy (zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek atd.).

Aktuální pozorovací situace (2.30 SELČ)

Oblačnost nad školou nyní bohužel neumožňuje pozorování Měsíce. Pokud se situace změní tak, že bude smysluplné připravit náš "velký" dalekohled, objeví se zde cca v 3.30 nová pozvánka. Pokud se počasí nevylepší vůbec nebo jen málo, doporučuji jen pozorování z blízkosti vašeho bydliště např. triedrem či divadelním kukátkem — bude-li Měsíc vůbec vidět.

Aktuální situace (3.40 SELČ)

Oblačnost se trhá. Pozorovatelé z Bedřichova již hlásí jasno. Uvidíme, jak dopadne pozorování v Liberci. Zájemci o pozorování s nejistým výsledkem jsou očekáváni v cca 4.00 v okolí školy.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Prima se seznamovala

Ve dnech 16.–18. září se primáni vydali na harmonizační dny. Nejvíce se všem líbila noční hra, kterou připravili instruktoři společně s učiteli. Ve čtvrtek jsme vyrazili na krásný výlet k vodopádům. Do školních lavic jsme se vrátili seznámeni a odpočati. Více fotografií z našeho pobytu naleznete zde.

Laura Marie Smrkovská a Karolína Hansalová (studentky primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Berlín - to je prostě PECKA

Ve dnech 14. – 16. září 2015 jsme s paní profesorkou Šípovou a Hlaváčkovou navštívili hlavní město Německa – Berlín. Největší úspěch sklidily Bundestag (sídlo spolkového parlamentu), Olympiastadion a slavný monument Berlína Brandenburger Tor. Během 3 dnů jsme stihli získat zajímavé informace z historie i současnosti Berlína i Německa, zopakovat si a rozšířit znalosti jazyka a pochopit Berlín – sjednocený „Západ“ a „Východ“. Nesmíme zapomenout na společné večery, které jsme strávili v našem skvělém hostelu, kde jsme si užili spoustu zábavy. Myslím si, že za všechny můžu říct, že se nám exkurze líbila. Splnila i předčila naše očekávání. Jednoduše řečeno: „Byla to prostě PECKA!“

Pavlína Adámková (studentka 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Eurorebus startuje!

V pondělí 21. září odstartuje 21. ročník vědomostní soutěže Eurorebus. Loni jsme jako škola byli sedmí v republice. Budeme lepší? Záleží jen na vás!

Noví studenti se mohou přidat na www.eurorebus.cz. Bližší informace o soutěži.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bronzová medaile z Mezinárodní geografické olympiády iGeo!

Lukáš Klein (nyní 4. B) po vítězství v celostátním kole Zeměpisné olympiády v květnu v Praze a po červencovém soustředění odletěl v srpnu s dalšími účastníky z ČR do ruského Tveru. Zde v konkurenci 159 účastníků ze 40 zemí celého světa a po zvládnutí čtyř náročných disciplín vybojoval bronzovou medaili.  Celá soutěž probíhala v angličtině a kromě nabitého programu zbyl i čas na seznámení s dalšími soutěžícími. Blahopřejeme ke skvělému úspěchu!

Foto 1. Foto 2.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Světluška 2015

Stejně jako tomu bylo v minulých letech i letos se naše gymnázium zapojilo do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu známého jako Světluška. Všichni studenti ze 2. A si ve čtvrtek 10. 9. 2015 nasadili tykadélka, na záda křídla a s lucerničkami jsme se vydali do ulic s náramky, píšťalkami a dalšími pěknými věcičkami vybírat příspěvky od kolemjdoucích. S potěšením jsme zjišťovali, že spousta lidí je s touto akcí dobře seznámena a často jsme slýchali věty typu: „Už jsem si říkal, kdy tu nějakou světlušku potkám.“ Po několika hodinách strávených v ulicích přišel čas vrátit se do školy a odevzdat již pěkně těžké kasičky. Byli jsme sice trochu promrzlí, ale hřál nás pocit, že jsme pomohli dobré věci.

Kateřina Sommerová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizační kurz prvních ročníků

Záškoláctví letošních prváků začalo hned zkraje školního roku. 7. září jsme se vydali na třídenní pobyt do penzionu Krakonoš v Bílém Potoce pod Smrkem. Na vlastní kůži jsme zjistili, že Bílý Potok je opravdu velmi deštivým místem, ale to nám nezabránilo v prožití příjemných chvil se svými spolužáky.

Už první den jsme se začali pilně poznávat nejen v rámci třídy, ale i mezitřídně. Chodili jsme na schůzky a konverzovali na předem určená témata, bez mluvení jsme se zvládli seřadit podle nejrůznějších požadavků (včetně délky ukazováčků nebo třeba barvy spodního prádla), pochutnali jsme si na čokoládě v netradičním FASTfoodu a na závěr dne jsme byli poučeni o metodách učení se.

Druhý den jsme nebyli  ochuzeni o nádherný půldenní výlet k nedalekým vodopádům.  Po návratu a výtečném obědě následovaly hry, jejichž obtížnost se mírně zvyšovala. Jednalo se o Ponorky, Ovce (pracovní název zněl Pasáci), Svlékací řetěz (atmosféra už mírně houstla) a malování částmi těla (přičemž naše těla byla více zmalována než plátna). Večerní program spočíval v intenzivním poznávání své třídy, ale také jsme měli možnost nahlédnout do života našich třídních profesorů.

Poslední den jsme si vyzkoušeli, zda si dostatečně věříme. Zjišťovali jsme to pomocí „Uličky důvěry“ a vyzkoušeli jsme si také, zda svým spolužákům můžeme svěřit život díky „Skoku důvěry“. Pobyt  jsme všichni nejen přežili, ale k tomu jsme si ho taky náramně užívali a budeme na něj s láskou ještě dlouho vzpomínat.

Anna Michlová (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Fyzikálně-technický kroužek při Gymnáziu F. X. Šaldy Liberec

Nabízíme pro žáky ZŠ se zájmem o fyziku a techniku schůzky každou druhou středu odpoledne od 14:30 do 16:00. Témata:

 • Pokusy (elektřina, magnetismus, kmitání, vlnění,...)
 • Měření s čidly Vernier
 • Práce se stavebnicí Merkur
 • Zajímavé pořady (Technické divy světa,...)
 • Exkurze (vysílač, lanovka, teplárna)

Přihlášku zasílejte do 2. 10. 2015 na adresu sekretariat@gfxs.cz.

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

"Branou slov" do Londýna

Naše gymnázium se zapojilo do dalšího projektu financovaného z fondů EU, tentokrát zaměřeného na jazykové vzdělávání a nazvaného Branami slov. Díky němu jsem mohla o prázdninách jet na čtrnáctidenní kurz angličtiny pro pokročilé přímo do Londýna. Kurzu se zúčastnili lidé ze všech koutů světa a je třeba říci, že jsme si velmi dobře rozuměli. Vzhledem k pokročilé úrovni účastníků byla výuka zaměřena především na rozšiřování slovní zásoby s důrazem na metaforický jazyk v mluvené angličtině, jako jsou idiomy, fráze, úsloví, frázová slovesa, a na některé méně obvyklé gramatické jevy. Pro svůj pobyt jsem využila ubytování v soukromí, a mohla se tak podrobně seznámit se stylem života anglické rodiny. Volný čas jsem věnovala podrobnému poznávání Londýna a o víkendu jsem navštívila i univerzitní město Cambridge. S novými poznatky a získanými autentickými materiály se ráda podělím se svými kolegy a určitě je také sama využiju při výuce. Děkuji tímto vedení školy, že mi účast na tomto kurzu umožnilo.

Mgr. Štěpánka Fantová

 

Branami  slov (CZ.1.07/1.1.00/56.1218)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dny poznávání

Letošní Dny poznávání (tzv. harmonizáky)  pro studenty prvních ročníků a kvinty se uskuteční v těchto termínech:

1. A a 1. B od 7. do 9. září

prima od 16. do 18. září

kvinta od 23. do 25. září

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pohodové léto

Přeji studentům, rodičům, kantorům, správním zaměstnancům a příznivcům F. X. krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. V září na shledanou v duchu hesla „Love me again“ :-).

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldovy voči suma sumarum

„Statistika nuda je, má však cenné údaje,“ zpívá malý brýlatý mág v notoricky známé pohádce. A má pravdu. Poněkud zevrubnější průzkum letošní slavnosti Šaldovy voči přinesl totiž zajímavá zjištění.

Tak například hned úvodem nás potěšil pohled  do hlediště, které bylo letos zaplněno téměř do posledního místečka. Vzhledem k tomu, že i v přísálí se během programu potulovaly desítky studentů a rodičů (což ovšem pořadatele zas tak moc netěšilo), můžeme směle hovořit o více než čtyřech stovkách diváků.

Kulinářské tržiště bezkonkurenčně ovládli letošní nováčci. Děvčata z primy a  z  1.A prodávala své výrobky v pěti stáncích z celkových osmi.

Dalším zvláště potěšujícím faktem je, že na naší škole prakticky nenajdeme třídu, která by na Šaldovkách nevyvalila alespoň jednoho svého zástupce, ať už mezi moderátory a účinkujícími či mezi laureáty, předávajícími nebo alespoň nominovanými na cenu Gyta. (Seznam jednotlivých čísel a účinkujících naleznete zde, souhrn k ceně Gyta zde) Jednoznačně však v tomto ohledu vedou dvě třídy. Septimány těsně trumfují studenti letošní sexty, kde kromě účinkujících, jedné laureátky a předávající nesmíme totiž zapomenout také na fotografa (snímky si prohlédněte zde) a na další sextánku, jejíž článek o Šaldových vočích uveřejnil v pondělí 29. června  Liberecký deník (čtěte zde).

Na závěr nezbývá než se uchýlit k lehce patetickému poděkování. Je totiž pravda, že bez vás by naše snahy připomínaly spíše starozákonní přísloví: Marnost nad marnost  a nic než marnost. Díky tedy všem vám, kdo jste letos valili Šaldovy voči, že vám málem z důlků vypadly. Přetvořit marnost v radost není totiž v dnešním světě zase tak jednoduché.

Mgr. Karolína Lysičanová (organizátorský tým ŠV)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Legiovlak v Liberci

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Pomáhá obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

Využila jsem spojení historie s fyzikou a technikou (puška Mosin, kulomet Maxim, obrněný vůz Austin, první plynová maska …)  a postupně jsem komentovanou prohlídku absolvovala s tercií, kvartou a septimou. A určitě to nebyl ztracený čas!

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výlet sekundy po stopách Boženy Němcové

Dne 12. června jsme v 7 hodin odjeli z Rybníčku přepychovým plně klimatizovaným autobusem fotbalistů FC Slovan. Byla to příjemná změna po našem prvním autobusovém dobrodružství z lednového lyžařského výcviku. Cílem našeho třídního výletu bylo Babiččino údolí v Ratibořicích.

Již v autobuse nám byl promítnut film natočený na motivy knihy „Babička“ od Boženy Němcové, to pro případ, že by někdo pozapomněl… J. Po 2,5 hodinách jízdy, kterou jsme prokládali řádně připravenou svačinou od maminek (na řízečky však nedošlo), nás řidič vysadil na náměstí v České Skalici, kde jsme zhlédli dobové vyučování ve škole, kam chodila Barunka. Odtud jsme se vydali pěší chůzí na zámek, kde dříve žilo panstvo s kněžnou Zaháňskou. Po prohlídce zámku, kde nám zahrála i zámecká pianistka, jsme pokračovali směrem k mlýnu. Jelikož bylo parné a slunečné počasí a okolo tekla řeka Úpa, někteří z nás se rozhodli osvěžit koupelí…, tedy pouze koupelí nohou. Nakonec jsme dorazili i na pověstné Staré bělidlo, kde podle knihy prožila Božena Němcová dětství se svou babičkou Marií Magdalénou Novotnou. Domek je zařízen jako muzeum s původním starodávným vybavením. Odtud jsme se vrátili na zámecké parkoviště, kde na nás již čekal náš řidič. Takto znaveni po celém horkém dni jsme rádi nasedli do klimatizovaného autobusu, který nás dovezl kolem 18. hodiny zpět do Liberce.

Výlet se jistě celé třídě líbil, jelikož bylo poučné se vrátit do minulosti tehdejšího života, a přitom si připomenout dílo naší velké spisovatelky Boženy Němcové.

Petr Konečný (student sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Schůzka s rodiči

"Informativní schůzka rodičů a žáků budoucí primy s vedením školy a třídní učitelkou se uskuteční v budově GFXŠ v úterý 23.6.2015 v 16.00 hod v místnosti A6."

Václav Ulvr
ředitel Gymnázia F. X. Šaldy
telefon: 485 103 880485 103 880
e-mail: vaclav.ulvr@gfxs.cz

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Další úspěch na celostátním kole soutěže Eurorebus!

Do celostátního kola 20. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus se z naší školy probojovala tříčlenná družstva tercie, kvinty, 1. N a 3. B a také pět jednotlivců.  Ti všichni se v pondělí 15. června utkali v celostátním finále, ve kterém bojovalo o přední místa na tisíc soutěžících.

V soutěži jednotlivců dosáhli Kateřina Tichá z primy na 8. místo v kategorii ZŠ 01, Lukáš Klein z 3. B na 7. místo (kat. SŠ) a Jakub Strašlipka z tercie na 6. místo (kat. ZŠ 02).

V soutěži tříd vybojovalo v kategorii SŠ 8. místo družstvo 3. B ve složení Jakub Jokl, Lukáš Klein a Klára Putzová a v kategorii ZŠ 02 opět zazářilo družstvo tercie ve složení Jakub Strašlipka, Viktorie Vondráčková a Monika Grospičová, které se umístilo na vynikajícím 2. místě. V soutěži o Putovní pohár naše škola obsadila 7. místo v republice.

Všem studentům, kteří se zapojili do soutěže, děkuji za reprezentaci školy a v září se s chutí pustíme dalšího ročníku.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Orientační běžci GFXŠ druzí v celostátním finále!

V úterý 9. 6. 2015 odpoledne jsme se vydali na cestu do Ostravy, abychom se o den později mohli zúčastnit celostátního finále škol v orientačním běhu. Po dlouhé cestě nás uvítal sportovní areál SAREZA, kde jsme strávili noc v malé tělocvičně na tatami. Ráno jsme se vydali na krátkou obhlídku města a pak se už jen soustředili na samotný závod, který proběhl v nedalekém parku. Tratě křižovaly celé Komenského sady a nebyly orientačně příliš náročně, i když chybovat se dalo i tak. Závodníci často nabíhali na kontroly, které nebyly součástí jejich trati, a to je stálo drahocenné vteřinky. To ovšem nebyl případ našich studentů. V kategorii středoškoláků se zúčastnilo 46 chlapců a 43 dívek. Z našich si nejlépe vedli Matouš Fürst a Anička Štičková, kteří si došli na pódium pro 2. místa ve svých kategoriích, ale i ostatní podali moc pěkné výkony. Odměnou pak bylo celkové 2. místo pro družstvo GFXŠ, což je bezesporu velký úspěch. Blahopřejeme.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Do Prahy s ruštinou

Ve středu 3. června jsme se již podruhé, tentokrát s připravenými nervy, vydali do hlavního města, abychom na 49. ročníku Puškinova památníku, přehlídky v uměleckém přednesu v ruštině, předvedli své dovednosti. V Ruském středisku vědy a kultury jsme naše gymnázium reprezentovali v kategorii kolektivů už jako zkušená skupina ze 3.A a 3.B (Pavlína Adámková, Dominika Chvojanová, Tereza Součková, Kateřina Šímová, Marek Nováček, Dominik Patzner a Tomáš Špelina) společně s Vláďou Kornijenkem z tercie, jenž se zúčastnil kategorie jednotlivců. Všechny z nás připravovala a celou dobu podporovala paní profesorka Zuzana Kostincová. Během programu jsme zhlédli představení různých kvalit a námětů, vyslechli sérii nekonečně dlouhých a velice podobných ruských písní a dvě hodiny po poledni, které ovzduší v budově proměnilo v prostředí tropického lesa, jsme byli porotou oceněni za naši účast. Čestné uznání nám sice porota neudělila, ale my se už teď těšíme na příští rok, který nechceme oslavit jinak než победой!

Dominik Patzner (student 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Další úspěch našich mladých matematiků

14. května 2015 se konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky ZŠ a nižšího stupně gymnázia. V kategorii P6 (prima), si účast v okresním kole vybojovali 4 žáci, v kategorii P7 (sekunda) 6 žáků a všichni byli úspěšnými řešiteli. Primáni si rozdělili stupně vítězů ve své kategorii. Na tom nejvyšším se umístil Vojtěch Vávra, na druhém místě skončil Matěj Ptáček a třetí místo patří Tomáši Holíkovi.

Ani v kategorii P8 jsme se neztratili. Do okresního kola postoupilo 16 žáků (tercie a 1. N) a vedli si dobře. První místo vybojovala Markéta Pavlíková z tercie, na třetím skončil její spolužák Jakub Strašlipka.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková (členka okresní komise)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ceny GYTA 2015

Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje 13. ročník udílení cen GYTA.

Období nominací probíhá od 1. května do 1. června 2015.

Ceny GYTA  se udělují jednotlivým studentům nebo skupinám ve čtyřech kategoriích: vědec, umělec, sportovec a osobnost. Cena má symbolizovat jejich výjimečné schopnosti, dovednosti, nadání i odvahu. Ceny se udělují zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia, cena osobnost gymnázia se udílí jen jedna za celou školu.

Nižší stupeň: prima až kvarta, 1N a 2N,vyšší stupeň: kvinta až oktáva, 3N až 6N, 1. až 4. roč.

Na webu školy pod: „O nás“ dále: „Ceny GYTA“ naleznete vše potřebné o cenách GYTA, pravidla nominací a způsob vyhlašování vítězů.

NOMINUJTE na: www.gfxs.cz/ceny-gyta/

Nominovat mohou studenti, rodiče, učitelé i zástupci široké veřejnosti, kteří naše skvělé studenty znají a chtějí ocenit!

Vyhlášení cen GYTA proběhne ve středu dne 24. 6. 2015 v rámci studentské akce „Šaldovy vooči“ v Lidových Sadech.

Mgr. Renata Šípová (organizátorka udílení cen GYTA)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Eurorebus – Jakub Strašlipka opět první!

Celostátní kolo doprovodné hry Dnešní svět v pohybu soutěže Eurorebus, které se konalo v úterý 26. května v Praze v Paláci Rytířská, vyhrál v kategorii ZŠ 02 jednotlivců Jakub Strašlipka z tercie. Blahopřejeme a zároveň držíme palce všem reprezentantům velkého finále soutěže Eurorebus, které se uskuteční 15. června.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Expedice Morava 2015 aneb výjezdový seminář z dějěpisu

„ … mám jediný cíl a přede mnou je Pálava

už od Brna jsem jako na trní,

ta sladká píseň tak blízko zní …“

V  duchu písně od Chinasek jsme se vypravili v pondělí ráno, 11. května z libereckého nádraží a namířili jsme si to rovnou skrz republiku na jižní Moravu. Výjezdový seminář jsme zahájili výletem k propasti Macocha a Punkevním jeskyním v plné polní. Večer po ubytování v kempu jsme si nestihli říct ani dobrou noc a padli jsme únavou. Úterním plánem byl Lednicko-valtický areál. V nohách jsme měli bezmála 15 kilometrů a nadšeni z lednického zámku jsme večer usedli k hokeji. Další dny jsme vyplnili návštěvou Dolních Věstonic, Mikulova, rajhradského benediktínského kláštera a zříceninou kláštera premonstrátů Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Celý týden jsme nemohli zakončit nikde jinde než v metropoli jižní Moravy – v Brně. Také jsme si vyzkoušeli, jak je těžké organizovat celý den, co se týče dopravy a časového rozvrhu, hlavně s benevolencí moravských řidičů autobusu. Vyslunění, unavení a nadšení z celého týdne, který se počtem skupiny podobal spíše rodinnému výletu, jsme v pátek netrpělivě čekali, až konečně zase uvidíme Ještěd.

Kristýna Klementová (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši běžci se v Kraji zorientovali na výbornou

V pátek 22. 5. se studenti našeho gymnázia vydali na krajský přebor škol v orientačním běhu do Jablonce nad Nisou. Náročná trať s prudkými svahy a terénními detaily dala zabrat nováčkům s mapou a buzolou, ale prověřila i zkušené závodníky. Všichni se dokázali v neznámém prostředí dobře zorientovat a našli i cíl, někteří dokonce s úsměvem na rtech. V krajské konkurenci třinácti zúčastněných škol si vedlo výborně především naše družstvo středoškoláků (kategorie HS + DS), které vybojovalo první místo a tím i postup do celorepublikového finále. Tento úspěch byl podložen skvělými individuálními výkony. Pro první místo v kategorii HS si doběhl Matouš Fürst, třetí příčku pak obsadil Vít Koštejn. Kategorii DS ovládla Anička Štičková a na 6. místě skončila Anička Fürstová. Další výrazný úspěch jsme zaznamenali v kategorii starších žaček (D9), kde si Markéta Pavlíková doběhla pro vítězství. K předvedeným výkonům gratulujeme a přejeme hodně štěstí na celorepublikovém finále.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

Minulý týden proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat několik prvních a druhých míst a postoupit tak do celostátního kola. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Obohacující pobyt v Krakonoši pod taktovkou H&M

Výhody výjezdového semináře zaměřeného na ČJL a SV byly jasné. Cestovali jsme jen kousek, a to do Bílého Potoka pod Smrkem, konkrétně do penzionu Krakonoš, který je nám všem velmi dobře znám z minulých let. Téma Narace a interpretace bylo tak trochu tajemné a slibovalo mnohé. A to vše pod vedením sehraného týmu Minster a Hrůza.

Pod tématem celého výjezďáku se nakonec schovala hlubinná psychologie, sociobiologie, reklama a postmoderna. To vše pak zahrnovalo i rozbory několika dokumentů, filmu a divadelní hry. Analýzy pohádek, ze kterých se najednou vyklubalo něco, co není tak nevinné, jak by se mohlo zdát. Odzbrojily nás reklamní triky a všichni jsme zjistili, jaká jsou všeobecná kritéria pro výběr partnera. Dokonce jsme se dozvěděli i to, jakým typem osobnosti jsme dle tzv. enneagramu.

Jelikož oficiální program byl velmi náročný, rozhodli jsme se odreagovat sporty - neúnavným fanděním českému hokejovému týmu, několika hodinovým hraním obíhačky ve vysokém počtu, a to i třeba se zpěvníky místo pálek, kde je pak nutné zmínit tým Písnička, anebo hraním fotbálku, který si nečekaně oblíbily i dívky. To vše jsme ještě doplnili večerní hrou na kytaru.

Přes značnou únavu, která se nejvíce projevila na konci týdne, jsme vydrželi ve vysokém pracovním nasazení a finální rozloučení s celým výjezďákem, které zahrnovalo divadelní výstupy, bylo maximálně vydařené. Pro většinu z nás to byl poslední pobyt v Krakonoši a nutno říci, že velmi povedený!

Více fotografií naleznete zde.

Nguyen Thi Thanh Tra (studentka 3. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Informace k odvolacímu řízení přijímacích zkoušek 2015

Dnešního dne byly odevzdány všechny zápisové lístky na čtyřleté, šestileté a osmileté studium.
Nevyřízená odvolání na všechny typy studia budou zítra (ve čtvrtek 14. května 2015) postoupena Krajskému úřadu v Liberci, který by měl všechny odvolané informovat o dalším postupu odvolacího řízení.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Maturity 2015

Maturanti mohou sledovat aktuální informace k průběhu maturitních zkoušek na našich webových stánkách na adrese: www.gfxs.cz/maturity/.

Rubrika »Aktuality«

Finanční gramotnost aneb s úroky si poradíme

Na konci dubna se kvarta zúčastnila projektu o financích. Tento projekt byl u nás ve škole poprvé. Jeho účelem bylo žákům 4V sdělit základy finanční gramotnosti ve třech dnech. Hlavní organizátor byl pan profesor Minster. Každý den jsme měli blok tří lekcí trvajících hodinu a půl, mezi nimi půlhodinové přestávky. Ve středu jsme začali přednáškou, ve které jsme se dozvěděli a objasnili si základní pojmy a jak celý systém funguje. Poté následovala matematika s paní profesorkou Jandíkovou a nakonec nám paní profesorka Šimková sdělila něco k vývoji a historii peněz. Ve čtvrtek nás čekala matematika a potom jsme byli rozděleni do tříčlenných skupinek. Ve zbývajícím čase každá trojice vypracovala prezentaci na určené téma a jejich prezentováním spolužákům se ve čtvrtek celá akce zakončila.

I když soustředit se dlouho na jedno téma bylo pro některé chvílemi náročné, byl to skvělý nápad a jsem ráda, že jsme dělali něco, co využijeme ve skutečném světě.

Julie Stupková (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměnný pobyt 2N ve Wiesentheidu

Od 15. dubna měla třída 2N možnost strávit v rámci výměnného pobytu celý týden v prostředí malebného města Wiesentheidu a jeho okolí. Se svými německými partnery pracovali v menších skupinách na projektech o porovnání života ve městě a na vesnici, největších městech nebo o městu budoucnosti. Tyto projekty také poslední den výměny prezentovali.

Mimo prohlídku školy a radnice ve Wiesentheidu jsme také navštívili okolní velká města jako Würzburg nebo Norimberk. Kromě hradů a dalších panství jsme mohli ochutnat i místní víno, které má v kraji velmi dlouhou tradici. Podívali jsme se i do muzea zasvěceného druhé světové válce. A o zábavu jsme měli postaráno i ve svém volném čase. V česko-německých skupinách jsme grilovali nebo pořádali domácí party. Všichni žáci 2N shledávají výměnu velmi zajímavou a se svými německými přáteli nadále udržují korespondenční vztahy.

Veronika Pavlíková (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

První pomoc aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Ve středu 29. 4. 2015 proběhlo poslední ze série školení první pomoci, jež pro nás v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Liberci. Během výcviku jsme si měli možnost zopakovat, co jsme už uměli, přiučit se něčemu novému a hlavně si teoretické znalosti vyzkoušet v praxi pod dohledem zkušených lektorek, kterým patří náš dík. Přestože školení bylo opravdu přínosné, doufáme, že nabyté poznatky a dovednosti nebudeme v reálu muset použít.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Finále debatní ligy aneb úspěšné zakončení sezony našich debatérů

Po celoročním boji se debatérům vrátilo jejich úsilí. Víkendový finálový turnaj v Praze pro ně byl více než úspěšný. Ve finále Debatní ligy tým Ocean Motion skončil na druhém místě, (nutno dodat, že první prohraná debata sezony byla až ta finálová v Senátu ČR), na Debate League pak tým Squirrel Submarine obsadil rovněž stříbrnou pozici, jde tedy o historický úspěch, neb Liberec ještě nikdy neměl tým v anglické lize, který by se dostal až na půdu Senátu do finálové debaty. Tím však výčet nekončí. Na Open turnaji  při finále DL se vydal tým Pacifiction v nováčkovském složení a dokázal se vyškrábat na třetí místo! Významným úspěchem je též pohár prezidenta ADK pro tým Ocean Motion za první místo v žebříčku Debatní ligy v základní části celoroční soutěže, a co více tým Squirrel Submarine je na prvním místě v soutěži Debate cup, což je odnož postavená na dobrovolných debatách mimo soutěž Debatní ligy, ve které však tento tým skončil taktéž velmi vysoko - na bronzovém místě.  A nesmíme zapomenout na naše odvážné slečny z týmu Ducklings, které s pomocí jednoho pražského debatéra, okusily poprvé krásu anglické debaty a v těžké konkurenci na Open turnaji obsadily čtvrté místo. Třešničkou na dortu je potom diplom Jana Labského za třetího nejlepšího řečníka v české lize.

Finále bylo plné emocí, stresu i vtipných momentů a hlavně vzájemné podpory a týmového ducha, kterým je Liberec republikově (a poslední dobou i mezinárodně) proslulý. V závěru této sezony bychom rádi poděkovali všem, kteří nás celý rok podporovali, zejména z řad profesorstva především paní Suchomelové a paní Mooney, stejně tak SRSPŠ, rodičům a všem, kteří nás poplácali po ramenou, nebáli se přijít na tréninky či “Setkání” a dodali nám odvahu. My, debatéři, jsme debatování za mnohé vděčni, ať už jde o rétorické dovednosti, nabyté vědomosti nebo přátele. Za samotné debatování, respektive za to, že se mu můžeme věnovat, děkujeme Aleně Čechové, která v nás věří, dokope nás k sestavení argumentů a obětuje nám svůj volný čas i nemálo vrásek a je naší největší inspirací a podporou. A co přinese nová sezona XXI. ročníku Debatní ligy? Nechte se překvapit, nebo se k nám přidejte a na scénáři příštího roku se podílejte s námi!

Anna Rousková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní úspěch ve francouzském jazyce

V pondělí 27. dubna 2015 se v pražském Francouzském institutu konalo celostátní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naši školu reprezentoval Nick Ojo Omorodion ze 3. B. V kategorii B1 získal nádherné 2. místo. Prokázal tak výrazný pokrok oproti loňskému roku, kdy se v krajském kole umístil  jako čtvrtý. Nickovi gratulujeme, děkujeme mu a přejeme hodně elánu do dalšího studia.

Mgr. Lena Černyševská

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo biologické olympiády

V pondělí 27. 4. proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Spolu s dalšími 25 postoupivšími ze školních kol se ho zúčastnili i tři studenti našeho gymnázia. Šesté místo vybojoval Martin Semerád. Třetí místo s postupem do krajského kola získal Vojtěch Waldhauser. Celkové vítězství si celkem s přehledem uhájila Nikol Benešová. Nikol samozřejmě taktéž postupuje do krajského kola. Všichni výše jmenovaní jsou žáky kvarty. Krajské kolo se bude konat 15. května v DDM Liberec, tak Nikol a Vojtovi držte palce.  Všem třem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledkové listiny. Facebook.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Údaj ve sloupci "kritérium" znamená, zda žák/žákyně splnil/a, či nesplnil/a podmínku stanovenou pro přijetí, viz http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 24. 4. 2015 se rozhodnutí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 12. 5. 2015.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 27. dubna 2015 od 10 do 16 hodin a v úterý 28. dubna 2015 od 10 do 16 hodin v kanceláři školy, a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří se umístili jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Informace k odvolání budeme poskytovat při předávání rozhodnutí. Odvolání bude možné podat na místě.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr, ředitel gymnázia

typ studia
čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo matematické olympiády kategorie C

K matematickým úspěchům našich žáků z nižšího gymnázia se teď přidali i studenti 1. ročníku gymnázia vyššího. Zcela ovládli krajské kolo matematické olympiády kategorie C. Na 1. místě je Karolína Labská z kvinty a na 2. místě František Jurák z 1.B. (Úspěšní byli jen 3 studenti z celého kraje.) Oběma velmi blahopřejeme.

RNDr. Věra Voršilková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše favoritky v Praze u Goetha

V pondělí 13. 4. 2015 proběhlo celostátní kolo Soutěže v německém jazyce na Goethe-institutu v Praze. Naše gymnázium reprezentovaly Nikol Benešová z kvarty (na fotografii vpravo) a Laura Joana Stoll z 1N. Každá ze studentek soutěžila ve své kategorii. Už samotný postup do celostátního kola je pro každého studenta vítězstvím, proto se kromě absolutních vítězů v Praze jednotlivá umístění neuvádějí. Nikol a Laura jsou v našich očích absolutními vítězkami, děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších návštěv u „Goetha“. Za doprovod našich studentek do Prahy děkujeme paní Dehmelt, vyučující NJ na německém oddělení.

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naši mladí matematici ovládli okresní a krajské kolo MO

Už v lednu začalo vítězné tažení našich barev, kdy nás v okresním kole kategorie Z9 úspěšně reprezentovali žáci kvarty. První skončila Tereza Nováková, druhá Eliška Nevolová a na 3.–4. místě Martin Semerád. Na 5.–8. místě byli další tři naši: Jakub Bůlfinek, Šimon Knopp a Vojtěch Málek. Úspěšné řešitele ještě doplnili Adam Horák a Jakub Marek.

Kvartáni potvrdili úspěch i na krajském kole v březnu, kde 2. místo získala Eliška Nevolová a 3. místo Tereza Nováková. Na 4.–7. místě byl Jakub Bůlfinek a dalšími úspěšnými řešiteli se stali Vojtěch Málek a Šimon Knopp.

Ani mladší žáci v dubnu na okresním kole nezaháleli. V kategorii Z6 zabodovali primáni: na 1.–2. místě Vojtěch Vávra a na 3. místě Matěj Ptáček. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Matyáš Kubíček, Josef Šturma, Denisa Báčová, Marie Gotvaldová, Richard Hons, Lukáš Kmoch, Petr Kolář, Klára Kopytková, František Pusch, Kateřina Tichá, Martin Vrba a Natálie Adamcová.

V kategorii Z7 skončila na 9. místě Marie Podrábská ze sekundy.

V kategorii Z8 nás nejúspěšněji reprezentovala na 2. místě Laura – Joana Stoll z 1. N a další skvělé umístění vybojovali žáci tercie: na 3.–4. místě Markéta Pavlíková a Jakub Strašlipka. Náš úspěch jistil 5.–7. místem Dominik Čáp.

Ještě jednou všem blahopřejeme. Kompletní výsledkové listiny.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Risk je zisk

Dne 15. 4. proběhlo finále soutěže ZOO Riskuj. Zúčastnilo se ho šest nejlepších týmů z úvodního kola. Naše dvě postoupivší trojice rozhodně nezklamaly. Ba právě naopak. Tým kvarty ve složení Nikol Benešová, Tereza Míšková, Vojta Waldhauser se zúčastnil finále již počtvrté a celkem s přehledem si zajistil pěkné druhé místo. Trojice z primy – Natálie Adamcová, Jiří Beneš a Katka Tichá ve svém prvním finále vybojovala místo třetí. Celá soutěž se nesla v příjemném duchu a pořadatelé zajistili pro finalisty velmi sympatické ceny. Musíme poděkovat i primánům, kteří se zúčastnili soutěže jako fanouškovská podpora a fandili opravdu příkladně nejen svým spolužákům, ale i týmu kvarty. Děkujeme všem.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přepište dějiny geografie na FX!

Historickým úspěchem skončila výprava dvojice nejlepších řešitelů libereckého krajského kola zeměpisné olympiády z našeho gymnázia na republikovém finále. Ve dvoudenním klání na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze nechal všechny své soupeře za sebou v kategorii D Lukáš Klein ze 3. B a na bronzový stupeň se dostal Jakub Strašlipka z tercie v kategorii C. Lukáš by nás měl reprezentovat v srpnu tohoto roku na mezinárodní zeměpisné olympiádě iGEO v ruském Tveru.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a celého kraje!

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch na Krajském kole soutěže Eurorebus

V sobotu 11. 4. vyrazila výprava našeho gymnázia vstříc Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde probíhalo krajské kolo vědomostního klání Eurorebus. Víkendovému dni a krásnému počasí navzdory se sešikovalo deset třídních pluků a patnáct chrabrých jednotlivců, aby bojovali proti soupeřům z Libereckého a Ústeckého kraje.

Ve dvě hodiny odpoledne jsme obdrželi hlášení o postupu do celostátního finále na mnoha frontách: v kategorii ZŠ 01 to byla na 2. místě Kateřina Tichá z primy, v kategorii ZŠ 02 oddíly tříd 1. N (Ema Tomanová, Barbora Polívková a Václav Pavlů) a vavříny ověnčené tercie (Monika Grospičová, Viktorie Vondráčková a Jakub Strašlipka) a jednotlivci Jakub Bůlfinek z kvarty (2. místo) a opět vítězný Jakub Strašlipka. V kategorii středních škol potom kvinta (Zuzana Bayramová, Daniel Kounek a Ondřej Mašek) a na 2. místě 3. B (Klára Putzová, Jakub Jokl a Lukáš Klein), přičemž Daniel Kounek a Lukáš Klein se probili do finále i jako jednotlivci.

A proto do zbraně i na elektronické frontě, nechť nepříteli v Praze uzmeme 15. 6. putovní Pohár Eurorebus! Nezapomínejte tedy ani vy, kteří jste přihlášeni v internetové soutěži, plnit i nadále zadané úkoly, neboť i vaše body se započítávají do celkového součtu školy. Sláva vítězům, čest poraženým!

Kompletní výsledkové listiny. Další fotografie.

Marek Nováček (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore soutěžilo v Brně.

Ve dnech 9. – 11. 4. 2015 se pěvecký sbor Cum amore zúčastnil 21. ročníku celostátní soutěže Gymnasia cantant v Brně. Sešlo se zde 16 pěveckých sborů z Frenštátu pod Radhoštěm, Vsetína, Hradce Králové, Uherského Brodu, Havířova, Brna, Prahy, Velehradu, Kadaně, Tišnova a v neposlední řadě i z Liberce. Deset sborů soutěžilo v kategorii A s povinnou skladbou a šest v kategorii B bez povinné skladby. Porota udělila 4 zlatá, 4 stříbrná a 2 bronzová pásma. Náš sbor získal umístění na celkovém šestém místě ve stříbrném pásmu.

Mgr. Zuzana Kubelková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na GFXŠ

Od začátku dubna se GFXŠ stalo místním centrem programu DofE (The Duke of Edinburgh's International Award), tedy Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který je zaměřen na komplexní rozvoj osobnosti mladých lidí. Při této příležitosti se ve středu 9. 4. uskutečnila beseda s úspěšným absolventem programu Jakubem Axmanem a stážistkou Sarah z Jihoafrické republiky. Třídy 1.A a 1.B se měly šanci jako první dozvědět, jak program probíhá a co všechno je možné v rámci DofE zažít. Věříme, že brzy v rámci našeho místního centra přivítáme nové účastníky programu.

Další informace naleznete zde nebo kontaktuje Mgr. Martina Luštického a Mgr. Jiřího Jirovského.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

PragueDebateSpring

V Praze svítí sluníčko, kvetou první stromy a 39 týmu z Izraele, Německa, Číny, Pakistánu, Slovenska, Kataru, Rumunska a dalších zemí je zavřeno na Právnické fakultě UK na Prague Debate Spring a debatuje o možnosti sledování sociálních sítí pro prevenci terorismu, možnosti odmítnout zaměstnat kuřáky a důsledcích rušení otrockých továren v zemích třetího světa. A když se podíváte lépe, uvidíte, že se ve dvou třídách potí i naše dva týmy z FX. V celosvětové konkurenci tým Liberec Blue (Rousková, Procházka, Labský) obhájil svůj loňský výsledek a nováčkovský tým Liberec White (Labská, Niesigová, Matuský) zazářil dvěma vítěznými debatami na svém prvním mezinárodním turnaji. Český národní tým, Team Czech Republic, skončil v semifinále, kde byl poražen slovenskými bratry. I přesto byl pro českou reprezentaci turnaj úspěšný, neb i díky práci dobrovolníků z řad našich debatérů, byli všichni zahraniční účastníci nadmíru spokojeni, a ti, kterým nestačil souboj argumentů, si šli v mezičase otestovat své kvality v soutěži Nejchytřejší Čech (shodou okolností konající se na stejném místě). Celý víkend tak byl dobrou rozcvičkou pro debatéry na finále České debatní ligy, které se bude konat za dva týdny. Držte nám palce!

Anna Rousková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zvláštní ocenění pro Mgr. Martina Luštického

Ve středu 8. dubna proběhla na Krajském úřadě Libereckého kraje oslava Dne učitelů. Během slavnostního odpoledne byli oceněni pedagogičtí pracovníci našeho Kraje. Radní pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Alena Losová při této příležitosti také ocenila i našeho profesora tělocviku a biologie Martina Luštického, a to za jeho nadrámcový a vysoce profesionální přístup k handicapovanému studentu našeho gymnázia. Blahopřejeme!

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Petrem Hubáčkem

Ve středu proběhlo poslední Setkání na F. X. v tomto roce. Pozvání přijal Mgr. Petr Hubáček ze spolku Zachraňme kino Varšava. Ve své přednášce nás vzal do samého srdce kina Varšava a seznámil nás se spoustou zajímavých informací o budově. Přinesl s sebou i řadu materiálů, ve kterých jsme mohli vidět například úplně původní návrhy. Moc děkujeme těm, kteří se přišli podívat, a doufáme, že v budoucnu bude i město Liberec mít vlastní kino.

Anna Žihlová (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sněhuláci pro Afriku

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třináctka je šťastné číslo

Lze polemizovat o tom, zda třináctka představuje šťastné, nebo nešťastné číslo. Vzhledem k tomu, že tento ročník literární soutěže „Řekni mi, co čteš…“ naší škole přinesl čtyřnásobný úspěch, potvrzuje se první varianta. Ze 166 prací porota vybrala 10 nejlepších a čtyřem udělila vedlejší cenu. Ema Tomanová z 1.N soutěž vyhrála, ze 2.N obsadila 4. místo Veronika Pavlíková a 6. místo Hana Hromadová. Zvláštní cenu KVK získala Magdaléna Kvasničková z tercie. Doufejme, že i v příštích letech se najdou ti, kteří si ke knize najdou svou cestu.

Mgr. Šárka Šimková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo ve francouzštině v našich rukách

Ve středu dne 25.3.2015 se v DDM Větrník konalo krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce. V kategorii B1 získal vavříny pro naši školu student Nick Ojo Omorodion ze 3.B, takže 29.4.2015 pojede do Prahy na kolo celostátní. V kategorii B2 se Marek Nováček, rovněž ze 3.B, umístil na krásném 2. místě, a stal se tak náhradníkem pro celostátní kolo. Oběma studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně elánu do další práce.

Mgr. Lena Černyševská

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Honza a Tereza v kraji nezklamali

V minulém týdnu proběhla krajská kola nejvyšších kategorií soutěže v anglickém jazyce. V kategorii IIIA se Jan Bayram ze septimy umístil na krásném 3. místě. V kategorii IIC se Tereza Balatková z kvarty utkala s několika dětmi anglicky mluvících rodičů a vybojovala 5. místo.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěchy debatérů

Co je nového u nás na škole? Máme nejlepší debatní tým v republice! Po minulém víkendu je již vše jasné a dva naše týmy (Ocean Motion a Squirrel Submarine) postupují do finále Debatní ligy a Squirrel Submarine zároveň do finále anglické Debate league. Ducklings a Pacifiction zaútočí na Open turnaj, ve kterém byly za poslední dva roky týmy z GFXŠ neporaženy. Krom toho během posledního turnaje získal Dan Procházka titul druhého nejlepšího řečníka turnaje a debatéři se připravují na mezinárodní turnaj Prague Debate Spring, což pro ně bude po Ljutomeru (kam se vydali na začátku března a zvládli v konkurenci týmů z celého světa vyhrát tři debaty ze šesti) a Záhřebu již třetí mezinárodní turnaj v tomto školním roce. Držíme palce!

Pokud vás zajímají výsledky všech debat, podívejte se na ně zde.

Anna Rousková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lyžařský kurz prváků

Ve dnech 15. 3.­ až 21. 3. 2015 jsme se v počtu 38 studentů z áčka i béčka účastnili lyžařského kurzu v rakouských Alpách. Z Liberce jsme vyjížděli v neděli okolo deváté hodiny večerní. Cesta trvala celou noc a v pondělí ráno jsme se okolo sedmé hodiny hlásili ve čtyřhvězdičkovém hotelu Margaretenbad v Lainachu, kde jsme se ani pořádně nezabydleli, ihned se převlékli a vyrazili na svah do areálu Zettersfeld, kde jsme byli rozděleni do tří výkonnostních skupin lyžařů, čtvrtou byli snowboardisti.  Počasí nám nepřálo, únava z dlouhé cesty se také projevila, ale i tak jsme si první lyžování docela užili, večer jsme byli navíc příjemně překvapeni dobrou večeří o čtyřech chodech.

V úterý byl v plánu areál St. Jakob a večer jsme se od profesorů dozvěděli v podobě přednášky něco o historii lyžování.

Mölltaler, ledovec, který jsme navštívili ve středu, byl nejlepším střediskem, ve kterém jsme měli možnost lyžovat, byli jsme nadšeni. Jak počasí, tak sjezdovky byly vynikající. Moc jsme si to užili a doufali, že sem ještě jednou zavítáme. Po večeři pro nás byl připraven program. Po skupinkách jsme luštili křížovku, ve které jsme uplatnili své postřehy z úterní přednášky. Po křížovce následovala chvilka pantomimy, kde byla občas potřeba notná dávka představivosti.

Ve čtvrtek jsme vyrazili do areálu Sillian Hochpustertal. Ten den bylo velké teplo a sníh byl místy dost mokrý a těžký, což nebylo moc příjemné. My se však už těšili na večer, kdy jsme se museli o zábavu postarat sami – spolužačka nám vymyslela vskutku prima program.

Láska k ledovci v nás vzbudila zájem o zavítání na něj ještě jednou, a to v pátek. Celý den byl bohužel zkrácený – jezdili jsme jen do 14.30. I nám se naneštěstí uplatnilo jakési „pravidlo posledního dne“, kdy se stalo nejvíce nepříjemností v podobě nepříjemných pádů.

Byly asi čtyři hodiny odpoledne a my seděli v autobuse. Opouštěli jsme Alpy, loučili se s Rakouskem a v sobotu okolo jedné hodiny se pomalu blížili k Liberci. Přemýšleli jsme nad tím, jak jsme si celý lyžák moc užili, ale jak byl vlastně strašně krátký. Stále však doufáme, že podobných společných akcí zažijeme ještě spoustu.

Všem lyžařům i nelyžařům, SKOL!

Za 1. A a B Ondřej Biemann

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

ZOO RISKUJ

Dne 18. března proběhlo úvodní kolo pátého ročníku vědomostní soutěže ZOO RISKUJ, pořádané Zoologickou zahradou v Liberci. Soutěž je určena studentům druhého stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úvodního kola se zúčastnilo 31 tříčlenných týmů z celého Libereckého kraje. V nabité konkurenci se prosadili i naši studenti a dva týmy postoupily do šestičlenného finále, které se uskuteční 15. 4. od 10:00 v Experimentálním studiu Lidové sady. Jedná se o tým kvarty ve složení Nikol Benešová, Tereza Míšková a Vojtěch Waldhauser, který skončil v úvodním kole na čtvrtém místě. Další naší postupující trojicí jsou Natálie Adamcová, Jiří Beneš a Kateřina Tichá z primy, kteří v úvodním kole jako jedni z nejmladších účastníků získali krásné druhé místo. Finále je hlavně o štěstí, tak držme našim postupujícím palce. Všem ostatním týmům děkujeme za účast a reprezentaci školy, některým uniklo finále opravdu jen o pomyslný fous.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cena dětské kresby Barbary Petchenik

V březnu 2015 dorazilo hodnocení nejlepších výtvarných prací žáků - účastníků Národního kola umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa, pořádaného Kartografickou společností ČR ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná porota letos posuzovala celkem 622 prací z více než 60 škol z celé České republiky. Téma pro období 2013 – 2015 bylo „Moje místo v dnešním světě“.

Liberecký kraj a naši školu v této soutěži reprezentovala práce „ Kdo nezná minulost, nezná budoucnost“ autorky Jany Peigerové z 1. A. Ta ve své kategorii (13 – 16 let) obsadila krásné 5. místo z celkového počtu 124 zaslaných prací.

Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartografickou asociací ICA v roce 1993 na počest B. Petchenik, bývalé víceprezidentky ICA a kartografky, která celý život zasvětila dětem a mapám. Cena je udělována každé 2 roky na konferenci ICA a oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Neviditelné oběti komunismu v Českém Dubu

Ještě na začátku února byla výstava Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů ke zhlédnutí na Magistrátu města Liberce, kde v prosinci loňského roku proběhla její vernisáž, ovšem nyní se nachází „za kopcem“ – v Českém Dubu.

Výstava je jedním z mnoha výstupů studentského projektu Neviditelné oběti komunismu, který na libereckém Gymnáziu F. X. Šaldy funguje již 13 let.

V pondělí 16. března proběhla prezentace hned několika projektových činností. Akce se konala v Podještědském muzeu v Českém Dubu za přítomnosti koordinátora projektu – Mgr. Jana Golla, nyní již ředitele Základní školy Český Dub. Právě on celým večerem provázel a „Českodubákům“ Neviditelné oběti komunismu představil z pohledu člověka, který byl s projektem od těch nejranějších počátků až do nynější doby, kdy v projektu svou třináctiletou etapu uzavírá. Mezi významné hosty patřili místopředseda Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka, starosta Českého Dubu PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta T. J. Sokola v Českém Dubě Libor Škoda a náčelnice sokolské župy Ještědské Jarina Žitná.

V průběhu večera byl promítnut dokumentární film Neviditelné oběti komunismu | Kanada jako jeden z výstupů projektu, jenž vznikl v rukách studentů v roce 2009. Následovalo hromadné poděkování absolventů projektu Mgr. Janu Gollovi za jeho práci, kterou za 13 let pro projekt odvedl, za jeho neutichající elán, nadšení a přístup, který ke studentům po celou dobu měl.

Ve zbytku večera si hosté prohlédli výstavu Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů, která vznikla v rámci projektu v roce 2013. Od své první vernisáže v Senátu PČR v lednu 2014 navštívila výstava Tyršův dům v Praze, kostel sv. Václava v Torontu, krajany v Montrealu nebo Magistrát města Liberce. Nyní je k vidění do 19. dubna 2015 v Podještědském muzeu v Českém Dubu (v době otevíracích hodin muzea).

Pavel Dostalík (studentský tým NOK)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dvě prvenství z krajského kola zeměpisné olympiády

Jakub Strašlipka a Lukáš Klein ovládli kategorii C a D libereckého krajského kola zeměpisné olympiády, která se konala v prostorách Krajského úřadu dne 17. března 2015. Oba postupují do celostátního kola v Praze, které proběhne ve dnech 13. a 14. dubna. Naše škola se stala nejúspěšnější, podobně jako v loňském školním roce.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Soutěž mozků

Víte, že 11. březen je Evropským dnem mozku? Klub Xaver to věděl, a tak se rozhodl uspořádat celoškolní vědomostní soutěž, které se ve středu 11. 3. zúčastnily týmy téměř ze všech tříd našeho gymnázia.

Samotná soutěž se dělila do dvou kategorií a v každé z nich týmy odpovídaly například na otázky z historie, geografie, techniky, filmu nebo literatury. Celé klání započalo ráno v 8.15 a skončilo odpoledne v 14.00, kdy už byli známi všichni výherci. Těmi se v nižší kategorii stal tým ze 3V ve složení: Jakub Strašlipka, Markéta Pavlíková a Viktorie Vondráčková. V kategorii vyšší gymnázium pak zvítězila třída 5V, kterou reprezentovali: Zuzana Bayramová, Daniel Kounek a Ondřej Mašek. Všichni výherci obdrželi diplom a volňásek do kina v OC Nisa.

A jak nultý ročník xaverácké soutěže viděl jeden z účastníků? „Bylo to o nervy a moc jsem si to užil.“

No, a co závěrem? Cvičte své mozky, protože soutěž po všech stránkách doladíme a příští rok to opět rozjedeme!

Michal Nguyen (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Soutěž v německém jazyce

Ve dnech 4. a 5. března 2015 se v DDM Větrník konala krajská kola Soutěže v německém jazyce. Naše gymnázium mělo zastoupení ve všech 4 kategoriích.  Kategorie, které jsou určeny mladším žákům, jasně vyhrály naše favoritky - II.B vyhrála Nikol Benešová z kvarty (na fotografii) a II.C Laura Joana Stoll z 1N. Kategorie II.C byla naší nejúspěšnější kategorií – 2. místo Anja Germannová. V kategorii III.A (vyšší gymnázium) obsadil 3. místo Lukáš Klein ze 3. B (na fotografii). Za úspěšnou účast v této soutěži patří velký dík i Markétě Gajdošové, Emě Tomanové, Tereze Hájkové a Marku Bednářovi. V pondělí 13. 4. 2015 se Nikol a Laura ve svých kategoriích zúčastní celostátního kola. Držme jim pěsti!

Mgr. Renata Šípová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LINGUAFEST - začátek nové tradice

Udělali jsme si radost a na našem gymnáziu jsme založili LINGUAFEST – nesoutěžní přehlídku uměleckého přednesu v jazyce anglickém, francouzském, německém a španělském. První ročník přehlídky se uskutečnil ve středu 4. 3. 2015.

Jsme velmi rádi, že naše pozvání k účasti v LINGUAFESTU přijala další dvě liberecká gymnázia - Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a Podještědské gymnázium. Diváci tak viděli více než 20 zajímavých vystoupení v oblasti mluveného a hudebního projevu. Mezi účastníky festivalu byli i tací, kteří předvedli svá vystoupení ve dvou, dokonce i ve třech cizích jazycích.

Na závěr 1. ročníku byli vyhlášeni 2 laureáti přehlídky za vynikající interpretaci děl v angličtině a ve francouzštině. V kategorii NG byl oceněn kolektiv žáků z primy (Marie Gotvaldová, Klára Kopytková, Marie Malinovská, Josef Šturma, Matěj Ptáček, Jiří Beneš, Lukáš Kmoch a Valerie Suchánková) za velmi hezké představení „Little Red Riding Hood“ od braří Grimmů. Žák VG Marek Nováček z 3. A byl oceněn za  vynikajicí  interpretaci děl CH. Baudelaira „L’Horloge“ a J. B. Molièra „L’Avare“ - Monologue d’ Harpagon.

V rámci LINGUAFESTU se uskutečnilo, již po druhé na naší škole, krajské kolo ARS POETICA – Puškinův památník. Kromě našich soutěžili v uměleckém přednesu děl ruských autorů žáci z Gymnázia Mimoň a Obchodní akademie z České Lípy. První místo v kategorii mluveného slova obsadil Vladimír Kornijenko z 3V a jako druhý se umístil kolektiv žáků z 3. A (Pavlína Adámková, Dominika Chvojanová, Marek Nováček, Dominik Patzner, Tereza Součková, Kateřina Šímová a Tomáš Špelina). Všichni jmenovaní budou reprezentovat naše gymnázium 3. 6. 2015 v celostátním kole v Praze.

Děkujeme účastníkům festivalu, vyučujícím, kteří připravovali vystoupení se svými žáky, členům obou porot a všem našim pomocníkům za jejich práci a podporu. Děkujeme Bc. Jindřichu Vrabcovi za sponzorování celé akce.

Mgr. Zuzana Kostincová a Mgr. Eva Laurinová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výzva SRSPŠ k předkládání projektů

Valná hromada SRSPŠ souhlasila s uvolněním částky 100 000 Kč na financování projektů, které budou využívat studenti Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci např. při přípravě na výuku a při výuce, ale i pro další aktivity jako jsou semináře, soutěže, zájmová činnost apod.

Výbor sdružení SRSPŠ vyzývá studenty a učitele Gymnázia F. X. Šaldy k předkládání projektů ve 2. etapě, a to do 7. dubna 2015. Žádost o finanční podporu projektu musí obsahovat popis projektu, jeho využití a jméno žadatele (popř. jména žadatelů). Žádosti předávejte písemně a zároveň i elektronicky Mgr. Janě Suchomelové.

Žadatelé své projekty představí na schůzi valné hromady SRSPŠ 15. 4. 2015. Ta následně vybere projekty, které budou financovány.

Projekty vybrané v 1. etapě naleznete zde.

Mgr.Jana Suchomelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemici zabodovali

V pondělí 9. 3. 2015 se uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády kategorie D na ZŠ Lesní v Liberci. Účastníci bojovali celé dopoledne na poli teoretickém i při praktických laboratorních úlohách. Soutěž se také nesla v duchu vzpomínky na Jirku Bělského, nadějného chemika a skvělého člověka, který před 6 lety tragicky zahynul.

Naši chemici z kvarty zabojovali a nakonec Jakub Bůlfinek skončil na skvělém 3. místě a s ním ho čeká i postup do krajského kola, které proběhne již 30. března. Držíme palce!

Mgr. Renata Velecká

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Veřejné prezentace seminárních a maturitních prací

Ve dnech 2. a 3. března 2015 proběhly na našem gymnáziu veřejné prezentace seminárních a maturitních prací studentů maturitních ročníků. Celkem mohli studenti nižších ročníků zhlédnout 16 prací z různých předmětů – společenské vědy, fyzika, dějepis, zeměpis, matematika, filozofický seminář, biologie, chemie. Přestože měl každý student na svou prezentaci pouze 10 minut, všichni zvládli zaujmout publikum nejen svými poznatky, ale také příjemným vystupováním.

Ing. Blanka Pokorná

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

HIV kurs 2. A

V pondělí 2.března jsme se my, 2.A, vydali na HIV kurs, již tradičně do penzionu Krakonoš v Bílém Potoce. Po celé tři dny nám dělali pedagogický dozor pan profesor Vladimír Šorsák, paní profesorka Zuzana Kubelková a absolvent našeho gymnázia Jan Myšák. Čekalo nás spoustu aktivit, při kterých jsme mohli uplatnit svou kreativitu a nápady, jako například focení, kreslení v plenéru, hraní divadla nebo různé hudební aktivity, které často zněly celkem vtipně. Dále jsme si vyzkoušeli věci jako nahrávání a následné zpracování zvuků nebo stoptrik.

Celý kurs jsme zakončili ve středu dopoledne, kdy jsme vytvořili z prostěradla a balonků sněhuláka a zúčastnili se tak akce Sněhuláci pro Afriku, která na našem gymnáziu proběhla.

Ač se celý kurs nesl v duchu „málo jídla, spánku a hodně práce“, bylo o zábavu vždy postaráno a všichni jsme si kurs užili na maximum.

Anna Absolonová (studentka 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sněhuláci pro Afriku

“Africké děti si ve své zemi sněhuláka nikdy nepostaví. Spousta z nich se ale ani nedostane do školy. Na první skutečnosti nic nezměníme, tu druhou však můžeme společně ovlivnit.”

A ačkoli ani my jsme se na charitativní akci sněhu nedočkali, naši studenti se projevili jako kreativní a empatická stvoření, která zvládnou sněhuláka vytvořit i beze sněhu a zároveň pomohou potřebným. Děkujeme všem dárcům! Příspěvek naší školy můžete zkontrolovat během příštího týdne na transparentním účtu organizace Kola pro Afriku: 9292929292/2700, najdete nás pod variabilním symbolem 250.

Nezapomeňte hlasovat na školním facebooku o nejlepšího školního sněhuláka, který postoupí do celorepublikové soutěže! Hlasování bude ukončeno 6. 3. ve 20.00.

Anna Rousková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Svátek cizích jazyků aneb LINGUAFEST a ARSPOETICA

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce

Dne 26. 2. 2015 se uskutečnilo v libereckém Domě dětí a mládeže Větrník krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentovali tři žáci a svého úkolu se zhostili opravdu na výbornou.

V kategorii SŠI, jež je určena pro žáky středních škol studující ruský jazyk 1 – 3 roky, obsadili první tři místa. Dominik Patzner ze 3. A získal 1. místo, jen o bod za ním zůstala Tereza Nováčková ze 4. A a obsadila tak v soutěži 2. místo a Tereza Součková opět ze 3. A. obsadila hezké 3. místo. Jejich vítězství je o to cennější, že naši žáci soutěžili v nejvíce obsazené kategorii.

Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v celostátním kole, jež se uskuteční 8 a 9. dubna 2015 v Praze.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Pozitivně naladěná 2. B

Ve dnech 23. -25. 2. se naše třída 2. B vydala na kurz HIV (hudebně-informaticko-výtvarný) do penzionu Krakonoš v Bílém Potoce. Profesorky Kostincová, Vinšová a absolvent našeho gymnázia Honza Myšák nám připravili zajímavý a kreativní program. Ihned po příjezdu na nás čekala spousta úkolů. Vyzkoušeli jsme si focení skupinových portrétů, natáčení filmů pomocí stoptriku (a jejich následné ruchování), arteterapii, skládání básní, tvorbu papírových lamp, focení světla a divadelní scénky. Vše vyvrcholilo večerním roztančeným kabaretem, u kterého se všichni nasmáli. Celému kurzu vládla zábavná atmosféra a i přes práci ve stresu jsme si kurz náramně užili a stmelili jsme kolektiv.

Václav Podestát (student 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

F. X. v novém triku

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Klub Gymnázia F. X. Šaldy

Slyšte, slyšte!  V lednu tohoto roku byl založen Klub Gymnázia F. X. Šaldy, z. s., jehož členem se můžete stát i vy. Účelem spolku je sdružování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, kteří v duchu demokratických principů chtějí rozvíjet gymnázium a podporovat realizaci studentských a absolventských aktivit a projektů rozvíjejících občanskou společnost v České republice i ve světě. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Romanem Uhlířem

Základní rozpočet potřebný pro studium vysoké školy v zahraničí i holandské vafle – to všechno provázelo středeční přednášku Romana Uhlíře. Ačkoliv studoval i v Kanadě, Dánsku a tři roky v Německu, dozvěděli jsme se tentokrát něco více o jeho studiích v Nizozemsku.

Během hodinové přednášky a následující diskuse se podařilo zbořit většinu studentských tabu, které od studia v zahraničí odrazují. Z těch hlavních to bylo financování studia bez větší finanční podpory rodiny, složitý systém přihlášek nebo jazykové bariéry. Studenti se dále pak zajímali o nejvhodnější jazykové zkoušky, univerzity, které nevyžadují školné či výhody a nevýhody bydlení v zahraničí na studentských kolejích.

Ať už to bylo velkým množstvím informací nebo plnou (ke konci přednášky již téměř prázdnou) miskou skvělých holandských vaflí, pro některé potenciální studenty zahraniční univerzity to byl možná onen potřebný krůček pro získání odhodlání a možná, že za pár let  budou studenti naší školy besedovat s někým z řad středečních posluchačů.

Anna Bílková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Valentýnské klání pro naše debatéry

Ve dnech 13. – 15. 2. se zúčastnili debatéři z našeho gymnázia valentýnského turnaje v Přerově. Po prvních úspěších našich týmů se už zdálo, že se od nich každou chvíli štěstí odvrátí. To se ale nestalo a oba týmy tak prošly s čistým štítem a s přehledem vyhrály všech pět debat. Kromě toho byli ještě oceněni Honza Labský a Anna Rousková jako nejlepší a druhý nejlepší řečník turnaje. V Přerově tak budou na Liberecké ještě chvíli vzpomínat. Další informace a fotografie naleznete zde.

Daniel Procházka (student septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Školní kolo biologické olympiády

V pondělí 16. února proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie B, která je určena pro studenty prvních a druhých ročníků čtyřletého gymnázia a jim odpovídajících ročníků gymnázia víceletého. V náročných úkolech z biologické tematiky se utkalo sedm studentů. Na prvním místě skončila se spolehlivým náskokem Tereza Mazurová ze sexty, druhé místo obsadila Jana Mrázová z 2. B a za ní v závěsu skončil Ondřej Biemann z 1. B. Všichni výše zmínění se zároveň nominovali do krajského kola, které proběhne 10. dubna 2015 v DDM Větrník v Liberci. Všem soutěžícím děkujeme za účast, postupujícím do krajského kola blahopřejeme.

Mgr. Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Okresní kolo je naše

Ve dnech 18. a 19. února se uskutečnila okresní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ve středu ovládla kategorii IB děvčata ze sekundy Barbora Balatková (1. místo) a Jasmína Švarcrová (2. místo). Ve čtvrtek v kategorii IIIA vítězili pánové ze septimy Jan Labský (1. místo) a Jan Bayram (2. místo). V kategorii IIB se hezkým 5. místem připojil Daniel Mazánek z kvarty. Porota zvláště nejvyšší kategorie ocenila, že naši studenti neopakují nějaké naučené fráze, ale že o věcech uvažují a jsou schopni svůj názor prezentovat a obhájit. Všem vítězům blahopřejeme a studentům ze septimy přejeme hodně štěstí v krajském kole.

PhDr. Martina Ulvrová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Dvě první místa obsadili naši žáci v okresním kole zeměpisné olympiády v úterý 17. 2. 2015 v Centru Babylon. Kategorii C (8. a 9. třídy) vyhrál Jakub Strašlipka z tercie a jasným vítězstvím se stal i Lukáš Klein z 3. B v kategorii D (střední školy). Oba postupují do krajského kola, které se koná dne 17. 3. 2015. Umístění dalších studentů našeho gymnázia naleznete zde. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Studentky sekundy na exkurzi po laboratořích TUL

Ve středu 11. 2. se čtveřice spolužaček sekundy zúčastnila exkurze po laboratořích na Technické univerzitě v Liberci. Skupina tuto exkurzi získala jako cenu v doprovodné výtvarné soutěži ke Dnům GIS za jejich projekt "Stačí zaostřit".

Na univerzitě navštívily fyzikální, chemické, biologické i textilní laboratoře, viděly mnoho nových zajímavých pokusů a experimentů a také si samy vyzkoušely některé z oborů v praxi. Vyrobily si velmi originální předměty za pomoci nejmodernější techniky a též pronikly do jim neznámého světa nanovláken. Na této zajímavé exkurzi na TUL, která je jistě měla motivovat k dalšímu studiu, si rozšířily své vědomosti o nových technologiích a také oborech, které jim nejsou až tak blízké. Více o akci zde.

Jasmína Švarcrová (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Školní kolo matematické olympiády

V lednu 2015 proběhlo u nás školní kolo matematické olympiády v kategoriích B a C, kterého se zúčastnilo 13 žáků prvních a 9 žáků druhých ročníků. Do krajského kola postupují celkem 4 úspěšní řešitelé: Karolína Labská a Mai Van Duy ze třídy 5V, František Jurák z 1B a Bára Činčurová z 1A. Krajské kolo se bude konat v úterý 31. března 2015. Postupujícím studentům blahopřejeme.

RNDr. Věra Voršilková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Olympiáda v českém jazyce

Dne 12. 2. 2015 se konalo v Centru Babylon v Liberci Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích nás reprezentovalo pět studentů. Tereza Součková ze 3. A zvítězila ve 2. kategorii a Marek Nováček ze 3. A obsadil ve 2. kategorii 3. místo. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

PaedDr. Markéta Havrdová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náš týden v Aachen

V sobotu 25. ledna jsme to byli my – třída 3N, kdo budil kohouty. Již v šest ráno čekala celá třída na nádraží v Žitavě, až přijede vlak, který nás měl odvézt do Aachen. Následovala čtrnáctihodinová cesta, po které došlo k opětovnému shledání s našimi Austauschpartnery, seznámení s jejich rodiči a domovem.

V Aachen nám připravili velmi zajímavý program. Provedli nás městem, podnikli jsme výlety do Kolína nad Rýnem a Bonnu a vyslechli si spoustu mýtů a pověstí. To také bylo téma našeho projektu, na němž jsme celý týden pilně pracovali a na konci pobytu ho prezentovali před ostatními účastníky výměny. Také jsme měli možnost setkat se s primátorem města Aachen, který nás mile překvapil svou lidskostí a veselostí.

V sobotu ráno přišlo loučení. Nebylo však příliš smutné, protože mnoho z nás se do Aachen znovu chystá. Již druhý společně strávený týden jsme si moc užili a budeme na něj v dobrém vzpomínat. Získali jsme mnoho nových přátel a německý jazyk i kultura jsou nám zase o trochu bližší.

Ester Adamová (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Napsala nám Světluška

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvarta v synagoze

Dne 27. 1. navštívila kvarta místní synagogu. Exkurze zahrnovala hodinový výklad, který nám poskytla tajemnice Židovské obce v Liberci Lea Květ. Uvedl nás do základů judaismu, získali jsme informace o bohoslužbě, běžném životě nebo výchově dětí. V průběhu přednášky jsme se mohli na cokoliv zeptat a myslím, že jsme se také dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Následovala prohlídka modlitebny, kde nám byla celá místnost popsána - co k čemu slouží, jaký to má původ a jestli to je nezbytné k modlení. Celou exkurzi hodnotíme jako velmi poučnou a zábavnou.

Ondřej Vopat (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Petrem Kučerou

Ve středu 28. 1. 2015 proběhlo další z řady Setkání na F.X.. Tentokrát pozvání přijal absolvent našeho gymnázia Petr "Peeto" Kučera. Představil nám nejrůznější odvětví slackline, úspěchy jeho samého, místa, kam se již podíval, a spoustu dalších zajímavých informací, o kterých mnozí z nás neměli zdání. Dorazila i řada absolventů a my můžeme jen doufat, že opět navštíví naše gymnázium na některém z dalších Setkání.

Anna Žihlová (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Recitační soutěž 2015

V úterý 27. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Recitace má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a také letošní ročník toho byl důkazem. Soutěže se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla mile překvapena úrovní  všech výkonů. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. První dva z každé kategorie nás budou reprezentovat v okresním či krajském kole. Výsledky letošního ročníku naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše plavkyně úspěšné v celorepublikovém finále

V pondělí dne 26. 1. 2015 se žákyně naší školy zúčastnily celorepublikového finále středních škol v plavání, kterému předcházela náročná kvalifikace v okresním a krajském kole. Konkurence byla vysoká, účastnili se i juniorští reprezentanti ČR, i přesto se tým ve složení Tereza Oplištilová, Karolína Pechová, Anna Urbanová, Gabriela Perglová, Lenka Niesigová a Tereza Bartošová umístil na krásném 8. místě. Gratulace patří hlavně Tereze Oplištilové, která se v disciplíně 50m volný způsob umístila na 2. místě. Největší úspěch zaznamenala naše štafeta v polohovém závodě na  4x50m, kde vybojovala 4. místo. Jako doprovod, psychická podpora a řidič s námi jel pan profesor Martin Luštický, který si také zkusil štafetu složenou z učitelů ostatních škol. Republikové finále považujeme za úspěšné.

Tereza Bartošová (studentka 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatéři ve Vysokém Mýtě

Přes víkend se konal ve Vysokém Mýtě už třetí turnaj letošní sezóny v debatování. My, jako stále se rozrůstající debatní klub GFXŠ, jsme samozřejmě nemohli chybět. Ani nováčky nezastrašilo, že se jednalo o turnaj v angličtině.

Debatovali jsme na různá témata. Od nejnovějších událostí, například Charlie Hebdo, přes poplatky na vysokých školách, až po marketing zacílený na malé děti. S radostí jsme zjistili, že nám změna jazyka nedělá problém. Získali jsme mnoho cenných jazykových zkušeností a naučili se spoustu nových slovíček.

Náš nejmladší tým si přivezl ze všech libereckých nejlepší umístění - 3 výhry. Kromě toho jsme si odvezli z Mýta krásné vzpomínky, opožděné vánoční dárky a také vědomí, že angličtina už pro nás nadále není žádná překážka.

Karolína Labská (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výzva SRSPŠ k předkládání projektů

Valná hromada SRSPŠ souhlasila s uvolněním 100 000 Kč na financování studentských projektů, které budou využívat studenti Gymnázia F. X. Šaldy, např. při přípravě na výuku a při výuce, ale i pro další aktivity jako jsou semináře, soutěže, zájmová činnost apod.

Financování těchto projektů bude probíhat ve dvou etapách. V 1. etapě do dubna 2015 může být na tyto projekty poskytnuto 50 000 Kč. Ve 2. etapě od května 2015 do konce roku může být uvolněno dalších 50 000 Kč.

Valná hromada zmocnila výbor Sdružení vybrat z předložených projektů ty projekty, které se budou realizovat v 1. etapě. O projektech zařazených do druhé etapy bude rozhodovat valná hromada v dubnu 2015.

Výbor Sdružení vyzývá studenty a učitele Gymnázia F. X. Šaldy k předkládání projektů, a to v 1. etapě do 16. ledna 2015 a ve 2. etapě do 13. března 2015.

Žádost o finanční podporu projektu musí obsahovat popis projektu, jeho využití a jméno žadatele (popř. jména žadatelů). Žádosti předávejte písemně a zároveň elektronicky Mgr. Janě Suchomelové.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Den otevřených dveří na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium a jejich rodiče se koná 14. ledna 2015.

Úvodní beseda pro žáky z 5. třídy ZŠ o osmiletém studiu začíná v 14.30 hodin, úvodní beseda pro žáky ze 7. třídy ZŠ o šestiletém studiu a pro žáky z 9. třídy ZŠ o čtyřletém studiu začíná v 15.30 hodin.

Více

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

PF 2015

Přeji všem zaměstnancům, studentům, absolventům a příznivcům našeho gymnázia pohodové svátky vánoční a příjemný rok 2015. Budu rád, když naši společnou práci na rozvoji školy budete do budoucna pokládat za osobně užitečnou a smysluplnou. Mějte se krásně.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše plavkyně nejlepší v Kraji

V úterý 16. 12. 2014 proběhlo v Jilemnici krajské finále středních škol v plavání, kam se probojovala jednotlivá družstva z okresních soutěží. Mezi nimi i naše děvčata ve složení: Karolína Pechová, Anna Urbanová, Tereza Bartošová, Gabriela Perglová, Lenka Niesigová a Tereza Oplištilová. Po skvělých individuálních výkonech na různých tratích a vítězstvích v polohové štafetě a štafetě volným způsobem jsme mohli slavit celkové první místo a také se radovat z postupu do republikového finále. Blahopřejeme k předvedeným výkonům.

Mgr. Martin Luštický

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vernisáž výstavy na Magistrátu města Liberec

„Těší mne, že projekt Neviditelné oběti komunismu byl a bude navždy spjat s Gymnáziem F. X. Šaldy," řekl v úvodním projevu Mgr. Václav Ulvr, ředitel gymnázia, při příležitost otevření výstavy Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů ve čtvrtek 11. 12. 2014 na Magistrátu města Liberec. Celou akcí prováděla Ing. Miluše Charyparová, zástupkyně Statutárního města Liberec. V průběhu večera vyzvala ke slovu také Alenu Čechovou, absolventku gymnázia a členku projektu, a Pavla Dostalíka, který zastoupil tým tvůrců výstavy. O činnosti libereckého Sokola a jeho spolupráci se zahraničními spolky v Austrálii a Kanadě promluvila paní Jarina Žitná, náčelnice Sokolské župy Ještědské. Večer příjemně doplnil studentský sbor Cum Amore pod vedením sbormistryně Mgr. Zuzany Kubelkové.

Po slavnostním přípitku si hosté, mezi kterými byli například exprimátorka Martina Rosenbergová, náměstek primátora PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Jan Goll nebo kantoři gymnázia, prohlíželi výstavu. Tu si ostatně můžete prohlédnout i vy, a to v prvním patře nového magistrátu do konce ledna příštího roku.

Pavel Dostalík a Kristýna Zámečníková (členové týmu NOK)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj Junior

Dne 28. listopadu se tři čtyřčlenná družstva zúčastnila matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior, která se konala v Praze.

V konkurenci 28 týmů se naše družstva umístila následovně: tým tercie na 21. místě, tým kvarty A na 11. místě a tým kvarty B na 16. místě. Nutno podotknout, že bodové rozdíly byly velmi malé, a protože jsme se soutěže účastnili poprvé, považujeme tyto výsledky za úspěch.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a také nesmíme zapomenout na naše profesorky matematiky, které naši účast v soutěži zajistily. Bez nich bychom se nemohli zúčastnit a tím získat nové zkušenosti.

Šimon Knopp (student 4V)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 10. 12. 2014 se na GFXŠ konala olympiáda v anglickém jazyce. Počet soutěžících ve všech kategoriích byl obrovský a výkon většiny z nich skvělý, takže měly poroty nelehký úkol vybrat skutečně ty nejlepší, kteří nás budou reprezentovat v okresních kolech. Ve svých kategoriích zvítězili Jasmína Švarcrová, Tereza Míšková, Tereza Balatková a Jan Bayram. (Výsledkovou listinu naleznete zde.)

Všem vítězům gratulujeme a těšíme se, že zabodují i v okresních kolech.

PhDr. Martina Ulvrová

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Deutsch macht uns einfach Spaß!

Němčina nás jednoduše baví!

Již tradičně na začátku prosince, tentokrát v úterý 2. 12. 2014, se více než dvě desítky žáků našeho gymnázia účastnily školního kola soutěže v německém jazyce. Klání probíhalo ve čtyřech kategoriích a v pátek 5. 12. byly vyhlášeny výsledky.

Gratulujeme vítězům a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole, dále děkujeme všem soutěžícím za účast a všem českým i německým kolegům děkujeme za skvěle odvedenou práci!

Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výtvarná soutěž Nové světy - GIS DAY 2014

Žáci našeho gymnázia se i v letošním školním roce zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásili organizátoři GIS Day v Liberci. Soutěž s názvem „Nové světy“ byla již tradičně tematicky zaměřena na co nejzajímavější a nejoriginálnější výtvarné zpracování mapy. Mladí výtvarníci se tak vydali se po stopách dávných i novodobých objevitelů, napříč časem a kontinenty. Cestovali po zemi, vzduchem, po vodě… Inspirovali se prázdninami, objevovali nové světy po cestě do školy, v zahradě, ve své ulici… Cestovali do budoucnosti… Žáci základních a středních škol i tentokrát soutěžili ve 3 kategoriích, jako jednotlivci nebo jako členové týmu.

Jsme rádi, že naši žáci byli i letos v této soutěži velmi úspěšní, a všem blahopřejeme. Výsledkovou listinu naleznete zde.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Naše týmy si jely opět zadebatovat

Ve dnech 28. – 30. 11. se naši debatéři vydali na 2. kolo Debatní ligy, tentokrát do krásného města Nymburk. Naše tři týmy tvořili nejen zkušení debatéři, ale i stále se zdokonalující nováčci. V českém jazyce se do soutěžení 31 týmů pustili naši Pacifiction a Ducklings. Obě skupiny zúčastněných si nakonec odvezly celkem tři výhry. V anglickém jazyce si zadebatoval tým Squirrel Submarine. Ten si vysloužil výhry dvě.

Turnaj jsme si všichni moc užili a doufáme, že se nám bude i nadále dařit.

Klára Panušková (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměnný pobyt s Gymnáziem v Aachen

V týdnu od 22. do 29. 11. 2014 se třída 3N zúčastnila výměny s německým Bischöfliches Pius-Gymnasium v Aachen.  V sobotu 22. 11. v 8 hodin večer jsme plni nadšení přivítali své německé partnery na nádraží. Po náročné třináctihodinové cestě byli všichni unavení, a tak jsme  s nimi co nejrychleji odjeli do rodin. V neděli jsme měli individuální program. Někteří navštívili IQ Landii, museum nebo bazén. Během týdne jsme si prohlédli libereckou radnici a liberecké podzemí, němečtí žáci si také užili speciální prohlídku města Liberec. Navštívili jsme také některá jiná překrásná česká města – Prahu a Harrachov. Nevynechali jsme ani výlet na Ještěd. V pondělí a v pátek jsme společně pracovali na projektech k tématu „Mýty a pověsti“. Výsledky naší práce jsme prezentovali v pátek odpoledne.

V našem volném čase jsme se snažili Němcům ukázat místa, která lze v Liberci navštívit, aby měli pestrý program a nenudili se. Myslím, že jsme si všichni tento týden užili, protrénovali si konverzaci v němčině a těšíme se na další týden strávený s našimi německými partnery v lednu 2015 v Aachen.

Kristýna Neumannová (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Lukáš Vik úspěšně na KONFERENČNÍ NOCI 2014

Ve dnech 21. – 22. 11. se konala vědecká KONFERENČNÍ NOC, s podtitulem: „akce, kde může prezentovat kdokoli o čemkoli“. Pořadatelem bylo Gymnázium Botičská v Praze. Účastníky byli především studenti středních a vysokých škol. Bylo zde možno přihlásit přednášku do jedné ze tří soutěžních kategorií, kterými byly přírodní vědy, humanitní vědy a umění, zájmové přednášky + ostatní.

Student septimy našeho gymnázia, Lukáš Vik, se zde aktivně účastnil, když přednesl dvě přednášky zaměřené na vybrané otázky matematiky.

První z nich se týkala vztahu Mayské kultury a matematiky, kdy byla diskutována kalendářní notace a operace s čísly. Je obecně známo, že Mayský kalendář údajně předpověděl konec civilizace na 20. prosince 2012. No jak vidno, nestalo se tak. Naštěstí.

S druhou přednáškou se Lukáš dostal do oblasti teorie grafů, resp. kombinatoriky a možnosti jejich uplatnění při hraní jednoduchých her. Přednáška nazvaná SPROUTS ukázala, že jednoduchá hra postavená na pravidlech, kdy každý bod má maximálně tři spojnice, spojnice se nesmí křížit a vyhrává ten, kdo udělal poslední tah. V takové hře pak platí pro počet tahů, bodů atd. určité matematické vztahy, které může dobrý hráč využít v rámci své taktiky pro dosažení výhry.  „Větší zajímavostí jsou ovšem struktury, které pomocí těchto pravidel vznikají,“ říká Lukáš, kterého pro matematiku nadchla paní prof. Věra Jandíková.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šalda navštívil Cheb

Ve středu 19. listopadu se Michal Nguyen (4A), Helena Weiserová (6V) a Tereza Dokulilová (6V) za doprovodu pana profesora Jirovského vypravili do Chebu na mezinárodní kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií. V letošním roce museli soutěžící projít i krajskými koly, což náš tým výborně zvládnul, a tak započala velká příprava na finále, kde náš tým vybojoval krásné 15. místo v mezinárodní konkurenci.

Našim pokračovatelům přejeme hodně štěstí do dalšího, již 24. ročníku soutěže!

Michal Nguyen (student 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Stolní tenisté z F. X. reprezentovali Liberecký kraj

Ve dnech 18. – 19. listopadu se uskutečnilo republikové finále stolního tenisu středních škol v Holicích u Hradce Králové. Naši školu reprezentoval tým ve složení: Martin Do Minh, Marek Fabíni, Daniel Brumlich a Honza Fabíni. Z šestnácti týmů obsadilo naše družstvo krásné 5. místo, kdy ve čtvrtfinále podlehli soupeřům z Havlíčkova Brodu. Marek Fabíni skončil ve vložené soutěži „O pohár starosty města Holic“ v soutěži jednotlivců na 2. místě.

Jan Fabíni (student 4N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dny GIS 2014

Tak jako každoročně se naše škola podílí na organizaci Dnů GIS v Liberci. Akce se koná 19. až 21. listopadu 2014 v liberecké knihovně. Hlavními pořadateli jsou Katedra geografie FPHP TUL, Oddělení GIS Krajského úřadu a Hasičský záchranný sbor v Liberci. Na dvanácti stanovištích jsou názorně představeny aplikace geografických informačních systémů. Naši žáci ze semináře geografie tradičně "obsadili" stanoviště "Dotkni se mapy", kde předvádějí své dovednosti s mapovými servery.

Více se o celé akci můžete dozvědět na webu www.dnygis.cz.

Pavel Taibr (předseda PKZG)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přírodovědný klokan nám přinesl první místa

15. října 2014 se naši žáci zúčastnili dalšího ročníku přírodovědného klání a vedli si velice dobře.  V kategorii Kadet se mezi třemi nejlepšími řešiteli Libereckého kraje umístili dva žáci kvarty – Vojtěch Waldhauser a Ondřej Vopat, v kategorii Junior byl vítězem v kraji Lukáš Smrkovský z kvinty, těsně následován svým spolužákem Danielem Kounkem.

Moc blahopřejeme a děkujeme za další vítěznou hvězdičku na adresu školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajský koordinátor soutěže)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2014

Ve dnech 21. a 22. listopadu se uskuteční dvanáctý ročník malého festivalu autorských čtení - Literární pozdravy, jehož spolupořadatelem je SRSPŠ našeho gymnázia. Program letošního ročníku a další informace o festivalu naleznete zde.

Mgr. Tomáš Minster (organizátor festivalu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Veronikou Mezerovou

Ve středu 5. listopadu se na naší škole opět pořádalo Setkání na F. X., tentokrát s Mgr. Veronikou Mezerovou, doktorandkou Historického ústavu v Českých Budějovicích, která k nám přijela přednášet na téma „Gender a jeho dějiny“. Studenti se dozvěděli mnohé o historii tohoto oboru, který nezasahuje jen do historiografie, ale rovněž do sociologie a dalších vědních oborů. Součástí přednášky bylo rovněž povídání o práci historika. Děkujeme všem, kteří přišli! Více fotografií naleznete zde.

Michal Nguyen (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

3N zavítala do Průmyslové zóny Jih – do firmy Fehrer

Při příležitosti návštěvy dvou studentů z našeho partnerského gymnázia v německém Wiesentheidu jsme navštívili firmu Fehrer, nacházející se v průmyslové zóně Jih. Příjemná paní vedoucí personálního oddělení nás uvítala krátkou prezentací se základními informacemi o firmě. Fehrer je německá firma se sídlem v německém městě Kitzingen, vyrábějící a dodávající loketní opěrky do automobilů (Audi, Škoda, Volkswagen, BMW). Druhou částí programu byla prohlídka výrobní haly. Chlapeckou část naší třídy zaujaly tří a půl tunové ještěrky, které se zde ale velmi hbitě pohybovaly. Vedoucí výroby nás provedl po celé hale a popsal postup výroby. Fascinoval nás stroj, který s přesností nanášel lepidlo na jednotlivé díly a poté je vkládal do pece. Myslím, že exkurze byla velice zajímavá. Určitě je to motivace, abychom se dále věnovali německému jazyku, jelikož ten je jedním z hlavních kritérií při přijímání do zaměstnání nejen v této firmě.

Domenica Krejčí (studentka 3N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úspěch našich běžců na MČR v Hradci Králové

Ve středu 22. 10. se konalo u Stříbrného rybníka v Hradci Králové republikové finále AŠSK ČR v přespolním běhu základních a středních škol. Do tohoto finále se nominovala všechna družstva, která zvítězila v jednotlivých krajských kolech.

Účast si vybojovalo také družstvo naší školy ve složení: Martin Semerád, Vojta Málek, Jakub Marek a Jan Landfeld – všichni z kvarty a Martin Havle z 2N, které dokázalo v konkurenci dalších 14družstev z ostatních krajů s převahou zvítězit a stalo se tak přeborníkem ČR v přespolním běhu školních družstev pro rok 2014 – 2015. Martin Semerád navíc tvrdě bojoval až do cíle o celkové prvenství mezi jednotlivci, teprve v cílové rovince se rozhodlo o tom, že nakonec skončil na krásném druhém místě.

Všem našim reprezentantům blahopřejeme a přejeme jim ještě hodně sportovních úspěchů.

Mgr. Leoš Pelc

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta hledala souvislosti aneb HIV kurz

Hodněvyčerpávajícíaleúžasný Intelektuálněuměleckynabitý VýletdoKrakonoše. To jest stručný výcuc ze tří dnů, které sexta strávila na HIV kurzu. Ve středu po úderu jedenácté na kostele v Bílém Potoce jsme dorazili na místo určení a v následujících čtyřiceti osmi hodinách jsme zvěčnili krajinu jizerskou pomocí temper, vyfotili portréty, podzimní atmosféru, nainstalovali land art do tamních lesů, nahráli rozhlasovou hru, vytvořili krátký film pomocí stoptriku, tančili a navštívili kabaret. A zdálo se to rychlejší než přečtení tohoto článku. Užili jsme si to maximálně! (Jestli někoho po kabaretu nebolí břišní svalstvo, musel mít zavřené oči.) Bohužel život umělců je  i přes svou krásu a bujarost pomíjivý (ale i tak stojí za to!). Madame Vinšová, Monsieur Šorsák a Monsieur Myšák, sexta děkuje!

Anna Rousková (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Debatérům se dařilo

V České Třebové se našemu debatnímu klubu na prvním turnaji letošní debatní sezóny zadařilo.
Tým Squirrel Submarine (Anna Rousková, Honza Labský, Daniel Procházka) se odvážně vydal debatovat v anglickém jazyce a umístil se na úžasném 3. místě.
Tým Ocean Motion (Martina Valešová, Aleš Suchomel, Tereza Bučková) se se všemi vyhranými debatami umístil na 2. místě a Martina navíc získala ocenění za 2. nejlepšího řečníka české části turnaje!
Na turnaj se také vydaly dva nové týmy Pacifiction a Ducklings a oba dva týmy si z víkendu odváží dvě výhry.
Děkujeme všem debatérům za krásné výsledky a za  podporu patří také velký dík naší koučce a škole!

Tereza Bučková (studentka oktávy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Setkání na F. X. s Pavlou Jazairiovou

I letos se na našem gymnáziu pořádají již tradiční Setkání na F. X. To poslední, s Pavlou Jazairiovou – nezávislou novinářkou a spisovatelkou, se konalo ve středu 15. října v německé žákovské knihovně. Paní Jazairiová přijela na pozvání studentského klubu Xaver besedovat se studenty na téma Islám. Probrala s námi ty nejrůznější věci, od radikálního Islámského státu až po nošení burky. Řeč přišla také na cestování a životní osudy našeho hosta.

Velké díky patří všem, kteří na přednášku přišli! Už nyní se můžete těšit na další Setkání, které proběhne na začátku listopadu. Více fotografií  z prvního Setkání naleznete zde.

Michal Nguyen (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výjezdový seminář tercie

Ve dnech 6. – 10. října se naše třída vydala v doprovodu paní prof. Buchalové, Strnadové a Velecké na přírodovědný kurz do Českého ráje, konkrétně do penzionu Bartošova pec.

Toto terénní cvičení bylo zaměřeno na fyziku, chemii a biologii. V dopoledních a odpoledních blocích jsme vypracovávali protokoly k úkolům z jednotlivých předmětů, večer jsme hodili školu za hlavu a hráli hry či scénky.

Stihli jsme se také podívat do školy zaměřené na užité umění a chemii v Železném Brodě a navštívit tamější elektrárnu. V Turnově jsme zhlédli expozici minerálů.

Myslím si, že seminář byl velmi náročný, ale i tak jsme si ho všichni užili. Více fotografií z našeho pobytu naleznete zde.

Viktorie Vondráčková (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výměnný pobyt se žáky z Wiesendheitu

Ve dnech od 1. –  8. 10. se žáci 2N zúčastnili výměnného pobytu s německými žáky z Wiesentheidu. Žáky jsme společně přivítali na vlakovém nádraží a odvedli si je do svých domácností. Druhý den už byl o něco zábavnější, po společné práci na projektech pro nás byla od starších žáků připravená prohlídka města a také radnice, kde jsme mohli vystoupat až na věž. Po skončení školního programu však mnozí z nás zůstali pospolu a snažili se pro Němce vymyslet zábavný program, stejně tak i o víkendu. Navštívili jsme bazén, laser game, dali si dobrou pizzu a hlavně ukázali naše obchodní centra! J Myslím, že mi spolužáci dají za pravdu, když řeknu, že nejlepší den byl pátek. A proč? Protože se jelo do Prahy! Prošli jsme historickou částí města a pak měli dostatek času i na procházku po té modernější - s obchodními centry.

Další program nás čekal až v pondělí. Vyrazili jsme do Bedřichova na Černou Nisu a odtamtud zpět až do školy, kde jsme opět pracovali na projektu. A bylo tu úterý – poslední den programu. Navštívili jsme sklárnu v Harrachově, která patří mezi nejstarší ještě vyrábějící sklárny.  A abych nezapomněla, tak také Mumlavský vodopád. No, a než jsme se nadáli, stáli jsme s Němci a jejich zavazadly na nádraží a loučili se s nimi. I přes drobné neshody se žáci 2N do Wiesentheidu těší. Více fotografií naleznete zde.

Veronika Pavlíková (studentka 2N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vydatná exkurze v Praze aneb Den s TechUp

Ve středu 8. 10. 2014 jsme přijali pozvání ing. T. Jakoubka, který nám byl zábavným i zasvěceným průvodcem výstavou 60 let CERN, která probíhá na Akademii věd ČR. Fyzikální nářez pokračoval programem na MFF UK. Byly připraveny pokusy a výklad na téma akustika. Fyzickou kondici jsme prověřili při zrychlených přesunech historickým centrem a třešničkou na pomyslném dortu byla návštěva Klementina a vyhlídka z astronomické věže.

Septimáni i fyzikální seminaristé prokázali svou odolnost i výdrž, mají náš obdiv.

Více fotografií naleznete zde.

RNDr. Věra Jandíková, Mgr. Jana Vaňková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ekoprogram na Jizerce

Dne 29. 9. se 2. B vydala se svým třídním prof. Pěničkou a paní prof. Šulcovou  vlakem do Kořenova. Odtud jsme dále pokračovali do středu Jizerských hor. Na Jizerku.

Jizerka je takové zvláštní místo. Patří mezi nejstudenější v České republice. Žije zde trvale 8 lidí a o mnoho více ovcí. V této úžasné krajině jsme podnikali každý den výlety za poznáním.

Všechny výlety se uskutečnily zábavně-vzdělávací formou. Zakreslili jsme si zvukovou mapu lesa, vytvořili lidský strom a vytáhli jsme trochu rašeliny z 9. století.

Jizerka se nachází v „rezervaci tmy“ (Jizerská oblast tmavé oblohy), což znamená, že se zde nesmí používat velkých světelných zdrojů. Díky tomu spatříte tisíce hvězd. Spatříte tu nekončící krásu noci, která objímá vše okolo vás.

Jizerka je okouzlující místo. Místo, kde příroda utváří člověka, ne člověk přírodu. Toto místo bych popsal jedním slovem: klid. Božský klid, který ovládá celou okolní krajinu.

Více fotografií z našeho pobytu naleznete zde.

Štěpán Matuský (student 2. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Expedice Eurorebus 2014

Díky 3. místu v jednotlivcích v celostátním kole soutěže Eurorebus jsem se od pondělí 22. do soboty 27. září účastnil letošní Expedice Eurorebus, která tentokrát byla zaměřena na památky Rakouska, Itálie, Švýcarska a Německa. Naším cílem byla například města Salzburg nebo Innsbruck, soustava přehradních nádrží v Kaprunu nebo zámek Neuschwanstein. Expedici jsem si užil a doufám, že se jí budu moci zúčastnit i příští rok.

Jakub Strašlipka (student tercie)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizační dny 1N

Ve  středu 24. 9. vyrazila třída 1N na harmonizační dny do Bílého Potoka.  První den byl jako dělaný na hraní venkovních her, což se bohužel o dalších dvou dnech říct nedalo. I přes nepříznivé počasí jsme si ale harmonizační dny opravdu užili. Hned po příjezdu na tamní vlakové nádraží jsme byli seznámeni s hrou, která nám zpříjemnila jinak nezajímavou cestu do pensionu Krakonoš, což je vážně příhodné jméno pro pension v Jizerkách…  Od začátku až do konce pobytu jsme hráli plno zajímavých her určených k bližšímu seznámení se spolužáky, jež organizovala naše třídní prof. Tereza Hriníková, prof. Jiří Jirovský a studenti z vyšších ročníků, kteří se přijeli harmonizovat s námi. Kromě různých aktivit jsme si užili i okolní faunu a flóru - chlupatá koťátka byla k zulíbání. Myslíme si, že harmonizační dny splnily svůj účel. Koneckonců občas si odpočinout od učení je taky báječné. Více fotografií z našeho pobytu naleznete zde.

Kateřina Juricová a Stela Dostalíková (studentky 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

GFXŠ 95

Školní studentský klub Xaver si na úterý 23. září připravil malé překvapení pro všechny studenty i profesory našeho gymnázia. Na počest 95. výročí založení školy se každý, kdo chtěl, mohl ve vestibulu vyfotit se samotným F. X. Šaldou, kterého ochotně zahrál pan profesor Jirovský. Eliška Petríková z 6. N upekla vynikající dort, a tak si každý z nás mohl po slavnostním rozkrojení osladit dopoledne ve škole.

Michal Nguyen (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Kvinta odstartovala druhou půli

Ve středu 17. září jsme se i my, kvitna, s chutí vydali na harmonizační dny. Pod dozorem naší třídní profesorky Jany Suchomelové a profesora Tomáše Minstera jsme měli jen mlhavou představu, co nás asi tak může po čtyřech letech na Dnech poznávání čekat.

Už na libereckém nádraží jsme se stali středem pozornosti při úvodní hře. Do vlaku směr Bílý Potok jsme tedy nastoupili s vědomím, že nás budou čekat opravdu pestré tři dny. A taky že ano!

V tradičním penzionu Krakonoš a jeho blízkém okolí pro nás byl připraven velmi nabitý program. Naše „íčka“ (Ála, Vojta, Erža a Štěpán) pro nás přichystali nejrůznější hry, a abychom ani na tu školu nezapomněli, přijela k nám návštěva z FXka s přednáškou o metodách učení.

Po celou dobu byly všemožně prozkoušeny naše schopnosti spolupráce, vynalézavost a odhodlání, a i navzdory spánkovému deficitu jsme obstáli. I po čtyřech letech jsme se navzájem poznali častokrát v trochu jiném světle.

Více informací naleznete zde.

Karolína Labská (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze do Berlína 2014

Berlínská exkurze je už takovou menší školní tradicí, a tak i v letošním roce vyjelo několik odvážlivců za doprovodu paní prof. Ouhelové a paní prof. Šípové „nach Deutschland“. Dvanáct maturantů strávilo v ulicích Berlína tři krásné dny plné památek, zážitků a hlavně smíchu. Navštívili jsme Braniborskou bránu, budovu Reichstagu, Olympijský stadion a v neposlední řadě také muzeum Berlínské zdi – Checkpoint Charlie. Exkurze proběhla ve dnech od 15. do 17. září.

Velice děkujeme našemu dozoru, který pro nás celý výjezd zařídil, a rozhodně doporučujeme letošním třeťákům, aby ani minutu neváhali a přihlásili se na exkurzi, kde se hodně dozví, ale také hodně zasmějí. Více fotografií naleznete zde.

Michal Nguyen (student 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sportovně-turistický kurz 3. ročníků, Mali Lošinj 2014

Dne 12. září 2014 začal den „D“ pro studenty 3. ročníků, odjezdem na dlouho očekávaný sportovní kurz do Chorvatska, města Mali Lošinj, autokempu Čikat. Naplnili jsme dva autobusy a vydali se na cestu. Po 17hodinách jízdy jsme dorazili na místo a v tu chvíli začal program pro kurz připravený.

Denně jsme se střídali v různých aktivitách. Lezli jsme po lanových lávkách, běhali při Brannballu, hráli drobné hry a také Cubb a Trangleball – někteří zasvěcení možná vědí, ostatní poznají, a také jsme zkusili pravidla a záludnosti běhu s mapou – zvaný Orientační běh.

Samozřejmostí bylo každodenní plavání a hraní vodního póla. K nesportovním aktivitám tohoto kurzu patřilo vaření vlastních dobrot. Někteří se s tím poprali lépe, jiní hůře, ale to už záleželo na chuti každého. Podnikli jsme také několik výletů do blízkého okolí a jeli lodí na ostrov Susak.

Tak asi vypadal týden na kurzu 3. ročníků v Chorvatsku. Za sebe si troufám říci, že se líbil, neboť se konal v duchu dobré nálady a kamarádské atmosféry.

Mgr. Zuzana Reinišová (vedoucí kurzu)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sexta na procházce barokní Prahou

Kolik kapek na tebe spadne, tolik buclatých andělíčků uvidíš.

Asi v takovém duchu se nesla celá exkurze sexty za barokními památkami matičky Prahy.  Cestou přes Loretu do paláce Schwarzenbergova (s programem více než vyčerpávajícím, avšak efektivním, neb stavěním vlastního těla do pozice Braunovy sochy nebo krátkou scénkou před Škrétovým obrazem se do slohu 17. století chtě nechtě vžijete) a dále pak ke sv. Mikuláši, do Vrtbovských zahrad (představte si onu romantičnost, skrývající se v kapkách deště na lístcích perfektně střižených keříků), kolem Pražského Jezulátka a do Klementina (opět výborný program zajištěn a přes dvě stě schodů také v ceně) jsme  viděli vše, co je v Praze zlaté, pompézní, teatrální a úchvatné.

Anna Rousková  (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Prima se seznamovala

Od pondělí 15. 9. do středy 17. 9. jsme byli na harmonizačním pobytu v Bílém Potoce. Byli jsme ubytovaní v penzionu Krakonoš. Hráli jsme různé hry, např. trojnožku, čísla, scénky, evoluci nebo Toma a Jerryho. V úterý jsme šli na půldenní výlet k blízkému vodopádu a od vodopádu do obchodu. Jídlo bylo dobré. Ve středu jsme zase hráli hry a pak jsme odjeli do Liberce. Pobyt se nám líbil. Berka, Vojta, Anička (instruktoři) byli super partička! Více fotografií z našeho pobytu naleznete zde.

Ondřej Šedivý, Jiří Beneš, Karolína Klokočníková, Lukáš Kmoch a Antonín Novák (studenti primy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zahájení 20. ročníku soutěže Eurorebus

Od  pondělí 22. září se můžete zaregistrovat do soutěže Eurorebus.

Pomozte svojí účastí navázat na předchozí úspěchy našeho gymnázia a udržet, nebo dokonce vylepšit loňské 4. místo v pořadí škol!

Bližší informace naleznete zde nebo u vyučujících zeměpisu.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přijďte do knihovny :-)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Harmonizační dny prvních ročníků

Dne 8. 9. 2014 nastoupili letošní prváci na třídenní harmonizační kurz, chcete-li Dny poznávání, v Bílém Potoce. Jako pedagogický dozor s námi jeli naši třídní profesoři, Karolína Lysičanová (1. A), Martin Luštický     (1. B) a jako vedoucí celého „harmonizáku“ pan profesor Tomáš Minster. Hry, které jsme hráli, sloužily především k poznávání nových spolužáků a zejména k zapamatování si jejich jmen. Myslím si, že mohu tvrdit, že již u snídaně, k níž byla kobliha, což mnohým vykouzlilo úsměv na tváři, byla valná většina schopna poznat své kolegy a kolegyně, a dokonce je i pojmenovat.

Druhý den jsme si vychutnali krásu tamější přírody při kratším výletě, jenž spočíval ve výšlapu k chatě Hubertka a návštěvě lázeňského městečka Libverda a samozřejmě vykoupení většiny sortimentu „vietnamské večerky“.

Aktivity třetího dne byly zaměřeny na posílení vzájemné důvěry. Hráli jsme Skok důvěry, Probíhání tunelem či aktivitu jménem Prkno, při které prý nikdo nikdy nespadl, kupodivu my jsme se váleli hned dvakrát.

Za úžasný program, na němž bylo vidět, že je promyšlený a že každá hra má určitý záměr, děkujeme šesti instruktorům: Danovi, Vodíkovi, Kačce, Káje, Evce a Rudovi. Všichni jsme si to náramně užili a uvítali bychom další podobné akce. Více fotografií naleznete zde.

Karolína Křížová (studentka 1. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Světluška

Stejně jako v předešlých letech i v tomto roce spolupracovala naše škola s Nadačním fondem Českého rozhlasu na projektu Světluška na pomoc nevidomým. My, studenti z 2. A, jsme dne 11. 9. 2014 rozsvítili naše lucerničky a vyrazili do ulic s dárkovými předměty vybírat příspěvky od kolemjdoucích. Po zhruba pěti hodinách opakování věty: „Dobrý den, jsme z Nadačního fondu Světluška na pomoc nevidomým, nechtěli byste nám přispět?” jsme se vrátili vyčerpáni, avšak s dobrým pocitem zpět do školy, abychom odevzdali naše výtěžky. Celá akce probíhala pod vedením paní prof. Havrdové a pana prof. Minstera.

Anna Žihlová a Veronika Čulíková (studentky 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Studentský klub Xaver

Počínaje školním rokem 2014/2015 přibylo na naší škole nové zájmové sdružení – studentský klub Xaver. V Xaverovi se sdružují studenti, kteří pořádají různé mimoškolní akce, například Filmovou noc na FX, Setkání na FX apod. Cílem našeho týmu ve složení Michal Nguyen (4A), Bára Buriánková (2A), Tomáš Špelina (3A) a Anna Rousková (6V) je zpestřit život na gymnáziu všem našim studentům. Další informace budete nacházet zde.

Tomáš Špelina (Xaver)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Burza učebnic

Tradiční burza učebnic se uskuteční v pátek 5. 9. 2014 od 10.00 v atriu.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldovy vooči odstartovaly prázdniny

Přestože zarputilý liberecký déšť zhatil plán zahradní slavnosti, stejně se ukázalo, že „šalďáci“ mají svou pastelkovou školu rádi. Dokládá to nejen sál zaplněný čtyřmi stovkami studentů, učitelů, absolventů, rodičů i přátel školy, ale i pozitivní energie, která proudila z publika na pódium. I tam vládla ležérní pohoda kořeněná jazykovou ekvilibristikou moderátorské dvojice Hrůza § syn alias F. X. Šalda s Che Guevarou.

Jednotlivá vystoupení našich talentovaných muzikantů (Anna Stupková – klavír, Tony Trinh – kytara, zpěv), tanečníků (Kristýna Palicová se skupinou R.I.P.) loutkoherců (Zuzana Adámková, Dominika Chvojanová, Kateřina Šímová, Jan Bouda, Marek Nováček, Dominik Patzner, Marek Nováček) i sportovců (Lukáš Vik – kata, Kristýna Havelková a Jana Fléglová – sportovní aerobic, Katka Štefelová se skupinou capoeiristů) prokládala tradiční předávání cen GyTa, které letos obdrželi: Karolína Labská (vědec NG), Jan Bayram (vědec VG), Markéta Gajdošová (umělec NG), Jakub Havel (umělec VG), Marin Semerád (sportovec NG), Matouš Fürst (sportovec VG) a Tereza Bučková (osobnost gymnázia). Mezi předávajícími se na pódiu vystřídali absolventi školy i současní úspěšní studenti (Tereza Mazurová, Ota Kunt, Bára Kubátová, Jan a Marek Fabini, Zdeněk Motyčka, Pavel Taibr a Filip Ferbr). Téměř dvouhodinový program doplnil i nápaditě pojatý dokument  ze života naší školy (Anna Absolonová, Jakub Havel, Pavel Dostalík, Samuel Nagy) a kalendárium krátce zrekapitulovalo uplynulý školní rok. Závěrečné temperamentní vystoupení sboru Cum amore pozvalo diváky k další části večera – posíleni  domácími moučníky, ozdobeni ručně vyráběnými šperky, obtěžkáni „obnošenými“ učebnicemi a dalšími zajímavostmi z improvizované tržnice na verandě, kde se angažovaly nejen skupinky studentů a ratabáků, ale i naše angličtinářky, se vytrvalci a nadšenci jali tančit v rytmu Vacířovic kliky, For Fun a Aplee Saxes. Když pak nakonec pořadatel ve 22 hodin nekompromisně rozsvítil v sále, připomínala nálada na pódiu i pod ním pohodový hudební večírek.

Šaldovy vooči nebyly akcí pionýrskou, spíše se pokoušely navázat na víc než 15 let starou stejnojmennou zahradní párty, na které se podíleli ve velké míře studenti i jejich učitelé. Pozitivní ohlas, který zaznamenáváme z obou „zpřátelených družstev“ nám dává naději, že příště vykulíme vooči ještě s větším počtem nadšených pomocníků, inspirátorů, organizátorů a jiných …ů. Kulte prázdninové vooči po vlastech českých i nečeských a v září to přijďte zase hezky skoulet s námi. Více informací naleznete ZDE

Karolína Lysičanová (za organizační tým)

Rubrika »Aktuality«

Sexta ve vězení!!!

Ve středu 18. června 2014 se sexta zúčastnila prohlídky věznice ve Stráži pod Ralskem. Mnozí z nás tam mířili v domnění, že život vězňů obnáší jen spánek a sledování televize, ale brzo jsme byli vyvedeni z omylu. Po tom, co jsme zjistili, jak vypadají umývárny a jídelna, a sami jsme si vyzkoušeli, jaké je být zavřený v cele, všechny iluze nás přešly. I přestože pobyt ve vězení má své světlé stránky (jako chov tří ochočených želv aj.), přesvědčili jsme se, že nikdo z nás o takovou zkušenost nestojí.

Anička Škodová (studentka sexty)

Rubrika »Aktuality«

Šaldovy voči 2014

Zveme všechny studenty, absolventy, kantory, rodiče, jednoduše všechny přátele naší školy na: Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014.

Přijďte s námi oslavit konec školního roku. Program začne v 17 hodin předáváním cen GyTa v sále PKO, následuje zahradní slavnost. Šaldovy voči budou mít bohatý program! Uslyšíte živou hudbu, ochutnáte domácí zákusky, prodáte nebo koupíte učebnice, zhlédnete představení spolužáků a hlavně si to UŽIJETE!

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní přehlídka ARS POETICA – Puškinův památník


V pátek 6. června 2014 se v Praze uskutečnila celostátní přehlídka 48. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. V Ruském středisku vědy a kultury se sešli zástupci základních, středních a vysokých škol z celé republiky, aby zde poměřili síly v uměleckém přednesu děl ruských autorů. Návštěvníci přehlídky tak mohli v ruském jazyce slyšet poezii, prózu, ale i písně představitelů klasické i současné ruské literatury a hudební tvorby.

Naše gymnázium mělo v celostátním kole silné zastoupení. V kategorii slovního projevu žáci Pavlína Adámková, Jan Bouda, Dominika Chvojanová, Marek Nováček, Dominik Patzner, Tereza Součková, Kateřina Šímová a Tomáš Špelina (2. A) zaujali diváky svou pohádkou o „Gulliverovi v zemi Liliputů“, Kristina Kindratová (3. A) příjemně překvapila svým přednesem prózy J. Griškovce „Monolog ženy“. Velmi působivá vystoupení  přinesla i kategorie hudebního projevu: Lucie Hauserová (3. A) si připravila 2 ruské lidové písně s klavírním doprovodem Jana Bayrama ze sexty, sbor Cum amore pod vedením Mgr. Zuzany Kubelkové vystoupil se 3 skladbami (jednu z nich doprovodila sbormistryně hrou na akordeon).

V závěru přehlídky byli naši žáci oceněni  za vynikající reprezentaci školy v celostátním měřítku, Kristina Kindratová navíc obdržela zvláštní uznání poroty za mimořádný umělecký výkon.

Součástí celostátní přehlídky bylo i slavnostní odhalení bronzové busty A. S. Puškina na Puškinově náměstí v Praze 6.

Všem účastníkům celostátního kola Puškinova památníku ARS POETICA děkuji za vzornou reprezentaci školy, zvláště bych chtěla poděkovat svým kolegyním Mgr. Evě Laurinové a Mgr. Zuzaně Kubelkové za pomoc při organizaci celé akce.

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Pozvánka na Setkání na F. X.

Ve středu 18. června 2014 ve 14:15 k nám přijde prof. Michal Vik z TUL.  Přednáška je na téma FENOMENOLOGIE BARVY (fyziologie, optika, spektroskopie a chemie barviv). Prostor bude i na dotazy. Nenechte si to ujít!


RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Vysílá Ještěd …

V úterý 3. června 2014 jsme podnikli výpravu do útrob vysílače, na plošinu na plášti nad úrovní hotelu i do strojovny lanovky. Všude jsme narazili na ochotné a znalé profesionály, kteří nám poskytli zajímavý výklad. Prožili jsme úžasné odpoledne.

RNDr. Věra Jandíková (vyučující fyziky)

Rubrika »Aktuality«

Další úspěch na celostátním kole soutěže Eurorebus!

Do celostátního kola 19. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus se z naší školy probojovala tříčlenná družstva sekundy, tercie a 2. B a také tři jednotlivci – Jakub Strašlipka ze sekundy, Daniel Kounek z kvarty a Jakub Kočí ze sexty. Ti všichni se v pátek 6. června 2014 utkali v celostátním finále, ve kterém bojovalo o přední místa na tisíc soutěžících.

V soutěži tříd opět zazářilo družstvo sekundy ve složení Jakub Strašlipka, Viktorie Vondráčková a Monika Grospičová, které se umístilo na vynikajícím 3. místě. I v soutěži jednotlivců obsadil Jakub Strašlipka 3. místo a vybojoval si tak jako druhý z naší školy účast v Expedici Eurorebus. V soutěži o Putovní pohár jsme jako škola obsadili zatím nejlepší 4. místo v republice.

Všem studentům, kteří se zapojili do soutěže, děkuji za reprezentaci školy a v září se s chutí pustíme do 20. ročníku.

RNDr. Jana Hrnčířová (vyučující zeměpisu)

Rubrika »Aktuality«

Výjezdový seminář

Tak jako je každý rok zvykem, jsme se i my, žáci třetích ročníků vydali v polovině května na výjezdové semináře. Seminář z dějin umění je bohužel obsazen jen čtyřmi studenty a tak výjezdovou posádku doplnili ještě další čtyři výtvarní nadšenci. Naše cesta vedla do krás jarní krkonošské přírody, do města Rokytnice. Tam nás čekal malebný, rodinný penzion, kde jsme měli možnost strávit celý týden v blahobytu. Počasí nám moc nepřálo. Kdykoliv jsme vyšli ven, přepadl nás déšť. To našemu fotografickému a malířskému umění však nezabránilo. Všem zúčastněným se pobyt moc líbil a myslím, že jsme zvládli udělat velký kus práce, na kterou není ve škole na obyčejné výuce čas. Velký dík paní profesorce Kostincové!

Tereza Janďurová (za výtvarníky - studentka 3.B)

Rubrika »Aktuality«

Literární exkurze do Babiččina údolí

Ve čtvrtek 5. června 2014 se třída sekunda za doprovodu pana prof. Minstera a paní prof. Havrdové nalodila do autobusu a vydala se na cestu – směr Babiččino údolí. Autobus nás dovezl do České Skalice, kde jsme navštívili školu, kam chodila Božena Němcová (Barunka Panklová). Zhlédli jsme ukázkovou hodinu a vyslechli krátký výklad. Pak jsme pokračovali naučnou stezkou na zámek Ratibořice. Po prohlídce zámeckého parku jsme se přesunuli do samotného zámku, kde jsme se setkali s kněžnou Zaháňskou, komtesou Hortensií a dalšími postavami z Babičky. Po milém setkání jsme se vrátili na stezku a šli do mlýna. Tam na nás už čekali pan mlynář s mlynářkou a provedli nás po mlýně. Vyfotili jsme se u sousoší babičky s dětmi a vydali se na Staré Bělidlo. Zde jsme se seznámili s babičkou a jejími vnuky a vnučkami a ochutnali placky a chléb, kterým nás babička přivítala. Poslední zastávkou byl Viktorčin splav. Pak jsme se navrátili zpět k autobusu a odjeli domů. Do Liberce jsme přijeli plní nových zážitků. Více fotografií naleznete ZDE.

Markéta Pavlíková a Jakub Pícha (studenti sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Antikvariát a burza učebnic v rámci akce ŠALDOVY VOOOČI 25. června 2014

Chcete prodat nepotřebné učebnice, skripta, starší knihy, časopisy, CD? Přineste je nejpozději do 24. června 2014 do žákovské knihovny, popřípadě do kabinetu biologie. Na vnitřní stranu obalu napište nejlépe obyčejnou tužkou jméno, třídu a požadovanou cenu. (Zaokrouhlete: 5,-,10,-,15,-,20,- apod.)

Karolína Lysičanová (žákovská knihovna)

Rubrika »Aktuality«

Vyslali jsme naše mladé talenty na Archimediádu ...

Ve středu 21. května 2014 proběhlo okresní kolo fyzikální soutěže Archimediáda, která je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Na soutěž jsme vyslali naše mladé talenty ze sekundy, kteří celé dopoledne řešili zapeklité fyzikální úlohy. A poradili si s nimi opravdu znamenitě!  Jakub Strašlipka vybojoval 1. místo, o bod za ním byla Viktorie Vondráčková na 2. místě, Markéta Pavlíková a Vítězslav Macháček obsadili společně 4. – 5. místo, Matyáš Jandík 12. – 13. místo, Filip Breuer  14. místo a Zuzana Kratochvílová 15. místo z celkového počtu 33 soutěžících. Našim mladým badatelům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová (předsedkyně PK fyziky)

Rubrika »Aktuality«

3V a projekt Zelená technice

Přijali jsme pozvání a vyrazili na TUL dozvědět se něco málo o kompozitech, polymerech, využití plazmatu při modifikaci povrchů a 3D tisku. Hlavně jsme ale spoustu zajímavého viděli na vlastní oči!

 

RNDr. Věra Jandíková (vyučující fyziky)

Rubrika »Aktuality«

Družstvo sekundy první v celostátním kole!

V pátek 30. května 2014 v pražském Paláci Rytířská úspěšně reprezentovala sekundu i školu trojice Jakub Strašlipka, Viktorie Vondráčková a Monika Grospičová na celostátním finále doprovodné hry Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou soutěže Eurorebus. Zvítězili v soutěži tříd v kategorii ZŠ01 a domů si odvezli hodnotné ceny. Je to velký příslib a motivace pro toto družstvo i další „Eurorebusáky“, které za týden čeká velké finále hlavní soutěže Eurorebus. Tak nám držte palce!

RNDr. Jana Hrnčířová (vyučující zeměpisu)

Rubrika »Aktuality«

Ceny GYTA - na nominování zbývají už jen tři dny


Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje 12. ročník udílení cen GYTA

Období nominací probíhá od 1. května do 1. června 2014.

Ceny GYTA  se udělují jednotlivým studentům nebo skupinám ve čtyřech kategoriích: vědec, umělec, sportovec a osobnost. Cena má symbolizovat jejich výjimečné schopnosti, dovednosti, nadání i odvahu. Ceny se udělují zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia, cena osobnost gymnázia se udílí jen jedna za celou školu.

Nižší stupeň: prima až kvarta, 1N a 2N,vyšší stupeň: kvinta až oktáva, 3N až 6N, 1. až 4. roč.

Na webu školy pod: „O nás“ dále: „Ceny GYTA“ naleznete vše potřebné o cenách GYTA, pravidla nominací a způsob vyhlašování vítězů.

NOMINUJTE pod: www.gfxs.cz/ceny-gyta/

Nominovat mohou studenti, rodiče, učitelé i zástupci široké veřejnosti, kteří naše skvělé studenty znají a chtějí ocenit!

Vyhlášení cen GYTA proběhne ve středu dne 25. června 2014 od 16,30 hod. v rámci studentské akce „Šaldovy woči“ v Lidových Sadech.

Mgr. Renata Šípová (organizátorka udílení cen GYTA)

Rubrika »Aktuality«

Hvězdárna v MB

Sesbírala jsem čtyřicet „hvězdářů“ a pondělní večer a část noci jsme strávili v Mladé Boleslavi. Oblačnost sice znemožnila noční pozorování, ale i tak jsme odjížděli napumpováni spoustou vědomostí a zajímavostí o vesmíru.

RNDr. Věra Jandíková (vyučující fyziky a vedoucí kroužku MAT21)

Rubrika »Aktuality«

3D skenery s MAT21

V pondělí 26. května 2014 se na našem gymnáziu uskutečnila zajímavá akce. Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. za námi přijel z VŠB v Ostravě. Seznámil čtyřicítku zájemců s využitím různých typů skenerů. Dozvěděli jsme se, jak 3D skenování a výroba funkčních modelů odhalily problém v konstrukci různých strojů a zařízení. Jak nám za pár let pomocí skeneru vytvoří náhradní zuby, kosti… . I o využití v architektuře, pro získání věrných kopií uměleckých děl atd. Prostě jsme se ocitli zase o něco víc praxi a přestali ve skenerech vidět pouze tu úžasnou high-tech hračku.

RNDr. Věra Jandíková (vedoucí kroužku MAT21)

Rubrika »Aktuality«

Výměnný pobyt s žáky IGS Hannover

Ve dnech  11. - 17. května 2014 se 13 žáků z naší školy zúčastnilo výměnného pobytu se žáky z Hannoveru, kteří přijeli do Liberce. Neděle večer proběhla poměrně chaoticky, 8 hodinová cesta se na německých žácích velmi podepsala, žáci se jen ubytovali v rodinách a na další činnosti už nezbývalo mnoho času. V pondělí jsme se všichni sešli ve škole, kde nás oficiálně přivítal pan ředitel. Provedli jsme naše německé partnery po škole a potom se vydali na prohlídku města, provedli jsme Němce centrem a ukázali jim i přehradu. Program jsme zakončili návštěvou ZOO. V úterý jsme vyjeli lanovkou na Ještěd a potom jsme se vydali na Pláně. Bohužel kvůli špatnému počasí jsme se nedostali až na Javorník ani na bobovou dráhu. Proto po skončení programu vymýšleli někteří žáci svůj vlastní program. Ve středu, tedy v jediný den, kdy podle předpovědi mělo být o špetku lepší počasí, jsme vyjeli vlakem do Sedmihorek a odtud pěšky na Hrubou Skálu. Bohužel se už v úterý ukázalo, že Němci nejsou zrovna výletníci. Výlet byl ale přesto moc pěkný. Předposlední den naší výměny – tedy ve čtvrtek, jsme navštívili Muzeum hraček v Jiřetíně. Prohlídka muzea obsahovala dvě části – výstavní část muzea a trocha té historie a prohlídku napříč továrnou. Následně každý z žáků dostal balíček různých částí hraček (kostičky, různé geometrické tvary, .. ) a vyráběl vlastní hračku. Po muzeu nás čekala ještě hodina bowlingu  v předem vylosovaných týmech. Některým bowling velmi šel, někteří mají  talent asi na něco jiného. Nastal pátek, poslední den naší výměny. Čekala na nás IQlandia! Nově vystavěná budova s množstvím různých aktivit a poučných informací. Myslím, že mohu s klidem říct, že se všem v IQlandii líbilo a s pozitivním hodnocením se také setkala závěrečná tečka – zmrzlinový pohár. Bohužel v sobotu jsme se s žáky museli rozloučit, poslední zamávání za vlakem a vše se zpět vrátilo do starých kolejí. Ale už v červnu se uskuteční druhá část výměny, kdy pojedou naši žáci do Hannoveru. Všichni se již na výměnu těší.

 

Veronika Pavlíková (studentka 1N)

Rubrika »Aktuality«

Noci plné Hrůzy aneb Minster v roli supervizora

Zatímco se ostatní na svých výjezďácích ponořili do studia matiky, fyziky, chemie či putovali po českých památkách, čekal nás v penzionu Krakonoš intenzivní kurz pod názvem Narace a interpretace, vedený dvěma doplňujícími se (a neustále se provokujícími) profesory, zaměřený na rozšiřování našich obzorů. Jen stěží lze ovšem specifikovat v jakém oboru, neboť jich bylo několik (hlubinná psychologie, sociobiologie, média a postmoderní literatura) a navíc se během všeho toho čtení, diskutování, sledování filmů, poslouchání a prezentování jednotlivá témata vrstvila, doplňovala a spojovala. Z naoko nevinných pohádek se najednou staly hluboké texty plné archetypů a symbolů, z přitažlivosti mezi ženou a mužem seriózní vědecká záležitost a reklamy nám ukázaly své vypočítavé triky. Mimo oficiální program byla spousta času na několikahodinové hraní „obíhačky“, mnohem delší hraní na kytaru či noční sledování filmů.  Všechny tyto aktivity se nám vedle aha efektu staly obrovským zdrojem dopaminu a na náš kurz se tak nedá vzpomínat jinak než jako na pohodový a plný poznání. Více informací naleznete ZDE

(Tereza Bučková, studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Troskovice 2014

Dny 12. – 16. května 2014 jsme strávili na výjezdovém semináři v Troskovicích, kam jsme jeli společně s paní profesorkou Jandíkovou, Veleckou a panem profesorem Lysičanem, takže celý seminář probíhal v duchu fyziky, chemie a biologie. Předpověď počasí sice nebyla úplně příznivá, ale nakonec nás nezastihl ani déšť. Během prvních dvou dnů jsme se po skupinách vystřídali na jednotlivých cvičeních, ze kterých jsme později zpracovali protokol. Na fyzice jsme měřili stíny stromů, na chemii jsme se věnovali chromatografii, zjišťování kyselosti a zásaditosti roztoků a na biologii jsme rozpoznávali stromy a živočichy, na což navazoval závěrečný poznávací test, který pro většinu lidí nebyl zdaleka tak zábavný jako předchozí aktivity… Následující dny – středu a čtvrtek - nás čekaly dva celodenní výlety, při kterých jsme navštívili arboretum a geopark ve Šťastné zemi v Radvánovicích, kde jsme v rámci jednotlivých úkolů poskládali tajenku „PŘÍRODU CHRÁNÍŠ I TY“. Protože jsme byli ubytovaní v hotelu Trosky, jehož majitelem je spisovatel a scénárista Miroslav Adamec (autor muzikálu V peřině, Proč bychom se netopili, atd.), před odjezdem na nás čekala debata o literatuře a psaní scénářů. Pan Adamec měl rozhodně originální názory a specifickou myšlenku rozdělení všech filmů na dvě skupiny, se kterou nejméně polovina třídy nesouhlasila, ale bylo zajímavé dozvědět se bližší informace o práci scénáristy. Navzdory tomu, že nikdo nevěděl, co od pobytu čekat, se výjezdový seminář opravdu podařil a splnil všechny vytyčené cíle. Více informací naleznete ZDE

Markéta Gajdošová (studentka tercie)

Rubrika »Aktuality«

Architektonické skvosty jižních Čech

Výjezdový seminář za architektonickými skvosty jižních Čech (12 - 16. květen 2014) máme úspěšně za sebou. Počasí nám příliš nepřálo, ale kdykoliv a kdekoliv se vždy zjevil vyhřátý zachránce autobus. Z první noci strávené v Jindřichově Hradci jsem měla pocit cesty nazpět časem, s odstupem času to však mělo své kouzlo. Zbylé noci v Českých Budějovicích byly o dost pohodlnější. Získali jsme mnoho zážitků, za zmínku stojí například Hluboká nad Vltavou, která na mě udělala dojem svojí jedinečností a vyřezávanou dřevěnou výzdobou. I když jsme byli zmrzlí, přeplnění informacemi a vyčerpaní, dny na semináři jsme si nezapomínali užívat. Více informací naleznete ZDE

 

Tereza Nováčková (studentka 3.A)

Rubrika »Aktuality«

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Údaj ve sloupci "kritérium" znamená, zda žák/žákyně splnil/a, či nesplnil/a podmínku stanovenou pro přijetí, viz http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 24. 4. 2014 se rozhodnutí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 12. 5. 2014.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pátek 25. dubna 2014 od 10 do 16 hodin a 28. dubna 2014 od 10 do 16 hodin v kanceláři školy, a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří se umístili jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Informace k odvolání budeme poskytovat při předávání rozhodnutí. Odvolání bude možné podat na místě.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

 

Mgr. Václav Ulvr, ředitel gymnázia


typ studia
čtyřleté studium přijatí nepřijatí vzor odvolání
šestileté studium přijatí nepřijatí vzor odvolání
osmileté studium přijatí nepřijatí vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přijímací řízení pro školní rok 2014–2015

14.00 Záznamové archy s odpověďmi žáků byly předány firmě SCIO. Ihned poté, jak od této firmy obdržíme výsledky, je v souladu se stanovenými kritérii vyhodnotíme a výsledky podle anonymního ID zveřejníme na webu.

Dodatek ve 20.30: Firma Scio stále nedodala výsledky testů; podle jejího posledního vyjádření se tak stane ve 22.00. Pak je třeba počítat s dalším časem na zpracování výsledkových listin. Milé uchazečky a milí uchazeči, doufáme, že výsledky budeme moci zveřejnit ještě dnes! (-jvk-)

Vyjádření společnosti Scio ze 22.36: "Podle momentální situace nedokážeme říci, zda výsledky budou zveřejněny dnes do půlnoci. Důvodem je nepředvídatelná technická komplikace, kterou se nám již z větší části podařilo vyřešit. Na zveřejnění výsledků stále intenzivně pracujeme."

22.47: Vzhledem k tomu, že na zpracování výsledkových listin, započítání olympiád, vysvědčení atd. je potřeba ještě další doba, a vzhledem k tomu, že hodláme detailněji prozkoumat (a ověřit) data, která od společnosti Scio dostaneme, budeme ve vyhodnocování pokračovat v brzkých ranních hodinách. Všem unaveným uchazečkám a uchazečům přejeme dobrou noc!

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třeťáci v Drážďanech

Ve středu 29. dubna 2014 se několik statečných ze třetích ročníků vydalo spolu s profesorkami Hlaváčkovou a Ouhelovou do saských Drážďan, centra kultury a umění v této spolkové republice. Celá exkurze započala okružní jízdou po Liberci, kdy jsme se vraceli pro spolužáka, který si asi spletl hodinu srazu. Po několika kilometrech jízdy mezi žlutými lány řepky jsme dojeli do cíle, kde nás čekala úžasná prohlídka města s velmi milou průvodkyní. Po prohlídce nás čekal vytoužený rozchod po vylidněných pasážích a nákupních centrech. Nakonec jsme se vypravili do muzea hygieny, což v sobě mělo i zárodek geografického uvažování (pan profesor Taibr by byl určitě rád), šli jsme totiž podle mapy. Kein Stress, do cíle jsme došli všichni. V muzeu nás zaujalo všechno od vzniku života až po lidské myšlení, u kterého jsme snad také strávili nejvíce času. Věřím, že když jsme v osm hodin večer dorazili domů, přivezli jsme si s sebou krásný zážitek. Tak zase za rok! Více informací naleznete ZDE

 

Michal Nguyen (student 3.A)

Rubrika »Aktuality«

Úspěchy studentů 2.A v Celostátní soutěži ZUŠ

Alexandra Nešporová se 7. března 2014 zúčastnila okresního kola soutěže v sólové hře na housle. Umístila se na 1. místě ve své kategorii a postoupila do krajského kola, kde 28. března 2014 také podala výborný výkon a obsadila 2. místo. Marek Nováček se zúčastnil ve hře na klavír 12. února 2014 okresního kola a 26. března 2014 krajského kola. V obou kolech dosáhl 1. místa a postoupil do další části soutěže. Při účasti v ústředním kole ve dnech 1. až 4. května 2014 v ZUŠ Praha 8 mu přejeme bezchybný výkon a co nejlepší umístění. Oba studenty oceňujeme za jejich zodpovědný přístup i za velké úsilí věnované hudbě. Mnoho hodin nácviku a vylepšování interpretace skladeb se v soutěžích zúročilo. Do dalších let krásné hudební činnosti jim přejeme mnoho stejných či ještě větších úspěchů.

 

Rubrika »Aktuality«

Návštěva TU Dresden

Dne 29. dubna 2014 navštívily třídy 4.N a 5.N společně s německými profesory paní Hilgarth a panem Hafenbrackem nedaleké město "Dresden". Hlavní náplní výletu byla návštěva technické univerzity jako jedné z možností studia v Německu. Na programu byla přednáška o TU Dresden, návštěva dvou bývalých studentů našeho gymnázia (nyní studujících matematiku a zeměpis), kteří nám přiblížili studium v zahraničí také z pohledu financí a bydlení a nechybělo ani seznámení s elektrotechnikou či informatikou. Ve zbytku volného času byla možnost účasti na dalších dobrovolných přednáškách a prohlídka místní knihovny. Počasí nám přálo, a tak jsme ve zbytku volného času mohli posedět i ve venkovních prostorách, kde před odjezdem zbyl čas i na „Pausenbrot mit Kaffee“

 

Adéla Králová (studentka 5.N)

Rubrika »Aktuality«

iQLANDIA s MAT21

Ve středu 23. dubna 2014 jsme vyrazili do expozic iQLANDIE a na ochutnávku iluze reality do 3D planetária. A opravdu jsme si to užili! Zažili jsme zemětřesení, vichřici a okusili výcvik kosmonautů. Stali se tvůrci nádherných vodních obrazů, popovídali si s robotem a … spoustu dalšího.

Určitě se tam vypravte!

Velký dík patří všem účastníkům, kteří beze zbytku naplnili 35 nabídnutých míst a svou disciplinovaností příjemně šokovali personál.

RNDr. Věra Jandíková (vedoucí kroužku MAT21)

Rubrika »Aktuality«

Kvartáni uspěli v krajském kole fyzikální olympiády

Ve středu 16. dubna 2014 se konalo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E. Naše gymnázium reprezentovali kvartáni Duy Mai Van, Daniel Kounek, Karolína Labská a Zuzana Bayramová, na které čekaly záludné fyzikální úlohy. Jejich řešení zvládli na výbornou, všichni byli úspěšnými řešiteli,  Duy Mai Van obsadil cenné 3. místo a Daniel Kounek krásné 5. místo. Všem studentům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Buchalová (předsedkyně PK fyziky)

Rubrika »Aktuality«

Mistrovství ČR školních družstev v šachu

Ve dnech 15. až 16. dubna 2014 se družstvo našeho gymnázia ve složení Aleš, Jirka, Adam a Lukáš zúčastnilo Mistrovství ČR školních družstev v šachu. Cesta byla cíl, to neplatilo ani tak pro naši túru turnajem, tam spíše, ať nejsme poslední, ale pro náš dozor paní profesorku Suchomelovou, která se právě cesty autem do moravské kolébky českého biatlonu obávala již od doby, kdy se dozvěděla onu šťastnou novinu, že nám SRSPŠ účast zaplatí. Při odjezdu přálo počasí šachistům, nemuseli litovat, že neběhají venku, ale řidičům a jejich sebevědomí už méně. Nicméně nikdy není nic tak zlé, jak se zprvu zdá, chvíli poté, co jsme vyrazili, dokonce přestalo pršet, mraky se rozestoupily a vysvitlo sluníčko. Dokud nezačalo sněžit, bylo opravdu krásně. Nakonec jsme však bezpečně dojeli, ubytovali se v krásném pokoji s minibarem, kosmetickým stolkem a balkonem. Krátce na to jsme vyrazili k šachovnicím s dobrou náladou a novými fintami z Lukášovy knížky „Nauč se hrát šachy s Mikimausem“, kapitola léčky. Po chvíli prohrávání jsme se v podezřele dobré náladě ocitli na bezkonkurenčně posledním místě tabulky. Tehdy však nastal zlom. Léta praxe ve výchovném poradenství našeho dozoru zachránila situaci. Kapitán zpřísněl, aby uklidnil svůj mladý tým a paní profesorka slíbila zmrzlinové poháry, když se vyšplháme do druhé desítky. Osvědčená metoda cukru a biče slavila úspěch. Od té doby jsme byli k nezastavení a i s přispěním notné dávky štěstí jsme se prodrali až na krásné 16. místo v 29 členném poli, a vysloužili jsme si tak pozvání na zmrzlinu od jednoho z nejobávanějších členů pedagogického sboru. Nakonec ještě poznámka, že celé minisoustředění proběhlo ve znamení utužování vztahů se sousedním gymnáziem, ale vzhledem k tomu, že k nám byli taktní, když se nám nedařilo, zde jejich konečné umístění nezveřejňujeme.

Aleš Suchomel (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Naši žáci se opět neztratili!!!

Dne 3. dubna 2014 se uskutečnila "Trojjazyčná soutěž" na ZŠ Husova v Liberci.
Ve znalostech angličtiny a němčiny soutěžilo celkem 8 týmů a naše obě družstva výrazně zabodovala.
1. místo získal tým našeho gymnázia ve složení: Ester Adamová 2.N, Igor Jegorov 2.N, Adam Miklica 1.N a
3. místo získali Zuzana Bayramová kvarta, Karolína Labská kvarta, Vojtěch Waldhauser tercie.
Všem srdečně gratulujeme a přejeme neméně úspěšnou účast v příštím ročníku!!!
Ivana Ouhelová (za organizátory, vyučující němčiny)

Rubrika »Aktuality«

Žákům základních škol se na našem gymnáziu líbí

 


Od září letošního školního roku je naše škola partnerem projektu TechUp Libereckého kraje. Projekt je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání. V rámci jeho realizace připravujeme mimo jiné pro žáky partnerských základních škol projektové dny – dopolední aktivity formou přírodovědných cvičení z biologie, fyziky a zeměpisu. Všech pět projektových dnů, které jsme v letošním školním roce připravili, mělo velmi pozitivní ohlas u žáků i jejich vyučujících. Žáci odjížděli spokojeni, moc se jim u nás líbilo. Chtěla bych poděkovat skupině vyučujících přírodovědných předmětů a jejich pomocníkům z řad studentů, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektových dnů a popřát jim stejný úspěch i v příštím školním roce.

Mgr. Jana Vaňková (koordinátorka projektu)


Rubrika »Aktuality«

Dunkerque – Liberec 2014

Partnerství měst Liberec a Dunkerque si naši studenti vyzkoušeli na vlastní kůži a první dubnový víkend byli přijatí ve francouzských rodinách. Své krásy jim odhalilo nejen přístavní město, ale i fascinující mořská fauna v akváriu Nausicaa v Boulogne-sur-Mer, lahodná belgická čokoláda v Bruggách a v neposlední řadě byli obohaceni francouzskou kulturou a poznáním, že francouzština se vyplatí! Zároveň se na týden vžili do role hostitelů a dokázali francouzským studentům, že Česko není druhá polovina Slovenska, že se tu nemluví rusky, že [vaklav avel] není turecká pochoutka a že Liberec i Praha jsou města, která mají turistům co nabídnout. Zkrátka výměna byla z obou stran obohacující na duši, po výstupu na Ještěd i na těle, a Francie nám přirostla k srdci (a my jsme přirostli k srdci Francouzům).

 

Anna Rousková (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy v Lidových novinách

Studenti a absolventi naší školy představili jedinečný projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci široké veřejnosti v celostátním tisku. Redaktorka Lidových novin Judita Matyášová společně s účastníky projektu Neviditelné oběti komunismu rekapitulovali jedenáct let jeho existence.
Mgr. Jan Goll (vedoucí projektu Neviditelné oběti komunismu)

Rubrika »Aktuality«

Otevřený dopis paní radní A. Losové

Otevřený dopis paní radní A. Losové - Domov mládeže Zeyerova.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Grafing 2014

V neděli 6. dubna 2014 jsme započali naši cestu do Grafingu na výměnný pobyt s profesorkami Šípovou a Ouhelovou. Program byl velmi bohatý. Zprvu jsme se účastnili vyučování našich německých spolužáků a poté společně jezdili na výlety. Například do Salzburgu, kde jsme si mohli všichni zakoupit nejznámější rakouskou cukrovinku „Mozartovy koule“. Další dny jsme cestovali do Mnichova. K vidění byla řada zajímavých míst včetně olympijského centra. Ve čtvrtek jsme vyjeli do malebného městečka Wasserburg, které je obehnáno řekou Inn. Myslím, že všichni jsme si ten týden v Německu užili. A nyní se budeme těšit na červen, kdy proběhne výměnný pobyt i u nás.

 

Pavlína Adámková (studentka 2.A)


Rubrika »Aktuality«

Setkání na F. X. s MDDr. Janem Folkem

Ve středu 16. dubna 2014 proběhlo další „Setkání na F.X.“. Pozvání přijal absolvent Gymnázia F. X. Šaldy, MDDr. Jan Folke. Kdo čekal, že přijde přísný, hrůzu nahánějící zubař, byl příjemně překvapen. Sympatický pan Folke své povídání rozdělil do tří částí, ve kterých poutavě představil stomatologii jako studijní i vědní obor. Celé setkání bylo velmi zábavné a pro budoucí studenty stomatologie inspirující a poučné. Tato beseda tak byla příjemným zakončením školy před velikonočními prázdninami. Více informací naleznete ZDE

 

Ondřej Kohout (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Pozor na naše @MATÉRY!

Středeční dopoledne se na Gymnáziu F. X. Šaldy neslo v soutěžním duchu. Sešly se tu čtyři nejlepší týmy z širokého okolí, aby změřily své síly v krajském kole Prezentiády – středoškolské soutěži v prezentačních dovednostech. A bylo se na co dívat. Po krátkém informativním úvodu si tříčlenné týmy vylosovaly pořadí a místo před prezentačním plátnem zaujal první tým – SPOŠÁCI. Jako jediní si vybrali téma „Tabule vs. Technologie“ a odvážně obhajovali názor, že tablety do každodenní školní výuky nepatří. Druzí na řadu přišli FIDESA Predators s oblíbeným tématem „Co bych udělal s 1 000 000 $?“ a porotě představili možnosti, jak svůj milión rozmnožit. Po krátké přestávce se představil i třetí tým – SPOSŠ Speakers. Speakeři zvolili stejné téma, avšak chopili se ho jako velké příležitosti splnit si dětské sny. A sny to byly opravdu pěkné, kdo by nechtěl luxusního „sporťáka“, honosnou moderní vilu nebo třeba den plný radosti v Disneylandu. Jako poslední se představil domácí tým @MATÉŘI s konzervativní prezentací a kvalitním projevem opět na téma jednoho milionu dolarů. Koupě ostrůvku v Karibiku za pouhého půl milionu dolarů se divákům i porotě vyjevila v živých barvách a přinesla do prochladlých končin nehostinného Liberce alespoň závan léta. Kvalita prezentací předčila všechna očekávání, nebylo tedy lehké určit pořadí. Při objektivním posouzení však porota nemohla jinak než přisoudit vítězství @MATÉRŮM (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci). Všem zúčastněným děkujeme za poctivou přípravu a příjemnou podívanou!
Jiří Erhart (absolvent Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci)

Rubrika »Aktuality«

Cum amore v Brně

Jako každý rok i letos na jaře vyrazil náš školní sbor Cum amore do Brna, kde se 10. -  12. dubna 2014 konal jubilejní 20. ročník pěvecké přehlídky Gymnasia Cantant. Pořadatelé pro nás připravili i velmi nabitý doprovodný program -  kromě společného zpívání jsme vyrazili i na prohlídku hradu Špilberk a užili si večerní párty všech zúčastněných sborů. Naše soutěžní vystoupení se vydařilo, umístili jsme se ve stříbrném pásmu jako šestý nejlepší sbor. Potěšilo nás i zvláštní ocenění porotců za interpretaci písně Zahučaly chladné vetry. Děkujeme naší sbormistryni Zuzce Kubelkové a doufáme, že i příští rok se s naší bandou do Brna vydá zabodovat.
Magdalena Kvasničková (studentka sekundy)

Rubrika »Aktuality«

Setkání na F. X. s doc. Ing. Dorou Kroisovou, Ph. D.

Hlavním tématem přednášky doc. Kroisové se staly hydrofobní a hydrofilní povrchy rostlinných a živočišných objektů, vnitřní struktury, způsoby ochrany, kompozitní systémy v přírodních objektech a nanostrukturované materiály v přírodě obecně. Studenti si mohli konkrétní vzorky prohlédnout i pod mikroskopem. Děkujeme a těšíme se na další Setkání na F. X. Více informací naleznete ZDE

 

RNDr. Věra Voršilková a Mgr. Jan Goll

Rubrika »Aktuality«

Tři kategorie = tři vítězové

Vítězstvím našich barev skončilo okresní kolo matematické olympiády konané dne 9. dubna 2014 v kategoriích Z6, Z7 a Z8.  Zuzana Topinková z primy, Markéta Pavlíková ze sekundy a Eliška Nevolová z tercie. Gratulujeme i našim dalším deseti úspěšným řešitelům.

RNDr. Věra Jandíková (předsedkyně PK matematika)

Rubrika »Aktuality«

Úspěch biologů na olympiádě

V pátek 11. dubna se tři biologičtí nadšenci naší školy zúčastnili krajského kola Biologické olympiády kategorie B (1. a 2. ročníky). Na všech jedenatřicet soutěžících čekalo náročné klání, během kterého se museli vypořádat nejen se třemi úlohami praktickými, zaměřenými zejména na komunikaci v živočišné říši, ale i poznáváním přírodnin a testem z obecných biologických znalostí. Pozorování termitů, zkoumání životního cyklu plasmodií i určování rostlinek si všichni užili a odnesli si přinejmenším hodně nových a zajímavých poznatků - ti ze stupňů vítězů navíc možnost účastnit se odborného soustředění v průběhu letních prázdnin.Co se týká umístění, tak v této kategorii se nám opravdu zadařilo. Tereza Mazurová z kvinty se umístila na místě třetím, v těsném závěsu na místě čtvrtém skončil Jakub Jokl z 2. B a Michaela Majorová z 2. A obsadila šestou pozici.Tereze, Lukášovi i Míše děkujeme za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že zůstanou biologické olympiádě věrni i v příštích ročnících. Výsledky naleznete ZDE

Tereza Mazurová (studentka kvinty) a Mgr. Adam Lysičan (učitel biologie)

Rubrika »Aktuality«

Pozvánka na další "Setkání na F. X."

Pozvání na další "Setkání na F. X." přijala doc. Ing. Dora Kroisová, Ph. D., která nás seznámí s problematikou bioniky. Setkání se uskuteční v pondělí 14. dubna 2014 ve 14.00 hod. v Německé knihovně. Všichni jste srdečně zváni!
RNDr. Věra Voršilková a Mgr. Jan Goll

Rubrika »Aktuality«

Třídní schůzky s rodiči

Třídní schůzky s rodiči se konají ve středu 9. dubna 2014 od 17.30 hodin.

Rubrika »Aktuality«

Super úspěch našich žáků v krajském kole ARS POETICA - Puškinův památník 2014

ARS POETICA – Puškinův památník je soutěží v uměleckém přednesu poezie, prózy a písní ruských autorů. Jejími pořadateli jsou Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost o. s., Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Obec spisovatelů.

Dne 2. dubna 2014 se v budově Gymnázia F. X. Šaldy uskutečnilo krajské kolo soutěže ARS POETICA – Puškinův památník. V něm, kromě našich žáků, soutěžili žáci z Gymnázia Mimoň, Obchodní akademie Česká Lípa, VOŠ a SŠ Nový Bor a Gymnázia Dr. Randy Jablonec nad Nisou.

Naši zabojovali! V kategorii slovní projev obsadila 1. místo Kristina Kindratová z 3. A, 2. místo získal kolektiv žáků z 2. A (Pavlína Adámková, Dominika Chvojanová, Marek Nováček, Dominik Patzner, Tereza Součková, Kateřina Šímová, Tomáš Špelina). V kategorii hudební projev získala 1. místo Lucie Hauserová z 3. A s podporou Jana Bayrama ze sexty (klavírní doprovod) a 2. místo obsadil sbor GFXŠ Cum amore. Všichni jmenovaní budou reprezentovat naši školu v celostátním kole, které se uskuteční 6. června 2014 v Praze. Více informací naleznete ZDE

Držíme jim palce. Zlomte vaz!

Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Valná hromada Sdružení studentů, rodičů a přátel školy

Valná hromada Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci se koná ve středu 9. dubna 2014 od 16.30 hodin.

Rubrika »Aktuality«

Úspěch studentů v krajském kole soutěže EUROREBUS


Ani sobotní termín 29. března 2014 neodradil „eurorebusové“ nadšence z našeho gymnázia. Na krajském kole soutěže Eurorebus nás letos v Ústí nad Labem reprezentovalo ve třech kategoriích třináct tříčlenných družstev v soutěži školních tříd a dvanáct studentů v soutěži jednotlivců. Největšího úspěchu jsme dosáhli v nejmladší kategorii ZŠ 01, ve které zvítězila sekunda, kterou reprezentovali Jakub Strašlipka, Viktorie Vondráčková a Monika Grospičová. Jakub Strašlipka navíc zvítězil i v soutěži jednotlivců a stal se tak nejúspěšnějším reprezentantem naší školy. V kategorii ZŠ 02 se družstvo tercie ve složení Šimon Knopp, Martin Semerád a Jakub Bůlfinek umístilo na skvělém druhém místě a v jednotlivcích skončil na 4. místě Daniel Kounek z kvarty. V nejvíce obsazené kategorii středních škol v konkurenci 37 tříd byla na 4. místě 2. B ve složení Jakub Jokl, Lukáš Klein a Michael Nekovář. V jednotlivcích na 5. místě skončil Jakub Kočí ze sexty. Všichni výše jmenovaní tak postoupili do celostátního finále, které se bude konat 6. června v Praze.

Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy.

Bližší informace včetně kompletních výsledkových listin najdete na nástěnce u učebny zeměpisu a na portálu Eurorebus, kde je i fotogalerie ze soutěže.

 

RNDr. Jana Hrnčířová (vyučující zeměpisu)

Rubrika »Aktuality«

Návštěva na britském velvyslanectví


Dne 25. března 2014 jsme byly pozvány, abychom se zúčastnily slavnostního setkání při příležitosti 6. výročí trvání programu Addvantage British Council, jehož prostřednictvím registrujeme naše studenty ke zkouškám Cambridge English. V nádherném prostředí své soukromé rezidence v prostorách britského velvyslanectví na Malé Straně nás uvítala velvyslankyně Jan Thompson, která si Českou republiku zamilovala natolik, že si koupila embéčko a adoptovala dvě české kočky, které učí anglicky. V průběhu večera jsme diskutovaly s pracovníky Britské rady včetně pana ředitele Steva Oxleyho, s představiteli Cambridge University Press a s dalšími účastníky programu. Kouzlu večera přispělo i vystoupení skupiny Brouci Band, která bravurně zahrála a zazpívala nezapomenutelné skladby The Beatles.

PhDr. Martina Ulvrová a Ing. Blanka Pokorná (komise anglického jazyka)

Rubrika »Aktuality«

Naše bioložky zvítězily

Ve středu 26. března 2014 se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Zúčastnilo se ho 30 soutěžících, kteří postoupili ze školních kol. Naši školu reprezentovaly Nikol Benešová z tercie a Zuzana Bayramová s Karolínou Labskou z kvarty. Karolína skončila na osmém místě a je úspěšným řešitelem. Ze skvělého druhého místa postupuje do krajského kola Nikol, která našla jedinou přemožitelku opět v naší Zuzaně Bayramové, vítězce okresního kola. Děkujeme děvčatům za vynikající reprezentaci gymnázia a ochotu prohlubovat své znalosti a vědomosti nad rámec školních osnov. Zuzka se bohužel nemůže krajského kola zúčastnit, a tak budeme o to víc držet palce Nikol.

Mgr. Adam Lysičan (učitel biologie)

Rubrika »Aktuality«

Výjezd do Ebersbachu a Žitavy

V úterý 25. března 2014 se naše třída 3.N vydala do Německa. Jedna polovina jela do Ebersbachu s profesorkami Schulz a Hlaváčkovou a druhá polovina do Žitavy s paní prof. Ouhelovou. V Ebersbachu navštívili soukromou školu, kde se také vyučuje čeština. Tamní maturitní ročník si pro ně připravil zajímavý program, jako třeba prohlídku školy nebo německo-českou konverzaci. Nakonec si pochutnali na pizze připravené studenty. Všichni se už moc těší na  návštěvu německých studentů u nás v Liberci. Polovina třídy, která byla v Žitavě, si zde šla prohlédnout naši podzimní práci v podobě 10000 zářivě žlutých krokusů. Kvůli špatnému počasí museli prohlídku města zkrátit, ale většina zakotvila v nejbližší cukrárně. Na cestě zpět je zastihly kroupy, které však všichni bez úhony přečkali. Celý výlet zakončili společným obědem v pizzerii.

Zdena Tůmová a Kateřina Rapčanová (studentky 3.N)

Rubrika »Aktuality«

HIV kurz a 2.B

S nepříliš nadšenými výrazy se vydala v pondělí 24. března 2014 na poslední  HIV kurz v letošním školním roce třída 2.B, v čele s panem profesorem Šorsákem, paní profesorkou Vinšovou a bývalým studentem Honzou Myšákem. Nejen, že nás hned v pondělí ráno zastihlo sněžení v Liberci, ale v Bílém Potoce na nás čekalo asi 10 centimetrů již napadlého sněhu. Cesta do penzionu Krakonoš byla tedy dlouhá a velice náročná, ale ani tak s námi neměl nikdo slitování a ihned po ubytování nám byly oznámeny úkoly pro zbytek dne. Všechny úkoly, ať už jsme je plnili ve skupinkách či samostatně, byly velice zajímavé a zábavné, což se ukázalo ve večerním programu, kde se prezentovala všechna naše díla a vystoupení. Natěšeni na další skvělé aktivity jsme se všichni včas sešli na snídani a opět jsme se rozdělili na dvě poloviny. Večer proběhlo odborné zhodnocení našich celodenních výtvorů a předvedení našich hereckých schopností. Mnoho z nás se na HIV kurz příliš netěšilo, protože je hudebka ani výtvarka nebaví, a tak si mysleli, že to pro ně bude nuda. Ovšem nakonec byli mile překvapeni. Vše bylo o netradičních zážitcích, nových zkušenostech a především o skvělé organizaci a zadání úkolů, za které jsme oběma profesorům i Honzovi velice vděční. Díky nim jsme se opět jako třída daleko lépe poznali a prožili jsme společně spoustu krásných okamžiků, a to dokonce i bez stresu, před kterým nás všichni varovali.
Děkujeme!
Kateřina Váňová, foto Lukáš Klein (studenti 2.B)

Rubrika »Aktuality«

Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů

Výstavu Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů připravil tým Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Jedná se o jeden z mnoha jedinečných výstupů studentského projektu Neviditelné oběti komunismu, který letos slaví již desáté výročí své existence. Záštitu nad tímto počinem převzal místopředseda Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka, který projekt podporuje již od jeho vzniku.Slavnostní vernisáž výstavy Sokol Sydney se uskutečnila dne 14. ledna 2014 v Senátu České republiky v Praze.

Nyní máte možnost i Vy se s ní seznámit. Výstava bude probíhat od 26. března 2014 na chodbě ve 2. patře budovy našeho gymnázia.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Jan Goll a Mgr. Zuzana Kostincová

Rubrika »Aktuality«

Matematici z kvarty hlásí úspěch!

Ve středu 19. března 2014 proběhlo krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9. Karolína Labská se umístila na skvělém druhém místě, Lukáš Smrkovský skončil desátý. Gratulujeme.

RNDr. Věra Jandíková (předsedkyně předmětové komise matematiky)

Rubrika »Aktuality«

Setkání na F. X. s Mgr. Veronikou Nýdrlovou

Když teď napíšu, že tuto středu (19. března 2014) proběhlo další Setkání na F. X., tak už asi nikoho nepřekvapím. To dnešní však překvapivé bylo, jelikož nás navštívila naše bývalá studentka, Verča Nýdrlová. V učebně dějepisu se nám rozhodla prezentovat své zážitky z návštěvy Izraele a Palestiny. Všichni, kteří dorazili, určitě potvrdí, že vyprávění bylo víc než poutavé, vždyť bylo také několik zajímavých dotazů. Verče patří velké díky a třeba se s ní ještě uvidíme na nějakém dalším Setkání na F. X. Více informací naleznete ZDE

 

Michal Nguyen (student 3.A)

Rubrika »Aktuality«

Lyžařský výcvik kvinty a 3.N

I přes letošní katastrofické sněhové podmínky se kvinta se 3.N v prvním březnovém týdnu zdokonalily ve svém lyžařském umu. V nelítostném souboji s vlastním prahem bolesti, mlhou, sjezdovkou, UV zářením a rakouskými pochoutkami jsme obstáli a předprázdninový týden v městečku Lienz a na okolních svazích jsme si náramně užili. Děkujeme všem instruktorům za pevné nervy. Více informací naleznete ZDE

 

Anna Rousková (studentka kvinty)

Rubrika »Aktuality«

Úspěchy F. X. v ZOO Riskuj

Dne 19. března 2014 proběhlo v multikině Cinestar finále soutěže ZOO Riskuj. Zúčastnilo se ho šest nejlepších trojic z úvodního kola, ve kterém se střetlo 56 týmů z celého Libereckého kraje. Už samotná finálová účast je tedy velkým úspěchem. Z našich týmů se nejlépe umístili Nikol Benešová, Šimon Knopp a Vojtěch Waldhauser z tercie, kteří skončili na krásném druhém místě. Primáni Anežka Čížková, Kryštof Havlík a Magdalena Plšková obsadili při své premiéře čtvrté místo. Trojice ze sekundy (Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka a Viktorie Vondráčková) skončila na místě šestém. V samotné soutěži už nejde pouze o vědomosti, neméně důležitá je i správná taktika, schopnost dedukce a v neposlední (spíš první) řadě štěstí. Soutěžícím děkujeme a věříme, že se nám bude dařit i v dalším ročníku. Více informací naleznete ZDE

 

Mgr. Adam Lysičan(vyučující biologie)

Rubrika »Aktuality«

Zeměpisci F. X. nejlepší v kraji

V prostorách krajského úřadu v Liberci se v pondělí 17. března 2014 uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády. V kategorii B zvítězil Jakub Strašlipka ze sekundy a v kategorii C skončila na druhém místě Eliška Nevolová z tercie. Naše gymnázium se tak stalo nejúspěšnější školou v Libereckém kraji.

Pavel Taibr (předseda předmětové komise geografie a zeměpisu)

Rubrika »Aktuality«

Biologická olympiáda - kategorie A

Biologické olympiády nejvyšší kategorie (A), která se konala 25. února 2014, se zúčastnilo sedm odvážných studentů. První tři - A. Štičková (5.N), V. Vaníčková (septima) a M. Matoušová (5.N) postupují do krajského kola biologické olympiády, které se koná 4. dubna 2014 v DDM Větrník. Postupujícím blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme.
Mgr. Jitka Šulcová (vyučující biologie)

Rubrika »Aktuality«

Přehlídka přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov

Ve dnech 27. – 28. února 2014 se konal 57. ročník krajské postupové přehlídky přednesu a divadla poezie pro Liberecký kraj Wolkrův Prostějov. Celá přehlídka probíhala ve spolupráci s divadelním festivalem NaNečisto v Lidových sadech v Liberci. Pro soutěžící byly připraveny i diskusní semináře. Z naší školy se akce zúčastnilo 6 žáků. Do celostátní přehlídky postoupili Anna Rousková z kvinty a Jakub Hrůza ze sexty, který soutěžil za ZUŠ Liberec. Děkujeme všem zúčastněným studentům za reprezentaci školy a postupujícím blahopřejeme.

PaedDr. Markéta Havrdová (předsedkyně komise českého jazyka a literatury)

Rubrika »Aktuality«

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Dne 27. února 2014 se v libereckém Větrníku uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naše gymnázium velmi dobře reprezentovaly 2 žákyně. Tereza Nováčková z 3.A obsadila v kategorii SŠI krásné 2. místo a Michaela Železná ze 4.A vybojovala 3. místo ve stejné kategorii. Oběma dívkám gratulujeme.

Mgr. Zuzana Kostincová (vyučující ruského jazyka)

Rubrika »Aktuality«

Víte, co je Higgsův bozon?

Aspoň 50 našich žáků už to po přednášce v Krajské vědecké knihovně nejen tuší … Pozvání přijal Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR a přednášel velice zajímavě. Jeho prezentace obsahovala mnoho fotografií z laboratoří v CERNu a příkladů z „makrosvěta“ pro získání lepší představy o velikosti (nebo nepatrnosti?) Často odkazoval na schémata a fotky částí detektorů, a ty reálné rozměry jsou OBROVSKÉ. Mluvil i o významném českém podílu (firmy, technici, vědci) na stavbě a experimentu ATLAS.  Na konci zasvěceně odpovídal i na četné dotazy posluchačů.

RNDr. Věra Jandíková (vedoucí kroužku MAT21 a vyučující z fyziky)

Rubrika »Aktuality«

Krajská kola soutěže v německém jazyce

V pondělí 24. února 2014 a ve středu 26.února 2014 proběhla v DDM Větrník v Liberci krajská kola olympiády v němčině a samozřejmě s účastí našich studentů, kteří změřili své vědomosti v kategoriích II.B, II.C a III.B. Srdečně gratulujeme především Zuzaně Bayramové, která se umístila na krásném 2. místě kategorie II.B a také Tereze Mazurové, která skončila na 4. místě kategorie III.B. Všem dalším děkujeme za reprezentaci naší školy a těšíme se  na jejich výkony v příštím ročníku!

Za organizátory krajských kol Mgr. Ivana Ouhelová a Mgr. Renata Šípová (vyučující německého jazyka)

Rubrika »Aktuality«

HIV kurs 2.A

Ve dnech 17. až 19. února se naše třída účastnila kursu HIV v Bílém Potoce pod dohledem paní profesorek Kostincové a Vinšové a bývalého studenta Honzy Myšáka. Byl pro nás připraven nabitý program plný kreativity, zábavy ale také stresu a časové tísně. Tyto neduhy byly však hned po zhlédnutí výsledků naší práce rychle zapomenuty. Po celou dobu kursu převládala pozitivní atmosféra a spokojenost s výsledky naší práce. S úsměvem na tváři jsme se s kursem rozloučili slovy „Ahoj“ a vrátili se zpátky do Liberce. Více informací naleznete ZDE

Pavlína Adámková a Dominik Patzner (studenti 2.A)

Rubrika »Aktuality«

Okresní kolo olympiády v angličtině

Naši studenti bojovali jako lvi, aby se v tvrdé konkurenci neztratili. Nejlépe se dařilo studentům kvarty v kategorii IIB, kde získala Zuzana Bayramová 1. místo, Karolína Labská 4. a Lukáš Smrkovský 6. místo. V kategorii IIIA vybojovala Radka Křížová (3N) 3. místo a Jan Bayram (sexta) místo 5. V kategorii IA si poprvé zkusila zasoutěžit studentka primy Jasmína Švarcrová a umístila se na 7. místě. Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Zuzce Bayramové budeme držet palce v krajském kole.
PhDr. Martina Ulvrová (předsedkyně předmětové komise cizích jazyků)

Rubrika »Aktuality«

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Naše gymnázium se stalo nejúspěšnější školou v okresním kole zeměpisné olympiády, která se uskutečnila 18. února 2014 v Centru Babylon. Z dvanácti medailových míst do kraje jsme obsadili pět. Vítězi se stali v kategorii B Jakub Strašlipka ze sekundy a Nikola Jerinić ze 4.A v kategorii D. Druhé místo v kat. C obsadila Eliška Nevolová z tercie a třetí medailová místa byla pro Lukáše Smrkovského (kat. C) z kvarty a Lukáše Kleina ze 2.B (kat. D). Na čtvrtém místě ještě skončil Martin Tancoš ze 3.A (kat. D) a na 10.místě Stanislav Žák z primy (kat. A).Do krajského kola postupují vždy dva první z kategorie.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Pavel Taibr (předseda předmětové komise zeměpisu-geografie)

Rubrika »Aktuality«

Lyžařský kurz

Ve dnech 16. –  22. února 2014 proběhl lyžařský kurz 1.A a 1.B. Pod vedením profesorů Leoše Pelce, Martina Luštického, Tomáše Musila a Zuzany Reinišové jsme si vyzkoušeli jízdu za všech podmínek (v mlze, ve vánici, v dešti i za slunečného počasí).  V penzionu Iselsberghof, nedaleko města Lienz, jsme byli spokojeni. Atmosféru nám tam zpříjemnila možnost fandit českým sportovcům na ZOH přímo z „pohodlí domova“. Užili jsme si dostatečně široké a dlouhé sjezdovky, ale hlavně velké množství sněhu, které jsme letošní zimu tolik postrádali. Většina z nás lyžák přečkala ve zdraví, především jsme se vrátili s lepší technikou, novými znalostmi a s nespočtem zážitků. Více informací naleznete ZDE

 

Veronika Čulíková (studentka 1.A)

Rubrika »Aktuality«

Úspěchy v ZOO Riskuj

Ve středu 19. února 2014 proběhlo 1. kolo vědomostní soutěže ZOO Riskuj. Zúčastnilo se ho 56 týmů z celého Libereckého kraje.  Za naši školu jsme nominovali pět soutěžních týmů z různých tříd, což je maximální povolený  počet.  Ani jedna skupina přitom nezklamala,  ba právě naopak. Už teď lze prohlásit, že letošní pátý ročník je pro nás zatím nejúspěšnější, neboť do finále v multikině Cinestar postoupily tři naše týmy a ostatním uniklo finále o pověstný fous. Máme radost, že v každé třídě se najdou šikovné děti, které nejsou líné naučit se něco navíc. Děkujeme a držíme palce do finálového klání!

Výsledky: tým Nikol Benešová, Šimon Knopp, Vojtěch Waldhauser (tercie)... 2. místo, 49 bodů, finále

tým Markéta Pavlíková, Jakub Strašlipka, Viktorie Vondráčková (sekunda)... 5. místo, 40 bodů, finále

tým Anežka Čížková, Kryštof Havlík, Magdalena Plšková (prima)... 6. místo, 40 bodů (více mínusových bodů), finále

tým Hynek Frýdl, Nikola Kimmerová, Hana Svatá (1.N)... 7. místo, 40 bodů (+ více mínusových bodů)

tým Zuzana Bayramová, Karolína Labská, Michaela Nguyenová (kvarta)... 12. - 15. místo, 37 bodů

Mgr. Adam Lysičan (vyučující biologie)

Rubrika »Aktuality«

Úspěšní matematici

Ve školním kole matematické olympiády  kategorii B zvítězil Jan Labský ze sexty, v kategorii C pak Adam Ansorge z kvinty.Je velkým úspěchem, že do krajského kola  postupuje letos 10 studentů 1. ročníku a 6 studentů ze 2. ročníku vyššího gymnázia. Blahopřejeme všem šestnácti úspěšným řešitelům a věříme, že nás budou neméně úspěšně reprezentovat  i v krajském kole, které se bude konat 8.dubna 2014.

RNDr. Věra Voršilková

Rubrika »Aktuality«

Maturitní ples 4.A a 4.B

Dne 15. února 2014 se v Domě kultury v Liberci odehrál maturitní ples 4.A a 4.B. Moderátorské role se ujal bavič z pořadu "Na stojáka" Karel Hynek. Studenti opět nezklamali. Kvalita studentských výstupů a produkce si tradičně udržela vysokou úroveň. Originální nástupy, maturitní videa, půlnoční překvapení. Děkujeme a přejeme úspěch v maturitním klání. Více informací naleznete ZDE

 

Mgr. Jan Goll (třídní učitel 4.A)

Rubrika »Aktuality«

Od teorie k praxi

Využili jsme pozvání ředitele prof. ing. M. Václavíka, CSc., a 11. února 2014 odpoledne hrstka nadšenců (napříč ročníky) vyrazila do VÚTS Liberec – Centra rozvoje strojírenského výzkumu. Do líhně nápadů, konstrukce i výroby prototypů mnoha zajímavých strojů, které zde i testují. Zasvěceným průvodcem nám byl technický ředitel ing. P. Václavík. Prošli jsme moderní budovu, dílny a zkušební komory v Průmyslové zóně Sever. Na vlastní oči jsme viděli v akci spoustu špičkových obráběcích strojů a dokonce i tryskový stav, kdysi největší chloubu našeho textilního strojírenství.

 

RNDr. Věra Jandíková (vedoucí kroužku MAT21 a vyučující fyziky)

Rubrika »Aktuality«

Vítězství šachistů

V úterý 10. února 2014 se tým našeho gymnázia ve složení Aleš Suchomel, Jiří Viták, Adam Horák a Lukáš Smrkovský zúčastnil krajského přeboru školních družstev v šachu. Náš tým se po výrazném omlazení způsobeném úspěšným odmaturováním většiny ligových šachistů stal vůbec nejmladším družstvem celé soutěže a opustil roli dlouholetého favorita. Přesto však dokázal zopakovat úspěch z okresního kola a nejtěsnějším možným rozdílem v posledním kole předehnal papírově daleko lepší tým druhého libereckého gymnázia a po páté v řadě v turnaji zvítězil.

Aleš Suchomel (člen vítězného týmu a student 3.B)

Rubrika »Aktuality«

Věda v podání čtvrtých ročníků

Dne 11. a 12. února 2014 studenti 4. ročníků  představili své seminární práce mladším spolužákům. Prezentace nás poučily o tom, co s námi udělá dav, i když nechceme, jak se manipulovalo dětmi v 50. letech, seznámily nás rovněž se stavem dobrovolných hasičů na Liberecku, také jsme dostali návod, jak "připravit" počítačovou hru nebo už tušíme, proč a jak kopřiva pálí. Studenti všechny přítomné potěšili vědou (historie, dějiny umění, biologie, fyzika, společenské vědy, informatika, anglistika, ...) a mnohdy i zábavným humorem. Více informací naleznete ZDE

 

Mgr. Jan Goll (účastník akce)

Rubrika »Aktuality«

Derniéra "Milujte mě, prosím"

V sobotu 8. února 2014 vyrazili přátelé našeho gymnázia a milovníci kultury do Českého Dubu. Studenty, absolventy a učitele čekala prohlídka Podještědského muzea, johanitské komendy a dalších místních pamětihodností. Pohodový podvečer vrcholil zhlédnutím derniéry divadelního představení "Milujte mě, prosím" (režie Eliška Říhová), experimentálního počinu Gymnázia F. X. šaldy  a Divadla F. X. šaldy v Liberci. Děkujeme všem účastníkům a těšte se na další příjemné kulturní setkání! Více informací naleznete ZDE

 

Mgr. Jan Goll (autor projektu)

Rubrika »Aktuality«

Debatéři úspěšně bodovali

O víkendu 7. - 9. února 2013 se debatní klub GFXŠ zúčastnil 3. turnaje XIX. ročníku Debatní ligy v Letohradě. Na turnaj byl vyslán náš zkušený team Ocean Motion, stejně tak jako tým nováčků Squirrel Submarine. Já se vám pokusím přiblížit turnaj z pohledu nováčků.V prvních debatách nám sice sebedůvěra nescházela, ale rozbily se nám některé iluze o tom, jak správně postavit argumentaci. S postupem času jsme však nabírali zkušenosti a začali jsme na věc nahlížet jinak. Se změnou úhlu našeho pohledu bohužel přišla i jedna nevýhoda: Zjistili jsme, jak mizerná byla v některých bodech naše domácí příprava. Proto jsme vždy v několika málo volných minutách (popř. večer před debatou) pracovali na „dodělávkách“. Na některých liniích jsme odvedli opravdu důslednou práci – což se trochu podepsalo na délce našeho spánku a občasné únavě celého týmu. Kromě procvičení a naučení se náš tým také zapátral, v museu místních nadšenců i při večerní bojovce, po stopách českého génia Járy Cimrmana, který byl i patronem onoho turnaje.Po třech dnech intenzivního debatování na témata jako on-line pirátství nebo imigrace se team Ocean Motion zmocnil krásného třetího místa a postoupí tak pravděpodobně do národního finále. Ani náš nováčkovský tým nezklamal a na svém prvním turnaji slavil své první úspěchy. V Letohradě jsme si jasně ověřili, že debatování sice není žádná hračka, ale rozhodně se jedná o velkou zábavu. Debatní klub stále shání nové členy, takže pokud máš chuť si debatování zkusit, neváhej a přijď někdy v pátek na sraz. Rozhodně to za to stojí! Více informací naleznete ZDE
Daniel Procházka (student sexty)

Rubrika »Aktuality«

Olympiáda v českém jazyce

Dne 6. února 2014 se v Centru Babylon v Liberci konalo okresní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce. Studentům naší školy se dařilo hlavně ve II. kategorii. První místo obsadila Kristýna Pospíšilová(4.N) a druhé místo Viktorie Havrdová (kvinta). Oběma studentkám blahopřejeme k postupu do krajského kola.
PaedDr. Markéta Havrdová (předsedkyně předmětové komise českého jazyka)

Rubrika »Aktuality«

Němčináři úspěšně bodovali

Ve středu 5.února 2013 se konalo v DDM Větrník v Liberci okresní kolo soutěže v německém jazyce kategorií II.B a III.A. Naši školu bylo opět "vidět" a umístění hovoří za vše: kategorie II.B: 1. místo - Zuzana Bayramová (kvarta),  2. místo - Karolína Labská (kvarta), kategorie III.A : 3. místo - Jana Fléglová (2.B). Všem studentům děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci a především moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v kole krajském!

Mgr. Ivana Ouhelová a Mgr. Renata Šípová (organizátorky akce)

Rubrika »Aktuality«

Biologická olympiáda

Minulé úterý proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie C (1.N, 2.N, tercie, kvarta). Zúčastnilo se ho pět děvčat a sedm chlapců. Ač v menšině, něžné pohlaví soutěž zcela ovládlo. Na prvním místě se s velkým náskokem umístila Nikol Benešová z tercie. Druhé a třetí místo si rozdělila děvčata z kvarty – Zuzana Bayramová a Karolína Labská. Výše zmíněné studentky zároveň postupují do okresního kola.Všem postupujícím blahopřejeme a budeme držet palce v dalších fázích soutěže.
Mgr. Adam Lysičan (učitel biologie)

Rubrika »Aktuality«

Vysokoškolské studium v Německu

Studenti 5.N a 6.N se zúčastnili dvou přednášek zaměřených zejména  na vysokoškolské studium v Německu. Studijní poradci z univerzit Cottbus – Senftenberg a Frankfurt nad Odrou představili zaměření a výhody zmiňovaných škol. Ti z nás, kteří mají v plánu v budoucnu studovat ekonomiku, práva nebo technické a humanitní obory, se dozvěděli spoustu důležitých informací a ani pro ostatní nebyla přednáška k zahození. Všichni jsme si z ní odnesli spoustu nových poznatků. Následně se k nám připojila i část třídy 4.N a absolventi našeho gymnázia – Roman Uhlíř, Kája Krupičková, Eliška Brzobohatá a Matouš Stieber nám vyprávěli o jejich vlastním studiu v německy mluvících zemích. Vysvětlili nám, jaká byla jejich motivace pro studium v cizině, a mnozí z nás se s nimi jistě ztotožnili. Řekli nám spoustu užitečných tipů, např. kde můžeme najít různá stipendia a příspěvky a my se dozvěděli, že studium a život v Německu jsou po ekonomické stránce zvládnutelné. Podělili se s námi i o výhody a nevýhody univerzit v Hamburku, Drážďanech a ve Vídni. Bylo to velice přínosné pro všechny z nás, někteří studenti dokonce zůstali o něco déle a i po přednášce probírali s absolventy svoje otázky.
Anna Štičková (studentka 5.N)

Rubrika »Aktuality«

Cambridgeské zkoušky na GFXŠ

Naše gymnázium se v roce 2012 stalo partnerskou organizací Britské rady pro registraci na zkoušku Cambridge ESOL FCE. Držitelé certifikátu FCE mají usnadněný přístup na vysoké školy po celém světě, zvětšují svoji atraktivitu na trhu práce a své šance na povýšení. Certifikát o složení této zkoušky platí celý život. Ke zkoušce jsme letos přihlásili 11 studentů z maturitního ročníku. Studenti během prosince 2013 složili písemnou i ústní část v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Zkoušku na úrovni B2 úspěšně složilo 10 studentů, jedna studentka obdržela certifikát o dosažení jazykové úrovně B1. Všem studentům blahopřejeme k zúročení dlouholetého pilného studia angličtiny. Zkoušku hodláme organizovat pro studenty závěrečných ročníků každý rok na podzim.

PhDr. Martina Ulvrová (předsedkyně předmětové komise anglického jazyka)

Rubrika »Aktuality«

Třídy 2.N a kvarta ve Státní opeře

Dne 30. ledna 2014 se 2.N a kvarta vypravily do Prahy na baletní představení Amerikana III. Představení bylo složené ze tří zcela odlišných částí. Baletní klasiku na Čajkovského hudbu vystřídal holandský elektronický minimalismus s výrazovým tancem. Poslední část pak patřila taneční pantomimě na hudbu amerického skladatele Leonarda Bernsteina. Obě třídy se do Státní opery podívají ještě jednou v květnu, a to na operu Carmen.

Jáchym Kvasnička (student 2.N a účastník akce)

Rubrika »Aktuality«

Setkání na F. X. s Romanem Uhlířem

Dne 29. ledna 2014 proběhlo na Gymnáziu F. X. Šaldy další "Setkání na F. X.", tentokrát s absolventem našeho německého oddělení Romanem Uhlířem. Roman pohovořil o svém pobytu v Německu a Kanadě. Gymnazisté se seznámili se zaoceánskou přírodou, mentalitou a zájemci o vzdělávání se v zahraničí také se studijními podmínkami v Kanadě.

Mgr. Jan Goll (vedoucí projektu "Setkání na F. X.")

Rubrika »Aktuality«

Projekt Neviditelné oběti komunismu v České televizi

Dne 27. ledna 2014 se studentský projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu objevil v České televizi. Aleš Bartoš referoval o výzkumu a pobytu ve Francii, hovořil o své přednášce na Sorbonně a Velvyslanectví v Paříži a o zážitcích z pobytu vůbec. Rozhovor naleznete zde

Mgr. Jan Goll (vedoucí projektu Neviditelné oběti komunismu)

Rubrika »Aktuality«

Recitační soutěž 2014

Ve čtvrtek 16. ledna se konalo školní kolo v recitační soutěži. Recitace má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a také letošní ročník toho byl důkazem. Soutěže se zúčastnili studenti všech ročníků napříč jednotlivými typy studia. Jak bývá zvykem, byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury, která byla mile překvapena úrovní v podstatě všech výkonů. Děkujeme všem účastníkům a samozřejmě blahopřejeme vítězům a oceněným. První tři z každé kategorie nás budou reprezentovat v okresním či krajském kole. Vítězové jednotlivých kategorií: Viktorie Vondráčková 2V, Marek Novotný 2N, Tereza Stejskalová 1. A, Kristina Kindratová 3. A.
Mgr. Tomáš Minster (učitel českého jazyka)

Rubrika »Aktuality«

Vítejte na GFXŠ!

Ve středu dne 15. ledna 2014 se na našem gymnáziu konal Den otevřených dveří. Tým organizátorů tvořili nejen zapálení učitelé, ale i studenti, kteří s nadšením a hrdostí prezentovali své gymnázium. Našim hostům jsme nabídli nejdříve tři nutné informační besedy, jejichž počet odpovídá počtu typů studia na naší škole. Následovaly organizované prohlídky – „domácí“ studenti vedli své skupiny např. do odborných učeben, tělocvičného areálu, sídla RATABáků, do počítačové učebny pro informace o fungování školního facebooku a třídních webů. Pro unavené hosty připravili naši maturanti občerstvení v atriu, které příjemně doplňoval aktuální studentský film o GFXŠ. Pevně věříme, že náš DOD splnil svůj cíl – ukázali jsme přítomným zájemcům o studium na našem gymnáziu, a jistě i jejich blízkým, že jsme právem na svou školu hrdí a že máme co nabídnout: kvalitní vzdělání, zajímavé aktivity, pomoc při orientaci v důležitých životních a studijních otázkách a podnětné tvůrčí prostředí.

 

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a zájem. Velké díky patří také našim studentům, kteří se na průběhu