Ceny GyTa

(z antického jména Tagés vznikla Tagy a poté přesmyčkou GyTa - talent gymnázia)

Cena GyTa
Gymnázium F. X. Šaldy vyhlašuje 17. ročník udílení cen GyTa. Ceny GyTa se udělují především jednotlivým studentům nebo skupinám ve čtyřech kategoriích: vědec, umělec, sportovec a osobnost. Cena má symbolizovat jejich výjimečné schopnosti, dovednosti, nadání i odvahu. Ocenění je vyjádřením naší hrdosti na to, co dokáží studenti během svého studia a ukázkou toho, čeho si máme vážit a co je pro nás vzorem. Ceny se zpravidla udělují zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia.

Nižší stupeň: prima až kvarta, 1N a 2N
Vyšší stupeň: kvinta až oktáva, 3N až 6N, první až čtvrtý ročník

POZOR! Cena osobnost gymnázia se nedělí podle nižšího a vyššího gymnázia. Komise pro udílení cen Gyta zvolí z nominovaných studentů na osobnost školy tři studenty do tzv. užší nominace, absolutního vítěze si zvolí studenti sami formou ankety na Bakalářích. Tato anketa bude spuštěna po 10. červnu 2019, o jejím průběhu budou studenti včas informováni!
Nominovat mohou studenti, rodiče, učitelé i zástupci široké veřejnosti, kteří naše skvělé studenty znají a chtějí ocenit!

Nominace na ceny GyTa může podávat kdokoli podle daných pravidel.

zde nominujte

Období pro nominace na ceny Gyta za školní rok 2018/2019 právě začíná!
Nominujeme v období od 1. května do 1. června 2019.

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 26. 6. 2019 v PKO v Lidových Sadech.


O laureátech rozhoduje 9členná komise složená ze zástupců učitelů a studentů. Její členové vybírají z nominací a hlasováním určí vítěze v dané kategorii. Komise také rozhoduje, kolik cen bude uděleno a jaké kategorie budou oceněny. Jména vítězů jsou tajná a jsou zveřejněna až při předávání cen. Laureáti cen obdrží sošku, diplom a věcnou odměnu.

Pravidla pro práci komise

Autorkou sošky v 1. až 7. ročníku a v 9. až 17. ročníku je Mgr. Zuzana Kostincová.
Autorkou medaile udělované v 8. ročníku je Veronika Svobodová.
Věcnou odměnu věnuje Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymnáziu F. X. Šaldy, občanské sdružení.

Organizátorem cen GyTa pro rok 2019 je Mgr. Renata Šípová.

Veřejné vyhlášení proběhne 26. 6. 2019 v PKO v Lidových Sadech .