Členství v ASPnet, síti škol přidružených k UNESCO

Logo ASPnet

V r. 1953 byla zahájena činnost ASP, tj. organizace, která sdružuje školy pod záštitou UNESCO. Zakládajících škol bylo tehdy 33 v 15 zemích světa. Dnes se jejich počet blíží 3 tisícům. Od r. 1990 je členem této organizace také naše škola.

Cílem projektu je vzbuzovat v mladých lidech zájem o tvořivost a přimět je k účasti na akcích týkajících se ochrany životního prostředí a studia kultur jednotlivých zemí a jejich vzájemného působení. Kluby ASP ve školách přidružených k UNESCO se snaží formou dílčích projektů a jejich prezentací rozšířit evropskou spolupráci ve všech oborech lidské činnosti.

Naše škola se už řadu let účastní programů na podporu aktivit občanského sdružení ve prospěch dětí a mládeže vypisovaných MŠMT ČR, které nabízejí žákům široký výběr činností přispívajících k rozšíření jejich vzdělání. Mimo to se každoročně pořádají výměnné zájezdy žáků naší školy a škol především v SRN, ale i v jiných zemích. Tyto výměny významně přispívají k rozvoji jazykových dovedností a poznání kulturně – historického a sociálního zázemí navštívených zemí.

Každý rok v září se zástupci kubů ASP ze škol přidružených k UNESCO setkávají na vybrané škole v některém městě České republiky. Zástupci klubů si vyměňují zkušenosti a získávají aktuální informace o činnosti organizace od zástupců UNESCO. Pořádající škola vždy připravuje pro účastníky setkání bohatý a zajímavý program.


Zpráva o činnosti 2005-2006 (PDF, 98 kB)
Zpráva o činnosti 2004-2005 (PDF, 118 kB)

ASPnet je zkratkou Associated Schools Project Network
Další kontakty: ASPnet v České republice, UNESCO
Kontaktní osoby na naší škole: Ing. Blanka Pokorná, Mgr. Šárka Šimková