Den otevřených dveří on-line

Den otevřených dveří by za normálních okolností proběhl v budově Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Jsme rádi, že vás můžeme přivítat alespoň on-line prostřednictvím webu. Dále najdete řadu videí, prezentací a dalších příspěvků, které vám obvyklou akci aspoň částečně nahradí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | úvodní video, představení školy, oborů a předmětů (13 min)

 

Pro všechny typy studia

Prohlídka budovy gymnázia | podívejte se do školy na Google Maps
On-line živé setkání a chat s ředitelem školy | on-line 13. ledna 2021 od 16 do 17 hodin
On-line živé setkání a chat s ředitelem školy | on-line 17. února 2021 od 17 do 18 hodin

Pro čtyřleté studium (pro žáky z 9. třídy)

Informace o studiu a přijímacím řízení | prezentace s komentářem (20 min)
Průběh studia | informace o studijních plánech, volba zaměření studia; prezentace s komentářem (7 min)
Učební plány | přehled zaměření a předmětů; pdf ke stažení
On-line živé setkání a chat s výchovnou poradkyní | Mgr. Renata Šípová, on-line 13. ledna 2021 od 16 do 17 hodin
On-line živé setkání a chat s výchovnou poradkyní | Mgr. Renata Šípová, on-line 17. února 2021 od 17 do 18 hodin

 

Pro šestileté studium – dvojjazyčné gymnázium (pro žáky ze 7. třídy)

Úvodní video | video (12 min)
Informace o studiu a přijímacím řízení | prezentace s komentářem (12 min)
Učební plán | pdf ke stažení
On-line živé setkání a chat s koordinátorkou oboru | PhDr. Radka Blažková, Ph.D., on-line 13. ledna 2021 od 16 do 17 hodin
On-line živé setkání a chat s koordinátorkou oboru | PhDr. Radka Blažková, Ph.D., on-line 17. února 2021 od 17 do 18 hodin


Pro osmileté studium (pro žáky z 5. třídy)

Informace o studiu a přijímacím řízení | prezentace s komentářem (13 min)
Průběh studia | volba zaměření studia; prezentace s komentářem (7 min)
Učební plány | přehled zaměření a předmětů; pdf ke stažení
On-line živé setkání a chat s výchovnou poradkyní | Mgr. Jana Suchomelová, on-line 13. ledna 2021 od 16 do 17 hodin
On-line živé setkání a chat s výchovnou poradkyní | Mgr. Jana Suchomelová, on-line 17. února 2021 od 17 do 18 hodin

 

 

 

Kontakty

Jakékoliv otázky můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na sekretariat@gfxs.cz.
Další termíny on-line živých setkání budou ještě nabídnuty.