Dokumenty

Etický kodex

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má 3 strany a obsahuje soubor pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.

Zřizovací listina

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má pět stran a obsahuje základní údaje o organizaci.
Tato příloha ke Zřizovací listině je dostupná ve formátu pdf. Má dvě strany o dopňuje informace o majetku.

Provozní a organizační řád

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má 14 stran a obsahuje organizační normy, které vyjadřují strukturu organizace řízení, uspořádanou podle stupňů řízení a určuje dělbu činnosti, odpovědnosti a pravomoci útvarů, funkcí a povinností jednotlivých zaměstnanců..

Školní preventivní program

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má 6 stran a obsahuje nastavení školního preventivního programu.

GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl k 25. 5. 2018 jmenován:
JUDr. Rudolf Dlouhý
tel.: 774 82 19 51
e-mail:
gdpr.dlouhy@gmail.com

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má jednu stranu a obsahuje činnost v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva o činnosti školy

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má 42 stran a obsahuje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019-2020.

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má 14 stran a obsahuje zprávu o činnosti organizace za rok 2011.
Tento dokument je dostupný ve formátu pdf. Má 11 stran a obsahuje přílohy ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace.

Kompletní finanční dokumenty pro rok 2021

Tyto dokumenty jsou dostupné ve formátu pdf. Mají celkem 6 stran a obsahují návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet (podle navržených dokumentů).

Smlouvy

Následující dokumenty jsou dostupné ve formátu pdf. Obsahují znění smluv z výběrových řízení.

Smlouva 1 – 7 stran

Smlouva 2 – 9 stran

Smlouva 3 – 7 stran

Smlouva 4 – 8 stran

Smlouva 5 – 16 stran

Smlouva 6 – 6 stran