Aktuality

Šaldoviny bodovaly v novinářské soutěži

11. dubna 2021 vyhlásil Odborový svaz novinářů a pracovníků médií České republiky výsledky  12. ročníku soutěže o nejinspirativnější středoškolský časopis roku. V kategorii Tištěný časopis se mezi deseti finalisty z celé České republiky umístily i naše Šaldoviny. Pět členů redakce jako ocenění svého novinářského zápalu a poctivé žurnalistické práce obdrží dvouroční legitimaci OS NPM, která opravňuje nositele k akreditacím a návštěvám některých kulturních památek, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě.

Srdečně gratulujeme celé redakci Šaldovin s Klárou Kopytkovou ze septimy v čele a děkujeme jim i za vzornou reprezentaci naší školy. Úspěchu si ceníme o to více, že přišel v období koronavirové pandemie a s ní spojené distanční výuky, tedy v době naprosto nepříznivé běžnému fungování školního časopisu.

Přejeme Šaldovinám i do budoucna hodně úspěchů, nadšenou a pracovitou redakci, přicházející se stále novými nápady a náměty na zajímavé články, a hlavně spoustu spokojených čtenářů!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zprávy z MO

Matematická olympiáda pro nižší gymnázium je již minulostí a je potřeba se pochlubit výsledky našich žáků.

Po postupu do krajského kola v kategorii Z9 se úspěšnými řešiteli stali žáci kvarty Tomáš Hokr (4. místo) a Lukáš Maier (7. místo) i žákyně 2N Amálie Hradilová (11. místo).

Posledního března proběhla i okresní kola kategorií Z6 – 8.

V Z8 nás reprezentovali žáci tercie. Zvítězil Adam Pustka, na 4. až 6. místě byl Tomáš Kmoch, na 7. až 10. místě Anna Klimešová, na 11. až 13. místě Adéla Šeflová a na 14. až 16. místě Filip Černý. Všichni naši zástupci byli úspěšnými řešiteli.   V Z7 byla úspěšná řešitelka Michaela Urbanová ze sekundy na 4. až 5. místě.

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za on-line reprezentaci školy.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zprávy ze školních kol biologické olympiády

V pátek 26. března proběhlo elektronickou formou školní kolo biologické olympiády kategorie A. Hlavní téma – „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ – zřejmě vyděsilo většinu studentů, takže se školního kola zúčastnilo pouhých pět soutěžících. Přišel, viděl a zvítězil Filip Cesar ze 4. B, následován Janem Vojtíškem z  téže třídy. Třetí místo uhájila Andrea Jeřábková z 5. N. Všem soutěžícím děkujeme za účast, Filipovi a Honzovi blahopřejeme k postupu do krajského kola.

Školního kola biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 10 soutěžících z primy a sekundy. Čekal na ně test, tentokrát s podtitulem „těžký život ve vodě“, poznávačka organismů i domácí laboratorní úkol. Po všech třech částech byly výsledky velmi těsné. Na prvním místě se umístila Tereza Kadlecová (2. V), o bod méně získal Jirka Jakub Salač (1. V) a ještě o bod méně Elenka Chudobová (1. V). Všem gratulujeme!

Na konci března se v nelehkém a netradičním on-line prostředí uskutečnilo školní kolo BIO kat. B. Díky snížené atraktivitě soutěže (chyběla tradiční práce v laboratoři) byl i počet účastníků nižší. První místo si vybojovala Aneta Vojtíšková z 1. A, těsně ji následovala Michaela Kovářová ze 2. A a na pomyslném bronzovém stupínku skončila Kateřina Karnová ze 2. B. Gratulujeme a děkujeme za účast.

Mgr. Adam Lysičan & Mgr. Martin Luštický & Mgr. Jitka Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozhovory na Šaldovinách

I v této nelehké době Šaldoviny pokračují ve své činnosti a stále vám dodávají nové články, které si můžete přečíst na našem webu. Nyní jsme pro vás připravili sérii rozhovorů, kde se můžete dočíst, jak vidí distanční výuku studenti z různých škol. A aby vám nic neuniklo, sledujte nás také na instagramu a facebooku.

Veronika Šípková (studentka kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ohne Deutsch kann ich nicht leben, ohne Deutsch…

Vážení a milí přátelé německého jazyka!  Parafrází názvu písně skupiny Rammstein nám dovolte seznámit vás s výsledky soutěžního klání v němčině, které se odehrálo poprvé za jeho existenci v online  prostředí.  Před měsícem proběhla školní kola v obou námi obsazených kategoriích, II.b a III.a, celkem za účasti 14 studentů našeho gymnázia. V úterý 23. 3. se soutěžilo v kole krajském, opět v obou kategoriích, za účasti trojice našich studentek, Adély Šeflové z tercie, Kristýny Kohoutové z kvarty a Jany Sokolové ze 3. B. Děvčata zabojovala a opět ukázala, že  němčina na našem gymnáziu má svou skvělou základnu. V kategorii III.a se Jana Sokolová umístila velmi těsně na krásném 4.místě, v kategorii II.b je se druhou příčkou náhradnicí pro celostátní kolo Adéla Šeflová a maximum odvedla i Kristýna Kohoutová. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a věříme, že je tyto úspěchy budou motivovat k dalšímu studiu němčiny.

Tímto děkujeme i všem vyučujícím německého jazyka i našim německým kolegyním, paní Pelz a paní Ruckdäschel za jejich čas, práci se studenty i za pomoc při přípravě a konání obou kol této soutěže.

Mgr. Renata Šípová & Mgr. Ivana Ouhelová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Matematická olympiáda kategorie Z9

Do okresního kola, které se konalo v lednu, postoupilo pět žáků ze 2N a dva žáci z kvarty. Tomáš Hokr a Lukáš Maier z kvarty ho vyhráli, Tomáš Vitvar, Amálie Hradilová a Ondřej Aleš Augusta skončili do desátého místa jako úspěšní řešitelé.

Minulý týden proběhlo krajské kolo, úspěšnými řešiteli (zatím bez stanoveného pořadí) jsou Tomáš Hokr, Lukáš Maier a Amálie Hradilová.

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za čas a energii, kterou olympiádě věnovali.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Španělštináři se nevzdali ani letos

V úterý 9. 3. se konalo krajské kolo olympiády ve španělském jazyce, tentokrát v režimu on-line. Studenti se účastnili soutěže prostřednictvím Google Meet, a to ve dvou kategoriích – v kategorii SŠ1 a SŠ2. V obou skupinách měla naše škola své zástupce. Letos se soutěžilo v konverzaci, soutěžící si pomocí rulety losovali z 10 nebo 12 témat (podle kategorie), pak volně hovořili a odpovídali na otázky členů poroty. Naši studenti  měli opět velmi dobré výsledky. V kategorii SŠ1 získala 2. místo Nina Netolická ze 4. A, na 3. místě skončila Eliška Poláková také ze 4. A. Velmi úspěšná byla i Tereza Macháčková ze 3. A, která obsadila 2. místo v kategorii SŠ 2. I když soutěž tentokrát postrádala osobní kontakt mezi účastníky a porotou, atmosféra byla uvolněná  a všichni ocenili novou zajímavou zkušenost. Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme!

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Třetí turnaj – třetí místo

Od pátku 12. až do neděle 14. února se náš debatní klub – zastoupen dvěma týmy: „Vlhká trojka“ (Kristýna Kohoutová, Stanislav Žák, Jan Šilar) a „Skalára“ (Klára Francová, Klára Hájková, Jiří Viták) – zúčastnil 3. turnaje Online debatní Ligy. Oba naše týmy si vedly opravdu dobře, Vlhká trojka se dokonce umístila na třetím místě celkového pořadí.

V rámci pěti kol nejprve proběhly dvě debaty na téma „Západní velmoci by měly zlepšit situaci obyvatel KLDR“. Dále se uskutečnila jedna debata na nepřipravenou tezi, což znamená, že debatéři si nemohli vyhledat informace k tématu dopředu. Šlo však o aktuální otázku, zda by všichni studenti letos měli obdržet maturitu. Poslední dvě debaty se odehrály na tezi „Veškerá reklama by měla být zakázána“. Příprava na tyto teze byla mnohdy náročná, avšak brali jsme to s humorem a užili jsme si přípravu vesměs stejně jako následné debaty.

Týna Kohoutová & Klára Hájková (studentky kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro školní rok 2021–2022

V období od 8. března 2021 do 19. března 2021 proběhne I. kolo volby volitelných předmětů na vyšším stupni gymnázia (pro 2. a 3. ročník; volba pro ročník maturitní bude otevřena později), a to elektronicky v systému Bakaláři.  Ačkoliv se použitý modul systému Bakaláři jmenuje Ankety, nejde o nezávazný průzkum, nýbrž o závazné přihlášení na volitelný předmět. Předměty, o něž bude malý zájem, budou po skončení I. kola z nabídky vyřazeny. Ve II. kole (v dubnu) si žáci, pokud se jich to týká, zvolí jiné předměty místo předmětů vyřazených.

Volba do 2.A, 2.B a sexty: Zvolte si základní zaměření svého studia. V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených zaměření (od s. 13) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v SIS Bakaláři zvolte právě jedno zaměření (seminář).

Volba do 3.A, 3.B, septimy: V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených předmětů a FAQ (od s. 17) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v systému Bakaláři zvolte právě dva volitelné předměty.

Volba do 4.A, 4.B, oktávy: bude otevřena později.

Volba do 5.N: Zvolte si jeden dvouletý seminář. Musí to být buď seminář z fyziky, nebo seminář z biologie. Oba semináře budou určeny výhradně pro žáky 5.N. Zvolte si libovolně z nabídky druhý seminář; volba je závazná na rok. Jako druhý lze volit i zbývající ze dvou seminářů určených pro 5.N (seminář z biologie, seminář z fyziky). Volbu proveďte v systému Bakaláři.

Problémy a otázky: Při nejasnostech ohledně obsahu předmětu se obraťte na uvedeného vyučujícího nebo garanta předmětu. Pokud budete mít podezření, že v nabídce chybí předmět, který by tam dle katalogu měl být, kontaktujte zástupce ředitele (technickou chybu nelze vyloučit).

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Úspěšné okresní kolo zeměpisné olympiády

Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo vzhledem ke „kovidové“ situaci celostátně online na „půdě“ informačního systému Masarykovy univerzity Brno.

Tři ze čtyř kategorií opanovali studenti našeho gymnázia. V kategorii B (7. třídy) zvítězil Štěpán Roubíček ze sekundy a třetí byl Jáchym Strašlipka ze stejné třídy. V kategorii C (8. a 9. třída) zvítězil Šimon Hampl ze 2N a na třetím místě Lukáš Maier z kvarty. V kategorii D (střední školy) byla první Jana Dandová ze 4B a třetí místo patří Petře Filousové z 1A. Kategorie nejmladších – skupina A nám tentokrát nevyšla. Naše nejlepší Anna Vodhánělová z primy byla pátá.

Jinak výborné výsledky, jen tak dál a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit