Aktuality

Skvělé úspěchy našich mladých chemiků

V dubnu proběhla krajská kola chemické olympiády a my můžeme s potěšením konstatovat, že naši mladí chemici doma nezaháleli a na soutěžním poli se rozhodně neztratili. Na pomyslné stupně vítězů v kategorii C se dostal Filip Kmínek (sexta), který obsadil 2. místo,  dalšími účastníky v této kategorii byli Vojtěch Šír (sexta), který skončil na 4. místě a Matěj Vogel (sexta) na 6. místě v Libereckém kraji. Výborně pánové, jen tak dál!

Naší nejmladší účastnicí byla Adéla Šeflová z tercie, která s chemií teprve začíná, a o to cennější je její umístění, kdy ve své kategorii D vybojovala příčku nejvyšší – 1. místo. Blahopřejeme!

Všem účastníkům chemické olympiády gratulujeme, děkujeme za perfektní reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších podobných úspěchů i v nadcházejících ročnících.

Tým chemiků GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úřední hodiny pro podání zápisového lístku nebo odvolání proti rozhodnutí

Po, Út, Čt     8 - 16 hodin

St                8 - 15:30 hodin

Pá                8 - 14 hodin

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 21. května 2021 v 14.00 hodin. Po uplynutí 15 dnů bude seznam odstraněn.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 21. 5. 2021 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 4. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pátek 21. května 2021 od 14.30 do 16 hodin  a v pondělí 24. května 2021 od 9 do 12 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pátek 21. května 2021 od 14.30 do 16 hodin  a v pondělí 24. května 2021 od 9 do 12 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Vyhlášení voleb členů školské rady.

1) Vyhlášení voleb členů školské rady z řad pedagogů

Oznámení o konání voleb členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

2) Vyhlášení voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých studentů.

Oznámení o konání voleb členů školské rady, kteří jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

MaSo (vhodné i pro pro vegetariány)

Dne 12. 5. 2021 proběhla už podruhé on-line týmová matematická soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ, kterou pořádá MFF UK Praha. A protože jsme její fakultní škola, zájem a úspěchy našich žáků nás velice těší.

Soutěže se zúčastnilo téměř 400 týmů. V celkovém pořadí se nejlépe umístili naši nejstarší zástupci. Na 26. místě tým Ti chytří ve složení Ondřej Aleš Augusta, Matěj Dvořák a Tomáš Vitvar (všichni 2N) a na 29. místě tým Kvarta GFXŠ ve složení Klára Hájková, Lukáš Maier a Tomáš Hokr.

Uvedeme ještě nejlepší týmy z mladších ročníků a to v pořadí přepočítaném podle věku. Tým z tercie Masíčko (Filip Černý, Jan Křelina a Šimon Pražák) dosáhl na pěkné 16. místo v kategorii 6. až 8. tříd. Ze sekundy tým Top trio (Marek Horejš, Ondřej Mizera a Tomáš Halama) se usadil na 34. místě v kategorii šestých a sedmých tříd. A naši nejmladší BruhBoys Remastered z primy (Jirka Salač, Matěj Hokr a Štěpán Pražák) skončili na 12. místě v kategorii 6. tříd.

Pokud chcete najít další naše týmy, zkoukněte výsledkovku a hledejte týmy Děleno nulou, Mozečky, 1D, MAS, Grupa GFXŠ, Ajnštajni, Geniální z FXka, Elanes či Němčináři.

Účast byla hojná, soutěžící si to užili a nám matikářům to dává naději, že matika na FX nezahyne.

Blahopřejeme a jen tak dál!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Prezenční výuka od 3. května 2021

V pondělí 3. května 2021 začne prezenční výuka pro žáky tříd 1V, 2V, 4V.

Bližší informace podáme v odpoledních hodinách prostřednictvím systému Bakaláři.

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Skvělí mladí fyzici

Naši terciáni zabodovali v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F. Z dvanácti úspěšných řešitelů je sedm našich. Zvítězil Adam Pustka, o čtvrtou příčku se podělili Jan Přibyl a Adéla Šeflová. Dále následuje Vojtěch Janáček, Ondřej Menzel, Tomáš Kmoch a Filip Černý.

Také v postupové kategorii E se čtvrtým a pátým místem blýskli kvartáni Lukáš Maier a Klára Hájková.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Lukášovi a Kláře držíme palce v krajském kole.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Chemici nezahálejí

I letos využili někteří studenti možnosti zúčastnit se chemické olympiády, i když jen v online podobě. Tým organizátorů z VŠCHT vymyslel takové pokusy, které bylo možno realizovat v domácích podmínkách. Těší nás, že i v této náročné době si studenti najdou čas na prohlubování svých znalostí v tomto náročném oboru. Děkujeme všem účastníkům školního kola a gratulujeme k postupu do krajského kola – v kategorii D – Adéle Šeflové z tercie, v kategorii C postoupili do krajského kola – Filip Kmínek, Matěj Vogel a Vojtěch Šír (všichni sexta) a v kategorii B máme také svého zástupce v krajském kole, kterým je Šárka Líbalová ze septimy.

Přejeme všem soutěžícím hodně úspěchů v krajském kole!

Tým chemiků GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Skvělá zpráva z matematického klokaního centra v Olomouci

Výborných výsledků v podzimním náhradním termínu soutěže Matematický klokan dosáhli žáci našeho gymnázia v kategoriích Benjamín a Kadet. V celostátních tabulkách se v první stovce mezi       9 327 řešiteli kategorie Benjamín umístili žáci tercie: Adéla Šeflová na 54. místě, Ondřej Menzel na 64. místě a Matěj Šimon Hauptig na 71. místě. Lukáš Meier z kvarty v kategorii Kadet v konkurenci 6678 soutěžících dokonce vybojoval vynikající 10. místo!

Výsledky jsou o to cennější, že soutěž probíhala poprvé online formou a žáci se jí zúčastnili ve svém volném čase.

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Vaňková (krajský koordinátor soutěže)

 

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldoviny bodovaly v novinářské soutěži

11. dubna 2021 vyhlásil Odborový svaz novinářů a pracovníků médií České republiky výsledky  12. ročníku soutěže o nejinspirativnější středoškolský časopis roku. V kategorii Tištěný časopis se mezi deseti finalisty z celé České republiky umístily i naše Šaldoviny. Pět členů redakce jako ocenění svého novinářského zápalu a poctivé žurnalistické práce obdrží dvouroční legitimaci OS NPM, která opravňuje nositele k akreditacím a návštěvám některých kulturních památek, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě.

Srdečně gratulujeme celé redakci Šaldovin s Klárou Kopytkovou ze septimy v čele a děkujeme jim i za vzornou reprezentaci naší školy. Úspěchu si ceníme o to více, že přišel v období koronavirové pandemie a s ní spojené distanční výuky, tedy v době naprosto nepříznivé běžnému fungování školního časopisu.

Přejeme Šaldovinám i do budoucna hodně úspěchů, nadšenou a pracovitou redakci, přicházející se stále novými nápady a náměty na zajímavé články, a hlavně spoustu spokojených čtenářů!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit