Aktuality

Výuka na dálku

Od 16. března probíhá v Gymnáziu F. X. Šaldy výuka na dálku. Pokyny a návody najdete na samostatné stránce.

Budova školy je pro žáky uzavřena.

 


Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Kulturní počin 2019 pro studenta z FX

V čase nelehkém chodí i dobré zprávy. Dan Matejča ze 2N byl vyhlášen Libercem nejlepším reprezentantem města v soutěži Kulturní počin za rok 2019. Gratulujeme i my a držíme palce v další hudební činnosti. Více informací naleznete zde.

PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Vyzvednutí pomůcek, potvrzování přihlášek


MŠMT vydalo pokyn, na jehož základě lze umožnit přístup do školní budovy pro učebnice a další studijní materiály. Příležitost bude v úterý 24. března od 7.30 do 17.00 za těchto podmínek:
Vchod k šatnám bude odemčen a otevřen. Nebude třeba vstupní karta, nebude nutné dotýkat se dveří. Zletilí žáci, popř. zákonní zástupci nezletilých žáků vybavení rouškou (a pokud možno i rukavicemi) vyzvednou věci ve skříňce a poté prostory opustí; dodrží přitom bezpečnou vzdálenost. Dveře do ostatních prostor školy budou uzamčeny, návštěva WC nebo učeben nebude možná.

Maturanti, kteří potřebují potvrdit přihlášku na VŠ, postupují takto:
Nejprve si na dané VŠ ověří, zda povinnost doručit potvrzenou přihlášku zůstala. Některé školy nyní připouštějí elektronickou přihlášku s tím, že potvrzená přihláška bude dodána později. V případě, že povinnost stále platí, bude po předchozí telefonické domluvě hodnocení prospěchu ověřeno a potvrzeno v sekretariátu školy.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Organizace vyučování od 16. března 2020

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

opatřením ministerstva zdravotnictví a následným usnesením vlády byla s účinností od 11. března 2020, kdy byly v našem kraji jarní prázdniny, zakázána osobní přítomnost žáků při středním vzdělávání. Po skončení jarních prázdnin (od 16. března) nezačne běžné vyučování v budově školy, ale žáci se budou vzdělávat doma.

Škola stanoví jasný řád tohoto „domácího vzdělávání“; žáci obdrží studijní materiály, úlohy či úkoly k procvičení a v další fázi bude rovněž stanoven způsob, jímž budou výsledky „domácího vzdělávání“ ověřovány.

V pondělí a v úterý budou žáci pracovat na úkolech zadaných před prázdninami, popř. zaslaných vyučujícími. Nejpozději od středy 18. března začne domácí výuka ve všech předmětech dle připraveného harmonogramu. V době účinnosti mimořádného opatření se také ruší všechny naplánované školní akce včetně praktika 4. N v SRN.

Sledujte školní web, kde se objeví další informace, sledujte zprávy („komens“) systému Bakaláři, jímž budou zasílány informace konkrétním třídám či žákům, sledujte své e-mailové schránky, jejichž adresy jste nahlásili třídním učitelům. Doufejme, že problémy se školním serverem, k nimž došlo v důsledku přerušení dodávky elektrické energie, se podaří co nejdříve vyřešit.

Pokud si nejste jisti, zda váš třídní učitel má správný a aktuální e-mail, během pondělí mu napište. Rovněž si zajistěte platné heslo do systému Bakaláři (v případě, že jste heslo zapomněli, klikněte na příslušný odkaz na přihlašovací stránce) – bez přístupu do Bakalářů se v dalších dnech neobejdete.

Kromě výuky proběhnou elektronicky i další důležité úkony, např. volba volitelných předmětů pro příští školní rok, proto je tak důležité být se školou v elektronickém kontaktu.

Neberte, prosím, další týdny jako prázdniny prodloužené do neurčita, nýbrž jako příležitost vzdělávat se jinde a jinak; říkáme-li, že gymnázium připravuje ke studiu na vysoké škole, pak nácvik dovednosti samostudia, schopnosti rozdělit si studijní úkoly a ve stanoveném čase je zvládnout, je pro budoucí vysokoškolské studium nesmírně užitečný.

Rodiče, zejména rodiče žáků nižšího stupně gymnázia, prosíme o pomoc s kontrolou domácího vzdělávání: rozmlouvejte se svými dětmi o tom, které studijní úkoly byly pro daný den či týden zadány a zda je váš syn/dcera již splnil/a.

Aby opatření přijatá vládou České republiky měla smysl, není vhodné scházet se ve skupinkách spolužáků ke studiu mimo školu, vytvářet „domovní semináře“ či společně pracující skupinky maturantů. Podpořte se však vzájemně ve svém studijním úsilí aspoň „na dálku“. V případě jakýchkoliv problémů, nikoliv nutně jen studijních, se obraťte na své třídní učitele, výchovné poradkyně, školní psychologickou konzultantku či přímo na vedení školy.

Vyřizuji rovněž pozdrav a povzbuzení od ředitele školy Václava Ulvra, který se po plánovaném lékařském zákroku zotavuje v domácím ošetření.

 

Buďte zdrávi!

Jan Voženílek

zástupce ředitele

Aktualizováno 15. 3. 2020 (vypuštěna neaktuální zmínka o maturitních pracích).

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

COVID-19

Dne 10. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky mimořádné opatření, jímž se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání. K tomuto rozhodnutí vydá metodický pokyn ministerstvo školství a Liberecký kraj, teprve poté budeme moci stanovit konkrétní pokyny pro žáky a zákonné zástupce žáků naší školy.

Předpokládáme, že tyto pokyny zveřejníme v pátek 13. 3. po 13. hodině. (Vzhledem k tomu, že na týž den je ohlášena plánovaná výluka dodávky elektrické energie do budovy gymnázia, může být web školy dočasně nedostupný.)

Upozorňujeme, že dokud MŠMT nerozhodne jinak, zůstávají v platnosti maturitní termíny, tedy i termín odevzdání maturitní práce. Práci je možno odevzdat v sekretariátu v obvyklých úředních hodinách, rovněž ji lze zaslat doporučeně poštou (uschovejte si podací lístek jako doklad o datu odeslání).

Doporučujeme sledovat webové stránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, kde jsou uvedena základní opatření k prevenci šíření onemocnění. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se právě na krajskou hygienickou stanici, která pro tyto účely vyhradila infolinku 485 253 111.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Naši španělštináři se seznamují s osobnostmi španělské kinematografií

Poslední den před jarními prázdninami si španělštináři ze tříd 2. A, 2. B, 6V, 3. A a 4. A zpestřili kulturním zážitkem v podobě návštěvy kina. Zhlédli drama Bolest a sláva, španělský hraný film z roku 2019 režiséra Pedra Almodóvara, vytvořený podle jeho vlastního scénáře. Do hlavní role Almodóvar obsadil Antonia Banderase, který za ni na filmovém festivalu v Cannes získal cenu za nejlepší herecký výkon. Jednu z vedlejších rolí ztvárnila stále krásná Penélope Cruz. Při sledování filmu v původním znění s českými titulky mohli studenti posoudit svou úroveň znalostí španělštiny, také mohli ocenit výkony herců a umělecké pojetí příběhu.

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LinguaFest již pošesté

Březnová středa znamená pro milovníky umění a cizích jazyků na naší škole jediné: LinguaFest, festival uměleckého přednesu v cizích jazycích. A letos 4. března tomu nebylo jinak.

Přišlo celkem 32 přihlášek z pěti gymnázií Libereckého kraje (což překonalo loňský rekord) a bylo opravdu co vidět a slyšet: básničky, pohádky, příběhy, písničky, monology i dialogy, tanec i stand-up vystoupení. Vystoupili jednotlivci, dua, tria i kolektivy.

Porota tvořená vyučujícími cizích jazyků a hudební výchovy z přihlášených škol měla vybrat laureáty v jednotlivých kategoriích, což byl velmi obtížný úkol, neboť úroveň všech vystoupení byla vysoká. Nakonec se ale porotci dohodli a letošními laureáty a držiteli finanční odměny se stali studenti naší 1N za ztvárnění scénky v angličtině August v továrně na čokoládu z knihy Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu, studenti tercie z Gymnázia Jeronýmova za francouzskou písničku Avenir, duo Eliška Burešová a Hanka Šteklová ze 4N za scénku v angličtině s názvem Mrtvá dívka a jejich spolužák Vojta Černý za senzační vlastní stand-up vystoupení v angličtině, ve kterém se s námi podělil o své zážitky z cest do Indie a Mexika. S prázdnou se ale z festivalu domů nevracel nikdo. Pamětní listy, sladkost a příjemné zážitky si z letošní přehlídky odnesli všichni.

Chceme poděkovat všem účastníkům za výborná vystoupení, panu Jindřichu Vrabcovi z firmy Rosimpex a SRSPŠ za jejich finanční podporu a také všem organizátorům a pomocníkům za jejich práci, ochotu a samostatnost.

Pokud jste si letošní LinguaFest nechali ujít a jste z toho smutní, nezoufejte. Už teď vás srdečně zveme na příští ročník této oblíbené akce!

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Jak dopadli naši angličtináři v krajském kole konverzační soutěže?

Nejprve 20. února poměřil s ostatními studenty kategorie III. A své jazykové dovednosti Alex Chudoba (3. B) a následně 3. března Lucie Faitová z kvarty soutěžila v kategorii II. B.

Alexovi se velmi dařilo a chyběly mu jen čtyři desetiny bodu na vítěze. Patří mu tedy zasloužená stříbrná příčka a je náhradníkem do celostátního kola. Srdečně gratulujeme! Lucka se umístila ve své kategorii na 5. místě. Oběma studentům velmi děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Štěpánka Fantová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

FX chodí do divadla

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Florbalistky postoupily do krajského finále, chlapcům se to bohužel nepodařilo

V úterý 25. 2. se vybraní studenti účastnili florbalového turnaje středních škol. První utkání chlapci zvládli velmi dobře, když porazili soupeře ze Střední odborné školy obchodní poměrem 9:5. To byla bohužel jejich poslední výhra v turnaji. I když předvedli velmi dobrý výkon, nestačili na Střední školu stavební (0:3) ani na soupeře ze Střední školy gastronomie a služeb (3:6) a skončili na nepostupovém 3. místě.

Dívkám se dařilo o mnoho lépe. V okresním finále opět nepoznaly chuť porážky. Prvním a nejtěžším soupeřem byly dívky ze Střední průmyslové školy. Naše hráčky se dostaly rychle do vedení a v polovině zápasu vyhrávaly již 3:0. Soupeřky se ale nevzdávaly a ještě dokázaly zápas velmi zdramatizovat. Díky opět výbornému výkonu naší brankářky a další vstřelené brance jsme uhájily vedení a nakonec vyhrály 4:3. Další dva zápasy byly již převážně v naší režii. Dívky nejprve porazily Obchodní akademii, se kterou se střetly již v základní skupině, a následně ještě porazily soupeřky ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Naše florbalistky tak postupují do krajského kola, které se uskuteční 25. 3. v Liberci.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a holkám přejeme hodně štěstí v dalších bojích!

Mgr. Klára Leierová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit