Aktuality

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny v období letních prázdnin

od 1. 7. do 24. 8. každou středu 9-12 hodin

od 25. 8. 2021 středa, čtvrtek 8-15 hodin, pátek 8-14 hodin, pondělí, úterý 8-15 hodin

 

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

DofE expedice aneb Krkonoše s příchutí jaho

Psala se středa 16. června a sedm statečných studentů z našeho gymnázia se vypravilo na dobrodružnou expedici po Krkonoších v rámci programu DofE. Ten je založen na plnění cílů ve třech oblastech, kterými jsou pohyb, sport a dobrovolnictví, a má taktéž tři úrovně. Bronzovou, stříbrnou a zlatou. Přičemž na závěr se ještě absolvuje týmová expedice v přírodě s cílem seberozvoje. Sešli jsme se po výuce na vlakovém nádraži a naše parta ve složení Tereza Macháčková (3. B), Ema Landová (1. B), Julie Říhová(1. B), Kristýna Kohoutová (4V), Klára Hájková (4V), Marek Niederle (1. B) a Jakub Sechovský (1.B) vyrazila na cestu směr Harrachov a poté do kopců Krkonoš. Jako hlavní náplň celé expedice jsme si vybrali vděčnost, a abychom tohoto docílili, tak jsme mimo jiné spolu po nějakou dobu nemluvili, šli poslepu, dokonce i bez bot a psali si deník na vděčnost, který popisuje věci naplňující nás vděčností.

Tyto dva dny v Krkonoších nám daly do života nesčetně zkušeností, historek a i to, že koupit si košík jahod a táhnout jej z Tanvaldu až na Dvoračky doopravdy stojí za to, i když kvůli tomu dobíháte autobus. Jelikož jsme expedici úspěšně zvládli, tak  většinu z nás už čeká jen dokončení aktivit a pak bronzová ceremonie. Všem lidem, kteří by taky chtěli zažít něco podobného, doporučujeme, jděte do toho a zapojte se příští rok také do DofE.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní Eurorebus netradičně online

Ve středu 16. června 2021 se konalo Celostátní finále 26. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus. Poprvé v historii proběhlo distanční formou, kdy účastníci vyplňovali test online, podobně jako v případě Elektronických kol. Do finále se probojovalo 270 nejúspěšnějších školních tříd z internetové fáze soutěže.

I přes letošní skromnější účast studentů a tříd našeho gymnázia si postup do něj vybojovaly čtyři třídy: tercie, kvarta, oktáva a 1. A. Místo obvyklé cesty do Prahy se jejich zástupci sešli v učebně P3, aby se s vervou pustili do řešení záludného testu.

Nejlepších výsledků jsme dosáhli v kategorii ZŠ02, kde reprezentanti tercie Filip Černý, Vojtěch Janáček a Ondřej Menzel v tvrdé konkurenci 85 tříd obsadili 9. místo. Jen o 2 stupínky za nimi na 11. místě skončilo družstvo kvarty.

Všichni účastníci se také zasloužili o sedmé místo naší školy v boji o putovní Pohár soutěže Eurorebus. Bližší informace a výsledkové listiny najdete na www.eurorebus.cz.

Gratuluji finalistům a všem účastníkům letošního nelehkého ročníku děkuji za účast!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Skvělé úspěchy našich mladých chemiků

V dubnu proběhla krajská kola chemické olympiády a my můžeme s potěšením konstatovat, že naši mladí chemici doma nezaháleli a na soutěžním poli se rozhodně neztratili. Na pomyslné stupně vítězů v kategorii C se dostal Filip Kmínek (sexta), který obsadil 2. místo,  dalšími účastníky v této kategorii byli Vojtěch Šír (sexta), který skončil na 4. místě a Matěj Vogel (sexta) na 6. místě v Libereckém kraji. Výborně pánové, jen tak dál!

Naší nejmladší účastnicí byla Adéla Šeflová z tercie, která s chemií teprve začíná, a o to cennější je její umístění, kdy ve své kategorii D vybojovala příčku nejvyšší – 1. místo. Blahopřejeme!

Všem účastníkům chemické olympiády gratulujeme, děkujeme za perfektní reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších podobných úspěchů i v nadcházejících ročnících.

Tým chemiků GFXŠ

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Úřední hodiny pro podání zápisového lístku nebo odvolání proti rozhodnutí

Po, Út, Čt     8 - 16 hodin

St                8 - 15:30 hodin

Pá                8 - 14 hodin

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 21. května 2021 v 14.00 hodin. Po uplynutí 15 dnů bude seznam odstraněn.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 21. 5. 2021 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 4. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pátek 21. května 2021 od 14.30 do 16 hodin  a v pondělí 24. května 2021 od 9 do 12 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pátek 21. května 2021 od 14.30 do 16 hodin  a v pondělí 24. května 2021 od 9 do 12 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Vyhlášení voleb členů školské rady.

1) Vyhlášení voleb členů školské rady z řad pedagogů

Oznámení o konání voleb členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

2) Vyhlášení voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých studentů.

Oznámení o konání voleb členů školské rady, kteří jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

MaSo (vhodné i pro pro vegetariány)

Dne 12. 5. 2021 proběhla už podruhé on-line týmová matematická soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ, kterou pořádá MFF UK Praha. A protože jsme její fakultní škola, zájem a úspěchy našich žáků nás velice těší.

Soutěže se zúčastnilo téměř 400 týmů. V celkovém pořadí se nejlépe umístili naši nejstarší zástupci. Na 26. místě tým Ti chytří ve složení Ondřej Aleš Augusta, Matěj Dvořák a Tomáš Vitvar (všichni 2N) a na 29. místě tým Kvarta GFXŠ ve složení Klára Hájková, Lukáš Maier a Tomáš Hokr.

Uvedeme ještě nejlepší týmy z mladších ročníků a to v pořadí přepočítaném podle věku. Tým z tercie Masíčko (Filip Černý, Jan Křelina a Šimon Pražák) dosáhl na pěkné 16. místo v kategorii 6. až 8. tříd. Ze sekundy tým Top trio (Marek Horejš, Ondřej Mizera a Tomáš Halama) se usadil na 34. místě v kategorii šestých a sedmých tříd. A naši nejmladší BruhBoys Remastered z primy (Jirka Salač, Matěj Hokr a Štěpán Pražák) skončili na 12. místě v kategorii 6. tříd.

Pokud chcete najít další naše týmy, zkoukněte výsledkovku a hledejte týmy Děleno nulou, Mozečky, 1D, MAS, Grupa GFXŠ, Ajnštajni, Geniální z FXka, Elanes či Němčináři.

Účast byla hojná, soutěžící si to užili a nám matikářům to dává naději, že matika na FX nezahyne.

Blahopřejeme a jen tak dál!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Prezenční výuka od 3. května 2021

V pondělí 3. května 2021 začne prezenční výuka pro žáky tříd 1V, 2V, 4V.

Bližší informace podáme v odpoledních hodinách prostřednictvím systému Bakaláři.

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Skvělí mladí fyzici

Naši terciáni zabodovali v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F. Z dvanácti úspěšných řešitelů je sedm našich. Zvítězil Adam Pustka, o čtvrtou příčku se podělili Jan Přibyl a Adéla Šeflová. Dále následuje Vojtěch Janáček, Ondřej Menzel, Tomáš Kmoch a Filip Černý.

Také v postupové kategorii E se čtvrtým a pátým místem blýskli kvartáni Lukáš Maier a Klára Hájková.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Lukášovi a Kláře držíme palce v krajském kole.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit