Aktuality

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali. Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita další kritéria stanovená ředitelem školy a zveřejněná před začátkem  přijímacího řízení, jež jsou i s legendou k tabulce dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Pořadí zveřejněno dne 20. května 2019.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v úterý 21. května 2018 od 14 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.  Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

 

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Jak jsme nakupovali MaSo

Dne 14. 5. 2019 se tři čtyřčlenné týmy z FX nakombinované z primánů, sekundánů a kvartánů zúčastnily Matematické Soutěže (MaSo), která se konala na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Letos se jí zúčastnilo na 200 týmů z celé republiky. Podstatou soutěže bylo řešit matematické úlohy pro získání zdrojů potřebných do hlavní hry. V ní jsme měli za úkol co nejvíce vydělat na nákupu a prodeji masa (jak jinak😊) po České republice. Konečný výdělek na konci hry určoval pořadí týmů. Naše týmy FXko 3 a FXko 2 skončily na celkovém 90. a 86. místě. Nejlépe dopadl tým FXko 1 ve složení Dominik Švestka a Matyáš Novotný z kvarty a Lukáš Maier a Tomáš Hokr ze sekundy, který v tvrdé konkurenci obsadil velmi pěknou 19. příčku.

Děkujeme škole a paní profesorce Hrnčířové, že nám umožnili se MaSa zúčastnit. A někteří z nás už se těší zase na příští rok.

Dominik Švestka (student kvarty)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

V květnu proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve velké konkurenci ostatních škol se našim studentům podařilo získat dvě první místa, čtyři druhá a šest třetích. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme. Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Ceny GYTA 2019

Období pro nominace na ceny GYTA za školní rok 2018/2019 právě začíná!

Nominujeme v období od 1. května do 1. června 2019.

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 26. 6. 2019 v PKO v Lidových sadech. Více informací naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Přechod přes Jizerské hory

Ve čtvrtek 2. května se třída 1. B v doprovodu pana profesora Hlouška a paní profesorky Eisenhammerové vydala na biologicko-geografickou exkurzi do Jizerských hor.

Z nádraží jsme se vydali do Josefova Dolu, kde naše exkurze oficiálně začala. Na úvod jsme si pověděli pár slov o tom, co budeme po cestě míjet a kolik bude zastavení, pak už jsme se vydali kolem vodopádu Jedlová na Čihadla. Tam nás čekala delší pauza a ukázka rašelinišť (vrchovišť) z geografického i biologického hlediska. Po odpočinku jsme se vydali směrem na Rozmezí, odkud jsme pokračovali k Sněžným věžičkám, abychom si ukázali tzv. skalní hradby a pověděli si něco o vzniku žuly. Za dalším skalním útvarem jsme pokračovali k Čertovu odpočinku, kde jsme si ukázali skalní mísu a určili příčiny jejího vzniku. Pak už jsme se stáčeli přes Černou horu směrem do Ferdinandova. Po cestě jsme se ještě zastavili u Štolpišského vodopádu a pánské zastoupení naší třídy se podívalo na Hejnice a okolí z vyhlídky Ořešník. Všichni jsme se sešli v Hejnicích u kostela Navštívení Panny Marie, kde jsme vydechli, krátce se občerstvili a čekali, než přijede vlak.

Za celou třídu mohu určitě říct, že výlet (exkurze) byl opravdu vydařený a rozhodně nebylo od věci vidět dané prvky i jinde než v učebně na dataprojektoru. Děkujeme za organizaci a doprovod panu Hlouškovi i paní Eisenhammerové.

Jana Sokolová (studentka 1. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky přijímacího řízení

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 30. dubna 2019 v 16.00 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 30. 4. 2019 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 16. 5. 2019. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve čtvrtek 2. května 2019 od 9 do 16 hodin  a v pátek 3. května 2018 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. V dalších dnech v pracovní době sekretariátu. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve čtvrtek 2. května 2019 od 9 do 16 hodin  a v pátek 3. května 2019 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů konala přijímací zkoušky na dvou školách, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali odvolání. Odvolání bude možné podat na místě.

Poučení:

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou. Odvolání lze podat dle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby se co nejdříve odvolali a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
šestileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání
osmileté studium pořadí uchazečů vzor odvolání

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

GFXŠ slaví úspěch v celostátním kole soutěže ve španělštině

V pátek 26. 4. se v Praze konalo celostátní kolo soutěže ve španělském jazyce. Studenti se utkali celkem ve třech disciplínách:  v poslechu, porozumění textu a ústním projevu na vylosované téma. Barvy našeho gymnázia hájila soutěžící Hana Hromadová ze 4. A, vítězka krajského kola soutěže. Ve své kategorii SŠ 1 se umístila na velmi pěkném 4. místě. I když jí medailová pozice těsně unikla, gratulujeme k tomuto výbornému výkonu!

Mgr. Olga Šulcová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Celostátní kolo ZO – Jakub Strašlipka zvítězil a vybojoval účast na IESU

V dvoudenním klání celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo 25.–26. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, si oba naši reprezentanti ve středoškolské kategorii D vedli úspěšně. Po náročné práci v terénu u Jílového u Prahy, práci s atlasem a vědomostním i multimediálním testu se Jana Dandová z 2. B stala úspěšnou řešitelkou. Jakub Strašlipka ze septimy zvítězil a vybojoval si tak účast na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi, která se uskuteční na přelomu srpna a září.

Oběma gratulujeme k výbornému výsledku a Jakubovi přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy i České republiky v Jižní Korei.

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Cum amore veze z Brna zlato

Školní sbor Cum amore se ve dnech 25. – 27. 4. již tradičně zúčastnil celostátního kola přehlídky pěveckých sborů Gymnasia Cantant. Program soutěže byl upraven k oslavě 25. výročí konání této akce. Cenou za náš výkon bylo mnoho pochval od porotců i ostatních sborů a naše historicky první umístění ve zlatém pásmu, za což vděčíme naší skvělé sbormistryni Zuzaně Kubelkové❤️.

Anežka, Majda, Majda & Terka (dívčí tým ze septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Praha byla krásnější než Řím

Dne 16. dubna 2019 se třída septima za doprovodu pana profesora Minstera a pana profesora Ouhrabky vydala do pražského Musea Kampa na výstavu Angela Maria Ripellina Praha byla krásnější než Řím. Celá výstava je věnována příběhu české avantgardy a také odkazuje ke knize „Magická Praha“, kterou Ripellino napsal. V rámci výstavy jsme si mohli prohlédnout díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Kamila Lhotáka a mnoha dalších. Výstava byla velmi zajímavá a inspirativní.  Všem nadšencům do umění mohu vřele doporučit.

Karolína Kvízová (studentka septimy)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit