Kontakt

Základní údaje o škole

Oficiální název
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení (REDIZO)
600 010 554
46 748 016
IZO
000 081 868

Adresa

Gymnázium F. X. Šaldy
Partyzánská 530/3
460 01 Liberec 11

Telefonní čísla

tel.: 482 429 841, 607 076 318 - ústředna
tel. / fax: 485 103 880, tel.: 482 429 842, - ředitelna
tel.: 482 710 660, fax.: 482 429 845 - německé oddělení
tel.: 483 034 802 - jídelna (firma UNIVERSAL - zařízení školního stravování s.r.o.)
Do jednotlivých kabinetů je možné se dovolat přímo. Seznam linek.


Elektronická komunikace

e-mail
sekretariat@gfxs.cz
Správce webu
webmaster@gfxs.cz
Web
www.gfxs.cz

E-mailové adresy zaměstnanců školy mají (až na výjimky) formát jmeno.prijmeni@gfxs.cz
Seznam zaměstnanců s kontakty.

Používání názvů škol v obchodním styku

S odkazem na vyjádření MŠMT – Ing. Spurného, ředitele odboru 21 – Vám sdělujeme:
na základě školských předpisů a zákonů, Obchodního zákoníku a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné používat v obchodním styku pouze plný název školy nebo školského zařízení (např. základní škola, základní umělecká škola či střední odborné učiliště, nikoliv tedy ZŠ, ZUŠ či SOU), součástí názvu je i dodatek označující její právní normu v plném znění.

Bankovní spojení:

ČNB Ústí nad Labem, č. účtu: 43639-461/0710